Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Amundsen II Ama Kapitán Coltaine
Soudce Soudce Wyndstrim Starosta Amundsen II Ama

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

19.06.08, 15:37 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
Kulturní akce Říše
Stejně jako se Fénix znovu rodí z popela, tak se i město Thyris pozvola vzpamatovává z útrap války. Temná armáda byla vytlačena na moře a umožnila nám tak znovu obnovit ztracené části města. Rádi bychom vás proto Dvacátého druhého dne, měsíce Iuniua pozvali do středu Perly jihu, kde proběhne následující program:

Trhy - Známí obchodníci i řemeslníci ze všech koutů Andarie vám nabídnou svoje zboží úderem šesté hodiny večerní. V případě velkého zájmu proběhne v Thyriském divadle dražba (bude vyhlášena během trhů).

Konkurz - Hodinu po zahájení trhů proběhne v Thyriském divadle konkurz do Thyriské divadelní skupiny. Pokud si o sobě myslíte že máte divadelní talent a odvahu předstoupit před publikum, přijďte zkusit štěstí a bojovat o možnost, stát se hlavní hvězdou připravovaných divadelních představení. Nehledáme jen herce ale i hudebníky a skladatele.

Projížďka lodí - Kapitán Pragmeon se uvolil, že umožní přístup veřejnosti na hlídkové plavidlo Praetoriánské gardy. Vyhlídková projížďka spojená s návštěvou některých ostrovů bude za pouhých 10 zlatých. Možnost nalodění bude během trvání trhů, minimální počet cestujících bude 5.

Trestná výprava - Lupiči kteří se usadili poblíž města Thyris, už dlouhou dobu obtěžují pocestné a kupecké karavany. Praetoriánská garda proti nim již několikrát bojovala ale lupiči se vždy stáhnou hluboko do lesů kde je jejich pronásledování nemožné. Proto bychom rádi oslovili širší veřejnost a požádali je o pomoc v boji proti lupičům. (Preferujeme větší množství méně zkušených dobrodruhů, kteří by pomocí mohli získat bojové zkušenosti)

Za Praetoriánskou gardu Tribun Maxwel
09.06.08, 12:24 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Velká rada vládců
Před několika dny se stalo několik událostí a bylo zodpovězeno několik otázek, které jsme jako obyvatelé Andarie neznali. Byl jsem navštíven Dagonfelem a Scathlockem. Dozvěděl jsem se špatné zprávy.
Svolávám proto velkou radu vládců na úterý 10.6. na osmou hodinu večerní do Thyrisu, do sídla Praetoriánské gardy. Neexistuje omluva!

Výslovně si žádám tyto osoby:
Kiran Nasir, Nakrul Axantur, Rytíř Thomas von Chava, Rytíř Rebel, Rytíř Crite, Rytíř Tarus, Zeman Gorgon,Starostka Aishlyn,Tribun Maxwel, Lord Merik a přizvaný host Eliška.

Dále jsou zváni všichni cechmistři, ale jejich účast není povinná. Pokud je již cechmistr mezi výše jmenovanými, NIKDO jiný z onoho cechu vpuštěn nebude.

Ještě jednou vás žádám o dostavení se bez omluv a bez doprovodu kohokoliv dalšího.

Podepsán Konzul Malagar, vládce lidské říše
06.05.08, 13:18 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Lidská říše - země silných, domov odvážných
Toužíš po bohatství a slávě?
Jsi člověk, který má své sny a své cíle?
Chceš své sny prožít a být hrdý na sebe a na vše kolem?
Chceš být součástí historie a stát se nesmrtelným v příbězích a legendách?
Chceš se stát součástí lidské říše a být u vzniku nového království?


Připoj se k lidské říši !


Po takřka tříletém snažení, kdy Christian d’Ruah byl Konzulem Thyrisu po 4 měsíce, než padl v boji s Drakkarimem a Gebethorem, který vládl Thyrisu po dobu 10 měsíců, se mi podařilo po 16 měsících mé vlády, dotáhnout práci mých předchůdců do konce.

Dne 5. května byla oficiálně uznána autonomie Thyriského území. Děkuji tímto královně Kilias a Lordu Regentu Magalhaesovi za projevenou důvěru a jsem přesvědčen, že lidskou rasu společně s Praetoriánskou gardou dovedeme na výsluní.

Odpuštění daní
Vzhledem k tomu, že se Thyris dostává do nové éry, odpouštím daně všem občanům Thyrisu. Daně jsou nyní nastaveny tak, aby nebyly pro nikoho problém a zároveň aby pomohly částečně plnit Thyriskou pokladnu. Nedávno byly rapidně sníženy ceny pronájmů, a proto vás vyzývám k obydlení centrální a severní části Thyrisu, které byly po útoku temné armády vypleněny.

Situace v hlavním městě lidské říše
Všichni si dobře pamatujeme a z paměti nám nikdy nevymizí útok temné armády na Thyris a další města. Jižní Thyris je temnou armádou stále obsazen, ale zbrojíme a připravujeme se na osvobození zbytku Thyrisu. Čeká nás tuhý odpor a určitě narazíme i na stvoření, která jsme dosud neviděli, proto nás čeká dlouhá a přetěžká bitva. Bankéř a obchodníci byli po dlouhé době přesvědčeni, že jim již nehrozí žádné nebezpečí, a proto se vrátili na svá původní místa na náměstí a do dalších částí města.

Doufáme, že se nám v brzké době podaří vyzvednout královské symboly moci ze sarkofágů, které byly nalezeny na mýtině pod pouští. Staň se i TY součástí tohoto hledání a součástí lidské říše.

Lidské království – země silných a domov odvážných


Konzul Malagar, vládce Thyriský
04.05.08, 17:56 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Vztahy s Menel Sangou a Kulgurem
Vzhledem k okolnostem, které jsou již napsány na královské vývěsce s rozsudky a zákazy nyní i zde, na Thyriské vývěsce dávám na vědomí, že je VŠEM členům kmene KULGUR zakázán vstup na uzemí Thyriské a dle po právu mi náležícímu i na území Havantské. Pokud dojde k porušení zákazu, budou členové kmene KULGUR nemilosrdně ztrestáni.

Vztahy mezi lidmi a elfy se myslím uklidnily natolik, že jsem přesvědčen o tom, že konflikty v minulosti se již nebudou opakovat. Proto tímto dnem povoluji vstup členům Menel Sangy na celé Thyriské území.

Podepsán Konzul Malagar, vládce Thyriský
28.04.08, 14:42 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
Znovu II. Thyriský důl
Z neznámých důvodů se z tohoto dolu nebezpečná tekutina i s tvořícím se portálem vypařila.

Thyriský důl číslo II. je proto znovu otevřen.

I když se v dole tato tekutina již nenachází, mějte se stále na pozoru!


Znovu opakuji, že přes magický portál se do tohoto dolu občané města Thyris dostanou i s prázdnými kapsy!
23.04.08, 21:22 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
II. Thyriský důl
Na vědomost lidu se dává, že byl tento důl na dobu, než proběhne válečná porada, uzavřen!
Kbyby přecijen někdo prošel do dolu, nečeká ho nic víc, než smrt.

Další informace budou vytroubeny po válečné poradě.


Za město Thyris, správce města, Tribun Maxwel
20.03.08, 09:35 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
Hádej, hádej!
Ačkoliv je město Thyris, stále z části obsazeno jednotkami temné armády, život se v něm nezastavil. Proto bychom vás rádi v neděli, 23 dne tohoto měsíce, kolem 6 hodiny večerní, pozvali na městské předměstí kde prověříme váš důvtip soutěží v hádankách. Vstupné činí 5 zlatých mincí a bude použito jako část hlavní výhry. Přijdťe si zasoutěžit, změřit svoje síly s ostatními, pobavit se a nebo vyhrát zajímavé ceny.

Za Pretoriánskou gardu se na vás těší organizátor akce Alkin de Serevin.
11.03.08, 11:37 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Konzul Malagar
obrazek
Informace k blízké budoucnosti
Temná armáda

Válečný stav
I když se podařilo docílit velkého avšak jen dílčího vítězství, stále se nepodařilo osvobodit celý Thyris. Proto je stále vyhlášen ve městě válečný stav a vstup do jižního Thyrisu je stále uzavřen. Žádám všechny občany a návštěvníky Thyrisu aby tuto skutečnost respektovali a nepokoušeli se do jižních částí Thyrisu dostat.

Nalezení kamenů vědění
Během bitvy byly nalezeny další dva kameny vědění. Jak bylo zjištěno, společná síla kamenů dokáže oslabit Drakkarimy, přinejmenším jejich zrak. Kameny jsou zatím nalezeny tři. První z kamenů byl nalezen v kobkách sídla temné Nekromantky Akiry před dlouhou dobou, kdy byl andorský důl „bohatší“ o portál kamsi do neznámé časové roviny. Jak to s Akirou dopadlo, naleznete ZDE pod titulkem „Padlý Paladin“. Druhý a třetí kámen vědění byl získán od jednoho z Quanzirů, při nedávné bitvě s Temnými v Havantu.

Velká bitva ras pod pouští
Ještě před útokem skřetů na Andarii proběhla nedalekou pouště obrovská bitva mezi rasami lidí, barbarů a elfů. Od této bitvy také pochází nalezené artefakty a hrobky králů, které se zatím nepodařilo otevřít. Symboly moci, které se dle předpokladů v hrobkách nacházejí, po vyzvednutí a předání do rukou zástupců ras barbarů, elfů a lidí korunují nové krále těchto tří ras. Preatorianská Garda sesbírala dost poznatků o historii Andarie a brzy budou pro všechny občany sepsány a zpřístupněny v Thyriské knihovně.

Novinky v Thyrisu

Propojení Thyrisu a předměstí
Jak si již mnoho z vás všimlo, byl postaven most spojující město Thyris s jeho předměstím. Slibujeme si od toho snadnější přístupnost obou částí a většího zaplnění předměstí občany Thyrisu. Na vzniklých volných místech je plánována výstavba kulturních zařízení. I vy můžete navrhnout jaká zařízení a stavby to budou.

Zlevnění pronájmů a daní
Během několika dní dojde k razantnímu zlevnění všech dostupných pronájmů ve městě a daní. Nově se do města budou moci přihlásit pouze lidé. Současný seznam všech občanů bude východiskem k dalšímu osidlování a utužování lidské rasy jako celku. Výjimky budou posuzovány individuálně.

Thyriská barva - barva lidské rasy
Praetoriánské gardě se podařilo shromáždit všechny potřebné útržky receptu pro novou barvu pro Thyriské občany. V dohledné době se budeme snažit kontaktovat královského alchymistu a dle receptu barvu pro vás umíchat. Vznikne tak možnost dokončit myšlenku s Thyriským stejnokrojem a kombinací dvou až tří barev pro standartu Thyriské říše.

Podepsán Konzul Malagar, vládce Thyriské říše

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist