Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Císařské město Andor

Andor

Andor, donedávna poslední bašta civilizace. Nikdy neporažené město, symbol svobody a odboje, sídlo císařovny, domov. Tyto - a ještě mnohá další přirovnání - zazní každému obyvateli Andarie v ušich, když se před ním zmíníte o Andoru. Období jeho vzniku se odhaduje na dobu nejvetšího technologického rozmachu Staré říše, o čemž svědčí zejména učelné rozmístění strategických staveb a způsob vedení hradeb.

Jak známo, za časů skřetího vpádu byly díky nezdolnému duchu Andořanů a císařovně Kilias mezi přirozenými hranicemi chránícími území města zbudovány mohutné ochranné zdi, které je částečně uchránily od ničivých výpadů nepřátelských vojsk. V době izolace dosáhla jeho soběstačnost, jež byla i před onou událostí díky jeho nebývale výhodné poloze na velice vysoké úrovni, naprostého vrcholu, za což vděčíme zejména vyspělým řemeslnickým postupům a zručnosti obyvatel.

Stejně jako v rámci mezí rostla moc Andoru, tak i stav armády dosáhl takové míry připravenosti, aby mohla být použita k nutné protiofenzívě a začátku osvobozování obsazené Andarie. První takový krok byl již učiněn - zařící klenot, město Thyris, byl osvobozen, a královláda byla opět nastolena.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Herold Herold Rish Starosta Iluminus
Starostka Starosta Iluminus Kapitán Coltaine

Mapa města

Za vlády panovníků, kteří usedli na místo starosty, se v Andoru a okolí podařilo zpřístupnit celou řadu objektů, které jsou v současné době pronajímány. Ať už to jsou samotné domy, pokoje v ubytovnách, nebo stáje či pole.
Přehled pronájmů na území Andoru si můžete prohlédnout zde.

Dne 20.7.2005 byl zvolen první soudce pro město Andor.
Pravidla o soudním procesu a podmínky podání žaloby najdete zde.

Zákony Andoru byly naposledy upraveny dne 16.9.2016.
Úplné znění naleznete zde.

21.12.11, 17:51 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Vrahové koní
Tímto bych chtěl upozornit všechny obyvatele Andarie, aby si dávali velký pozor na své koně. V poslední době se množí případy, ve kterých vám někdo koně odvede a následně zabije. Všichni, kterým se takový případ přihodil nebo má informace o pachateli, nechť vše hlásí některému z Andorských funkcionářů.

Herold Antian
19.12.11, 23:01 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Oprava Andoru
V hospodě u Andorské tržnice seděl zrzavý muž s dlouhými vlasy a bradkou. Lucerna položená vedle něho na stole vrhala světlo na list pergamenu. Muž dopsal poslední dvě slova a udělal pod nimi klikyhák.

"Žádám a prosím všechny andorské občany, cechy i obyvatele jiných měst, aby pomohli při opravě císařského města. Město nutně potřebuje materiál na rekonstrukci města. Především polena, prkna, železné pruty, železné dráty a hřebíky.
Každý občan, který přinese materiál, si může vybrat zda materiálem splatí daně městu, v případě že dluží na daních, nebo se mu suroviny započítají a bude poté zvýhodněn při rozdělování nájmů. Nájem získá ten, který se o něj přihlásí a přispěl nejvíce z žadatelů.
Těm, kteří nejsou občany našeho města, se budou suroviny započítávat a následně budou zvýhodněni, pokud se budou ucházet o městský nájem.

Při placení daní musí občan přinést množství, které odpovídá dluhu na daních. Polena se počítají jako 2 md/ks. Železné pruty, dráty a hřebíky 2st/ks. Občan, který dluží 20 zlatých, tedy musí přinést 1000 polen nebo 100 prutů železa, drátů nebo hřebíků.

Své příspěvky můžete předat heroldům nebo přímo mé osobě. Následně si zapíšeme vaše jméno a počet suroviny, kterou přispějete. V případě, že budete surovinami splácet daň, obraťte se pouze na mou osobu."

Starosta města Andor, Windsor Imbra
05.12.11, 22:53 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Šturm na Andor
Andarijští!
Na úterní osmou hodinu večerní svolávám všechen zbrojný lid k Andorské tržnici.
Vyrazíme vzít si zpět to co nám náleží, Andor!

Rytíř Bořivoj, rytíř templu Šalamounova
21.11.11, 20:43 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Rachot v pevnosti
Opřený o zubatou hradbu Templářské tvrze, ospale sledoval světlo loučí, kmitající stíny na dřevěných zdech domů Ilerenské tvrze.
Dusot koní, výkřiky, vzrušené hlasy jezdců ho vytrhly z tak příjemného nemyšlení.
S hlavou na stranu, tahajíce se za naježený knír napínal sluch směrem k hlučnému dění.

To Drungor ježí srst, kmen cení zuby. Zbraně a zbroj řinčí.
Koně vzrušením řehtají a s jezdci na svých hřbetech vytáčí tanec smrti, hřívy rozevláté.
Hrdla bojovníků rvou noční ticho bojovou přísahou!

"Nedojdeme klidu a pokoje, dokud každý nepřítel barbarů, nepokropí krví naše štíty! Smrt Kulguru, smrt zrádcům!"

Templář přejel rukou po hladce oholené lebce a vzhédl k obloze. Temná mračna mu nedala dohlédnout.
"Bože na nebesích, ještě tohle tu scházelo!"
09.11.11, 07:53 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Shromáždění v Andoru další termín
Andarijští!
Včerejší odvolané shromáždění se přesunuje na konečný termín a to čtvrtek, stejná hodina, stejné místo.
Tedy, osmá večerní, Andorský pronájem č. 30.

Bořivoj, Regent a rytíř císařství, rytíř Templu
08.11.11, 15:36 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Shromáždění v Andoru
Na dnešní osmou večerní hodinu svolává císařská regentura a Andorská správa shromáždění císařovně Kilias věrných cechů, klik a frakcí.
Projednávat budeme neodkladnou nutnost osvobození císařovny a města Andor.
Do sálu budou vpuštěni vždy dva z jednoho cechu, doprovody počkají před jednací místností
Pokud některý občan, byť není příslušníkem cechu má k tomuto informace, nechť se také dostaví, bude na zasedání vítán a vyslechnut.

Jednání bude probíhat v Andorském pronájmu č. 30

Starosta města Andor Windsor Imbra

Bořivoj, rytíř císařství, rytíř Templu
07.11.11, 22:11 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Starosta Andoru
Nechť je všemu Andorskému lidu známo, že dnešním dnem byl určen nový starosta našeho milovaného hlavního města, pan Windsor Imbra.
Věřím, že se od něj Andoru dostane starostlivé, spravedlivé a pevné ruky.

Rytíř Bořivoj, rytíř Templu
03.11.11, 08:49 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Schůze Andorských hlavounů
Žádám každý Andorský cech o vyslání dvou zodpovědných zástupců dle vlastního rozumného výběru, aby se dostavili na schůzi rozhodující o správě našeho nyní obsazeného, však stále milovaného města.

Nynější vážná situace si žádá neobvyklá řešení, která dostane.
Na jejich znění se dohodneme právě na této schůzi, která se koná v pondělí, sedmého dne tohoto měsíce po západu slunce (okolo osmé hodiny večerní) v sále pevnosti rytířů Templu.

Naše město není a nikdy nebylo ztraceno, poskytněme mu tedy péči, kterou si zaslouží!

Díky, Herold Vulnus Morthir

Bořivoj, rytíř císařství, rytíř Templu

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 -

Jak šel čas...
 • Truls Rohk 07.09.18 - dosud
 • Nakrul Sigfried - 15.09.16 - 07.09.18
 • Brenidon 06.08.15 - 14.09.16
 • Jaako Tatarka 15.7.13 - 05.08.15
 • Fortuna Dayer 7.1.13 - 14.7.13
 • Windsor Imbra 11.12.11 - 6.1.13
 • Bezvládí (Andor v rukou nemrtvých) 7.8.11. - 10.12.11
 • Numaron 23.6.11 - 7.8.11
 • Nialith 16.3.11 - 22.6.11
 • Argonaut 9.12.10 - 15.03.11
 • Erastes 6.09.10 - 8.12.10
 • Shangallar 11.05.10 - 5.09.10
 • Rulvo 1.2.10 - 10.05.10
 • Rytíř Vox 20.10.09 - 31.1.10
 • Mashell 7.7.09 - 19.10.09
 • Falathrim 21.7.08 - 6.7.09
 • dosazený správce Rytíř Thomas von Chava 2.9.07 - 28.6.08
 • dosazený císařský správce 30.4.07 - 2.9.07
 • Rulvo 31.12.06 - 30.4.07
 • Nimue 1.9.06 - 31.12.06
 • Lord Merik 1.2.06 - 31.9.06 (dvě období)
 • Eliška 31.10.05 - 31.1.06
 • Lady Mája 19.01.05 - 31.10.05 (dvě období)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist