Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace

Teldrassil

-> Charakterník

Mág A Druid


V hradu Rytířů Oblivion byla velká spousta rytířů a mágů.Magie využívaná v hradu byla dvojího typu přírodní a ta druhá neznámého typu.Válka znovu vkročila do světa Aldur.
Všichni lidé, co zde žily, utekli do tohoto hradu v domnění, že zde najdou úkryt před válkou.A tu si mocný rytíř razil cestu vojáků k dvěma mágům. Jeden nosil černé roucho s kápí staženou až do půlky obličeje ze které zářily červené oči a vykukovali konečky bílých vlasů. Ten druhý byl v rouchu, které nezakrývalo obličej s pěknými elfskými rysy, ale bez zářících očí.Jeden byl mág a druhý druid.Rytíř promluvil „Teldrassile a Ferticu Co se děje tak závažného, že mě volá rada starších?“tázal se. “Démoni přicházejí ve větších počtech než jsme očekávali“ promluvil mág. „Ano to je pravda, ale horší je fakt, že draci nám znovu nehodlají pomoci“ promluvil druid „Cože!! Taková opovážlivost! Platíme jim daně, nosíme úlovky a oni nám ani nepřijdou pomoci,a je zajímavé, že to neobhájila ani vaše matka“řekl rytíř.“Otče“ a opravil se: „Anetherone jimi se teď zabývat nemůžeme“řekl ten mág „Ano otče musíme jim jít naproti okamžitě a rozprášit je hned!“řekl druid „Tak aby bylo jasno otče mi před vojáky říkat nebudete i když jste moji synové a za druhý Ferticu na to že seš druid přemýšlíš až moc ukvapeně zůstaneme v hradu pošlu eskortu s deseti tisíci muži démonům naproti a zbytek zůstane tady!“a odešel.“Teldrassile moc využíváš magii ničí tě pomalu stárneš“řekl druid „Co je ti po mě magii vůbec nerozumíš neničí mě to se ti jen zdá a stárnu jako každý jiný a navíc jsem nesmrtelný jako elf i jako drak tak mě nech nejsi moje chůva na to je mi stotřináct“řekl mág a odešel.“Ti synové se moc rychle učí a moc tu magii využívají to není dobré“řekl Anetheron a poté zavolal vojsko do války sám se na ní taky vydal o čem synové nevěděli.Tyhle rytíři byli oblečeni do masivních zbrojí a měli tvrdý výcvik tahle stará rasa elfů nebyla tak vyzáblá jako dnešní elfové.
****
Byli to už dva týdny co jejich otec odešel magicky je nikdo nevyhledal ty bratři byli v kruhu starších jako mágové.Měli zasedání Jeden z mágů řekl“Tuto situaci musíme vyřešit hned nemůžeme jen stát se založenýma rukama a čekat až démoni přijdou“ a Teldrassil ihned odpověděl „Na to že jsi mág a k tomu ještě osmého kruhu přemýšlíš příliš ukvapeně,Velitel této pevnosti vzal armádu a vyrazil do boje“ do rozhovoru se přidal další pohublý mág v zeleném rouchu „tak počkat velitel odešel a my o tom nic nevíme?“ bratr Teldrassila, Fertic mu odpověděl „tady nejde o to vyhrát jen potřebujeme démony nachvíly zastavit abychom mohli elfy co bydlí za branami pevnosti přesunout dovnitř“ tím byly všechny rozhovory ukončeny.Fertic odešel kousek od pevnosti do lesa a pod něčím praskla větvička jako druid se tedy zeptal lesa a ten mu odpověděl že žádné nebezpečí nehrozí.Uklidnil se tedy a sedl si aby mohl rozjímat „věděl jsem že budeš tady bratře“druid se otočil a spatřil svého bratra „co potřebuješ tak důležitého bratře že mě rušíš při mé meditaci“řekl a vstal „jen jsem se ti chtěl omluvit jak jsem na tebe vyjel když otec odešel nevim co by to mohlo být“ Fertic řekl “mohlo být co?“ řekl tázavě „cítil jsem nějaké magické pole blízko velmi blízko“ řekl mu na to Fertic neměl co říct o tomhle zatím moc
nevěděl ale co věděl bylo že jeho bratr je v oboru magie přeci jen zběhlejší,a tak začal znovu meditovat.
****
Když se Teldrassil vrátil do svého příbytku cítil nějaké další magické vybrování na hoře Blacktree a šel se tam podívat vyšplhal na horu jelikož nechtěl na tak krátkou vzdálenost plýtvat svou energií.Vylezl a rozhlédl se „co to mohlo být“procedil mezi zuby ale pak ho obklíčilo snad sto draků zelené barvy Teldrassil si sám sobě vynadal za svojí hloupost a pak jeden z největších draků vzlétl a promluvil „vítám tě synu my ti potřebovaly něco říci a tak jsme tě jsem navedly“ Teldrassil na to řekl „potřebujeme pomoc útočí na nás démoni otec sice vyslal armádu na zastavení ale vycítil jsem kolik jich tam je to nemožné nemohli se tak rychle sjednotit“ „ale mohli synu ale my vám nepomůžeme sami jsme byli napadeni letkou černých ale něco málo by jsme pro vás udělat mohli“ „a co?“ matka neodpověděla chvíli bylo ticho a pak se zhluboka nadechla „dáme vám náš Medailon“ a pak začala v dračím jazyce odříkávat slova která Teldrassil slyšel ale nepokoušel se je vyslovit a pak se mu před očima vznášel malý zelený medailon na kterém byla dračí hlava jako symbol draků a pak jen slyšel „Víc pro vás už udělat nemůžeme“ když se probral z oslepujícího světla byli všichni draci už pryč zadíval se na medailon který se stále vznášel před ním a nasadil si ho na krk a v tu chvíli zakřičel podíval se na své ruce a zjistil že na ní rostou šupiny do nějakého tvaru jako tetování které prováděla jeho rasa ale jiné pokryté šupinami a tmavě zelené když se obrazec dokončil rozsvítily se mu oči do zelené barvy a promluvil dunivým hlasem „Časss SSSvěta nassssstal“a pak se teleportoval do svého příbytku.
****
Putovaly už snad týden a žádné vojsko nenašli Anetheron si dokola opakoval že není možné aby se takhle velké vojsko ztratilo a pak přijel na koni první důstojník a řekl“hlídka spatřila malou skupinu démonů na východ od nás zaútočíme?“ konečně nějaká zpráva o jednotkách nepřítele a prvnímu důstojníkovy řekl „ano zaútočíme s jízdou hned!!!“ rozjely se s celou armádou proti démonům ale ti místo toho aby zaútočily což bylo v jejich zvyku kdykoli přišel nepřítel se otočily a začali prchat to bylo Anetheronovy divné utíkaly k horské soutěsce a pak Anethron prohlédl tu lež z mraků nad nimi začali slétávat hejna démonu a šli přímo na bitevní pole Anethron stáhl svého koně a chtěl zavolat na ústup ale než to stačil doříct slétl na něj démon shora a shodil ho s koně když se zvedal Vyndal Velitel Anetheron svůj obouruční runami zdobený meč a přesekl protivníka na půl.Nikdo ho v tu chvíli neposlouchal morálka vojáků zcela zmizela po desetiletém výcviku jakoby se zaprášilo vojáci začali zmateně pobíhat po bojišti a byli tak snadnou kořistí pro démony byli i tací ,kteří držely linie démonů vzadu a nemohly přes zkušené vojáky proniknout.Zrovna když se průběh začal obracet ve prospěch rytířů objevilo se na bojišti něco co nikdo zatím neviděl byl to démon barvy červené a žluté v mohutné zbroji a s kopím v ruce a vrhl se přímo na Anetherona ten vykryl ránu a sekl po nepřiteli zjistil že zasáhl ruku a jak démon prudce zařval a pak se mu zatmělo před očima a on jen slyšel „chcípni ty hnusnej elfe svět totiž patří nám“

****
Teldrassil vyšplhal na kopec nedaleko města aby se setkal s jedním zástupcem z letky draků když viděl jak přišel zjistil že to je žena s pěknými rysi v červené róbě ale s nenasazenou kápí. Přišla a oba se uklonili a pak promluvila pěkným hlasem „Zdravím bratře“ a on jí na pozdrav odpovedel „Zdravím sestro“ a ona pokračovala dál „Jmenuji se Ashly a jsem vyslancem rudé letky,ani mi vám nemůžeme pomoci také jako vaše letka zelených jsme byli napadeni letkou černých ale i přes to jsme vajíčka uchránily aby se nedostaly do drápů černého ,a nyní tak hledáme nový domov pro naše vajíčka a pro naše druhy“ „to je mi…..“ a než to stačil doříct na místo kde stáli přistál démon.Ashly si toho všimla a démon vybuchl ještě než se stačil zvednou.Okolo vrcholku se jich seskupilo ještě nejmíň deset takových.Teldrassil dostal záchvat obklopilo ho zelené světlo a na jeho rukou Ashly rozpoznala slozité tetování složené ze zelených šupinek,a pak se podívala pořádně a viděla zelený medailon pak už spatřila jak se jeho oči zeleně rozzářily a on zaplál zelenou aurou a vrhl se přímo mezi démony.
****
V meditaci ho vyrušila nějaká magická síla poblíž mel pocit jakoby to byl výbuch nějakého mocného předmětu už se nedokázal na meditaci soustředit tohle ho úplně vyhodilo z rovnováhy vyšel z lesa a šel zpět k pevnosti v tu chvíly však spatřil zdroj toho magického vyrušení podíval se na Horu Blacktree a spatřil tam zelenou auru byla všude kolem jak se tak díval na zvláštní magické pole dostal závráť začala se mu točit hlava a kolem sebe viděl jen tmu měl pocit jako by ho někdo vzal a ohromnou rychlosti s nim točil dokola po chvíly tohoto bláznivého pocitu při kterém se mu zvedal žaludek měl pocit jako by ležel na zemi pomalu otevřel oči a začal se zvedat v té chvíly spatřil šest démonů kteří vypadali tak trochu vznešeněji než ti ostatní zdálo jako by byli něco jako inteligentní démoni sesílaly kouzla a navzájem si pomáhali pak na jednoho něco skočilo rozervalo mu celý trup až se z něj řinula krev a pak ho to ještě rozmetalo na několik kusů nějaký kouzlem.Ta věc měla prodloužený obličej a ruce vypadali jako spáry nějakého draka měl na sobě černé roztrhané roucho a na krku mu vysel zelený medailon.Nechovalo se to jako člověk ale jako vyplašené zvíře za touto podivnou postavou bila žena velmi pohledná rudé roucho a dlouhé hnědé vlasy se zájmem se na ní díval…když ho euforie opustila sebral se a poslal první věc která ho napadla na jednoho z démonů ze země vyrazily obrovské úponky a démona úplně rozervali.Pak něco hnědovlasá žena vykřikla a její hlas jako by se vznášel ve vzduchu se změnil na ledoví oštěp jež proklál posledního démona.Oba se zadívaly na to podivné stvoření bylo vidět že se zklidnilo stálo na místě a funělo pak jako by ho svírali děsné bolesti břicha padl na zem mezi rukou a trupem se vytvořila blána spáry se mnohokrát zvětšily oči které zeleně svítily začali přidávat na intenzitě světla tvář se protáhla a na miště kde je kříž se objevil ocas Fertic si uvědomil jak moc musí tato postava trpět a pak se na ni upřeně podíval byl to drak a už v plné své kráse.Oproti němu se sám sobě zdál velmi,velmi malý pak chtěl drak něco říci ale znovu se ho shostily oné bolesti a on se změnil na Elfa s zeleně svítícíma očima v rouchu a nasazené kápi,“Bratře jsi to ty..???
„Ano jsem bratříčku co na mě tak civíte? Jsem v pořádku““Ale byl jsi byl…..“ neměl na to už slov jenom stál díval se na bratra a mlčel poté mu bratr představil Ashly tu dívku s hnědýma očima ona mu řekla „Bratře“a on jí sestro jak to bylo u draku zvykem ale přeci on ji jeho bratr neměli schopnost se změnit na draka jak to jen bratr…Debata pokračovala dál a Dračí žena řekla že nemůže ani ona ani její letka nabídnout pomoc.
*****
příběh ještě dokončuji pokračování budu přidávat průběžně

návrat na seznam příběhů

Komentáře hodnotících k příběhu
(vyjadřují názor hodnotících, ne názor Andarie)
Zelená = komentář vztahující se k aktuální verzi příběhu
Hnědá = tento komentář může být zastaralý
Raist - 5

Moc pěkně se to čte.
Podrobný rozpis získaných ohodnocení:
známka 5: 1x

© Copyright 2002-2024 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist