Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace

Crowley

-> Charakterník

obrázek postavy
První zmínky o Crowlym pochází z lovecké osady,která se rozprostírala na rozlehlých pláních kdesi na sever od provincie Pikty,kde lidé žili v míru a v souladu s přírodou neomezováni okolním světem.Takto to probíhalo ještě nějaký čas než Crowley dovršil pěti let a pomalu se začal učit dovednostem svých rodičů.Když se naučil základům boje s lukem a něco málo o tom jak přežít v přírodě začal se vydávat s ostatními lovci z vesnice na výpravy za potravou.Jak roky plynuly a Crowley dospíval stával se jedním z nejlepších lovců a čas od času vyrážel za brány vesnice sám.
*mezitím uběhl nějaký ten čas*
Crowley si ani neuvědomil jak dlouhý čas ubil od posledního odchodu a když se vrátil domů nečekalo ho nic pěkného.Už z dálky viděl oblaka černého kouře a to nevěštilo nic dobrého.Čím víc se přibližoval tím horší to pro jeho zrak bylo a když přešel poslední kopec za nímž se schovávala jeho vesnice nevěřil tomu co uviděl.Celá vesnice byla vypálená a mnoho obyvatel mrtvých jak se snažili bránit ,ale jak to vypadalo byla proti nim přesila.Poté co se jakž takž vzpamatoval rozběhl se do míst,kde stávala jejich chatrč a to neměl dělat.V troskách nalezl mrtvá těla svých rodičů a v tu chvíli ho přepadl žal a zároveň chuť po pomstě tomu ,kdo to způsobil.Když ho žal částečně opustil začal obcházet zbylé vesničany a vyptávat se ,kdo to způsobil.Z počátku už nedoufal ,že zjistí,kdo ten útočník byl ,ale všiml si jednoho starce na konci vesnice a vydal se k němu a ten mu pověděl ,že za útokem stojí jistý temný rytíř ,který má své sídlo kdesi v neprozkoumané části hor na sever odsud.
*Crowley opouští vesnici a vydává se do království*
Po příchodu do města hned vyhledal velitele armády,aby se ho zeptal zda už něco neslyšel o jistém rytíři.Odpovědí byl zaskočen ,protože tento rytíř měl na starost útoky na všechna království v zemi a král sháněl dobrovolníka,který by se vydal do neprozkoumané oblasti.Jelikož neměl Crowley už co ztratit,nabídl své schopnosti a zkušenosti králi a že pro něho zjistí vše co pomůže k porážce nepřítele.Král na něho chvíli pohlížel podezíravě jestli si z něho nestřílí ,protože mu mladík přišel velmi mladý ,ale jelikož mladík od svého návrhu neustupoval nakonec řekl ,nuže tedy běž a zjisti pro nás vše co nám pomůže.Crowley se uklonil a odešel.Na dvoře doplnil zásoby a vyrazil na cestu.
*Po několika dnech doráží na úpatí hor*
Když dorazil na místo byl už večer a tak se rozhodl rozdělat tábor a ráno vyrazit vstříc svému úkolu.Hned po rozednění vyrazil a během oběda už byl na místě.Během své cesty vše důkladně zapisoval a kreslil mapu území.Čím více se přibližoval k hradu ,tím víc ho znepokojovali divné hlasy šířící se krajinou a když prošel malou úžlabinou uviděl co nečekal.Jeho armádu tvořily divní tvorové,kteří toto místo měli jako svůj domov po staletí a temny rytíř je nějak přimel bojovat po jeho boku.Jak hodiny utíkaly a Crowley stále byl na svém stanovišti konečně uviděl jejich pána a uviděl na jeho krku tajemný náhrdelník co mu pomohl ovládat jeho armády.Po dokončení sledování se obrátil a jeho kroky opět směřovaly do útrob hradu ,aby podal hlášení.Když se po několika dnech cesty opět vrátil k hradu hned ho odvedli ke králi.Po dlouhém vyprávění král vstal a hned nechal poslat posly do všech království provincie ,aby své armády přesunuli na souřadnice ,které jim přinesl Crowley.
*Uběhlo několik dní a spojené armády se seskupily pod horami*
Po seskupení král svolal radu všech velitelů a přizval také Crowlyho ,který měl vysvětlit plán útoku.Ačkoli všem připadal mladý jeho slova brali se vší vážností.Celá schůze trvala několik hodin a pak přišel rozkaz k útoku a v tom Crowley skočil králi do řeči a požádal ho o přidělení jednoho oddílu lehkého jezdectva .Chvíli to král promýšlel a řekl ať vyhoví jeho žádosti a armáda vyrazila kupředu.Crowley však se svým oddílem se vydal jiným směrem než ostatní a to bylo klíčové v celé bitvě.Po střetu armád došlo k zdlouhavé bitvě a bylo mnoho mrtvých na obou stranách,ale královská vojska pomalu zatlačovali nepřátele až se dali na úprk a v tom přišel na řadu oddíl ,který byl pod vedením Crowlyho a ten dal tvrdou ránu zbytku armády a zajali i rytíře a jeho amulet zničili a tak v království opět nastal klid a Crowley tak dokončil pomstu po které toužil.Od této zkušenosti nechal král pod vedením Crowlyho vytvořit tajné výzvědné společenství v kterém měl vycvičit sobě rovné stopaře a vyzvědače jenž by se jednou nacházeli v každém království …………….
*A život běží dál a jen osud nás může překvapit co si přichystá*

návrat na seznam příběhů

Komentáře hodnotících k příběhu
(vyjadřují názor hodnotících, ne názor Andarie)
Zelená = komentář vztahující se k aktuální verzi příběhu
Hnědá = tento komentář může být zastaralý
prozatím žádné komentáře
Podrobný rozpis získaných ohodnocení:

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist