Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

24.07.11, 13:29 Andor odkaz přidal(a) Starosta Numaron
obrazek
Novinky v Císařském městě
Za těch pár dní se toho v Andoru dost událo a tak bych rád udělal souhrn všech těchto událostí.
Nejdříve bych chtěl oznámit, že se Sorti vrací do pozice herolda, takže jeho pevná ruka bude znovu strážit bezpečí města. A k tomuto bych chtěl dodat – pokud si chcete stěžovat na funkcionáře města, tak prosím ZAPEČETĚNÝ svitek do schránky u sídla starosty, nebo přímo mi osobně.
Dále bych Všem chtěl oznámit, že Andor také podpoří Thyris v jeho snaze osamostatnit se! Díky tomu vydávám zákaz o ubytování občanů Thyru ve městě. Projížděl jsem Perlu Jihu a je tam stále dost volných pronájmů pro všechny místní občany. K této věci mě vedlo jednání jak s Tribunem, tak s funkcionáři dalších měst. Avšak byl bych rád, kdyby mezi našimi městy nadále bylo vše při starém.
Třetí velkou novinkou je – jelikož byl druhý andorský důl vyčištěn mými předchůdci a je nyní bezpečný, ačkoli se nachází na okraji divočiny, bude zpoplatněn stejně jako první důl. Ceny jsou stejné jako v prvním dole. K tomuto kroku mně vedlo zjištění, že je tento důl extrémně vytížen a to hlavně občany jiných měst, které bych tímto chtěl požádat o malý příspěvek na rozvoj císařského města.
Dále za mé krátké nepřítomnosti vyhořela snad půlka Andoru. Donesly se ke mně různé zvěsti, ale byl bych rád, kdyby mně přišel informovat kdokoli, co o tom něco víc ví. Dále bych rád všechny požádal o informaci o výkupech velkých množství kostí a zbraní jednotlivci. Armáda nemrtvých, co se usídlila v předměstí, nevznikla jen tak náhodou a někdo se musel moc snažit. Kdo mě navede na stopu, bude velice stědře odměněn!
S pozdravem, starosta Numaron
24.07.11, 12:02 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Alkin de Serevin
obrazek
Zasedání senátu
Kvůli dočasné indispozici Tribuna Zaldura, svolávám dnes výjimečně zasedání senátu osobně. Zasedání proběhne již dnes, 24.7 s úderem deváté hodiny večerní. Je třeba projednat stanovisko vůči Havantu a Lewanu, žádosti občanů o dotace, situaci v Andoru a v neposlední řadě také možnou přestavbu města. Chtěl bych požádat všechny senátory, aby se dostavili i přes výjimečnost situace. Stejně tak všechny, kteří chtějí senátu předložit své návrhy.


Vlastní rukou sepsal Alkin de Serevin, Konzul Praetoriánské gardy
23.07.11, 21:53 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Náhlá nemoc
S lítostí vám oznamujeme, že náš všemi milovaný Tribun Zaldur po pozření kusu neotráveného masa z neznámých důvodů ochořel. Uvítáme jakékoliv informace o Tribunovi, jeho aktivitách v posledních dnech, nebo jakýchkoliv jiných vodítkách vedoucí k objasnění a vyléčení jeho nemoci.

Tribun byl přesunul do Ilerenského ranhojičství. Návštěvní hodiny jsou každou středu, od sedmi do osmi hodin. Tribun je ve velmi vážném stavu, chovejte se prosím v jeho blízkosti podle toho.

Jménem konzula Alkina de Serevina, sepsal Legatus Gibraen Artalius
21.07.11, 20:54 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Slavnosti Rytíře Svatopluka
Vážení obyvatelé Andarijští,
rád bych vás všechny pozval na velké slavnosti, které se budou konat tuto sobotu od sedmi hodin večer u nás, v Thyrisu. Slavnosti budou uspořádány na počest Thyrisu, jeho historie a hrdinů, kteří se do ní zapsali svými významnými činy.

Celá slavnost bude zahájena v sedm hodin a to v Colloseu, kde proběhne První kolo nového Bodovaného Gladiátorského turnaje. Gladiátoři nechť se prosím dostaví o hodinu dříve, tedy v šest hodin – bude jim rozdáno vybavení a vysvětleny pravidla.

Po skončení Gladiátorského turnaje se přesuneme před hradby, kde bude připravena velkolepá hostina pod širým nebem. Poručili jsme si dobré počasí, takže si to určitě všichni užijeme. Během hostiny bude probíhat vyprávění z Thyriské historie, v archivech se nám povedlo najít informace až z dob kdy byl Thyris osvobozen ze skřetího sevření, můžete se tedy těšit na velmi hluboký náhled do historie města. Rovněž bych rád dal prostor bardům a jiným rozličným umělcům, pokud dorazí, určitě jim bude dán prostor.

Rovněž se nám snad dostane velké cti, její výsost Císařovna Kilias se vyslovila, že by ráda na slavnost dorazila. Nic nebylo slíbeno, ale budeme doufat.

Během slavnosti nechť jsou prominuty všechny prohřešky a zákazy, přijít může každý. Chceme ale mít slavnost klidnou, bez provokací, hádek. Kdokoliv bude během slavnosti jakkoliv narušovat klid, bude ztrestán velmi tvrdě a bez ohledů, v případě nutnosti sáhneme i těžkým trestům jako lámání končetin a bičování.

Z vůle konzula Alkina de Serevina, vyhlásil Tribun Zaldur, Velmistr Kruhu
18.07.11, 11:50 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Hovor beze slov
Byla spokojená, prozatím. Poslední krok byl před ní. Lidé už městu nevěřili tak, jako dřív. Naam dělal svou práci, nezradil ji. Ty dvě elfky, co ho zaujaly, nehrají žádnou roli v jejím plánu. Ale kdo ví, možná pro ně ještě najde využití. Nesmí dál čekat. Nesmí si dál užívat hru, kterou hraje, protože potom by se vše mohlo obrátit v prach stejně, jako se v prach obrací Imer. Cítila dotyk Naamovy myšlenky ve své hlavě a s úsměvem se otočila. Musela zvednout hlavu, aby mu viděla do tváře.
Připomínka je na místě, slyšela jeho bezhlasá slova. Dovol mi opustit ostrov.
Jdi a konej vše, co si žádáš, zformovala v hlavě odpověď blondýnka. Ale vracej se zpět, každý den.
Postava v rudé róbě udělala jen krok k ní, dala jí ruku na rameno a mlčky kývla. Potom se otočila a po pěti krocích se rozplynula ve vzduchu. Světlovláska se neubránila myšlence na elfky. Proč ho tak zajímají? Co s nimi plánuje? Potřesením hlavy ty myšlenky zapudila a začala se věnovat své rozdělané práci. Ruce skládané na stole chybělo už jen pár kůstek a velká dávka magie. Doufala, že ty informace budou za tu práci stát.
18.07.11, 02:23 Havant odkaz přidal(a) Správkyně Jorini Laerion
obrazek
Oznámení
Dnešním dnem vyhlašuji ukončení zákazu pěstování na Havantských polích. Za pomoci Herolda Seltyra Evelora a jeho spojenců byla zažehnána hrozba krysích obyvatel, kteří naše krásné město sužovali. Pan Evelor by také skrze mne chtěl poděkovat cechu Praetorie, která mu k tomuto velkému vítězství dopomohla.

Je mi ovšem smutnou povinností oznámit, že Havant stejně jako Lewan plně podpoří Thyrské úmysly o samostatnost a vydávám tímto nařízení k vystěhování všech Thyrských obyvatel a cechů z našeho území, z našich domovů, a našich polí. Ačkoli nám naši drazí Thyrští spoluobyvatelé budou scházet, věřím, že najdou uplatnění v jejich původním městě a Praetoriánská stráž jim poskytne prozatímní přístřeší a vše potřebné, o co u nás příjdou.

Aby změn, které přináším nebylo málo tak dnešním dnem zahajuji nábor do Havantské domobrany. Členem se může stát kterýkoli z občanů Havantu, ať už zde žije jakkoli dlouho. Nabízíme profesionální výcvik od naších heroldů, nové přátelé, stálý plat a mnoho výhod.

Na závěr bych ráda oznámila, že 30dne sedmého měsíce ve 14 hodin před sídlem správce Havantu, proběhne aukce polí pro Havantské občany a den poté ve stejnou dobu, na stejném místě proběhne aukce polí pro neobčany pakliže některá zbydou,jedná se o pole která byla během krysí krize zabavena. Pakliže máte zájem o některé z našich polností dostavte se s vašimi nabídkami.

Všechny vyhlášky a oznámení nabývají platnosti od chvíle vydání.

*podepsáni* Správkyně Havanstká Jorini Laerion
Zástupce Správkyně Rarilmar Selebdin
18.07.11, 01:13 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Prohlášení Lewanu
Vzhledem k velké touze jižního města, Thyru, o svou soudržnost a samostatnost, která je zřetelně hlásána po Andárii neostýchavým způsobem, rozhodl jsem se, že tomuto lidskému městu vyjdu vstříc a podpořím je v jejich úsilí.
Od této chvíle vydávám zákaz pronajímání veškerých lewanských nájmů občany města Thyris. Ti mohou plně využívat veškerých nájmů ve svém městě.
Vyzívám tímto i další správce a starosty, aby zvážili postavení svých měst vůči perle jihu a dovolili jí život bez těch, kterými pohrdají.

Aran Finwes
král Lewanu
15.07.11, 21:46 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Alkin de Serevin
obrazek
Thyriský jarmark
XXVII. Quintilis
Rád bych Vás tímto pozval na Thyriský jarmark, který se bude konat třetí neděli tohoto měsíce, tedy právě za dva dny. Jarmark proběhne jako obvykle po šesté hodině večerní na Thyriském náměstí a jeho součástí bude i dražba několika zajímavých předmětů. Neváhejte využít této ojedinělé obchodní příležitosti, neboť Andorské tržiště je již dlouhou dobu uzavřeno. Pokud nebudete mít zrovna náladu nakupovat, nabídneme vám rozptýlení v podobě Honu na lišku nebo pro drsnější nátury Turnaj v pouličním boji. Občané města Thyris budou mít také možnost, nechat si zdarma opravit jedu kompletní zbroj. Neváhejte a v neděli večer vyražte do Thyrisu, jistě nebudete litovat.

Vlastní rukou sepsal Alkin de Serevin, Konzul Praetoriánské gardy

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2019 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist