Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Amundsen II Ama Kapitán Coltaine
Soudce Soudce Wyndstrim Starosta Amundsen II Ama

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

11.06.07, 18:01 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Týden plný zábavy
Čeká nás velký týden plný zábavy. Jak jsem slíbil, proběhne 4.kolo gladiátorského turnaje a také nová akce,která zde ještě nebyla a to Velký Thyriský lov, na který se můžete těšit. Na vaši návštěvu se těší Praetoriánská garda.

Thyriský lov
Jménem Praetoriánské gardy bych vás chtěl pozvat na Thyriský lov, který se bude konat 14.6.2007 ve čtvrtek. Zvaní jste všichni - krom osob, na který je vydán zatykač a nebo mají zakázán vstup do města. Každý kdo se chce zúčastnit musí zaplatit zápisné 5 zlatých, myslím, že zvolená suma není moc. Na začátku turnaje budou vyhlášeny věci, které budete mít za úkol přinést, doufám, že nebudete podvádět, a že budete k sobě féroví.

Termín : Čtvrtek 14.6.2007 - 17 : 00
Místo : Thyriská hospoda u náměstí
Výhra : Bude upřesněna těsně před začátkem lovu

Podepsán Netis, adept Praetoriánské gardy

4.kolo Thyriského turnaje Gladiátorů
A je tu opět další kolo tohoto velkolepého turnaje. Sice s menším spožděním, ale opět se můžete těšit na gladiátorské řeže v písku Collosea!!!

Termín : Sobota - 16.6.2007
Začátek :
Pro Gladiatory - 14:00 (je potřeba si vybrat zbraně a zbroje)
Pro diváky - 15:00
Místo : Colloseum v Thyrisu (sever města, bývala banka)
Hlavní výhra : Bude upřesněna před začátkem turnaje

!!! Důležité informace o turnaji a jeho pravidlech se dozvíte ZDE
Výsledky předchozích dvou kol naleznete ZDE

Zváni jsou všichni ti, kteří nemají zákaz vstupu na Thyriské uzemí.

Zákaz mají :
Všichni ti kterýmž jsou uzavřeny hranice vyhláškou královninou.
Všichni na které je vydán zatykač nebo mají zákaz vstupu.

Podepsán Konzul Malagar, vládce Thyriský
10.06.07, 19:01 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Změna hierarchie Thyrisu
Tribun Thyrisu
Správcem města Thyrisu se stává člen Praetoriánské gardy Maxwel. Bude město spravovat aby bylo vyhověno co největšímu počtu žádostí občanů města.

Heroldi Thyrisu
Vzhledem k nedávno zvolení praefecta Arkantose Thyriským soudcem se stává heroldem Thyriským Markus Diego.

Hierarchie Thyrisu
Konzul Malagar
Soudce Arkantos
Herold Kentril, Herold Markus Diego

Podepsán Konzul Malagar, vládce Thyriský
07.06.07, 19:55 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Lidská říše
Stav městské pokladny
Drazí občané Thyrisu. Myslím, že byste měli vědět jak na tom město je s financemi. Mohu vám říci, že se těšíme nebývalé prosperitě. Městská pokladna disponuje nyní již přes 70 000 zlatých !!! Je to zásluha vás, občanů Thyrisu a předměstí, kteří zde žijete. Na základě toho pro vás společně s Praetoriánskou gardou připravím na konci měsíce velkou oslavu.

Daně
Musím pochválit cech Vládců Strachu, kteří každý měsíc poctivě platí. Suma to není nijak závratná a žádný cech by s ni neměl mít problémy. Mrzí mne, že ostatní cechy tyto poplatky neplatí. Jedná se o : Ty Nejhorší, Komunitu Draka a Menetorii. Mrzí mne, že jsem musel takto jmenovat, ale jinak to nešlo. Doufám, že se to zlepší. Jinak budu muset zasáhnout do pronájmů ve kterých bydlíte a to bych dělal opravdu nerad.

Kulturní akce
Nebojte se. Turnaje ani Jarmarky nevymizí, jen se trošku zpozdily. Během tohoto měsíce proběhnou dvě kola Velkého turnaje Gladiátorů, takže si chystejte a promýšlejte své taktiky a zbroje. Konečně je v hospodě u náměstí spousta piva všech možných druhů, takže se můžete vždy pobavit dokud budete státi na nohou.

Stejnokroj a standarta
Již je vybráno oblečení, ze kterého se bude skládat a můžete se těšit na velmi pěknou kombinaci. Již při další bitvě bude Thyriská armáda jako jeden celek připravena v boji v jedné barvě a se svoji standartou. Země se bude třást když bude přijíždět armáda lidské říše v čele se svým panovníkem a generálem. V řadách nepřítele se objeví strach.

Lidská říše a historie rasové bitvy

Již brzy nadejde čas, kdy se lidská rasa osamostatní a bude vládnout celému jihu. Jak si mnozí z vás pamatují, v minulosti se odehrála na bitevním poli pod pouští obrovská bitva mezi lidmi, barbary a elfy. Každá v čele se svým panovníkem bojovali proti sobě jako smyslu zbavení. Každý muž, ať už to byl člověk, barbar nebo elf, držel zbraň sobě vlastní a bojoval. Přežilo jen málo mužů,ale především ženy. Panovníci ras padli v boji. Byli pohřbeni spolu se svými nejvěrnějšími bojovníky na bitevním poli. Již je to nějaký čas avšak v porovnání s dobou kdy proběhla bitva jen malé zrnko písku v koloběhu života generací, kdy byli hrobky králů vykopány a kolem nich bylo nalezeno mnoho artefaktů. Tyto artefakty vlastní několik osob ve zdejším světě.
Věřím, že brzy nadejde doba, kdy budou otevřeny i hrobky králů a symboly moci všech ras spatří světlo světa. Ostatky vládců pak budou pochovány na královském hřbitově. Společně pak dokončíme lidskou říši a necháme vzniknout lidské království ! Připojte se a žijte s námi sen, kterým spojíme lidskou rasu v jeden celek a ovládneme JIH !
25.05.07, 08:52 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Thyriský jarmark
Velký Thyriský jarmark


Čeká vás v pořadí druhý Thyriský jarmark na centrálním náměstí v Thyrisu. Velké stánky budou mít pronajaté Thyriské cechy, se kterými můžete obchodovat a směňovat zboží. Pokud máte své obchodníky v centru obchodníků o něco severněji, doplňte jejich sklady aby uspokojili poptávku kupujících po všem možném zboží. Připravte si měšce aby mohl velký jarmark začít !!!

Právo prodávat své zboží v době Thyrského Jarmarku stojí 5 zlatých a ti, kteří budou prodávat ve stánku, budou hradit i pronájem stánku.

Prodej zboží bez poplatku 5 zlatých je v době Thyrského jarmarku je zakázán. Doufám že uvidím mnoho lidí, budu se těšit na nové a jistě krásné zážitky.

Termín :
Pátek - 25.5.2007

Začátek :
17:00 na náměstí v Thyrisu

S pozdravy Etiam Faber za celou Praetorianskou gardu.
17.05.07, 07:49 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Soudce Thyrisu
Soudce Thyrisu
Jako vládce Thyrisu přiděluji soudní moc v Thyrisu mé pravé ruce, Praefectovi Praetoriánské gardy, Arkantosovi. Jeho slovo ohledně rozsudků je od nynějška stejně platné jako mé.

Heroldi Thyrisu
Heroldi zůstavájí stejní a to ve složení Herold Arkantos, Herold Kentril.

Podepsán Konzul Malagar, vládce Thyriský
12.05.07, 14:05 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Oznámení o zákazech vstupu a zatykačích
Vzhledem k nedávným událostem vydávám tato prohlášení :

Povolení vstupu na uzemí Thyrisu
Kiran Nasir – lepšící se vztahy mezi lidskou a elfskou frakcí.
Kirkenos, Handalgol – důvody si nechám pro sebe.

Podmínky
Kirkenos ani Handalgol nemají právo v Thyrisu či v Thyriském předměstí si zřídit pronájem či přihlásit se do města jako občané. Jejich pobyt zde je povolen pouze v podobě návštěv, nikoliv jako místo pro jejich budoucnost. Jakékoliv porušení Thyriských zákonů, byť jen sebemenší, jakékoliv šarvátky či pokusy vzdorovat Praetoriánské gardě se budou trestat opětovným zákazem vstupu bez jakékoliv možnosti jeho budoucího zrušení.

Vydání zatykače
Jako Andarijský Rytíř vydávám zatykač na osoby Sla Nin a Amadis, jejichž popis mi zprostředkovali členové cechu Lovců a kterým je zakázán vstup na celé Thyriské území. Jejich podobizna bude vyvěšena po celém Thyriském uzemí včetně města Havant. Byl bych velice rád, kdyby i Ilerenský starosta a Kiran Nasir tyto podobizny vyvěsili na svém uzemí a po dopadení je okamžitě uvěznili v žaláři.

Podepsán Konzul Malagar, vládce Thyriský
10.05.07, 17:10 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Cen pronájmů
Nové ceny pronájmů


Vážení občané Thyrisu. Byla provedena kompletní restrukturalizace cen pronájemních domů. Některé nájmy o něco podražily, většina jich je naopak zlevněna. Prosím všechny, aby se na nové ceny pronájmů podívali a přizpůsobili jim své výdaje. Cílem bylo především pronájmy stabilizovat na přijatelné cenové hladině.

Kompletní seznam všech pronájmů, jejich bývalých cen a cen nově nastavených je uveden ZDE

Doufám, že tato změna přiláká další zástupce lidské rasy, které chtějí společně s námi budovat lidskou říši.

Podpsán Konzul Malagar, vládce Thyriský
07.05.07, 16:30 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Finance Thyrisu

Drazí občané vzkvétající Thyriské říše. Musím vám oznámit, že se městu začíná velmi dařit. Začíná být vidět, že systematická práce nás všech, co v Thyrisu žijeme a plánujeme s ním budoucnost, přináší tolik kýžené úspěchy. Dnes jsem mluvil s bankéřem, který mi předal týdenní vyúčtování. Myslím, že daně, které jsem nastavil (10zl měsíčně) nejsou pro nikoho přítěží, ale velmi pomáhají městu. I přesto však ne všichni daně platí, což je velmi nepříjemné a já budu muset trvat na tom, aby vám bankéř neotevřel, pokud vaše daně nebudou v pořádku. Za vaše daně, za cechovní daně a příjem z pronájmů bude město vzkvétat a růst daleko rychleji !

Vy sami se svým počínáním podílíte na tvorbě krásného města.


Praetoriánská garda platí daně jako každý jiný cech. Snažíme se vás chránit a děláme co je v našich silách.

Budoucnost Thyrisu
Pokud se situace bude nadále zlepšovat a já doufám, že bude, pak se můžete těšit na megalomanské stavby v podobě obrovských stájí, kde budete moci shlédnout ty nejlepší koně z okolí, nové pronájmy a také jedno velké překvapení.. Ale záleží to především na vás. Praetoriáni získávají materiál až mne někdy nenávidí, ale je to nutné. Když pořádám sbírku, pak bych byl moc rád, kdybyste se zapojili všichni, protože vy všichni pomáháte utvářet naše město a společně budujeme naší říši.

Staňte se vy sami součástí jednoho velkého celku. Staňte se součástí lidské říše !


Váš Konzul Malagar, vládce Thyriský

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2021 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist