Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss města

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

vše - Císařství - Andor - Thyris - Havant - Lewan - Ileren - Imer - Tarkas - Margaard

08.03.21, 08:46 Císařství odkaz přidal(a) Dorchaide
obrazek
Andorské volby
Vážení občané hlavního města Andoru,

vzhledem k nemilé zprávě o rezignaci pana Klase je mou povinností vyhlásit nové volby. Otevírám tedy možnost občanům ucházet se o jeho post a vhodit přihlášky do hradní schránky do půlnoci 10. 3. 2021.

Panu Klasovi děkuji za čas strávený ve funkci a přeji hodně zdaru v budoucích angažmá.

V Andoru, 8. března

Kapitán Coltaine v. r.
23.11.20, 23:34 Císařství odkaz přidal(a) Rytíř Vulnus
obrazek
Svitek z poštovní schránky
*Svitek vhozený do všech poštovních schránek, které vlastní občané měst Andarie. *

Hrdinové Andarie,

Příští neděli, dvacátý devátý den tohoto měsíce, bude potřeba každý bojeschopný občan na pláních u Černého hradu.

Musí se tam dostavit každý. Ten den se na tom místě rozhodne osud Andarie. Proběhne útok proti zlu, které tam klíčí za účelem zničit naše domovy.

Předběžný plán dne bude upřesněn na místě, nicméně:
9:00 - zabydlení týla, navezení zásob a materiálu, rozdělení do skupin
9:30 - seznámení se s plánem, vydání rozkazů, finální přípravy
10:00 - začátek bitvy

Potřeba jsou bojovníci všech rolí, ale také řemeslníci a léčitelé. Na místě již probíhá výstavba týla, kde je polní lazaret a dílna. Pokud někdo neumí přispět rukou v boji ani v týlu, může se připravit na evakuaci do Andoru. Tam bude bašta posledního odporu, pokud v bitvě neuspějeme.

Ale to se nestane.

Apeluji na vás, každý jednotlivec může zvrátit zlo, kterým nás bohové zkouší. Každý jeden může zachránit svého druha v boji, či naopak zasadit finální ránu nepříteli.

Apeluji na vás a prosím, staňme si po boku, bez rozdílu rasy, vyznání či městské příslušnosti. Ještě jednou, možná naposledy, ale o to pevněji, neochvějně oddělme zdí surovost a smrt od našich domovů. Obkličme ji a rozdrťme.

Za Andarii, za domov.


Rytíř Vulnus Morthir

20.11.20, 20:55 Císařství odkaz přidal(a) Rytíř Vulnus
obrazek
Zasedání Andorských
Vážení obyvatelé Andoru, občané Andarijští,

na neděli 22. dne tohoto měsíce svolávám schůzi do Císařského hradu. Brány hradu otevřu s úderem osmé hodiny večerní, prosím, přijďte včas.

Schůze je určena především pro zástupce andorských cechů, pro dobrodruhy a lovce, kteří mají Andor svým domovem, pro andorské řemeslníky a felčary a v neposlední řadě andorské měšťany. Nicméně i každý další občan císařství, který se za naši zemi bil a bít bude, který má tuto zemi domovem, může schůzi přihlížet.

Čas nás tlačí a já doufám, že kolegům gardistům Thamuzovi, Atanovi a Elie se podaří svolat schůze zbylých měst, avšak apeluji na vás - pokud můžete, doražte i nyní. Raději vše slyšet dvakrát než vůbec.

Děkuji předem za Váš čas,
Rytíř Vulnus Morthir
29.04.20, 19:13 Císařství odkaz přidal(a) Rytíř Vulnus
obrazek
Pokyny pro boj pod zástavou císařství Andarijského
Vážení občané císařství, bojovníci, dobrodruzi,

dnešním večerem započala distribuce velmi důležitého tiskopisu. Jedná se o zásadní taktické pokyny pro veškeré nadcházející bitvy, které císařství čekají.

Tímto vás všechny vyzývám k důkladnému prostudování tohoto plátku. Jedná se o soupis rozkazů, taktických manévrů a funkcí bojovníků. Znalost těchto věcí je zásadní v bitvě, umožní mi a mým kolegům velet, zvýší efektivitu boje a tím nám všechny poskytne větší naději na vítězství! Navíc věřím, že pomůže i bojovníkům, kteří tápali v tom, kde je jejich místo a co vlastně mají dělat.

Znalost těchto pravidel nebude podmínkou účasti v bitvách. Avšak bude-li se někdo v bitvě chovat v rozporu s nimi, ublíží sobě, svým spolubojovníkům a v krajním případě může být postižen trestem vězení či práce v pracovním táboře.

Doba je zlá a bitvy tuhé, nastal čas využít vašich schopností ještě lépe, než doposud. Pevně věřím, že distribuovaný návod nám všem pomůže býti lepšími a umožní nám pokořit veškeré hrozby, které na nás číhají.

Listina bude doručena do všech poštovních schránek městských nájmů, cechovních sídel a dále uděluji povinnost jednotlivým starostům umístit tuto tiskovinu na veřejná a frekventovaná místa ve svých městech.

Závěrem mi dovolte z celého srdce a jménem mým i Její Výsosti Císařovny Kilias poděkovat Andarijskému šumu, především šéfredaktorce Zuzaně Klaar, která ochotně a nezištně s výtiskem a dokonce i s distribucí pomohla. Budiž slečna Klaar příkladem obětavého občana císařství. Díky.

Podepsán,
Rytíř Vulnus Morthir
18.04.20, 15:26 Císařství odkaz přidal(a) Gardistka Penelo
obrazek
Odstoupení z funkce
Vážení občané císařství,

s obrovskou lítostí oznamuji, že k dnešnímu dni to jest 18.4 roku dvacet odstupuji z funkce Císařské Gardistky z důvodu zranění v boji, toto zranění mě vystavuje mimo službu, nemohu nadále tuto funkci vykonávat naplno a tak musím svou funkci opustit. Snažila jsem se do poslední chvíle tuto funkci vykonávat nejlépe jak jsem jen mohla.

S úctou Penelo
28.03.20, 16:01 Císařství odkaz přidal(a) Rytíř Vulnus
obrazek
Upozornění - zákaz lovu draků stále v platnosti
Vážení občané Andarie,

upozorňuji všechny, že zákaz boje s draky a jejich lovu vydaný mou osobou 22.11. roku 19 je stále v platnosti a platí do odvolání, a to v plném znění. Kdo nerozumí, oč se jedná, nechť vyhledá původní vyhlášku.

Pokusíme se ke všem známým dračím slujím umístit i varovné cedule.

Upozorňuji, že porušení tohoto zákazu bude posuzováno a trestáno nanejvýš přísně!

Děkuji, že chápete důležitost situace.

Vlastní rukou sepsal,
Rytíř Vulnus Morthir
18.03.20, 23:07 Císařství odkaz přidal(a) Rytíř Vulnus
obrazek
Neštěstí u Sigmarova valu
Tato zpráva je určená hlavně vojákům hradní stráže a císařské armády, dále také našim váženým Asarijským hostům.

Zlo, proti kterému stojíme, Černý hrad, má očividně větší moc a delší spáry, než se zdá uvěřitelné. Dost příslušníků našich spojeneckých sil a dokonce i několik civilistů začali být ovlivněni nejspíše kouzlem, které budí velikou agresi. Takovýto jedinec není schopen posoudit své chování a je ovládnut touhou útočit na skupinu protější, se kterou by za normálních okolností bez problému vycházel.

Jsem povinován vás informovat, že dnes večer došlo dokonce ke krvavé potyčce mezi jednotkami Hradní stráže a vojáky Asarijské armády. I přes veškerou snahu mé osoby a dalších, kteří ihned přispěchali na pomoc, neobešla se potyčka bez ztrát na životech. Je to veliké neštěstí. Byla by však chyba obviňovat z těchto smrtí meče, které smrtelné rány zasadily. Jde o oběti v přímém boji proti Černému hradu, neboť právě jeho síly tyto zbraně vedly, ne jejich nositelé!

Jde o vážný stav a je potřeba zachovat rozvahu a upustit od snahy se mstít. Každá kapka naší, Asarijské, jakékoli nevinné krve bude potrestána, ale správně - bojem proti Černému hradu.

Věřím, že již nebude trvat dlouho a toto zlo bude z naší milované Andarie vyhnáno!

S ohledem na hlasy či kletbu, které vztek v duších našich lidí způsobuje, apeluji na všechny vojáky, aby, pokud se cítí vzteklejší, podrážděnější, zmatenější než obvykle, či dokonce slyší ve své hlavě nějaké hlasy, tuto skutečnost ihned hlásily svému velícímu důstojníkovi. Již dnes se povedl našim felčarům a mágům umíchat první lék potlačující tyto příznaky a jeho vývoj pokračuje. Není žádná hanba být ovlivněn kouzlem, jde o stejně statečný a důležitý boj jako odrážet štítem útoky fyzické. Ale kryt se v tomto případě provádí právě oním lékem.

Vážím si práce každého z vás a nepochybuji, že společně síly Černého hradu konečně zničíme. Válka však může být ještě dlouhá a náročná, poroto vytrvejte!

Každý ze dnes padlých je pro mě válečným hrdinou a dostane se mu důstojného pohřbu. Dnes byly bohužel ztráty jen na naší straně, ale vzpomeňte si, že tomu není dlouho, kdy životem zaplatil mocný generál, který se rozhodl přisluhovat právě Černému hradu! Vítězíme!

S vírou v srdci,

Rytíř Vulnus Morthir
13.03.20, 19:01 Císařství odkaz přidal(a) Dorchaide
obrazek
Thyriské volby
Drazí obyvatelé Thyrští,

Vašimi kandidáty pro nadcházející volby tedy jsou (v pořadí podle času přihlášení):

Thamuz


Drax Ao En


Amundsen II. AmaVšem přihlášeným děkuji za jejich dochvilnost a přeji jim mnoho zdaru v následujících týdnech. Volební urny se uzavřou 22. března.


V Andoru, 13. března

Kapitán Coltaine v. r

- 1 - 2 - 3 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist