Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Císařské město Andor

Andor

Andor, donedávna poslední bašta civilizace. Nikdy neporažené město, symbol svobody a odboje, sídlo císařovny, domov. Tyto - a ještě mnohá další přirovnání - zazní každému obyvateli Andarie v ušich, když se před ním zmíníte o Andoru. Období jeho vzniku se odhaduje na dobu nejvetšího technologického rozmachu Staré říše, o čemž svědčí zejména učelné rozmístění strategických staveb a způsob vedení hradeb.

Jak známo, za časů skřetího vpádu byly díky nezdolnému duchu Andořanů a císařovně Kilias mezi přirozenými hranicemi chránícími území města zbudovány mohutné ochranné zdi, které je částečně uchránily od ničivých výpadů nepřátelských vojsk. V době izolace dosáhla jeho soběstačnost, jež byla i před onou událostí díky jeho nebývale výhodné poloze na velice vysoké úrovni, naprostého vrcholu, za což vděčíme zejména vyspělým řemeslnickým postupům a zručnosti obyvatel.

Stejně jako v rámci mezí rostla moc Andoru, tak i stav armády dosáhl takové míry připravenosti, aby mohla být použita k nutné protiofenzívě a začátku osvobozování obsazené Andarie. První takový krok byl již učiněn - zařící klenot, město Thyris, byl osvobozen, a královláda byla opět nastolena.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Herold Herold Rish Starosta Iluminus
Starostka Starosta Iluminus Kapitán Coltaine

Mapa města

Za vlády panovníků, kteří usedli na místo starosty, se v Andoru a okolí podařilo zpřístupnit celou řadu objektů, které jsou v současné době pronajímány. Ať už to jsou samotné domy, pokoje v ubytovnách, nebo stáje či pole.
Přehled pronájmů na území Andoru si můžete prohlédnout zde.

Dne 20.7.2005 byl zvolen první soudce pro město Andor.
Pravidla o soudním procesu a podmínky podání žaloby najdete zde.

Zákony Andoru byly naposledy upraveny dne 16.9.2016.
Úplné znění naleznete zde.

20.10.11, 10:40 Andor odkaz přidal(a) Starosta Numaron
obrazek
Oznámení o změnách
Okolnosti mne zase donutily udělat v Andoru změny a ty jsou následující:

Do pozice herolda se vrací Vulnus Mothir. Druhým Heroldem bude Antian. Olaf složil funkci a herold Sorti byl odvolán kvůli nedostatku času. Touto cestou bych dále rád vyzval všechny, kteří mají zájem stát se třetím Andorským heroldem, že konkurz proběhne příští středu ve večerních hodinách. Nejspíše po slunce západu v 8 hodin. Místo bude upřesněno. Do pozice soudce zatím pasuji sám sebe, protože bude potřebná tvdá ruka a pevný bič na to co se chystá.

Dál bych rád pozval všechny, co se chtějí podílet na osvobození města, aby se dostavili dnes před sedmou hodinou večerní k hostinci u Andorské tržnice. Proběhne krátká informativní porada, na kterou náváží co nejdříve další jednání.

Starosta Numaron
18.10.11, 17:44 Andor odkaz přidal(a) Tarog
obrazek
Olafova demise
Dobrý podvečer lidé Andarijský, jak již mnozí čekali, dnešním večerem se vzdávám svých heroldských pravomocí. Mnozí to uvítají, mnozí to oslaví, ale věřím, že se na mě nebude vzpomínat jen ve zlém.

Poslední dobou mi docházeli nervy, až to zašlo až sem. Lid je již tak zkažený, provokuje a schovává se za jiné, neváží si pomoci, uráží kde koho, a nejednou vás moje šerpa zachránila od vejprasku. Heroldi k sobě nechovají úctu, ba dokonce k rytířům. V tomto světě udržet pořádek je nadlidský úkol.

Ano, udělal jsem pár chyb, ano, uznal jsem je. Za to se ale nebudu omlouvat, chybuje každý. Nicméně se svým nejlepším svědomím mohu říct, že jsem se snažil v Andoru udržet pořádek, a pomáhat občanům Andoru. Minimalizoval jsem útoky zbojníků na mém území na minimum, snažil jsem se osvobodit Andor, ale vždy to skončilo na neschopnosti nebo neochotě jiného. Mnoha lidem jsem vrátil věci ukradené na našem území, a taky bych byl rád, aby jste pochopily že v posledních měsících jsem na Andor byl sám.

Tohle všechno se odrazilo na mém rozhodnutí. Snad to pochopíte. Děkuji za těch pár měsíců.

Olaf
08.09.11, 14:33 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Havantský zpravodaj

Nový zákoník
Na vědomí se dáva,
že v pátek ,9. září roku letošního se bude okolo 19 hodiny v sídle starosty projednávat nový zákoník města.
Zváni jsou po jednom zástupci místních cechů, zvláště pak kněžna Jutti a paní Aishlyn.
Ostatní občané mohou přijít též, však jen jako pozorovatelé.

Pivovar a pivobraní
S radostí oznamuji, že byli započaty práce na obnově pivovaru a chvatně směřuji ke svému završení.
Chmel již dozrál a tak nezbude než se společně radovat z nové úrody.
Havatské pivobraní proběhne ve středu 14. září v 18 hodin. Zváni jsou všichni obyvatelé země andarijské.

Konkurz na heroldy
O týden později, ve středu 21. záři v 19 hodin proběhnou v ilerenských arénách dva turnaje.
Jak všichni víme, v boji nejsou žádná pravidla a proto nebudou ani zde.
Jen cílené zabíjení koní bude trestáno vyhoštěním z turnaje.

První jest turnaj o Heroldství města Havant.
Přihlásit se do turnaje může každý dospělý občan Havantu, jež odpřísáhne věrnost koruně a městské správě.

První Havantsko Ilerenský turnaj, tři na tři
Tento turnaj bude probíhat souběžně s konkurzem na heroldy v druhé aréně.
Jedná se o turnaj trojic. Každá trojice složí zápisné 100 zlatých.
Poslední přeživší vítězí a odnáší si vybraný obnos. Zváni jsou všechny cechy a obyvatelé země andarijské.

Vlastní rukou,
Silmor, rytíř templářský a správce Havantu

06.09.11, 17:11 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Ilerenské opevnění
Svoláváme Ilerenské vazaly, zručné řemeslníky i další věrné a pracovité k přiložení ruky k dílu na ilerenském předsunutém opevnění.
Práce započnou ve středu, tedy zítra, kolem dvacáté hodiny.

Jménem Ilerenského správce,
Bořivoj, rytíř císařství, rytíř templářského řádu
02.09.11, 15:04 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Chane Alrae Elrion
obrazek
Nový správce Havantu
Vzhledem k včerejším činům správkyně Melarocciny, která v převleku s kumpány napadala obyvatele Andarie a byla dopadena, jsme nuceni odvolat ji z funkce správkyně Havantu. Správkyně Melaroccina byla uvržena do žaláře dokud nerozhodneme o jejím trestu.
Andarijská regentura, císařské rytířstvo, pověřuje dočasným správcovstvím města Havant a jeho přilehlého okolí pana Silmora, člena Rytířů Templu.
Toto platí do odvolání regenty, nebo samotnou císařovnou.

Regenti Bořivoj, Chane, Vox
31.08.11, 23:19 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Správa Havantu
Andarijská regentura, císařské rytířstvo, pověřuje dočasným správcovstvím města Havant a jeho přilehlého okolí paní Melaroccinu.
Toto platí do odvolání regenty, nebo samotnou císařovnou.
Správkyně ustaví městskou radu složenou ze zástupců Havantských cechů.
Dosadí do funkce nové heroldy.
Městu je přidělen nezávislý pozorovatel, který bude dohlížet na veškeré kroky správkyně a městské rady.

Regenti Bořivoj, Chane, Vox
25.08.11, 23:59 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Chane Alrae Elrion
obrazek
Regentství andarijské
Všem elfům, lidem a barbarům císařství andarijského je určena tato zpráva.

V této nelehké době, kdy je císařství sužováno vně i zevnitř, je nutné držet při sobě a setrvat v boji o svobodu, proti nepříteli. My císařští rytíři jsme po dobu nepřítomnosti císařovny nejvyššími autoritami andarijského císařství.

S okamžitou platností tak dochází k vyhlášení dočasného regentství tří rytířů nad císařstvím, které potrvá do doby, než se podaří naleznout Císařovnu.

Zároveň připojujeme výzvu, aby se zástupci měst dostavili na krátké setkání a rozhovor s některým z rytířů. Zvláštní výzva se týká samozvaného havantského správce.

Císařští rytíři
Chane,
Bořivoj, rytíř Templu,
Vox
25.08.11, 11:57 Andor odkaz přidal(a) Starosta Numaron
obrazek
Oznámení
Jakožto správce císařského města, jsem se rozhodl pomoct slečně Melaroccině a pomoct jí při správě města. Cituji tímto vyhlášku z jejích úst pro město Havant.

Zákony:
Dnešním dnem, tedy 18.srpna opětovně vstupují v platnost zákony a vyhlášky vydané slečnou Aishlyn a Lordem Gryzzlym, dokud nebude řečeno jinak.

Heroldi:
Též bych ráda poděkovala za službu městu panu Seltyrovi a popřála mu hodně štěstí v jeho budoucích činech. Na jeho místě bude od dnešního dne figurovat pan Shangallar.

Thyriská záležitost:
Ráda bych pozvala všechny Thyriské občany, kterým byla zabavena jejich pole, aby se dostavili k vyřešení této nepříjemnosti.

Slečna Joriny:
Jelikož informace, že je ve stavu blízkého smrti se ukázali jako nepravdivé a již po několik dní prochází zdejším světem vyzývám jí, aby mne vyhledala a předala veškeré věci související s vládou Havantu.
Avšak vyzývám ji, aby tak učinila v co nejkratším čase.
Stejně tak ji vyzývám, aby objasnila zmizení zabavených věcí a stvoření.

Slečna Melaroccina

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 -

Jak šel čas...
 • Truls Rohk 07.09.18 - dosud
 • Nakrul Sigfried - 15.09.16 - 07.09.18
 • Brenidon 06.08.15 - 14.09.16
 • Jaako Tatarka 15.7.13 - 05.08.15
 • Fortuna Dayer 7.1.13 - 14.7.13
 • Windsor Imbra 11.12.11 - 6.1.13
 • Bezvládí (Andor v rukou nemrtvých) 7.8.11. - 10.12.11
 • Numaron 23.6.11 - 7.8.11
 • Nialith 16.3.11 - 22.6.11
 • Argonaut 9.12.10 - 15.03.11
 • Erastes 6.09.10 - 8.12.10
 • Shangallar 11.05.10 - 5.09.10
 • Rulvo 1.2.10 - 10.05.10
 • Rytíř Vox 20.10.09 - 31.1.10
 • Mashell 7.7.09 - 19.10.09
 • Falathrim 21.7.08 - 6.7.09
 • dosazený správce Rytíř Thomas von Chava 2.9.07 - 28.6.08
 • dosazený císařský správce 30.4.07 - 2.9.07
 • Rulvo 31.12.06 - 30.4.07
 • Nimue 1.9.06 - 31.12.06
 • Lord Merik 1.2.06 - 31.9.06 (dvě období)
 • Eliška 31.10.05 - 31.1.06
 • Lady Mája 19.01.05 - 31.10.05 (dvě období)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist