Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Císařské město Andor

Andor

Andor, donedávna poslední bašta civilizace. Nikdy neporažené město, symbol svobody a odboje, sídlo císařovny, domov. Tyto - a ještě mnohá další přirovnání - zazní každému obyvateli Andarie v ušich, když se před ním zmíníte o Andoru. Období jeho vzniku se odhaduje na dobu nejvetšího technologického rozmachu Staré říše, o čemž svědčí zejména učelné rozmístění strategických staveb a způsob vedení hradeb.

Jak známo, za časů skřetího vpádu byly díky nezdolnému duchu Andořanů a císařovně Kilias mezi přirozenými hranicemi chránícími území města zbudovány mohutné ochranné zdi, které je částečně uchránily od ničivých výpadů nepřátelských vojsk. V době izolace dosáhla jeho soběstačnost, jež byla i před onou událostí díky jeho nebývale výhodné poloze na velice vysoké úrovni, naprostého vrcholu, za což vděčíme zejména vyspělým řemeslnickým postupům a zručnosti obyvatel.

Stejně jako v rámci mezí rostla moc Andoru, tak i stav armády dosáhl takové míry připravenosti, aby mohla být použita k nutné protiofenzívě a začátku osvobozování obsazené Andarie. První takový krok byl již učiněn - zařící klenot, město Thyris, byl osvobozen, a královláda byla opět nastolena.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Herold Herold Rish Starosta Iluminus
Starostka Starosta Iluminus Kapitán Coltaine

Mapa města

Za vlády panovníků, kteří usedli na místo starosty, se v Andoru a okolí podařilo zpřístupnit celou řadu objektů, které jsou v současné době pronajímány. Ať už to jsou samotné domy, pokoje v ubytovnách, nebo stáje či pole.
Přehled pronájmů na území Andoru si můžete prohlédnout zde.

Dne 20.7.2005 byl zvolen první soudce pro město Andor.
Pravidla o soudním procesu a podmínky podání žaloby najdete zde.

Zákony Andoru byly naposledy upraveny dne 16.9.2016.
Úplné znění naleznete zde.

10.01.22, 21:27 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Oznámení městských trubačů
Občan Nafrius nechť se dostaví v brzké době do sídla Andorského starosty, kde mu bude navrácena dle rozkazu císařovny Kilias heroldova šerpa.

Za hlavní Císařské město Andarie a starostku Madison,
Andorští trubači
02.01.22, 22:22 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Měsíční Trubači V.
Ctění obyvatelé Císařství a občané hlavního Císařského města Andarie,

na úvod dávám na vědomí starostce Aishlyn a Hradišti že souhlasím se stanoviskem uvedeným na svitku.
zároveň žádám aby mne navštívil kdokoli z cechu Řemeslníků.

Je tu nový rok a další měsíc bude ve znamení svobodných voleb občanů Andoru. Vše, co bych chtěla říct už bylo vyřčeno, teď záleží na vás, na občanech. Rozhodněte se spravedlivě a moudře. Osud tohoto města máte ve svých rukou. Jako u každých voleb očekávám, že se situace začne vyostřovat, což v této válečné volbě není zrovna ideální.

Změna stanoviska ohledně chmelnic:
Vzhledem k tomu, že chci, aby byl vyroben Andorský ležák, bude třeba chmel. Do hospod chodí většina dělníků i občanů ráda a tak by nebylo moudré, aby město nemělo vlastní chmelnice a muselo hledat chmel ve světě. Pole mohou být, ale výstavba nám rozhodně nebrání v tom abychom si udrželi i chmelnice.

Zrušení sankcí cechu Kavalérie a vděk cechu Renor Rah:
Vzhledem k nelehké době nebudou nadále cechu Kavalérie navyšovány daně za ubytování cechovního obchodníka v městském hostinci. Obchodník bude městem obstaráván i nadále a cech má kdykoli možnost si ho vyzvednout a opět s ním uzavřít kontrakt. Zároveň město odpouští cechu všechny sankce z důvodu faktu, že cechovna, kde má maličkost trávila velkou část mládí byla vykradena.
Poděkování náleží cechu Renor Rah za opětovné zprovoznění obchodu. Budu ráda když mne kdokoli z cechu Renor Rah osobně navštíví v mém sídle ohledně několika záležitostí s obchodem, o schůzku žádám i kohokoli z cechu Kavalérie.

Opětovná změna cen v několika službách:
Přihlášení občana zůstává na nule. Platí stále to, že každý nový občan má nárok na měsíční bydlení v libovolném domě zdarma. Cena za odhlášení byla skutečně vysoká a tak nyní každý občan, který nebude chtít být nadále občanem, zaplatí 150 zlatých. Přihlášení i odhlášení cechu zůstává beze změny.
Daně byly sníženy na 8 zlatých za měsíc a ve spolupráci s hlavní Andorskou bankou byl úrok v bance navýšen na 0,10% - Průzkum odhalil že vyšší úrok vám už žádná banka nedá.
Nyní k soukromým šachtám. Všímám si vysoké neobsazenosti a to bych ráda napravila. Každý, kdo bude chtít mít vlastní soukromou šachtu se se mnou může domluvit na individuální ceně, zdá - li se mu současná cena moc vysoká. Pokud má někdo z občanů další návrhy či námitky k soukromým šachtám, nechť mne navštíví v mém sídle, nebo mi zanechá svitek a společně se budeme snažit, aby byla každá soukromá šachta obsazená.
Dále k dolům. Vstup do druhého Andorského dolu má každý zdarma, což není zrovna něco, co by se mi líbilo. Cena cizincům za vstup do 1. dolu byla snížena z 500 zlatých na 100 zlatých. Do budoucna bych byla ráda aby byla vytvořena teleportační cesta i do našeho druhého dolu. Jeho okolí taktéž chystám zvelebnit a zároveň zpoplatnit vstup v té samé výši, co u 1. dolu.

Odvolání herolda Nafriuse z funkce:
Vzhledem k trvání stížností ohledně nedodržování zákonů a špatné reprezentaci zákonů, tímto odvolávám herolda Nafriuse z funkce herolda. Pan Nafrius má čas na to, aby mi svou šerpu do tří dnů odevzdal, nebo budu nucena se obrátit na Andorského soudce a započít s ním trestní stíhání.

Zvelebnění cvičiště a vize zlepšit a více zdostupnit chudinskou čtvrť':
Když už zde byla zmínka o teleportační cestě, ráda bych, aby další z nich byla v chudinské čtvrti, místo současného místa na lynčování. Zároveň bych ráda, aby se chudinská čtvrť stala společně s Veselým domem dalším centrem Andorské zábavy, více obchodníků, možná herna? Vše mám zatím v hlavě, a realizace bude na místě až ve chvíli, kdy bych zvítězila ve volbách. Ať už tam bude další léčitel, další banka, zkrátka cokoli, co by se hodilo. Rozšíření teleportační sítě také není k zahození.
Co se našeho cvičiště týče. Je velmi malé a ráda bych ho rozšířila. To vše ale zůstává vizí, zní to však mile, že? Konečně má někdo nápad hnout s městem o úroveň výš.
Mnoho úspěchů v novém roce dvacet dva.
Držme za Císařství, držme za svou zemi!

Za hlavní Císařské město Andarie,
Starostka Madison
01.01.22, 19:09 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Promluva k občanům Andoru
Ctihodní občané císařského města,

tímto bych vám ráda sdělila své budoucí vize ve funkci starostky císařského města, Andoru. Nerada se zabývám v současné válečné době takovou záležitostí, která výrazně napomáhá k rozhádání Andorských občanů, místo toho, abych řešila s ostatními městy větší zabezpečení měst a vypořádání se s nepřátelskými silami, které se na naše města řítí. Vždy bylo v mých osobních kodexech vůči Císařství abych Císařství napomáhala, začala bych tím, že když mi cech Kavalérie nabídl, abych byla další členkou cechu, díky mé iniciativě, se cech aktivně snažil hledat tehdy nezvěstnou, milovanou, císařovnu Kilias. V té době bylo město ve správě Císařského hradu a abych minimálně napomohla v udržování bezpečí vás, občanů Andoru, byla mi udělena funkce heroldky, ve které veškerá má snažení aby byla bezpečnost na vysoké úrovni, nebyla marná a lid se do města nebál vkročit.

V době, kdy byl ve funkci starosty města vážený Truls Rohk a začaly se dít různé věci ohledně černých kamenů, nedalo mi to, mé odhodlání sloužit Císařství a této zemi bylo vždy silné, a tak bylo na místě abych Trulsovi nabídla spolupráci se správou města. Pan Truls Rohk mi vyhověl a šlo vidět, že ani on sám to nemá lehké a dělá co může, aby se městu dařilo na maximální úrovni. Z mé iniciativy byla uspořádána mimořádná schůze, které se zúčastnilo mnoho významných lidí i obyvatel naší krásné země. Do té chvíle nikdo nic neřešil a situace by se tak mohla zhoršovat. Netvrdím že mám vlivné slovo, ale v oblasti diplomacie se snažím konat slušně, čestně a tak, abych neuškodila Císařství nebo císařskému městu. Ano, možná že v těchto dobách, v těchto zlých dobách, kdy se svět hádá a všichni by si vyrvali oči z důlků než aby spolupracovali a nabídli si ruku, zaznělo z mých úst nebo z trubek trubačů něco, co se vám, občanům, nemuselo líbit. Je vám vždy otevřena možnost mne navštívit v mém starostovském sídle. Jsem otevřena všem možnostem a ráda vyhovím všem občanům i cechům tak, aby nikdo neměl důvod se bouřit a dohadovat.

Po odchodu Trulse ze starostovského křesla byla má účast ve volbách na místě, abych tak mohla splnit všechny své vize a cíle. Jen 5 občanů do mé kandidatury vložilo důvěru, na druhou stranu chápu, ne všichni mne dobře znáte a ne s každým z vás vedu debaty ve svém sídle. To bych rozhodně chtěla napravit. Chci být v osobním kontaktu s každým z vás a nechci vést s žádným občanem Andoru či cechem konflikt. Proto bych tímto se vší úctou, ráda apelovala na cech Post Mortem aby zvážil svá slova ohledně mé osoby a aby volil smírnou cestu, než cestu konfliktů. Když má kandidatura nevyšla, vyzval mne starosta Jindra, zda bych mu nemohla být nápomocna s naším druhým, velkým a nádherným městem, Thyrisem. Jak se říká, když vám někdo zavře dveře, otevře se okno. Vzhledem k tomu že v Andoru začalo mnoho konfliktů a bez důvěry lidu či funkcionářů bych nemohla situaci zlepšit, navíc v té době dosazený starosta odmítal mou spolupráci s vedením města, nezbývalo než souhlasit. Souhlas byl lepší cestou než se snažit bez vlivného slova zlepšit situaci v Andoru. V Thyrisu mi nebylo tak dobře, není to v mých očích domov, není to to místo, kde bych měla být, ale zdálo se, že starosta Jindra byl ztracen a tak bylo na místě spolupracovat. Jak už ale všichni víme, Jindra měl vůči Císařství zášť, což tehdy nebyl fakt, který bych věděla. Využil situace a hloupě zaútočil na císařovnu Kilias, což byl vrchol všech extrémů, co lze znát. Vyhodil mne z místa, byl naštvaný a nezbývalo mi, než ho u soudu obvinit ze všeho. Má slova tehdy měla vliv a šlo to vidět, což mi v mých očích zrodilo šanci, abych volby zvážila znovu.

O místo starosty Andoru už mnoho občanů nestálo. Město se začalo stávat městem, kam skoro nikdo nezavítal. Bylo mi těžko u srdce, sledovat, že už do města mnoho lidí nezavítá a tak bylo na místě vzít veškeré své odhodlání do svých rukou a sdělit císařskému hradu, že bych ráda kandidovala na místo starostky Andoru. Hrad mi vyhověl a to mi otevřelo brány ke splnění mých vizí a cílů. Ovšem nyní, nás vážení občané svírá strach z Vládce. Proto nyní na ulici vídáte i hradní stráž, která neslouží k tomu, aby stála za zlatky z městské kasy bezvýznamně na každém stanovišti a vyčkávala na výplatu. Hradní stráž slouží hlavně k tomu, aby v situaci, kdy město bude čelit útoku, město bránila. Jsou to čestní muži, muži, ke kterým by měl každý obyvatel Andarie chovat maximální respekt a maximálně s nimi spolupracovat. Ostatně mnozí z nich se účastnili v bitvě o Černý Hrad a všem, kteří v bitvě účinkovali, říkám osobně hrdinové. Tato bitva byla bitvou, která se bude dlouho držet v historii Andarie, ale nyní nás čeká mnoho dalších bitev, a v této situaci si nesmíme šlapat na krk a musíme spolupracovat ze všech sil.

Mou vizí nadále zůstává udržet spolupráci s Císařstvím na maximální úrovni, ale zároveň vyhovět všem Andorským cechům a občanům ve všech záležitostech, ať už se to týče bezpečnosti, bydlení, hospodářství či těžby materiálu. Budu se snažit s vámi více osobně mluvit a s každým z vás navázat nekonfliktní vztah. Mou vizí zůstává i to, aby bylo naše město, centrem trhů, obchodování a kulturních akcí. Jsme moderním, vlivným městem, ráda bych, aby se o našich hostincích mluvilo ve světě, ráda bych abychom měli náš vlastní ležák či víno, ráda bych aby naše maso kupovali cizinci a aby bylo vyhlášené v cizích zemích. Ráda bych navázala úzkou spolupráci s Thyrisem, Lewanem a Imerskou osadou. Padl Tarkas, Ileren i Havant, další na řadě můžeme být i my a tudíž nesmíme otálet a musíme začít konat. A kdo by měl konat více, než starosta? Proto bych byla ráda, aby vyzyvatel, který mne vyzval zvážil svou výzvu a odvolal se buď osobně u mne, nebo u císařského hradu a aby se se mnou snažil hledat řešení, k udržení bezpečnosti a životnosti hlavního města. Jsem otevřena všem možnostem, místo místostarosty zůstává otevřené. Poslední věcí, kterou bych vám chtěla osvětlit zůstává zrušení hlavních vánočních trhů. Důvodem zrušení trhů bylo v zásadě nedostatek řemeslníků a obchodníků a v neposlední řadě nedostatečná obsazenost stánků a nedostatek zásob. Pokud zůstanu ve funkci i nadále, budu se snažit aby byl minimálně obměsíc uspořádán trh na různá témata. Chyba byla i na mé straně, komunikace mezi mnou a obchodníky vázla. I tuto chybu hodlám v budoucnu napravit.

Císařovna Kilias mi sdělila, že se doslechla o mé špatné reputaci ve světě. Jako dospělý člověk vím, co činím a věří - li někdo lžím z doslechu ohledně toho, že ráda vyhovím ve všech záležitostech mužům, tak bych ho ráda upozornila na to, že konám čestně a spravedlivě a rozhodně neupřednostním někoho z toho důvodu, že byl bohem obdařen o něco, co žena nemá. Jako každé ženě se mi líbí muži, na tom není nic špatného, ale lži, že dělám hříšné činy opravdu odmítám.

Drazí občané, chcete - li aktivního starostu, který se bude o naše milované hlavní císařské město starat aktivně a s chutí, chcete - li nekonfliktního starostu, chcete - li, aby byl Andor bezpečným místem, kterým byl za dob váženého starosty Severuse, chcete - li starostu nestranného vůči cechům, vzhledem k tomu že k žádnému cechu nepatřím a nemohu činit obdobně činům Nakrula, který měl město krátký čas ve správě, chcete - li starostu znalého v diplomacii, starostu, který bude uspořádávat schůze, účastnit se sněmů a různých setkání a bude vědět vše o situaci na Andarii a díky těmto informacím může následně rychle konat aby informoval své občany o situaci, starostu spravedlivého, zvažte zda na kameni nezanecháte hlas mé osobě, než mému vyzyvateli. Pokud si tyto řádky čte i vyzyvatel, budu ráda, když zváží smírnou cestu, než v této nelehké době útočit a snažit se sesadit aktivního starostu ze starostovského křesla.

Pokud si funkci udržím, budu vděčná každému občanovi za to, že vložil důvěru do někoho, kdo to s funkcí myslí vážně a vykonává tuto funkci se vší ctí a srdcem. Pokud nebude výzva stažena, nebo bude mít vyzyvatel více hlasů, žádám tímto se vší ctí hrad, aby mi dal chvíli čas, než sídlo starosty opustím. Budou mi k tomu stačit tři dny. Zároveň v této situaci žádám hrad aby mi umožnil vynést závěrečné trubače.

Jsem věrnou občankou Císařství už řadu let, nemám žádné záznamy v knihách trestů a nemám s nikým žádný konflikt. Až nyní, ve funkci, nastalo několik menších osobních konfliktů, ale ty už snad máme za sebou. Vězte, drazí občané, že kdyby byla výhra na straně vyzyvatele, bude vést město opět barbarská rasa, ač nemám vůči barbarské rase vůbec nic a s Inet mám více než velmi dobré vztahy, hlavní město by měl vést člověk, vlastně i to, že máte ve funkci ženu znamená mnoho. Zvažte komu dáte hlas a tím bych chtěla apelovat i na některé členy cechu Post Mortem a Gladie. Pokud dáte hlas nesprávné osobě a ta to za několik měsíců sama od sebe vzdá, budete opět zklamáni a město bude opět ve správě hradu, v té situaci bych musela o funkci opět hrad žádat osobně. Copak nechcete, aby byl ve funkci někdo trvale a neustále se starosta nestřídal? Je to na vás.

Za hlavní císařské město Andarie,
císařským hradem dosazená starostka Madison
28.12.21, 23:27 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Oznámení městských trubačů
Obyvatelům Hradiště,

starostka Madison tímto dává na vědomí všem obyvatelům Hradiště, že vzhledem k situaci nabízí dočasný azyl zcela zdarma každému, kdo o to bude stát. Brány hlavního města vám zůstanou vždy otevřené.

Za hlavní město Andarie a starostku Madison,
Andorští trubači
17.12.21, 07:59 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Zrušení vánočních trhů
Drazí obyvatelé Andarie a cizinci,
z osobních důvodů starostky Madison hlavní město tímto ruší letošní vánoční trhy.

Připomínáme že v tomto měsíci bude naše starostka k dispozici ve svém sídle každou středu a neděli od 20:30 Sídlo se nachází hned za bankou.

Za hlavní město Andarie,
Andorští trubači
01.12.21, 13:56 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Měsíční Trubači IV.
Ctění obyvatelé Císařství a občané hlavního města Andarie,

na úvod dávám na vědomí, že budu k dispozici ve starostově sídle dnes od 21:30 a zítra, tedy druhého dne tohoto měsíce a roku od 20:30 Pokud máte něco na srdci, račte se zastavit.

Loučíme se s rokem, který znamenal chaos a válku.

Hlavní město hledá herolda:
Vzhledem k častým stížnostem na současné heroldy mi nezbývá než vyhlásit konkurz na třetího herolda, u kterého bych si ráda ověřila, zda zvládne město a občany chránit lépe než současní heroldi. Pokud by se ukázalo, že nový kandidát zvládne ochranu města lépe, budu nucena ho nahradit za některého ze současných heroldů. Stížností se mi kupí čím dál více, toto zkrátka tolerovat nemohu. Nový kandidát nechť mne vyhledá osobně buď v době vyhlášených úředních hodinách nebo mimo úřední hodiny.

Vyhlášení úředních hodin na 12. měsíc
Od 15. dne tohoto měsíce budu ve svém sídle každou neděli a středu od 20:30 Pravidelnost těchto úředních hodin bude trvat až do 7. dne, 1. měsíce dalšího roku.

Hlavní vánoční trhy
Ať už chodíte na trhy rádi nebo ne, hlavních vánočních trhů se zkrátka účastnit musíte. Je tradicí že hlavní vánoční trhy si bere do otěží hlavně hlavní město a ani letos se to nemění. Termín trhů vyhlásím během tohoto měsíce, ale vězte, že dlouho čekat nebudete.

Seženete zde různé vánoční dekorace, vánoční stromky, možná vás čeká i výlov kaprů, hudba, no zkrátka, dorazte a uvidíte!

Poděkování
Hlavní město chce tímto vyjádřit velký dík panu Trulsovi Rohkovi, Štěpánu Hráškovi, cechu Post Mortem a Gladie za udržování svých obchodů. Díky vám město prosperuje k lepším zítřkům.

Uvolnění cechovních obchodů cechů Renor Rah a Kavalérie
Vzhledem k dlouhému trvání zadržování cechovních obchodů cechů Renor Rah a Kavalérie jsem se rozhodla, že obchody budou uvolněny jiným zájemcům, kteří v nich mohou prodávat. Pokud se některý z cechů o obchod přihlásí zpět, je mou povinností jim obchod navrátit. Do té doby však budou uvolněny.

Polnosti
Vzhledem k tomu že v zimě nic neroste, rozhodla jsem se proto, že každému, kdo má v Andoru pronajatou nějakou polnost, pole prodloužím o 720 hodin, tedy o 30 dní. Od příštího roku budou polnosti zdraženy a novou cenu jejich majitelé vidí už nyní na cedulkách.

Rozlučte se s chmelnicemi, místo nich budou nová pole!
Jak už jste si mohli všimnout, chmelnice jsou v podstatě k ničemu. Nikdo je nevyužívá, díky nim město ani hospody neprosperují, proto se v příštím roce domluvím s císařskými staviteli a společně chmelnice změníme na pole, která jsou žádaná mnohem více než chmelnice.

Odpuštění daní
Pro tento měsíc hlavní město nebude od občanů vyžadovat zaplatit daně. Již nyní všem občanům město daně odpustilo.

NABÍDKA: Prodloužení pronájmů
Tento měsíc může každý, kdo obývá nějaký pronájem požádat o prodloužení pronájmu o 720 hodin (tedy o 30 dní) je jen na vás, kdy si o prodloužení řeknete.

NABÍDKA: Novým občanům 500 zlatých a bydlení na 3 měsíce zdarma!
Všem novým občanům nabízí hlavní město v tomto měsíci bydlení na 3 měsíce zdarma a 500 zlatých k tomu.

Změna ceny za odhlášení občanství a za vstup cizincům do dolu
Cena za odhlášení občanství se změní z 500 zlatých na 1.500 zlatých. Cena vstupu cizincům do našeho dolu se změní z 300 zlatých na 500 zlatých.

Držme za naší milovanou Císařovnou Kilias, držme za Císařství, držme za svou zemi!

Za hlavní město Andarie,
Starostka Madison
25.11.21, 22:41 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Měsíční Trubači III.
Ctění obyvatelé Císařství a obyvatelé hlavního města Andarie,

Stráž u Valu mi dala vědět o sněhových vločkách, které se neodvratně blíží na celou Andarii. Je to tu vážení - období klidu, míru a radosti, nastává Zima.

Obvykle v zimních časech nic neroste a tak od vás, drahých obyvatelů, či cizinců nebudu vyžadovat úhrady. Pole budou zlevněny na 1/s na den a to hned, co Zima dorazí v celé své kráse.
Ráda bych vás upozornila na to, že váháte - li nad termínem, kdy sklidit, vrhněte se na to zavčasu. Vzhledem k tomu, že začalo sněžit, tu bude Zima co nevidět, možná už zítra, kdo ví?

Další měsíc vás čeká řada výhod, které vás možná nadchnou, možná ne. Vánoce slavíme od toho abychom se obdarovávali a tak to i bude.

Za hlavní město Andarie,
Starostka Madison
04.11.21, 13:45 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Oznámení městských trubačů
Ctění obyvatelé Císařství a obyvatelé hlavního města Andarie,

dáváme na vědomí, že starostka Madison bude k dispozici ve starostově sídle dne 8. měsíce 11. roku 21 od 20:30. Pokud máte něco na srdci, račte se zastavit.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 -

Jak šel čas...
 • Truls Rohk 07.09.18 - dosud
 • Nakrul Sigfried - 15.09.16 - 07.09.18
 • Brenidon 06.08.15 - 14.09.16
 • Jaako Tatarka 15.7.13 - 05.08.15
 • Fortuna Dayer 7.1.13 - 14.7.13
 • Windsor Imbra 11.12.11 - 6.1.13
 • Bezvládí (Andor v rukou nemrtvých) 7.8.11. - 10.12.11
 • Numaron 23.6.11 - 7.8.11
 • Nialith 16.3.11 - 22.6.11
 • Argonaut 9.12.10 - 15.03.11
 • Erastes 6.09.10 - 8.12.10
 • Shangallar 11.05.10 - 5.09.10
 • Rulvo 1.2.10 - 10.05.10
 • Rytíř Vox 20.10.09 - 31.1.10
 • Mashell 7.7.09 - 19.10.09
 • Falathrim 21.7.08 - 6.7.09
 • dosazený správce Rytíř Thomas von Chava 2.9.07 - 28.6.08
 • dosazený císařský správce 30.4.07 - 2.9.07
 • Rulvo 31.12.06 - 30.4.07
 • Nimue 1.9.06 - 31.12.06
 • Lord Merik 1.2.06 - 31.9.06 (dvě období)
 • Eliška 31.10.05 - 31.1.06
 • Lady Mája 19.01.05 - 31.10.05 (dvě období)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist