Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace

Soud města Andor

soud
Účast na soudním řízení
 1. Účastníci mají v soudním řízení rovné postavení.
 2. Každý má právo dovést si svědky a předat soudu důkazy. Svědek může být za křivou výpověd odsouzen.
 3. Každý může před soudem jako účastník samostatně jednat. Nebo si účastník také může určit svého zástupce, který ho bude před soudem zastupovat. Zástupce se určí souhlasným prohlášením jak účastníka tak zástupce před soudem.
 4. Účastníci se mohou omluvit z jednání a požádat o přeložení buď vhozením svitku či knihy s omluvou do soudní pošty, nebo to oznámit přímo soudci. O odložení může požádat pouze účastník ne jeho zástupce. Omluva se musí doručit nebo oznámit minimálně deset minut před plánovaným zahájením řízení, jinak k ní nebude přihlíženo.
 5. Za království před soudem vystupuje: Důvěryhodná osoba určená samostatným králem(královnou).
 6. Za město před soudem vystupuje starosta, nebo osoba která je starostou pověřena
Možnost podání žaloby
 1. Možnost podání žaloby, má každý kdo splnuje následující podmínky:
  • Žalobce nesmí být osoba hledaná, nebo soudem uznaná jako recidivista.
  • Skutek se musí stát na území Andoru jinak o něm andorský soud nemá pravomoc rozhodovat.
 2. Pro podání žaloby musí být do schránky označené "Pošta Pro Soud" vhozena kniha či pergamen s následujícími údaji:
  • Jméno žalobce, jméno "obžalovaného", důvod podání žaloby, svědci a důkazy.
  • příklad: Já pan Guru podezřívám svého souseda pana Trdlonožku z podpálení mého domu.
   Svědci - slečna Katka. Nemám žádné důkazy.
Andorský soudní systém
 • Veškeré žaloby jsou doručeny do soudní poštovní schránky.
 • Pokud je žaloba v pořádku a není třeba ji prošetřit soudce napíše na královskou vývěsku(forum) datum a čas přelíčení.
 • Pokud je třeba věc prošetřit soudce ji přidělí některému z heroldů. Herold na základě svého vyšetřování seznámí soudce s výsledky a dá návrh na trest, soudce při soudním procesu bud tento návrh schválí, zamítne, nebo vytvoří individuelní rozsudek.
 • Soudce má právo žalobu zamítnout.
 • Žalobce má povinnost účastnit se jednání a spolupracovat se soudem, nebo heroldem. Jinak bude jeho žaloba zamítnuta pro ne spolupráci se soudem, nebo soudce udělí žalobci pokutu za zbytečné zatěžování soudního systému.
 • Žalovaný nemá povinnost se účastnit se jednání, ale pokud bude uznán vinným a odsouzen k pobytu ve vězení bude na něj okamžitě vydán zatykač.
 • Na odsouzeného který neuposlechne rozsudek soudu bude vydán zatykač a následně mu bude trest několikanásobně zhoršen, někteří se tímto vystaví i možnosti pracovat na galejích.

Číslo poštovní schránky soudce Orfea je: 244-143-222

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist