Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace

Dawyrd Thindor

-> Charakterník

obrázek postavy23. Ja.. 14..

Milý synu,
jsi již dost stár, abys pochopil že Tvůj odjezd je nezbytný a pro Tebe mnohem lepší, než setrvání zde na dvoře. Mluvil jsem o tom s naším pánem Gelevielem a i on souhlasí s tím , abys odjel než se poměry zlepší. Tvá matka Ti zabalila malé zavazadlo a já Ti dávám zde tento dopis, jenž ukážeš našemu rodinnému přiteli Denegondovi v městě Lewanu. Tvá loď snad stačí ještě opustit přístav, než povolí vrata naší tvrze a moře bude mnohem milosrdnější než Tvá hořící rodná země.
Naučil jsem Tě všemu, co sám znám - jak správně zacílit šíp, jak hovořit se zvěří a spřátelit se s ní, jak uchopit meč a zasadit s ním pádnou ránu, rovněž tak plavání i umění vidět a nebýt viděn. Tvá matka, již tak miluji*jak pozorné oko čtenáře vidí, na tomto místě je svitek poněkud ztmavlý, pravděpodobně na něj zkanula slza pisatele, ale může to být stejně tak i špína* tě uvedla do umění čtení, zpěvu balad, léčení ran, dvornému hovoru jakož i tanci, kteroužto schopnost asi jen tak nevyyužiješ, ale kdož ví.
Země kam směřuje Tvá loď je sice také zmítána válkami jak je běžné v tomto nešťastném století, ale přece jen skýtá větší bezpečí než Tvá vlast. Tvé jméno nebude nikdo krom Denegonda znát a Ty je řekneš jen tomu, komu budeš chtít.
Nemám o Tebe strach, jsi již skoro dospělý a Tvá klidná a dobrá povaha Ti zaručí, že s elfy i lidmi budeš vycházet v míru. Dej si jen pozor na barbary, jsou horkohlaví a trošku natvrdlí, ale vlídné slovo i spravedlivé skutky lámou ledy a obměkčí srdce i těch nejzatvrzelejších.
Není již mnoho času na další řádky, musím zpět na hradbu za svým pánem.
Tedy mnoho zdaru v nové zemi a když Nistra dá, brzy se všichni shledáme u rodinného stolu v lepších časech.

Tvůj otec Arvulion

Mladý elf dočetl, stočil svitek a uložil ho do batohu. Rozhlédl se po přístavu a povzdechl si. Nucený odjezd z domova ho vůbec netěšil, raději by stál otci po boku, ale teď se stejně už nedá nic dělat. Nezbývá než vyhledat Denegonda a povědět mu o své situaci. Ještě jednou pohlédl na mizející loď, která mu byla několik posledních týdnů domovem a vydal se tam, kde směsice hlasů a zvuků dávala tušit náměstí či tržiště. Denegonda, pokud nezemřel či se neodstěhoval jistě bude někdo znát a na cestu se doptá. O té nejhorší variantě ani nechtěl v téhle chvíli uvažovat. Nadechl se, nadhodil si batoh na zádech a vykročil....


2.Se..15..

Drahý otče a matko,
po více než roce jsem se rozhodl napsat vám list, v kterém chci podat zprávu o svých činech v zemích andarijských.
Krátce po mém příjezdu jsem ke své lítosti zeznal, že Denegond padl rukou temných jezdců více než půl roku před tím, než jsem vstoupil na půdu Lewanu. Byl jsem tak nucen postarat se o své živobytí i bezpečnost vlastním úsilím. Několik dní jsem bloudil Lewanem a snažil se najít vhodnou obživu. Neměl jsem úspěch a od smrti hladem mě zachránil jistý mág v šedém, jeho jméno jsem se dozvěděl později a vypovím jej dále. Začal jsem pro něho konat drobné práce a brzy jsem vyzkoušel na vlastní kůži žhnoucí slunce na svých zádech při práci na polích i dusný vzduch železných dolů. Drobné práce jsem konal pro více osob, zmíním zde jen pana Fafnera, jehož kovářský um je jistě znám i v našich krajích.
Dalším důležitou známost jsem navázal s rytířem Templu Bořivojem, tehdy novicem řádu. Tento statečný a veselý pán mi ač člověk byl příkladem svou srdnatostí a věrností i uměním boje. Spolu jsme konali statečné skutky v boji proti psancům, nemrtvým i smrdutým skřetím netvorům. Ač neelf, získal si mou náklonnost a přatelství. Jen na okraj zmíním, abych věc osvětlil, že řád Templu je družina bojovníků, kteří věnovali svůj život jak oni věří všemohoucímu bohu, který však nemá jiné jméno, než právě Bůh.
Po jistém čase, kdy jsem získal již jistou zběhlost v užití zbraní i zručnost v práci nářadím, oslovil mě opět mág v šedém s nabídkou vstupu do armády elfů strážících klid a mír Lewanu. Bylo to pro mě velmi nečekané a cítil jsem v srdci velikou radost. Byl jsem zkoušen několika úkoly a po uplynutí několika týdnů jsem byl poctěn samotným vládcem Lewanu, Kiranem Nasirem a jím přijat do družiny elfích bojovníků coby rekrut. Stojím tedy v dnešních dnech po boku takových elfů jako je šlechetný Chane Elrion, zamyšlený Aranthi Finwes, přísný Arcano Mente, laskavá kněžka Ninithyl i onen mág v šedém, Zedd.
Tím končím svůj list drazí rodiče a věřím že uklidní vaše obavy o můj život i mojí budoucnost. List svěřuji zkušenému kapitánovi a věřím, že jej už brzy budete číst. Doufám, že válka mezi rody již skončila a vy se těšíte dobrému zdraví. Vyřiďte mé srdečné pozdravy i našemu pánu Gelevielovi a mým přátelům Glodrielovi a Thranduilovi.
Sbohem a Nistra vás chraň moji drazí.

Váš Dawyrd


Elf v zeleném hraničářském obleku si posunul klobouk na hlavě a zadíval se na odplouvající plachtnici, která se ztrácela v zlatavých odlescích slunce na obzoru. V duchu se pomodlil za štastnou plavbu lodi, odtrhl zrak upřený na moře a zamyšleně se vracel se svému koni. Snad nebyl příliš stručný, snad se příliš nepřechválil. Hlavně aby byli rodiče naživu. Přejel si rukama po obličeji a zahnal z mysli vzpomínku na krutou válku a nelítostné boje, které ho připravily o domov. Teď je důležité dívat se do budoucnosti a pokusit se žít tak jak byl vychován, tím v co věří a tak, aby na něj mohli být oba dva hrdí.
Tichým hlasem pobídl koně a vyrazil na cestu zpátky, domů, do Lewanu....


návrat na seznam příběhů

Komentáře hodnotících k příběhu
(vyjadřují názor hodnotících, ne názor Andarie)
Zelená = komentář vztahující se k aktuální verzi příběhu
Hnědá = tento komentář může být zastaralý
Mrakoplas - 5

tenhle styl psaní se mi líbí
Meriadoc - 3

Perhaps? tak proto tak
Borek - 4

Jednoduché a moc pěkně napsané...
Heratrix - 4

Jasné, stručné, pěkně napsané, ještě si nechávám rezervu pro pokračování
Fafner - 4

Viz Heratrix ;)
Vesi - 4

Víš, že existujou čárky? :) Plus pár hloupejch překlepů...ale jo, čtyřka
Podrobný rozpis získaných ohodnocení:
známka 3: 1x
známka 4: 4x
známka 5: 1x

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist