Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Amundsen II Ama Kapitán Coltaine
Soudce Soudce Wyndstrim Starosta Amundsen II Ama

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

15.01.12, 22:23 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Thyrská republika
Občané andarijští!
Já, Konzul Gibraen Artalius, Konzul Gardy a vládce Thyrisu, vám tímto oznamuji, že se vzdávám svých právoplatných nároků na titul krále a vládě nad formálním státem Thyrské království, jakožto nástupce Krále a Konzula Malagara, prvního lidského krále a Krále a Konzula Alkina de Serevina, druhého lidského krále.
Rozhodnutím dnešního zasedání senátu však vzniká nový stát všech lidí, Thyrská republika, v jehož čele budu stát já, Gibraen Artalius, jakožto Konzul.

Vyhlášení Thyrské republiky přestavuje společně s Velkou přestavbou počátek nové éry dějin celé lidské rasy i Thyru samotného.
Zatímco sever strádá válkami, elfy nebo pasivitou, jih není těmito problémy zasažen a dále pokračuje ve svém odvěkém rozkvětu. Vyzývám proto všechny hrdé bytosti, jimž v žilách koluje lidská krev, vraťte se do Thyru, města, jenž nikdy nebylo ani nebude dobyto, a proto vždy zůstane vaší domovinou.

Armády démonů a starobylé hodiny
Seskládáním mozaiky pramenů o původu starobylých hodin pod Thyrem a Rubínové družiny se podařilo prokázat závažné spojení mezi starobylými hodinami a armádami démonů postupujicích severem Andarie.
Démoni zde byli povoláni z jediného důvodu - zmocnit se starobylých hodin, tedy jakési superzbraně, kterou uměla ovládat zaniklá civilizace a možná také i Rubínová družina. Hodiny poháněla energie ze čtyř barevných kamenných obelisků, každý jiné podstaty a vlastností. Je jasné, že démoni se snaží zmocnit všech čtyř kamenů a hodin.
Není náhodou, že hodiny se nacházejí právě pod Thyrem stejně jako není náhodou, že se právě Praetoriánské Gardě podařilo nalézt první modrý kamenný obelisk. Byli jsme vyvoleni jednou ovládnout onu superzbraň a nastolit rovnováhu vědění. Cesta k tomu je však dlouhá a plná překážek, nepřátel a studia.

Mé výzkumy však už doznaly určitého pokroku, proto plánuji v dalších týdnech a měsících svolat několik koncilů znalců magie, kde budou prezentovány výsledky mé práce a diskutovány další kroky Andarie.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius, Konzul Gardy a vládce Thyrské republiky.
07.01.12, 14:34 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Příští neděli, dne patnáctého tohoto měsíce v sedm hodin, se uskuteční zasedání senátu města Thyris. Ústředním bodem zasedání bude sumarizace nákladů na proběhlou přestavbu ve zlatých mincích, surovinách a elfích otrocích.
Krom všech senátorů vyzývám k účasti také občany Anaricibuse a Aizraka, vzhledem k tomu, že jejich věci leží už od dob přestavy v městském trezoru. Rokování bude veřejné.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
04.01.12, 15:32 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Reforma thyrské ústavy
Při příležitosti posledního zasedání senát odhlasoval zásadní změnu ústavy Thyru a zákonů. Jejich funkčnost byla úspěšně otestována při příležitosti posledních tří veřejných exekucí. KGA i celá Garda se vám tímto zavazuje, že očista města od zločinu v tomto duchu nové ústavy bude i nadále pokračovat.
Vydáním této listiny nechť jsou tedy zvěřejněny i pro neobčany města na příslušné vývěsce.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
13.12.11, 18:52 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Maxwel
obrazek
Sláva Konzulovi
Na počest Konzula Gibraena Artaliuse vás srdečně zvu na netradiční turnaj v boji na život a na smrt do Thyrského Collosea. Turnaj proběhne 17.12. (sobota) v 19 hodin. O vítězi tentokráte rozhodne hlavně štěstí, proto neváhejte přijít i vy, méně zkušení boje.

Zápis bojovníku proběhne v 18:45 hodin. Zápasníci přijdou jen v robě s 15 zlaťáky. Pravidla budou upřesněna na místě.
Vítěz získá 80% z vybrané částky + bonus.

Za Haretha sepsal Tribun Maxwel
27.11.11, 20:27 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Odročení zasedání
Vzhledem k neblahým událostem se plánované zasedání senátu odročuje na zítřejší sedmou hodinu.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
20.11.11, 12:15 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Příští neděli v sedm hodin proběhne zasedání Thyrského senátu, první v jeho novém, honosném sídle.
Hlavními body zasedání bude krom běžných civilních záležitostí především reforma Thyrských zákonů. Všechny senátory vyzývám k účasti. Zasedání bude veřejné.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
10.11.11, 09:59 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Alkin de Serevin
obrazek
Nový Konzul
Již je to mnoho let, co jsem společně s ostatními z řádu Kai přísahal, chránit město Thyris a lid za jeho hradbami. Snad časem přísaha vybledla nebo jsem polevil ve svém odhodlání, avšak přesto nepřestanu litovat chvíle, kdy jsem byl nucen město opustit. Tehdy jsem je opouštěl s obavou a navzdory své přísaze, dnes jej opouštím s vědomím, že je svěřuji do schopných rukou nového konzula.

Počínaje dnešním dnem, přebírá správu města a vedení Praetoriánsé gardy Gibraen Artalius. Jistě všichni znáte tohoto schopného důstojníka, který už nejednou dokázal, že slovem vládne stejně dobře jako magií. Pevně věřím, že jej budete respektovat stejně jako doposud mne a pomůžete mu ještě více vyzdvihnout lidskou rasu a město Thyris.


Vlastní rukou sepsal Alkin z rodu Serevin, Odstupující konzul Praetoriánské gardy a vládce města Thyris
08.11.11, 17:01 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Maxwel
obrazek
Konkurz
Město Thyris příjme do svých služeb hospodského!


Hledá se aktivní člověk na post hospodského s chutí pořádat jednou za čas večírky, oslavy, plesy a jiné společenské akce spojené s hospodskou zábavou.

Nabízíme:
- pronájem hospody zdarma
- finanční obnos 500 zlatých na vybavení hospody
- finanční odměny za pořádané akce

Osoba, která mi do konce příštího týdne, čili do neděle 20. listopadu přinese nejlepší koncept, který bude obsahovat kreslený návrh zařízení hospody, nápojový a jídelní lístek, a alespoň jednu společenskou akci, získá pozici hospodského a spolu s ni zmíňované odměny.

Pakliže mě nezastihnete osobně, vhoďte svůj koncept do poštovní schránky u hlavní Thyriské banky.

Tribun Maxwel

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist