Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území Neobyvatelná města Informace

Barbarská domovina Imer (momentálně je město opuštěné)

imer

Před vpádem skřetů býval Imer dvouměstím rozkládajícím se na severovýchodním okraji andarijského kontinentu. Severní Imer byl osadou, kde má kořeny většina současných barbarů z kmene Kulgur. Kolem velkého ohniště, ochráněny skalními stěnami stávaly přístřešky starších a na ledových pláních se rozkládaly dřevěné chýše několika menších kmenů. Dolní Imer byl v dobách své největší slávy obchodním přístavem, kde se setkávala barbarská kultura s obchodními loďmi z jižních krajů. Město se rozkládalo na mnoha ostrovech, které byly propojeny soustavou dřevěných a kamenných mostů.

Vpád skřetů však toto město na dlouhá léta oddělil od zbytku Andarie. Místo, odkud skřeti na Andarii přišli, se totiž nacházelo nedaleko od Horního Imeru kdesi na ledových ostrovech východně od pevniny. Právě barbaři byli prvními, kdo skřetí invazi pocítil na vlastní kůži. Z obou Imerů zbyly hořící jen trosky a vzpomínky přeživších, kteří stihli zachránit jen holý život.

Avšak jednoho dne nastala změna. Lidé se vzepřeli vojskům skřetů a postupně začali dobývat už ztracená území zpět. A práve Imer byl posledním z míst na kontinentě, které bylo osvobozeno. 29. dne měsíce babince (září v barbarském kalendáři) padl poslední skřet v Horním Imeru. Dolní Imer, nebo to, co z něj zbylo, zatím zůstává pod nadvládou skřetů.

Z vůle Mrogrotha byl dobyt Horní Imer dne 29. září 2007 vojskem, jemuž velel Nakrul Axantur.

24.10.11, 17:22 mesto odkaz přidal(a) Herndall Sigfried
obrazek
Pot a krev
Já Sztampo, baruk kmene Drungor, hledat silná barbar do svých řad. Příliš málo zbýt barbar po poslední boj o Imer, proto já sjednocovat slabá nitky v silná provaz. Mnoho slunce zapadnout, mnoho potu vypotit, mnoho krve prolít, než ty se dostat do tlupa Drungor, ale síla v srdci být! To já v tobě hledat! Najít já na západ od magický šutr v Ileren.
23.10.11, 13:30 mesto odkaz přidal(a) Herndall Sigfried
obrazek
Přerod
Hustým lesem se nesou zvuky odlamujícího se kamene, zvuky praskání dřeva, skřeky umírajícího zvířete...
Na mýtině poskakovala podivná skupina dvounohých medvědů, již při druhém pohledu bylo jasné, že poskakování má jistý rytmus, že medvědi nejsou jen tupé kopy svalů a chlupů. Sálající oheň zvárazňoval
kontury všech přítomných.
Ten velký, s rohama na hlavě a velkou hřívou zvedl tlapy. Zbytek, jakoby povelem, utichl.
"Bylo dost živoření ve stínu těch zrádců! Je čas převzít otěže, ať je na nás náš stvořitel hrdý!"
Sklonil se k mrtvole ležící u nohou a namočil do její krve pazoury.
"Jako krev, která živila mrtvé zvíře, bude i nám odvaha kolovat v žilách!"
Zvedl se a každému namaloval na obličej krvavý symbol.
Poté pomalu přistoupil k velkému kameni opodál a začal vybarvovat nově vytesaný nápis. Šlehající oheň vybaroval písmo do oranžova.
Na kameni stálo - DRUNGOR...
27.06.10, 15:48 mesto odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Slavnost
Dnes o sedmé hodině večerní se bude konat slavnost v Imerské hospodě. Oslavuje se korunovace staronového Nakrula. Každý obyvatel Andarie je zván. Kmen Kulgur a město Imer pohostí všechny kteří budou mít zájem se oslav účastnit!
26.06.10, 18:40 mesto odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Podnájmy
Bylo rozhodnuto že se v Imeru ještě více zlevní podnájmy. Poměr cena ku ploše domu je v Imeru nejlepší.
Navíc by Kulgur rád připoměl, že Imer je barbarskou domovinou, ale bydlet zde mohou samozřejmě i lidé a elfové.
Všichni, pokud budou respektovat kmen Kulgur a zákony města zde mohou najít klidný domov a ochranu svého života i majetku.
A pro odvážné dobrodruhy se v okolí města nachází mnoho příležitostí kde mohou prokázat svou udatnost.
23.06.10, 22:39 mesto odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Zrušení zákazu!
Na žádost Illidana ruším Lovcům zákaz vstupu na uzemí Imeru!

Herndall Selvir
20.06.10, 11:09 mesto odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Nová Valkýr!
Mesto Imer oznamovat,že dosadit do funkce nová Valkýr,barbarku Araine.
Doufat,že Valkýra Araine vykonávat svá funkce co nejlépe moct.

Herndall Selvir
16.06.10, 21:21 mesto odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Souboj
Já Herndall Selvir oznamovat,že v pondělí dne dvacátého dne tohoto měsíce v osmá hodina večerní uspořádat v Imer souboj tváři v tvář.
Začátek pro ty co se nebát a přijít ukázat co umět být hodina před zahájením turnaje,zápísné činit deset žluťák.
Pro ty co se přijít podívat na zajmavá zápas statečných hrdinů být začátek v osmá hodina,vstupné činit pět žluťák.
Místo turnaje být upřesněno později.

Na Vaší účast se těšit celý kmen Kulgur!

Herndall Selvir
28.05.10, 13:29 mesto odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Novinka v Imer
Já Herndall Selvir oznamovat,že město Imér dát každá liďák,elf co přihlásit se do Imer malá dárek.
Pro silná barbar mít město přichystané některé z neobydlených barák na měsíc zdarma.
Nebát se a přijít za Já a dozvědět se víc.

Herndall Selvir

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -


Hierarchie kmene Kulgur
Nakrul Vůdce kmene
Herndall Starosta
Thurizad Soudce
Valkyr Herold
Jak šel čas...
  • Nakrul Illidan
  • Nakrul Axantur
  • Nakrul Sigfried (vládl jeden den, poté rezignoval)
  • Nakrul Axantur
  • Nakrul Gyndor
  • Nakrul Axantur 29.9.2007 - ?

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2018 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist