Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Amundsen II Ama Kapitán Coltaine
Soudce Soudce Wyndstrim Starosta Amundsen II Ama

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

14.06.12, 12:43 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Thyrské trhy
Lide Andarijský, tuto neděli (tedy dne 17.) od 8 hodiny večerní se uskuteční tradiční prodej výrobků od nejlepších řemeslníků perly jihu. Těšit se můžete na mnohé zbraně, zbroje, zvěř, drahokamy, drahocenné kovy, předměty dení potřeby i alchymie.

Proto žádám a vyzývám cechy či občany, jenž by rádi prodávali, aby vyhledali mou osobu a domluvíme se na podrobnostech. Tato možnost platí i pro neobčany.

Součástí trhů bude i veřejná dražba dvou velkých ovčáren nacházející se v blízkosti farmy cechu Aurea Leonis. Dražba je prioritně určena pro nemajetné či začínající dobrodruhy s možností platit si nájem v surovinách.

Zastihnout mě můžete po setmění v budově radnice na náměstí či na komunikačních krystalech nacházejících se na portálu, u radnice nebo sídlu Řádu Stříbrného Vlka.


Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
04.06.12, 11:09 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Zasedání senátu
Žádám všechny senátory, aby se dostavili na zasedání, které proběhne v neděli, dne desátého, o osmé hodině večerní do budovy senátu.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
17.05.12, 13:15 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Noc plná ohňů
Všichni jsme o tomto zvyku alespoň jednou slyšeli, avšak jsme již zapomněli, jaká je jeho podstata. Je to zvyk již od prpovopočátku lidství. Ještě když se první lidé snažili dosáhnout obrazu jejich stvořitele Athona. Zapalovali obrovké dřevěné vatry, které měli Athona potěšit a zahnat připadné zlé bohy a magické bytosti, jenž měli lidem ublížit. Moudří a přírodymilovní elfové neviděli moc rádi vykácení s následním spálením mnohdy i celého lesa a proto se na lidi nechápavě dívali a neporozumněli oč lidem vlastně jde. Silní barbaři, jenž oheň pouze používali, ale ne oslavovali, rovněž nechápali, co lidi vede k tomu, takto plýtvat dřevem, které mohlo vystačit celé vesnici aspoň do jara.

Nicméně doba již pokročila. Dřevo použité bylo dobrovolníky vysekáno na území Thyrské republiky, proto nevidím jediný důvod, proč by se elfové mohli hněvat a rovněž mezi sebou rádi uvidíme proslulé pijáky z rodu barbarů s kterými můžeme změřit své síly! A to nejen v pití alkoholu. Složme na okamžik zbraně a pojdme se společně zasmát a pobavit. Vítáni jsou všichni, jenž si přinesou dobrou náladu a pár drobných na útratu.


KDY:Pověstná noc se bude konat poslední nedeli (27) tohoto měsíce, tedy před západem slunce (19:30).

KDE:Na míste bývalého Thyrského cvičíště – od hlavní Thyrské brány směrem po právé straně okolo hradeb.

CO BUDE:Těšit se můžete na zapalování a budování táboráků, přeskakování ohně, opékání buřtů a selátek, přes přátelskou soutěž ve vyřezávání lodiček až po honění zlatého prasete! Proto neváhejte a přijďte i VY!Závěrem žádám: hospodské či znalce oboru pivařkého, vinného a kořalkového, aby mi dali vědět, že mají zájem o prodejní plochu, jenž bude na místě. Dále vyzývám všechny pekaře, řezníky a uzenkáře aby připravili tradiční krmy hodnou tohoto svátku a rovněž dali vědět. Dále kohokoliv, jenž by chtěl trošku pomoci, aby neváhal a ve večerních hodinách mně vyhledal nebo jakkoliv kontaktoval.


Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
13.05.12, 21:51 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Zasedání senátu
Žádám všechny senátory, aby se dostavili na zítřejší zasedání, které proběhne v pondělí, dne čtrnáctého, o sedmé hodině večerní do budovy senátu.
Na programu bude diskuse o kandidátech za Thyrskou republiku, jenž se budou ucházet o pozici rytiře zemi Andarijské.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
09.05.12, 15:13 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Thyrské trhy
Lide Andarijský, jak již bývá zvykem, tuto neděli (tedy dne 13.) od 8 hodiny večerní se uskuteční tradiční prodej výrobků od nejlepších řemeslníků perly jihu. Těšit se můžete na mnohé zbraně, zbroje, zvěř, drahokamy, drahocenné kovy, předměty dení potřeby i alchymie.

Proto žádám cechy či občany, jenž by rádi prodávali, aby vyhledali mou osobu a domluvíme se na podrobnostech.

Zároveň žádam osoby vlastnící cennou věc či návod, jenž by se jí formou aukce chtěli zbavit, aby mě rovněž vyhledali.


Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
28.04.12, 12:02 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Příští neděli, dne šestého, měsíce pátého v sedm hodin, se uskuteční zasedání senátu Thyrské republiky. Vyzývám všechny senátory k účasti.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
13.04.12, 21:53 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Výprava a Výzva
Řemeslnící, poutníci, obchodníci... bojíte se na cestách do Thyrských dolů o své nákladní koně či vlastní životy? Nechcete přivazovat Vaše čtyřnohé věrné pomocníky před doly a nechávat je tak napospas těm divým šelmám jenž ve smečkách sužují okolí téměř každého dolu? Chopte se zbraní! Pojďme společně vyřídit tyto smečky divých šelem! Popadni zbraň, nasoukej se do zbroje a přijď v úterý dne 17. před západem sluce (19:30) na nádvoří u radnice. Pojďme udělat naše město bezpečným a prosperujícím. Vítani jsou všichni občané i neobčané, lidé i nelidé, vojáci či řemeslníci, kteří už maj dost pohledů na své rozsápané koně! Přijď i TY!

Dále vyzývám všechny majitele návodů na ovčárny, kterým tyto návody překáží, aby je nabídli k odkoupení. Thyrská republika nabízí za velkou ovčárnu 800, za střední 550 a za malou 300 zlatek na ruku. Kdo bude chtít návod darovat nezištně, má rovněž možnost. Výkup bude omezen, proto neváhejte a vyhrabte ony svitky, jenž pouze leží a tlí ve Vaší truhlici.

Závěrem vyzývám opozdilce, kteří se ještě nerozhodli, zda postaví či nepostaví pole, ovčárnu či jakoukoli jinou vhodnou stavbu, aby mne co nejdříve vyhledali a vznesli žádost.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
04.04.12, 10:58 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Novinky Thyrské republiky
Občané Thyrské republiky a lidé zemi Andarijské

Po důkladném roztřídění skladišťního trezoru jsem došel k velice znepokojivým skutečnostem a proto povoluji možnost prodloužení nájmu v platbě surovinami. Velice žádoucím se stává pískovec a proto bude preferován před hlínou, stavebním kamenem, mramorem a poleny. Na množství prozatím nezáleží, zohledním i drobné dary či samostatné usilí a snahu.

Kvůli neobsazeným stánkům v přímořské části města, odluce, chci nabídnout začínajícím prodavajícím, jež splní podmínky plných skladů a budou občany města, pronájem na měsíc provozu zdarma.

Vzhedem k výstavbě farmářské oblasti, žádám majitele ovčáren v blízkosti Vily Vládců Strachu, jenž by ji chtěli do nové lokality přemístit aby mi dali závaznou zprávou vědět. Rovněž vyzívám Thyrské cechy či osoby mající dost hlíny a prostředků a uvažují o zbudování pole aby mi rovněž podali zprávu. Jestliže chce nějaká osoba pouze přispět, bude pomoc vítána a po postaveni městských polí, bude mít prvotní právo na jejich užívání.

Dále žádám, aby se mi ozvali občané hudbymilovní, odhodlaní a kulturně nenaplněni, kteří již vysedávání v místních putykách nepovažují za kulturní dění, aby vyhledali mou osobu. Neb naše překrásné město nabízí i jiné velice lákavé možnosti, jak se stát slavnými či uznávanými. Tato žádost se rovněž týká i autorů nebo skladatelů, kteří k básnění a tvorbě krásy využívají především svitků a inkoustu, jejichž díla leží bez povšimnutí na stole. Doneste je! Možná i vy si zanedlouho poslechnete či uvidíte Vaše vlastní divadelní vystoupení a sklizený potlesk vás naplní radostí. Kdo ví, třeba Vás bude motivovat vidina ještě větší účasti, nebo ještě většího úspěchu. Nic neni nemožné, stačí se jen ozvat.

Ať máte jakýkoliv dotaz, připomínku, žádost nebo stížnost, nebojte se ozvat a vyhledejte mou osobu. Pokud mě po večerech nezastihnete nebo selže spojení komunikačních krystalů, prosím, zanechte svůj vzkaz v poštovní schránce před radnicí nebo cechovou Řádu Stříbrného Vlka. Svitky, jež nebudou zapečetěny autorem budou nemilosrdně páleny.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2021 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist