Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

06.07.12, 20:09 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Svátek Vysvěcení a sobotní Šťastná volba
Šestého dne měsíce sedmého, roku osm, tedy před čtyřmi lety, byl vysvěcen oltář na Nistřině ostrůvku v Lewanu. Vzpomeňme si na tento den, kdy elfové vysvětili po dlouhých letech obsazení svaté místo Nistře, jejich bohyni. Při této příležitosti bude na tomto ostrůvku zítra proveden krátký obřad při zacházejícím slunci, tedy pár minut po deváté hodině večerní.


Před obřadem, po sedmé hodině, uspořádá Menel Sanga soutěž pro šťastlivce, se jménem Šťastná volba.

Šťastná volba

Na tuto hru se může přihlásit kdokoli. Přihláška je závazná a při jejím podání složí každý přihlášený poplatek ve výši 10 zlatých. Princip této hry spočívá ve správném výběru měšce. Proti sobě se postaví dvojice. Oba si hodí kostkou. Ten, kdo hodí vyšší součet kostek, si sám může vybrat, jestli jde první či druhý. Před vámi bude šest měšců. V každém měšci najdete svitek. Na něm bude napsáno, zdali postupujete nebo zdali jste vypadli. Dvojice postupně půjde a bude si tedy vybírat svitky, dokud jeden z nich nevypadne, tedy jeho ruka sáhne po špatné volbě. Takto budou soutěžící po dvojicích soutěžit tak dlouho, dokud nezůstane jediný vítěz. Odměna pro vítěze se tentokráte bude lišit od předchozích soutěží. Vyhrává pouze a jen vítěz. A co že může vyhrát? Ve hře bude Zdatný silný válečný hřebec z lewanských stájí. Avšak vítěz dostane na výběr jednu volbu z šesti možných. Čtyři z nich budou ty hodnotné, mezi nimiž i onen hřebec, a dvě budou bezcenné.
Přihlašovat na tuto soutěž a tedy složení přihlašovacího poplatku 10 zlatých je možné asi půl hodiny před sedmou hodinou večerní na náměstí ve městě Lewan u portálu až do začátku soutěže, která započne přesně 19. hodinou.
Zváni jsou především přátelé elfů a národa elfského.

Aran Finwes
král Lewanu
06.07.12, 13:50 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Orientační běh
Již ve středu (11.7) proběhne závod v orientačním běhu.
V tomto závodě jde o nejlepší orientaci v bludišti s překážkami.

Startovné na osobu činí 10 zlatých, začátek bude v sedm hodin večer a portály budou umístěny u městských portálů v Andoru, Ilerenu, Lewanu a Thyrisu.

Výhry:
1. místo: Odměna 50% zlaťáků z vybraného vstupného, dračí sandály
2. místo: Odměna 25% zlaťáků
3. místo: Odměna 15% zlaťáků

Těší se na vás Zaira a Nolda
_______________________________________

Výsledky orientačního běhu:

1. Lainadan Coraër
2. Sirhell
3. Parkynson

Děkujeme za účast a gratulujeme vítězům.

Zaira a Nolda
27.06.12, 13:24 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Tash Akara
Nechť je známo všemu lidu Andarijskému,

Je mojí radostnou povinností oznámit, že Tash Akara dostál svému slovu a úspěšně dokončil stavbu portálu. Nyní, je konečně možná vzájemná spolupráce mezi našimi světy. Jistě budeme mít co nabídnout, stejně jako naši noví přátelé a vzájemný obchod jen pokvete. Tash Akara se velice obává o bezpečnost portálu a jeho lidu, proto jsem svolila aby celou oblast střežily jeho vojáci. Respektujte jejich pokyny a nesnažte se proniknout do tábora. Mějte na paměti, že jsou v naší zemi cizinci a tak mohou reagovat příliš impulsivně, neboť musí být dnem i nocí ostražití. Byla bych velice nerada, kdyby bylo naše křehké spojenectví, ohroženo horkokrevností místních hodnostářů.

Z vůle Císařovny Kilias, sepsal císařský alchymista Celsius
25.06.12, 21:45 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Boj o pevnost
Bledá šmouha na obzoru pohlédla dolů z kopce. Před pár dny zde byl sám, ale nyní začali přicházet další. Bojovníci z mnoha zemí připraveni položit svůj život, prolít svou krev, aby mohli být znovu a znovu oživeni a aby trpěli na věky věků. Pohlédl na své ruce. Před pár dny byly sotva vidět, nyní nabíraly ostré tvary a už skrze ně nebylo skoro vidět. A nejen tělo, ale i bezprostřední okolí jeho kůže začalo nabývat tvary. Zřetelně mohl vidět, jak se na něm pomalu vytváří plátová válečná zbroj, nákrčník ho trochu tlačil, ale on si zvykne. Éterický meč za pasem začínal být s přibývajícími hodinami těžší a těžší. Povzdychl si. Zamyslel se a uvědomil si, že už zase může dýchat, že již má co nabírat do plic.

Když otočil hlavu druhým směrem, spatřil honosnou pevnost. Na jejich hradbách již byly rozežhnuty louče a i přes vrcholek kopce mohl zřetelně cítit, jak voní hovězí pečeně. Promnul si nos, začal ho svědět, již dlouho jím necítil a tak si odvykl. Dupání vojáků a přípravy k boji tlumené dálkou jej probraly z melancholické nálady. Vytáhl z pochvy meč, zvedl jej do výše, nabral vzduch do plic a vydal hlasitý ryk, který se táhl údolím plným vojáků. Odpovědí mu bylo tucet, možná dva tucty tasených mečů s hlasitou hrdelní odpovědí. Usmál se.

Bitva se blíží. Se začátkem nového měsíce, v pozdních nedělních hodinách zahájí útok.

Bubny bitvy zazní znova.
14.06.12, 12:43 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Thyrské trhy
Lide Andarijský, tuto neděli (tedy dne 17.) od 8 hodiny večerní se uskuteční tradiční prodej výrobků od nejlepších řemeslníků perly jihu. Těšit se můžete na mnohé zbraně, zbroje, zvěř, drahokamy, drahocenné kovy, předměty dení potřeby i alchymie.

Proto žádám a vyzývám cechy či občany, jenž by rádi prodávali, aby vyhledali mou osobu a domluvíme se na podrobnostech. Tato možnost platí i pro neobčany.

Součástí trhů bude i veřejná dražba dvou velkých ovčáren nacházející se v blízkosti farmy cechu Aurea Leonis. Dražba je prioritně určena pro nemajetné či začínající dobrodruhy s možností platit si nájem v surovinách.

Zastihnout mě můžete po setmění v budově radnice na náměstí či na komunikačních krystalech nacházejících se na portálu, u radnice nebo sídlu Řádu Stříbrného Vlka.


Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
11.06.12, 21:01 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Výzva Temného Bratrstva
Byl temný, bouřlivý podvečer. Nad branami Andoru se zablýsklo. Strážný, znuděný denní rutinou, už moc nevěnoval pozornost svému okolí, když se na obzoru objevila skupinka jezdců v černých róbách. Začal si je pozorněji prohlížet a usoudil, že tu něco nehraje. Z úhledně nastoupené řady vystoupil mohutný jezdec s rubínovou holí. Zahalený muž vytáhl z ohybu svého pláště černý pergamen a zakřičel: "Pan Dilius?" Strážný chvilku přemýšlel a potom odvětil "Podle toho, kdo se ptá!." Muž se otočil a kývnul na černého jezdce, na kraji řady. Zbytek se seběhl tak rychle, že si strážný ani neuvědomil, co se stalo. Jediné, co bylo slyšet, byl dopad těla bez duše na kamennou podlahu. Poté se všude rozhostilo ticho, přerušované jen klapáním kopyt koní, projíždějících Andorskou branou. Velitel černé sebranky vystoupal nahoru na ochoz, kde do záhybů pláště mrtvého vojáka zasunul černý pergamen, na kterém stáli pouze tři slova. TEMNÉ BRATRSTVO NAVĚKY! Ještě téhož večera se skupinka přesunula do Tarkasu. Postupovali stále na jih podél úbočí hory, dokud nenarazili na doupě obřích pavouků. Pak se vydali na východ a zastavili až na hranici lesa. Zde, ve stínu rozložitého dubu zanechali malou truhlici.
08.06.12, 08:12 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Nový herold
Vážení občané,
ráda bych přivítala nového herolda Deirona Keriona a popřála mu, ať se mu v jeho funkci dobře daří. Za další, vyhlašuji výběrové řízení na post druhého herolda, přihlášky prosím nechávejte v poštovní schránce u sídla Lovců do 29.6., poté bude zveřejněna soupiska kandidátů a uvedeny další informace, jak to bude probíhat dále. Podmínky na funkci: být občanem města, nebýt trestně stíhán v jiných městech, být bojovně zdatný.starostka Aishlyn
07.06.12, 19:57 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Pronájmy v okolí Andoru
Vážení obyvatelé císařského města,

tímto vyzývám ty z vás, kteří bydlí v nájmech západně od města, aby se přestěhovali. Tamní domy jsou v naprosto dezolátním stavu a jen těžko opravitelné. Jedná se o občany: Řimbaba, Lukrecie Borgio, Akula.
Zbývající hodiny, které by vám takto propadly, vám budou přičtenu k novému nájmu. Proto vás žádám, abyste si do nedělního večera našli pronájem jiný, a pak mě o tom zpravili.

vlastní rukou, starosta města Andor,
Windsor Imbra

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist