Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss města

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

vše - Císařství - Andor - Thyris - Havant - Lewan - Ileren - Imer - Tarkas - Margaard

26.02.23, 12:48 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Imerská
Imerská pomoc,

Hum lid Andarisjkej, vzhledem k dění včerejší noc kdy padnout město Thyrák, Imer nabízet uprchlíkům střechu nad hlava v dlouhá sín a možná po domluva aj uvolnit hospoda kam moct uprchlíci složit hlava a svůj majetek.
Další věcí bejt pomoc Margaard jak bohužel nedopadnout jak čekat my tak Imerský já vy žádat, aby až herndall Aishlyn rozhodnout, že začít s úklid mrtvolák jejich vobyvatel tak neváhat a pomoct vy uložit jejich těla k vodpočinek pomocí vočistnej plameny.

Ačkloli Aishlyn prokázat velká vodvaha a rozum před a během bitva, její noshledi její rozum vočividně nesdílet, takže aj přesto že Imer pomáhat jim v dobývání jejich spáleniště zpět se najít pitomci co myslet si, že urážet Herndall bejt rozumný.
Tímto vydávat zákaz pohybu Daenerys na území Imera a zdejší stejně tak aj návštěvníci co jí spatřit na naše území, jí moct považovat za lovná zvěř a vodpad společnosti. Za její lov na území Imera já dávat vodměna.
Vykoupit se sama moct zaplacením pokuty 5 tisíc žlutejch, nebo odevzdáním jedný ze svejch rukou odseklý vod těla.
14.11.22, 01:20 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Urážka na cti Imeru
Hum Andarijští,

s nelehký srdce v dnení den muset vyhlásit pro kmen Lovců ultimátum. Kmen lovců, se dnešním dnem dopustit jednoho z nejhrubší čin proti Imer a jeho hrdá lid.
Ten koho Aishlyn povslat jako svůj hlas vobviňovat Imerský z toho, že Loveckejm nikdá neposkytnout ucho k naslechnutí a pomoc při problém, a co hůř ani nikdá nepomoct v jejich boják.
Netřeba ani zmínit, že Imerský dycky po hlava skočit zachránit jim jejich holý zadky když voni skákat nebo se hrnout do pastí Vládce, nebo jim krejt zadky když utíkat z Maraard,
nebo několikrát zasedat s paní Aishlyn a snažit se najít plán jak by moct vyřešit jejich problém.
Vopomenutí a prohlašování, že nic z toho nestát bejt teda jejich provinění jelikož náš hrdá Barbarácká rod nikdá nemáchnout prackou nad to, když na někdo z nich bejt uvalená křivda.
Tímto dávat Lovecký banda 24 hodin na to, aby někdo z jejich zástupce dorazit do Imer s vomluva, kterou pak nechat aj veřejne vytroubit.
A dále jako pokuta za takový křivda požadovat
8000 polen
1400 kamene
1200 prken
1000 prut železa
1000 kus uhlí
1000 kus hlína
a 20 koní jakejkoli plemeno vod herek až po válečný.


Pokud vomluva nebejt doručena do zejtra, a matroš nebejt do konce tejden.
Pak dávat já svolení všem Imerskejm vobčanům, aby nakládat s Lovecký tak jako s nevítaná verbež a strážný dostat povel, aby nepouštět je ani k brána vosady.
Za každá Lovecká hlava uříznutá v ta doba zákaz na Imerský území bejt taky vodměněná, snad ale dostatečně moudrý bejt a tak daleko to nenechat dojít.

Mrogroth, hrdost a čest bejt dycky doma v Imer!
Herndall Inet vlastní prackou
07.08.22, 11:36 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Pocta Mrogrothovy
Huu lid barbaráckej a aj další rasy,
V rámec poslední dny co dít tak by já dneska chtít uspořádat velká sláva na počest Mrogroth, kterej my požehnat tím že usadit svůj medvěd nedaleko Imer a připravit nám dobrá boják ve kterým my uspět.
Proto dneska vod 20 hodiny já zvát šecky barbarský aby při vobřad vzdát Mrogroth hold za jeho přízeň.
A vod 20:30 moct přijít už kdokoli do Dlouhá síň pořádně to zapít a zažrat. Ať už bejt barbarák,ušák nebo i liďák.

Jenom připomínat že pokud někdo z jiná rasa nějak narušit vobrad aj svojí přítomnost tak leda pak pít chcanka v lochu.

Herndall Inet

28.07.22, 14:56 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Imerský vodvody Císařství splněný
Huu Imerský a další vobčani Císařství,
S radost moct voznámit, že lid podporující Imer se vokázat jaká hrdost a pracovitost v nich dřímat, ode dneška už mít dost matroš, kterej naše Výsost potřebova a truhla bejt u Dlouhá síň připravená k převoz na hrad. Pokud někdo mít další matroš co by chtít darovat tak u brána do města bejt na to truhla.
Bohové vám co darovat to voplatit.
Rekhli Jarloch Flaška se moct dostavit pro svoje vodměna.

Herndall Inet
27.07.22, 15:07 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Vodvody Císařský
Huu Imerský a přátelé Imeru,
Tímto já voznamovat, že Imer jako dycky jeden z nejvěrnějších míst Císařství jako první dávat možnost podílet se v rozkvět naše zem a pomoc Císařství do budoucnost.
Proto já umístit truhla na vodvody před Dlouhá síň i s popis kolik bejt potřeba a čeho. Pokud chtít, a jak znát Imerský a ty který Císařství věrný tak každej zapojit, tak moct hodit nějakej matroš ze seznam do ta truhla v pytel se svitek, kterej říkat, kdo to dát.
Toho co nejvíc přidat z matroš já vosobně vodměnit jedinečná dar.

Herndall Inet
27.02.22, 21:08 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Rozvoj Imeru
Huu všici Andarijský.

Vobnova Imeru, která před pár let započít nebejt konečná. Věřit my, synové a dcery Mrogrotha, že jednou dovýst my náš domov k stejná sláva a možná větší než kdysi mít.
Kroky bejt malý, ale bejt kupředu a tak tímto vyzvat šecky, kterým ležet na srdce blahobyt naše rasa a naše domovina, aby zvážit to jestli nedarovat Imeru matroš na další výstavba. Truhla na dary bejt připravená u vstupní brána do město, brát veškerej matroš vod dřeva, přes šutry po hřeby.

Ubytovny
Aby vidět že neplácat jen prázdný slova jako mnoho jinejch. Imer tímto otvírat náruč pro pár další lid co chtít začít žít po náš bok. Nechat my vystavět nový ubytovna hned vedle Dlouhá síň. Barbaráci mít samosebou přednostní právo si tyhle nájem zabrat pro sebe a pokud nějakej problém bejt tak vyhledat Herndall Inet aby to pořešit.

Kadící kláda
V poslední doba se hromadit bordel v Imer co tadyk asi nechávat necivilzovaný návštěvák z jižnější voblasti. Proto Imer zavýst jedinečněj vynález z dílna Jarlocha a Krulla. Kadící klády bejt rozmístěný jak u Dlouhá síň tak nedaleko hospoda Imeru. Bejt to nástroj kam moct chodit se vyprázdnit a nenechávat tak bordel na ulice. V případ neznalosti se vobrátit na kohokoliv z Imera, aby vysvětlit jak to fungovat.

Za Imer seškrábat, Herndall Inet
Mrogroth s vy!
22.01.22, 09:57 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Nemoc
Huu lid Andarijskej,

Herndall Inet tímhle dávat navědomí, že šici kdo by pociťovat ňáký příznaky, že by nakažený bejt tak mít zákaz vstupu do Imer. V případě nutnost moct kontaktovat Inet přes krystal co bejt umístěnej před hlavní brána.

Imerský pokud někdo z vy cejtit jakýkoli příznaky nákazy, vokamžitě přijít za Herndall a vona poskytnout vy nutná péče.

Herndall Inet vlastní prackou.
16.01.22, 12:27 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Úřední hodiny a vochutnávka nový várky kořalky
Hum Andarijský,
Dneska večír vod 20:30 mít Herndall Inet úřední hodina kam moct dojít s prosba a žádosti. Taky přitom pořádat vochutnávka nový várky kořaly tak dorazit kdo chtít.

Herndall Inet.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist