Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Císařské město Andor

Andor

Andor, donedávna poslední bašta civilizace. Nikdy neporažené město, symbol svobody a odboje, sídlo císařovny, domov. Tyto - a ještě mnohá další přirovnání - zazní každému obyvateli Andarie v ušich, když se před ním zmíníte o Andoru. Období jeho vzniku se odhaduje na dobu nejvetšího technologického rozmachu Staré říše, o čemž svědčí zejména učelné rozmístění strategických staveb a způsob vedení hradeb.

Jak známo, za časů skřetího vpádu byly díky nezdolnému duchu Andořanů a císařovně Kilias mezi přirozenými hranicemi chránícími území města zbudovány mohutné ochranné zdi, které je částečně uchránily od ničivých výpadů nepřátelských vojsk. V době izolace dosáhla jeho soběstačnost, jež byla i před onou událostí díky jeho nebývale výhodné poloze na velice vysoké úrovni, naprostého vrcholu, za což vděčíme zejména vyspělým řemeslnickým postupům a zručnosti obyvatel.

Stejně jako v rámci mezí rostla moc Andoru, tak i stav armády dosáhl takové míry připravenosti, aby mohla být použita k nutné protiofenzívě a začátku osvobozování obsazené Andarie. První takový krok byl již učiněn - zařící klenot, město Thyris, byl osvobozen, a královláda byla opět nastolena.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Herold Herold Rish Starosta Iluminus
Starostka Starosta Iluminus Kapitán Coltaine

Mapa města

Za vlády panovníků, kteří usedli na místo starosty, se v Andoru a okolí podařilo zpřístupnit celou řadu objektů, které jsou v současné době pronajímány. Ať už to jsou samotné domy, pokoje v ubytovnách, nebo stáje či pole.
Přehled pronájmů na území Andoru si můžete prohlédnout zde.

Dne 20.7.2005 byl zvolen první soudce pro město Andor.
Pravidla o soudním procesu a podmínky podání žaloby najdete zde.

Zákony Andoru byly naposledy upraveny dne 16.9.2016.
Úplné znění naleznete zde.

07.01.08, 11:47 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Andorský Herold
Na vědomost se dává, že Královský Andor se pyšní novým heroldem. Do této funkce byl pasován bojovník cechu Strážců Derfel. Nahradil tak ve funkci propuštěného herolda Macrose.
Nechť ho síla a odhodlání při jeho nelehkém poslání provází.

Královský rytíř Thomas von Chava
22.12.07, 18:53 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Pobočník pro kulturní záležitosti
Dnešním dnem jmenuji pana Abegotha Pobočníkem pro kulturní záležitosti.
Jeho náplň práce bude pořádání trhů, plesů, dražeb a veškerých kulturních záležitostí v Královském Andoru.
Popřejme mu všichni hodně štěstí a elánu do nové funkce.
Královský rytíř Thomas von Chava
10.12.07, 12:26 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Výkup návodů a zbrojí
Na vědomost se dává, že Královské město Andor vykupuje až do odvolání tyto věci:

návody na stříbrné zbraně, kruhy a pláty. Město také vykupuje hotové stříbrné halapartny, otevřené plátové přilby ze stříbra a stříbrné komplety kroužkových zbrojí bez kukly a límce.

V případě zájmu vyhledejte pobočnici kancléře Koláčka, nebo Rytíře Thomase von Chavu

Královský rytíř Thomas von Chava
04.11.07, 10:26 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Královské město Andor
Představte si úhledné cesty vykládané mramorovou dlažbou, krásné zděné budovy, altánky uprostřed nádherných zahrad, parní lázně, obchody naplněné všemožným zbožím, vysoké ohrady na šlechtění koní to vše uschované v bezpečí hradeb Královského města Andor..

Ne, není to sen. Je to jen část obrázku blízké budoucnosti tohoto krásného města..
Proto bych vás chtěl touto cestou připravit na změny, které Andor čekají.

První z těchto změn jste si již mohli všimnout. Jedná se o zdražení pronájmu. Nejedná se o zdražení nikterak razantní a zároveň Královské město Andor nabízí částečnou platbu nájmu v surovinách. Kdo by o takovou to platbu měl zájem, nechť vyhledá městských úředníků. Každá takováto žádost bude řešena individuálně.

Další ze změn je srovnání ceny nájemného pro všechny bez rozdílu příslušnosti k městu.

Dále město nabízí pro každého Andorského občana, který vlastní pronájem v Andoru (ubytovny vyjímaje) místo v Andorských stájích a to zdarma.

Zpoplatnění Andorského prvního dolu. Vzhledem k obrovskému vytížení tohoto dolu jsem nucen přistoupit ke zpoplatnění vstupu do tohoto dolu. Každý horník zaplatí za vstup do dolu dva zlaťáky. Za peníze takto vybrané se bude důl udržovat, popřípadě rozšiřovat.

Zrušení poplatku za Andorský teleport. Dnešním dnem budou na dobu neurčitou zrušeny veškeré poplatky za užívání městského teleportu.

Obchodníkům, kteří působí v Andoru vyjde město maximálně vstříc v rozvíjení jejich obchodních aktivit.

Věřím, že změny pochopíte a v našem Královském městě se vám bude líbit čím dál více.

Rytíř Thomas von Chava
29.10.07, 13:04 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Truhlice u Andorského prvního dolu.
Vy, kdož vlastníte truhlici u Andorského prvního dolu, máte jeden měsíc na její vystěhování. Pokud si budete chtít odnést i truhlici, vyhledejte pobočnici Andorského kancléře slečnu Koláčka, nebo Kancléře Rytíře Thomase von Chavu. Pokud i po uplynutí této lhůty nebudou truhlice vystěhovány, budou uskladněny v městském skladu a majiteli budou vydány na požádání.

Místo pro své truhlice si od dnešního dne můžete od města Andor pronajímat.
Cena za pronájem místa na jednu truhlici bude činit 50 zlaťáků za jeden měsíc. Předplatit si místo na další měsíc si lze již od dvacátého dne ,,starého" měsíce.
Dále město Andor nabízí částku uhradit materiálně a to v následujícím poměru:

10000 polen
20000 prken
2000 hlíny
1500 stavebního kamene
1500 pískovce
1000 ženšenu, mandragory, česneku
500 černých perel, krvavého mechu, sirného popela
500 uhlí
300 mramoru
250 zlata, stříbra, mědi (hotové pruty)
150 železa (hotové pruty)
50 noxů, netopýřích křídel
2 pruty temného kovu
1 prut mithrilu
v případě potřeby se suroviny mohou každý měsíc měnit.
Pokud máte zájem o pronájem místa na truhlici u Andorského prvního dolu vyhledejte vyhledejte pobočnici Andorského kancléře slečnu Koláčka, nebo Kancléře Rytíře Thomase von Chavu

Rytíř Thomas von Chava
14.10.07, 12:20 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Inspekce
Vážení obchodníci našeho královského města. Příští neděli dne dvacátého prvního tohoto měsíce proběhne v Andorských obchodech inspekce. Kontrolovat se bude reprezentativnost, naplnění skladu a úroveň poskytovaných služeb.

Rytíř Thomas von Chava
07.10.07, 20:40 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Přepadení Andorského tržiště
Loď Agresora, který dnes přepadl tržiště byla spatřena jak odplouvá na širé moře. Na palubě se prý nacházelo velké množství drahých předmětů, zřejmě uloupených při útoku na tržiště. O celé této nepříjemné záležitosti budete veřejně informováni a jménem města Andoru slibuji, že bude použito jakýchkoliv prostředků k dopadení tohoto agresora..


Rytíř Thomas von Chava
20.09.07, 13:18 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Vyhláška o pronájmech
S okamžitou platností nařizuji tuto vyhlášku!

Pokud si kdokoli na území Andoru pronajme jakoukoli budovu ve které po předešlém nájemníkovi něco zůstalo, je povinnen s věcmi nemanipulovat a co nejdříve vyhledat Andorksého kancléře, jeho pobočnici nebo jednoho s Andorských Heroldů, kteří pronájem vyklidí a umožní nastěhování.
Porušením tohoto nařízení se nájemník vystavuje trestu pokuty ve výši až jednoho tisíce zlatých mincí, v krajním případě jako u pana Nylfeina, odnětím pravé ruky, zabavením části majetku, vyhoštěním z města Andor a doživotním zákazem vstupu na území města Andor.

Dále je povinností všech stávajících nájemníků, aby pronájem opouštěli vyklizený a v původním stavu. Kdo tak neučiní ,vystavuje se pokutě ve výši dvacet zlatých mincí.

Ten, kdož objeví, pronajme a řádně nahlásí pronájem ve kterém zůstaly věci, nebo nepořádek po předešlém nájemníkovi, dostane odměnu ve výši deseti zlatých mincí a plnou úhradu vynaložených prostředků na pronajmutí tohoto pronájmu.

Rytíř Thomas von Chava.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 -

Jak šel čas...
 • Truls Rohk 07.09.18 - dosud
 • Nakrul Sigfried - 15.09.16 - 07.09.18
 • Brenidon 06.08.15 - 14.09.16
 • Jaako Tatarka 15.7.13 - 05.08.15
 • Fortuna Dayer 7.1.13 - 14.7.13
 • Windsor Imbra 11.12.11 - 6.1.13
 • Bezvládí (Andor v rukou nemrtvých) 7.8.11. - 10.12.11
 • Numaron 23.6.11 - 7.8.11
 • Nialith 16.3.11 - 22.6.11
 • Argonaut 9.12.10 - 15.03.11
 • Erastes 6.09.10 - 8.12.10
 • Shangallar 11.05.10 - 5.09.10
 • Rulvo 1.2.10 - 10.05.10
 • Rytíř Vox 20.10.09 - 31.1.10
 • Mashell 7.7.09 - 19.10.09
 • Falathrim 21.7.08 - 6.7.09
 • dosazený správce Rytíř Thomas von Chava 2.9.07 - 28.6.08
 • dosazený císařský správce 30.4.07 - 2.9.07
 • Rulvo 31.12.06 - 30.4.07
 • Nimue 1.9.06 - 31.12.06
 • Lord Merik 1.2.06 - 31.9.06 (dvě období)
 • Eliška 31.10.05 - 31.1.06
 • Lady Mája 19.01.05 - 31.10.05 (dvě období)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist