Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Amundsen II Ama Kapitán Coltaine
Soudce Soudce Wyndstrim Starosta Amundsen II Ama

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

29.05.11, 14:27 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Běh Thyrisem
Srdečně vás zveme na třetí ročník běhu Thyrisem - Thyriské pochodně. Závod bude odstartován v pět hodin večer, závodníci nechť se dostaví o půl hodiny dříve s deseti zlatými na zápisné v kapse, nic víc není třeba.
Start najdete u pronájmu číslo devatenáct - který spíše budete znát jako cechovnu Řádu Stříbrného Vlka.

Účastnit se mohou všichni krom těch, na které je vypsaný zatykač, nebo mají zákaz vstupu do města Thyris.

Na všechny se těší pořádající kadet Praetoriánské Gardy Aradriel de Nutreth
25.05.11, 17:21 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Zasedání senátu
Další zasedání senátu se uskuteční v neděli dne 29.5. od sedmi hodin večer, jako vždy v senátní budově. V případě nepřízně počasí se schůze odkládá o týden na neděli 5.6.


Následuje nóta Řádu Vlka o jejíž vyhlášení mne poprosil cechmistr Gomez
Slyš lide Andarijský, dnešním dnem počínaje, přijmul Řád Stříbrného Vlka vyhlášenou válku od nechvalně známého cechu Pirátů. Nenecháme nikoho, jenž vyřkl křivé slovo proti jákémukoliv Vlku bez odplaty. Nechť Vlci, bok po boku, sjednoceni stejným cílem povstanou a zjeví se ze tmy. Nechť jejich nepřítel zjistí, že dráždit a urážet smečku Vlků se nevyplácí.

Zároveň vyzývám ostatní cechy, nechť se nepřipojují na žádnou stranu. Řád Vlka je čestný a uznává férový boj. Jeden cech proti jednomu. Nechť Měsíc ozáří cestu a doprovází Vlky po cestě plné boje, krve, prachu a smrti až do samotného vítěztví.

Za Řád Stříbrného Vlka, jménem rady starších Vlků, sepsal cechmistr Gomez.


Z vůle konzula Alkina de Serevina, vyhlásil Tribun Zaldur, Velmistr Kruhu
12.05.11, 21:26 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Dveře Collosea se znovu otvírají
Vyprahlý písek a sláva čeká právě na Vás, přijďte a staňte se vítězem! Každý, jež se chce účastnit, nechť se dostaví ve smluvenou hodinu před Thyriské Colloseum a to pouze v róbě a s 10 zlatými mincemi v batohu.

Termín: Neděle - 15.května
Začátek: pro Gladiátory v 14:30 (je třeba zapsat, rozlosovat účastníky a vybrat vybavení)
Pro diváky – 15:00
Vstupné: pro Gladiátory – 10 zlatých
pro diváky – 5 zlatých
Místo: Colloseum v Thyrisu (sever města, vedle senátu; za hlavní branou do leva)
Hlavní výhra: Výherce obdrží legendární Gladiátorský meč a 50% z vybraného vstupného.

Zákaz účasti mají:
- všichni, kterýmž jsou uzavřené hranice Thyriského území
- všichni, na které je vydán zatykač

Za pořádající kadety Praetoriánské Gardy vyhlásil Tribun Zaldur, velmistr Kruhu
08.05.11, 23:56 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Zákaz vstupu - cech Pirátů
Na základě usnesení senátu je dnešním dnem počínaje na dobu neurčitou zakázán vstup cechu Pirátů na území města Thyris. Piráti se na území města i jeho okolí stávají lovnou zvěří, kdokoliv je tudíž může lovit a naložit s nimi dle svého uvážení.

Z vůle konzula Thyrisu a Městského senátu, vyhlásil z pravomoci soudce Tribun Zaldur, Velmistr Kruhu
08.05.11, 19:07 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Jedinečná exkurze po hradbách města
Dnes po zasedání senátu, což bude něco mezi osmou až devátou hodinou, budou probíhat unikátní exkurze po Thyriských hradbách. Vstup na prohlídku s průvodcem je pro občany města Thyris zdarma, pro přespolní pak zpoplatněn sumou pěti zlatých.

Exkurze se budou podle zájmu návštěvníků konat až do nočních hodin. Neváhejte přijít, hradby Thyrisu se otevírají jen velmi zřídka!

Na prohlídku vás srdečně zve Tribun Zaldur, Velmistr Kruhu
05.05.11, 23:13 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Zasedání senátu
Na neděli dne osmého tohoto měsíce jménem Konzula Alkina de Serevina, vládce Thyrisu, svolávám na sedmou hodinu večerní zasedání městského senátu. Zasedání je veřejné, každý může přijít a před senátem přednést své požadavky, týkající se města Thyris.

Dále na žádost senátora Valianta prosím zástupce cechů Řemeslníků a Husitů aby se rovněž dostavili na zasedání.

Z vůlé své vlastní, Tribun Zaldur
11.04.11, 21:34 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Návrat
Lidská rasa, je už od nepaměti spojována s městem Thyris. Však kdo jiný nežli, lidští řemeslníci by mohli vystavět tento skvost mezi městy? Chladné kamenné jeskyně barbarů ani pokroucený elfí hvozd se nemohou v ničem rovnat, kráse a důstojnosti pískovcových ulic perly jihu. V něčem však, přece ztrácelo za svými konkurenty. Přišlo o svůj lid. Lidé přestali cítit svou výjimečnost a ti jenž měli město navždy chránit, byli vyhnáni daleko na sever, kde sžíráni nenávistí a touhou po pomstě, tiše upadali v zapomnění. Oni však nezapomněli nikdy, a když překonali svůj hněv, nastal čas vrátit se zpět.

Nechť je všemu lidu Andarijskému známo… Počínaje dnešním dnem, znovu přebírá Praetoriánská garda správu nad městem Thyris. Po mnoha měsících, se tak město Thyris opět stává frakčním městem. Hlavním městem lidské rasy. Pevně věřím, že tento krok povede k rozvoji města a že společně s vámi se nám podaří pozdvihnout město jako za dob jeho největší slávy.

Nová příležitost - Stejně jako pro nás, přicházejí nové příležitosti také pro vás. Budiž dnešním dnem, prominuty všechny dluhy na daních i staré prohřešky. Také veškeré pronájmy a těžba suroviny budou přehodnoceny tak, abychom co nejvíce podpořili místní obyvatele. Obrovskou šanci tak dostávají nejen ti, kdo jsou občany města již několik let ale všichni, kdo chtějí ve městě něco znamenat.

Senát a Thyriská šlechta - Další novinkou je rozšíření městské rady, tak aby možnost ovlivnit chod města, mělo větší množství jeho obyvatel. Tuto možnost nebudou mít jen zástupci cechů ale všichni občané, kteří se budou aktivně podílet na chodu města a pomáhat jeho rozvoji. Zvláště zasloužilí občané, se pak budou moci stát Thyriskou šlechtou, a ještě tak zvýšit svoje postavení ve městě.

Za konzula Alkina de Serevina vyhlásil Tribun Zaldur


Nový důlní zákon
Kvůli vzniku Thyrisské šlechty a upravenému fungování rady, jsme se rozhodli v brzké době přerozdělit šachty. Proto do příští neděle, dne 17.4. nařizujeme všem, bez výjimky, aby vyklidily své těžební truhly pro případ zabavení jejich šachty. Šachty se budou zabavovat tak jak jsou, tedy i s truhlou. Co se týče nájemní doby, v určitých případech bude u městské rady možné získat zpět peníze zaplacené za pronájem.

Městská rada
Další zasedání městské rady proběhne v neděli, dne 17.4. v devatenáct hodin. Na zasedání jsou zváni všichni občané, kteří mají chuť v Thyrisu něco znamenat a změnit. Tito se dostaví již před sedmou hodinou před sídlo Praetoriánské gardy – Citadelu, zasedání bude probíhat uvnitř.
Na půl osmou potom zveme i širokou veřejnost, která může vznést před radou své požadavky. Tato výzva se týká především všech zájemců o důlní šachty.

Stav ohrožení
Z důvodu výskytu děr neznámého původu, jsem se rozhodl vyhlásit na dobu neurčitou stav ohrožení. Z toho pro každého občana města vyplývá povinnost, být v případě vyhlášení poplachu do čtvrt hodiny nastoupený, vybavený a připravený k obraně města. Toto nařízení může být a bude namátkově kontrolováno, jeho porušení se pak bude trestat.

Město Thyris poptává
Pochodně, děla, nábytek z pískovce, těžké samostříly.

Tribun Zaldur
23.03.11, 20:39 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Nedělní Gladiátorské klání
Udatní bojovníci, potulní harcovníci, vznešený lide i poctivě pracující, slyšte!
Dne 27. tohoto měsíce započne ve městě Thyris Gladiátorský turnaj. Neváhejte a přijďte se zúčastnit a změřit svoje síly s ostatními bojovníky nebo jen svého oblíbence podpořit. Pro ty, co mečem, sekyrou, vidlemi či řemdihem vládnou, je počátek na druhou hodinu s poledne a poplatek v deseti zlatých zůstaven, laskavý divák si deset zlatek připlatí a o hodinu později se dostaví.
Pravidla soutěžní k nalezení jsou před budovou Kolosea.

na turnaj Vás srdečně zve pan pořadatel Deavy
i starosta Zaldur

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist