Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území Neobyvatelná města Informace

Ileren, křesťanská pevnost

ileren

Široká dřevěná hradba vinoucí se mezi strmou skalou a mořskou zátokou chrání srdce horské pevnosti, Ilerenu. Právě tato překážka dlouho odolávala nájezdům skřetů. Dík za jeho osvobození patřil baronu Ištvánovi, který jej před několika lety dobyl zpátky z područí skřetů.

Ilerenské panství dala královna jako léno vznešenému Řádu chudých rytířů Krista a chrámu Šalamounova, Templářům, v zastoupení zemana Gorgona, který je jeho vládcem dodnes.

Ileren byl pracně zrekonstruován, na místě skřetího tábora na poloostrově jižně od horského masivu byla vybudována nová vesnice, která patří pod Ilerenskou správu. V okolních lesích se nachází dvě velké arény s mystickými kříži, kde je možné se za malý poplatek cvičit v boji. V neposlední řadě byl v Ilerenském masivu proražen důl, který je bohatý na železnou rudu, v dobách války velmi ceněnou.

Dříve byl Ileren důležitou obchodní stanicí na cestě mezi Horním a Dolním Imerem a královským městem Andor. Po osvobození zde vzniklo mnoho nových, útulných domů. Kvůli výnosnému dolu je nyní rájem hlavně pro řemeslníky, ale díky ochraně Templářkého řádu je Ileren vhodné a bezpečné místo pro život každého poctivého člověka, elfa či barbara.

Pánem Ilerenu je Senešal řádu rytířů Templu a zeman Ilerenský, Gorgon.

Mapa města

Přehled pronájmů na území Ilerenu si můžete prohlédnout zde.

Zákony Ilerenu byly sepsány dne 6.1.08.
Úplné znění naleznete zde.

19.08.13, 19:09 mesto odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Zákaz rozvodů
Občané Ilerenu i celé Andarie!

Mezi lidmi se rozmohl nešvar žádat po různých vědmách a pochybných mniších rozdělení manželství. Tímto dávám na vědomost všem, že Templářský řád, sledujíc svaté učení křesťanské, nejen v Ilerenu zakazuje podobné rituály vykonávat, ale nehodlá je uznávat ani provedené na území jiném. Co Bůh spojil nemůže člověk z vlastní vůle rozbít.

Erlist, z Boží vůle Maršál Templářského řádu a správce Ilerenský
09.12.12, 22:48 mesto odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Čistka v Ilerenu
Dne devátého měsíce prosince se Ilerenští vrhli na zástupy démonických bytostí a bez milosti je zahnali za hranice. Ty byly dle rozkazu ochrannými kouzly opředeny.

Ubohých ostatků lidí z pouště, které pekelníci nastřádali, se ujali šlechetní ochránci víry křesťanské a se vší úctou, jakou můžou k nepříteli mít, je pohřbili na zdejším hřbitově.

Následoval útok na předměstí, který byl silně podporován dobrovolníky z ostatních měst, jelikož ti zahlédli mastný kouř z pálících se těl. Podle plánu civilisté do bojů zasahovat neměli, pomoc však byla v tu chvíli příhodná. Když byl poloostrov očištěn, démonická doupata pomocí oleje zapálena byla.

Pevně věřím, že se již žádný z démonů nevstrčí ani jedno z oček na naše území.

Krátký raport mnicha Caera Irchavega pro své představené.
19.10.12, 14:06 mesto odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Silní a jednotní!
Na znamení dobré vůle a k příležitosti výročí založení kmene, vyhlašuje kmen Drungor ukončení válečného stavu s poraženým kmenem Kulgur. Barbaři budou zase silní a jednotní!

Nakrul Sigfried
24.08.12, 18:24 mesto odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Cizáci před hradbami!
Občané Andarijští!

Dnes jsem se probudil a před branami našeho města zřel velkou skupinu nepřátelských bojovníků, kteří chtějí dobýt jedno z měst císařství - náš milovaný Ileren! Jelikož neposlali žádné vyjednavače ani emisary, jsem nucen je ve jménu naší Paní vyhnat tuto verbež z Ilerenského panství a dostát tak své lenní povinnosti.
Každý kdo se chce připojit, bude vítán. Sejdeme se dnes, dvacátý čtvrtý den, kolem ilerenského portálu několik minut před odbitím osmé hodiny večerní.

Erlist, z Boží vůle Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
24.05.12, 21:42 mesto odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Barbaři
Dnes je velký den. Den, kdy nejsilnější rodina, kmen Drungor konečně zaujme své místo a povede barbarskou krev k vzestupu! Už bylo dost časů živoření na pokraji smrti! Dost pobitých bratrů a dost urážek naší vlastní krve!

My, kmen Drungor, tímto prohlašujeme sebe za svrchované vůdce barbarů se všemi právy a povinnostmi! Slibujeme, že budeme hájit naše bratry a trestat společné nepřátele. Že povedeme rasu k získání domoviny a svého místa v historii Andarie! Budeme se bít za každý okamžit a umírat pro naše bratry! DRUNGOR!

*otisk medvědí tlapy*

S podporou:
*Konzul Gibraen Artalius*
*Aran Finwes*
*Jindra*
*Mauri Kaina*

Zapsal:
*Maršál Erlist*
20.05.12, 18:19 mesto odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Turnaj trojic se odkládá na příští neděli
Na vědomost se dává, že se turnaj trojic odkládá - proběhne příští neděli (27.), ve stejnou hodinu i na stejném místě (sedmá hodina odpolední, ilerenské arény). Pravidla zůstávají stejná.

Silmor, rytíř templářský tohoto času herold Ilerenský
15.05.12, 23:18 mesto odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Druhý Ilerensko-Havantský turnaj trojic
Na vědomost se dává, že v nedělní podvečer dne 20. května letošního roku úderem 7 hodiny odpolední započne druhý turnaj trojic. Turnaj se bude odehrávat v Ilerenských cvičných arénách. Zápisné na trojici stojí 100 zl. Vybrané zápisné si odnáší vítězná trojice, jejich jména budou vyryta na pohár vítězů, který bude veřejně vystaven v rámci Ilerenského panství. Zápis je možný realizovat od půl sedmé. V návaznosti na první turnaj zůstává zachován název, jako uctivá vzpomínka na chmelnici anadarie, která na vždy zůstane v našich srdcích. Událost zaštiťuje svatý Řád rytířů templu.

Pravidla:
- Boj zahajuje a ukončuje troubení rohu.
- Mezi boji není dovolenou opouštět místo konání turnaje. Zásoby je možno doplňovat ze sedlových brašen nákladních koní.
- Během bojů není dovoleno měnit zbroj.
- Zákaz obírání těl padlých soupeřů a vraždění koní.
- Kdo padl se již nevrací do boje.
- Po dobu turnaje je udělena milost všem delikventům a zločincům, kteří se chtějí účastnit turnaje - smí přijet a přihlásit se, zákaz vstupu do města však nadále platí. Toto je podmíněno slušným chováním v rámci zákonů.
- Co není zakázáno jest dovoleno.

Silmor, rytíř templářský tohoto času herold Ilerenský
11.05.12, 00:11 mesto odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Poděkování dárcům
Občané andarijští,
nový Ileren již nějakou dobu pevně stojí. Při této příležitosti musím poděkovat Thyrisu a Lewanu za materiální pomoc. Jmenovitě pak Konzulovi Gibraenu Artaliusi z Pretoriánské gardy a mistru řemeslníkovi Elensarovi z Menel Sangy.
Dále naše město jedná o vybudování hospodářské zóny. Proto vykupujeme návody na ovčárny. V případě zájmu mne vyhledejte.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -

Jak šel čas...
  • Zeman Gorgon 7.6.06 - dosud
  • Zeman Ištván 27.9.05 - 6.6.06

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2018 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist