Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Císařské město Andor

Andor

Andor, donedávna poslední bašta civilizace. Nikdy neporažené město, symbol svobody a odboje, sídlo císařovny, domov. Tyto - a ještě mnohá další přirovnání - zazní každému obyvateli Andarie v ušich, když se před ním zmíníte o Andoru. Období jeho vzniku se odhaduje na dobu nejvetšího technologického rozmachu Staré říše, o čemž svědčí zejména učelné rozmístění strategických staveb a způsob vedení hradeb.

Jak známo, za časů skřetího vpádu byly díky nezdolnému duchu Andořanů a císařovně Kilias mezi přirozenými hranicemi chránícími území města zbudovány mohutné ochranné zdi, které je částečně uchránily od ničivých výpadů nepřátelských vojsk. V době izolace dosáhla jeho soběstačnost, jež byla i před onou událostí díky jeho nebývale výhodné poloze na velice vysoké úrovni, naprostého vrcholu, za což vděčíme zejména vyspělým řemeslnickým postupům a zručnosti obyvatel.

Stejně jako v rámci mezí rostla moc Andoru, tak i stav armády dosáhl takové míry připravenosti, aby mohla být použita k nutné protiofenzívě a začátku osvobozování obsazené Andarie. První takový krok byl již učiněn - zařící klenot, město Thyris, byl osvobozen, a královláda byla opět nastolena.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Truls Rohk Kapitán Coltaine
Herold Herold Vel'xunyrr Starosta Truls Rohk
Soudce Soudce Erthas Starosta Truls Rohk

Mapa města

Za vlády panovníků, kteří usedli na místo starosty, se v Andoru a okolí podařilo zpřístupnit celou řadu objektů, které jsou v současné době pronajímány. Ať už to jsou samotné domy, pokoje v ubytovnách, nebo stáje či pole.
Přehled pronájmů na území Andoru si můžete prohlédnout zde.

Dne 20.7.2005 byl zvolen první soudce pro město Andor.
Pravidla o soudním procesu a podmínky podání žaloby najdete zde.

Zákony Andoru byly naposledy upraveny dne 16.9.2016.
Úplné znění naleznete zde.

25.08.11, 23:59 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Chane Alrae Elrion
obrazek
Regentství andarijské
Všem elfům, lidem a barbarům císařství andarijského je určena tato zpráva.

V této nelehké době, kdy je císařství sužováno vně i zevnitř, je nutné držet při sobě a setrvat v boji o svobodu, proti nepříteli. My císařští rytíři jsme po dobu nepřítomnosti císařovny nejvyššími autoritami andarijského císařství.

S okamžitou platností tak dochází k vyhlášení dočasného regentství tří rytířů nad císařstvím, které potrvá do doby, než se podaří naleznout Císařovnu.

Zároveň připojujeme výzvu, aby se zástupci měst dostavili na krátké setkání a rozhovor s některým z rytířů. Zvláštní výzva se týká samozvaného havantského správce.

Císařští rytíři
Chane,
Bořivoj, rytíř Templu,
Vox
25.08.11, 11:57 Andor odkaz přidal(a) Starosta Numaron
obrazek
Oznámení
Jakožto správce císařského města, jsem se rozhodl pomoct slečně Melaroccině a pomoct jí při správě města. Cituji tímto vyhlášku z jejích úst pro město Havant.

Zákony:
Dnešním dnem, tedy 18.srpna opětovně vstupují v platnost zákony a vyhlášky vydané slečnou Aishlyn a Lordem Gryzzlym, dokud nebude řečeno jinak.

Heroldi:
Též bych ráda poděkovala za službu městu panu Seltyrovi a popřála mu hodně štěstí v jeho budoucích činech. Na jeho místě bude od dnešního dne figurovat pan Shangallar.

Thyriská záležitost:
Ráda bych pozvala všechny Thyriské občany, kterým byla zabavena jejich pole, aby se dostavili k vyřešení této nepříjemnosti.

Slečna Joriny:
Jelikož informace, že je ve stavu blízkého smrti se ukázali jako nepravdivé a již po několik dní prochází zdejším světem vyzývám jí, aby mne vyhledala a předala veškeré věci související s vládou Havantu.
Avšak vyzývám ji, aby tak učinila v co nejkratším čase.
Stejně tak ji vyzývám, aby objasnila zmizení zabavených věcí a stvoření.

Slečna Melaroccina
18.08.11, 11:52 Andor odkaz přidal(a) Starosta Numaron
obrazek
Postavení k Havantu
Město Andor po dohodě také uznává slečnu Melaroccinu jako správkyni města Havant. Pevně věřím že se cechy Lovců a Slovanů postaví do čela města a budou ho skrze tuto dámu řídit svědomitě a s péčí. Přeci jen je to stále císařské město a císařství musí v těchto těžkých chvílích držet zajedno.

Dál bych vám chtěl oznámit že jako azylové centrum pro občany slouží hostinec u Krákory a tržnice. Jeden pokoj slouží i jako úřadovna Starosty a na pultě u slečny Zanety je truhlička, která bude sloužit jako schránka pro vaše vzkazy.
14.08.11, 13:15 Andor odkaz přidal(a) Tarog
obrazek
Výzva
Zdravím vás lide Andorský, město je obsazeno avšak v bance zůstalo mnohým z vás na učtě peníze a proto bych rád dnes o osmé hodině večerní uskutečnil výpravu do těchto míst a dopomohl vám k tomu aby jste mohli peníze si vybrat a nebo se i odhlásit z města.

Ano nemrtvých je hodně ale našeho odhodlání a odvahy je daleko víc. A tudíž je myslím na čase oprášit zbroje naostřit meče a vydat se proti nima vzít si zpět to co je naše.....

*podepsán* Soudce Jindra
07.08.11, 19:54 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Chane Alrae Elrion
obrazek
EVAKUACE ANDORU!!!
Vyzývám všechny obyvatele Andoru, aby se v zájmu vlastního bezpečí ihned stáhli z vnitřního Andoru (uvnitř hradeb, portál) a vzali si jen, co nezbytné jest! Město nelze ubránit proti invazi nemrtvých sil...zatím... Kdo neposlechne této výzvy, ohrožuje svým rozhodnutím svůj život i majetek a je si vědom svého rozhodnutí. Veškeré útoky proti invazi byly dosud neúspěšné, sic portál živící počty bestií chrlí jednu za druhou!
Zároveň vyzývám starosty jednotlivých měst, aby zavedli zákaz cestování do Andoru prostřednictvím portálu. Vnitřní Andor je obsazen nemrtvými a může dojít ke zbytečnému krveprolití.
01.08.11, 18:16 Andor odkaz přidal(a) Starosta Numaron
obrazek
Změna
Po Thyrijském, na mou osobu velmi nepříjemném nátlaku, jsem se rozhodl zrušit veškeré opatření a postavit Císařské město Andor k Thyrisu neutrálně. A také bych se rád omluvil obyvatelům a městu, že jsem vůbec nějaká opatření zaváděl.

Dále jsem jako novinku bych chtěl říct, že pan Janis bude v Andorském dole vykupovat suroviny z dolů. A pan Artur bude u Andorských stájí vykupovat nějaké výrobky a dřevo. To vše budou suroviny pro město, tak se nebojte je oslovit.
24.07.11, 13:29 Andor odkaz přidal(a) Starosta Numaron
obrazek
Novinky v Císařském městě
Za těch pár dní se toho v Andoru dost událo a tak bych rád udělal souhrn všech těchto událostí.
Nejdříve bych chtěl oznámit, že se Sorti vrací do pozice herolda, takže jeho pevná ruka bude znovu strážit bezpečí města. A k tomuto bych chtěl dodat – pokud si chcete stěžovat na funkcionáře města, tak prosím ZAPEČETĚNÝ svitek do schránky u sídla starosty, nebo přímo mi osobně.
Dále bych Všem chtěl oznámit, že Andor také podpoří Thyris v jeho snaze osamostatnit se! Díky tomu vydávám zákaz o ubytování občanů Thyru ve městě. Projížděl jsem Perlu Jihu a je tam stále dost volných pronájmů pro všechny místní občany. K této věci mě vedlo jednání jak s Tribunem, tak s funkcionáři dalších měst. Avšak byl bych rád, kdyby mezi našimi městy nadále bylo vše při starém.
Třetí velkou novinkou je – jelikož byl druhý andorský důl vyčištěn mými předchůdci a je nyní bezpečný, ačkoli se nachází na okraji divočiny, bude zpoplatněn stejně jako první důl. Ceny jsou stejné jako v prvním dole. K tomuto kroku mně vedlo zjištění, že je tento důl extrémně vytížen a to hlavně občany jiných měst, které bych tímto chtěl požádat o malý příspěvek na rozvoj císařského města.
Dále za mé krátké nepřítomnosti vyhořela snad půlka Andoru. Donesly se ke mně různé zvěsti, ale byl bych rád, kdyby mně přišel informovat kdokoli, co o tom něco víc ví. Dále bych rád všechny požádal o informaci o výkupech velkých množství kostí a zbraní jednotlivci. Armáda nemrtvých, co se usídlila v předměstí, nevznikla jen tak náhodou a někdo se musel moc snažit. Kdo mě navede na stopu, bude velice stědře odměněn!
S pozdravem, starosta Numaron
06.07.11, 23:43 Andor odkaz přidal(a) Starosta Numaron
obrazek
Lide andorský
Nejdříve bych vám rád předal něco z úst bývalého herolda Vulnuse Mothira, kterému bych tímto chtěl poděkovat za službu městu. A díky i heroldu Sortimu, který byl také městu přínosem. Noste je ve svém srdci s hrdostí a úctou za služby, které městu prokázali.
***************************************************

Rok jsem nad vámi držel ochrannou ruku, rok jsem se snažil o bezpečí vás i vašich dětí a blízkých. Nekončím v této činnosti, jen odevzdávám šerpu i stejnokroj, z důvodu zaneprázdnění, které mne očekává v následujících týdnech. Neostýchejte se přijít za mnou, kdykoli budete v nesnázích nebo potřebovat pomoc stejně, jako jste to dělali v dobách mé funkce. Zkontaktovat mne můžete přes krystal u Andorského portálu, druhý nosím stále u sebe.

Bylo mi ctí mít možnost vám pomoci či jen ulehčit cesty Andorem.
Bývalý herold: Vulnus Morthir
***************************************************

A dále bych k tomuto chtěl dodat, že novými heroldy Andoru jsou staronový Francis Drake a všem moc dobře známý cigán Dežo, pravým jménem Olaf - jako obyvatelé ho mějte pod dohledem, přeci - jen jeho pověst zatím nebyla valná a já se ji pokusím napravit.
Novým soudcem se stal pan Jindra, který doufám bude plnit svoji funkci řádně a svědomitě.
Ať sou tyto změny možná nepopulární rád bych ocenil, kdyby jste je respektovali a případně mi přišli osobně zdělit své připomínky.
S pozdravem, starosta Numaron

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -

Jak šel čas...
 • Truls Rohk 07.09.18 - dosud
 • Nakrul Sigfried - 15.09.16 - 07.09.18
 • Brenidon 06.08.15 - 14.09.16
 • Jaako Tatarka 15.7.13 - 05.08.15
 • Fortuna Dayer 7.1.13 - 14.7.13
 • Windsor Imbra 11.12.11 - 6.1.13
 • Bezvládí (Andor v rukou nemrtvých) 7.8.11. - 10.12.11
 • Numaron 23.6.11 - 7.8.11
 • Nialith 16.3.11 - 22.6.11
 • Argonaut 9.12.10 - 15.03.11
 • Erastes 6.09.10 - 8.12.10
 • Shangallar 11.05.10 - 5.09.10
 • Rulvo 1.2.10 - 10.05.10
 • Rytíř Vox 20.10.09 - 31.1.10
 • Mashell 7.7.09 - 19.10.09
 • Falathrim 21.7.08 - 6.7.09
 • dosazený správce Rytíř Thomas von Chava 2.9.07 - 28.6.08
 • dosazený císařský správce 30.4.07 - 2.9.07
 • Rulvo 31.12.06 - 30.4.07
 • Nimue 1.9.06 - 31.12.06
 • Lord Merik 1.2.06 - 31.9.06 (dvě období)
 • Eliška 31.10.05 - 31.1.06
 • Lady Mája 19.01.05 - 31.10.05 (dvě období)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2021 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist