Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Amundsen II Ama Kapitán Coltaine
Soudce Wyndstrim Starosta Amundsen II Ama

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

23.01.12, 18:49 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Novinky Thyrské republiky
Perla jihu otevírá své pokladnice
Počínaje dneškem trvale zdvojnásobuji úrok peněz uložených v thyrské bance. Nyní tak čítá šest desetin procenta, což je o šest desetin procenta více než v jakémkoliv jiném městě Andarie. Přijďte i vy do Perly jihu výhodně investovat svůj kapitál. Thyrská republika zaplatí všem nově příchozím veškeré náklady spojené z odhlášením z jiných měst a bezplatně poskytne pronájem nového příbytku. Pro další informace vyhledejte kteréhokoliv Praetoriána.

Thyrský jarmark
V poslední den tohoto týdne vyhlašuji Thyrský jarmark, sněm všech řemeslníků a kupců z Andarie. Všichni, jenž mají zájem nakoupit nebo naopak prodat své zboží, nechť ve zmíněný den od šesti hodin navštíví Bazar hned za Hlavní thyrskou bránou. Krom stánků bude připravena také aukce. Jakmile bude vydraženo několik vybraných předmětů, můžete se pokusit vydražit své věci i vy.

Tribun Maxwel
21.01.12, 16:47 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Výzva hledačům mrtvol
Večer uložil jsem se ke spánku. Na šibenici u banky jsem věšel mrtvolu. Když jsem vstal, našel jsem jen prázdnou oprátku na onom místě, lano od Alexie. Patřilo jistě jí. Na místě byl také nalezen pergamen s neznámým znakem. Na druhé straně pergamenu, na němž byla mapa, uprostřed stálo napsáno:

Kdo smění život s ďáblem,
vinu láka na druhé,
s duší její je již ámen,
tiše stéká voda na mrtvole,
kde listy ani nenapadnou,
a králíci řikají nashledanou


Pergamen byl přesně uprostřed přehnut. Vespod papíru byla linka a tam se chtěl asi podepsat. Místo toho napsal asi poučku, kam se podpis píše:
Od prostředka portálu čtyři kroky k sobě dej. Tak daleko od okraje mrtvola její bude.

Za tělo Alexie nabízím 200 měděných tomu, kdo mi její tělo přinese. Přinést jej můžete k citadele s přiloženám dopisem, ve kterém bude napsáno, kdo mi její tělo donesl a kde mu může být odměna předána, či kam se má předat, nebo může přímo navrátit tělo každému Praetoriánovi. Na znamění, že je tělo stále pohřešováno, bude na thyrském náměstí postavená šibenice.

Vlastní rukou sepsal Protektor Ilveth a kolektív.
15.01.12, 22:23 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Thyrská republika
Občané andarijští!
Já, Konzul Gibraen Artalius, Konzul Gardy a vládce Thyrisu, vám tímto oznamuji, že se vzdávám svých právoplatných nároků na titul krále a vládě nad formálním státem Thyrské království, jakožto nástupce Krále a Konzula Malagara, prvního lidského krále a Krále a Konzula Alkina de Serevina, druhého lidského krále.
Rozhodnutím dnešního zasedání senátu však vzniká nový stát všech lidí, Thyrská republika, v jehož čele budu stát já, Gibraen Artalius, jakožto Konzul.

Vyhlášení Thyrské republiky přestavuje společně s Velkou přestavbou počátek nové éry dějin celé lidské rasy i Thyru samotného.
Zatímco sever strádá válkami, elfy nebo pasivitou, jih není těmito problémy zasažen a dále pokračuje ve svém odvěkém rozkvětu. Vyzývám proto všechny hrdé bytosti, jimž v žilách koluje lidská krev, vraťte se do Thyru, města, jenž nikdy nebylo ani nebude dobyto, a proto vždy zůstane vaší domovinou.

Armády démonů a starobylé hodiny
Seskládáním mozaiky pramenů o původu starobylých hodin pod Thyrem a Rubínové družiny se podařilo prokázat závažné spojení mezi starobylými hodinami a armádami démonů postupujicích severem Andarie.
Démoni zde byli povoláni z jediného důvodu - zmocnit se starobylých hodin, tedy jakési superzbraně, kterou uměla ovládat zaniklá civilizace a možná také i Rubínová družina. Hodiny poháněla energie ze čtyř barevných kamenných obelisků, každý jiné podstaty a vlastností. Je jasné, že démoni se snaží zmocnit všech čtyř kamenů a hodin.
Není náhodou, že hodiny se nacházejí právě pod Thyrem stejně jako není náhodou, že se právě Praetoriánské Gardě podařilo nalézt první modrý kamenný obelisk. Byli jsme vyvoleni jednou ovládnout onu superzbraň a nastolit rovnováhu vědění. Cesta k tomu je však dlouhá a plná překážek, nepřátel a studia.

Mé výzkumy však už doznaly určitého pokroku, proto plánuji v dalších týdnech a měsících svolat několik koncilů znalců magie, kde budou prezentovány výsledky mé práce a diskutovány další kroky Andarie.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius, Konzul Gardy a vládce Thyrské republiky.
07.01.12, 14:34 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Příští neděli, dne patnáctého tohoto měsíce v sedm hodin, se uskuteční zasedání senátu města Thyris. Ústředním bodem zasedání bude sumarizace nákladů na proběhlou přestavbu ve zlatých mincích, surovinách a elfích otrocích.
Krom všech senátorů vyzývám k účasti také občany Anaricibuse a Aizraka, vzhledem k tomu, že jejich věci leží už od dob přestavy v městském trezoru. Rokování bude veřejné.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
04.01.12, 15:32 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Reforma thyrské ústavy
Při příležitosti posledního zasedání senát odhlasoval zásadní změnu ústavy Thyru a zákonů. Jejich funkčnost byla úspěšně otestována při příležitosti posledních tří veřejných exekucí. KGA i celá Garda se vám tímto zavazuje, že očista města od zločinu v tomto duchu nové ústavy bude i nadále pokračovat.
Vydáním této listiny nechť jsou tedy zvěřejněny i pro neobčany města na příslušné vývěsce.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
13.12.11, 18:52 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Maxwel
obrazek
Sláva Konzulovi
Na počest Konzula Gibraena Artaliuse vás srdečně zvu na netradiční turnaj v boji na život a na smrt do Thyrského Collosea. Turnaj proběhne 17.12. (sobota) v 19 hodin. O vítězi tentokráte rozhodne hlavně štěstí, proto neváhejte přijít i vy, méně zkušení boje.

Zápis bojovníku proběhne v 18:45 hodin. Zápasníci přijdou jen v robě s 15 zlaťáky. Pravidla budou upřesněna na místě.
Vítěz získá 80% z vybrané částky + bonus.

Za Haretha sepsal Tribun Maxwel
27.11.11, 20:27 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Odročení zasedání
Vzhledem k neblahým událostem se plánované zasedání senátu odročuje na zítřejší sedmou hodinu.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
20.11.11, 12:15 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Příští neděli v sedm hodin proběhne zasedání Thyrského senátu, první v jeho novém, honosném sídle.
Hlavními body zasedání bude krom běžných civilních záležitostí především reforma Thyrských zákonů. Všechny senátory vyzývám k účasti. Zasedání bude veřejné.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist