Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

08.01.12, 21:25 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Vox
obrazek
Zákaz vstupu
Já Rytíř Vox, člen Husitského Hnutí s okamžitou platností Zakazuji vstup členům cechu Zaklínačů na Husitské území. Pokud bude kdokoliv z nich spatřen na našem území, bude na něj vydán zatykač. Toto nařízení se týká i cechmistra a jakéhokoliv funkcionáře v jejich řadách.

Rytíř Vox.
07.01.12, 14:34 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Příští neděli, dne patnáctého tohoto měsíce v sedm hodin, se uskuteční zasedání senátu města Thyris. Ústředním bodem zasedání bude sumarizace nákladů na proběhlou přestavbu ve zlatých mincích, surovinách a elfích otrocích.
Krom všech senátorů vyzývám k účasti také občany Anaricibuse a Aizraka, vzhledem k tomu, že jejich věci leží už od dob přestavy v městském trezoru. Rokování bude veřejné.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
04.01.12, 22:14 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Zákaz vstupu pro Kulgur
Ode dnešního dne zakazuji členům kmene Kulgur vstup na území Ilerenského panství. Důvodem je hrubé porušení Ilerenského práva.
Na vědomí mějte, že kdo toto nařízení poruší, propadne hrdlem i majetkem.

Kmenu dávám možnost se k tomuto vyjádřit dne sedmého tohoto měsíce v pět večer. Očekávám ve svém sídle jednoho neozbrojeného zástupce kmene, jemuž také zaručuji v tento čas bezpečný pobyt a cestu od a k portálu.

Erlist, z Boží vůle Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
04.01.12, 22:04 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Výzva hledačům pokladů
Večer uložil jsem se ke spánku. Na stolek u postele položil jsem rodový prsten. Když jsem vstal, našel jsem jen mapu na onom stolku, mapu Lewanského mága Zedda. Patřila jistě jemu. Jen on dělá takové šílenosti a má takové písmo. Na druhé straně pergamenu, na němž byla mapa, uprostřed stálo napsáno:

Kdo smění rozum s ďáblem,
vinu láká k sobě,
duše stane se ti málem,
tiše stéká vina k tobě,
kde větry ani nezavanou,
účty říkají ďáblu nashledanou.


Pergamen byl přesně uprostřed přehnut. Vespod papíru byla linka a tam se chtěl asi podepsat. Místo toho napsal asi poučku, kam se podpis píše:
Od vrcholu písmene 500x palce od sebe dej. Tak daleko od okraje podpis můj bude.

Za rodový prsten nabízím 200 zlatých tomu, kdo mi jej přinese. Vhodit jej můžete do poštovní schránky u nájmu č. 14 v pytlíku s dopisem, ve kterém bude napsáno, kdo mi jej donesl a kde mu mohu odměnu předat, či kam ji mám předat, nebo mne přímo může navrátit prsten v sídelním domě v Lewanu u mola. Na znamení, že je prsten stále pohřešován, bude v ohradě u nájmu s číslem 14 uvázána klisna.

Jménem Naladrise Denegonda
Aranduri Sylvanas
správkyně Lewanu
04.01.12, 19:24 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Podivný dar
Nebýt pár pochodní, utápělo by se nádvoří Andorského hradu v naprosté tmě. Mihotavé světlo dodávalo, zdobenému stromku a několika dárkům uprostřed prostranství, vánoční atmosféru. Ticho noci, však narušoval podivný kovový zvuk, linoucí se z jednoho z dárků. Bylo blízko jedné z prvních letošních půlnocí, když se kovové „klap“ ozvalo naposled. V následující vteřině se víko dárku rozletělo a do vzduchu se vznesl zvláštní našedlý oblak. Nádvoří zaplnilo chvění milionů malinkých křídel a roj se rozletěl směrem k městu. Do cesty se mu postavila hradní mříž, ale sotva se roj dostal do její blízkosti, začala se železná konstrukce ztenčovat a zanedlouho nebylo po mříži ani památky. Roj pokračoval dál do ztichlého města a hradní nádvoří se konečně zahalilo tichem. Jen malý papírek s věnováním se třepotal na zbytku podivného dárku. Stálo na něm „Od Maestra.“
04.01.12, 15:32 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Reforma thyrské ústavy
Při příležitosti posledního zasedání senát odhlasoval zásadní změnu ústavy Thyru a zákonů. Jejich funkčnost byla úspěšně otestována při příležitosti posledních tří veřejných exekucí. KGA i celá Garda se vám tímto zavazuje, že očista města od zločinu v tomto duchu nové ústavy bude i nadále pokračovat.
Vydáním této listiny nechť jsou tedy zvěřejněny i pro neobčany města na příslušné vývěsce.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
29.12.11, 20:30 Havant odkaz přidal(a) Správce Henry
obrazek
Novinky v Havantu
Vážení občané Havantu,

vzhledem k příchodu zimy, jsem se rozhodl pro zlevnění polí na polovinu jejich původní ceny, toto bude trvat do doby než pole rozmrznou. Dále bych rád oznámil zřízení komunikačního krystalu u portálu, kterým můžete kontaktovat příslušné orgány v případě ohrožení. Zneužití krystalu bude tvrdě trestáno! Nakonec bych rád vyhlásil zahájení výběrového řízení na post herolda namísto pana Isildura, jenž z osobních důvodů nemá čas tuto funkci svědomitě zastávat. Zájemci mě mohou naleznout ve večerních hodinách v Havantu, popřípadě v Ilerenské pevnosti.

Henry, Ductor Templářský a prozatimní správce Havantského panství
28.12.11, 10:11 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Ukončení sběru surovin
Dnes 28. dne, měsíce 12. byl ukončen sběr surovin na opravy Andoru. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří přispěli a podíleli se tak na opravách našeho města. Velkou část zásluh nesou pánové Krull a Kiba Inuzuka a také Družina Thomase von Chavy.

Dnešním dnem byly všem andorským občanům odpuštěny dluhy na daních po zmatcích našich úředníků.

Starosta města Andor, Windsor Imbra

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist