Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

12.02.12, 12:32 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Protiofenzíva
Již dnes, v neděli dne dvanáctého měsíce druhého, se vydají naše vojska v ústrety démonům, kteří bezostyšně okupují Ilerenské panství.
V této bitvě se rozhodne o tváři císařství, proto ty, který uneseš zbraň, spěchej dnes před sedmou hodinou do Ilerenu a přidej se k boji!

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
08.02.12, 21:26 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Nalezené věci
Rád bych tímto vyzval osoby, které jsou známy pod jmény Respiro, Teror, Faergas Githan, Moroe, Belegorn, Asherit, Francis Drake, Binar a Heratrix, aby mne co nejdříve vyhledali. Věc se týka jejich majetku, který jim má být navrácen. Toto se týká i cechu Strážců, Tuláků a Kavalerie.
V případě, že by někdo nejevil o svůj majetek zájem déle jak dva měsíce, připadnou jeho věci městu.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
08.02.12, 20:53 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Příroda volá do zbraně
Cítíš-li se býti svobodným elfem a není ti lhostejné, jaké zprávy si stromy šeptají, přijď kolem půl osmé večer, pátečního desátého dne v druhém měsíci na Lewanské cvičišti. Bude ti odhalena řeč stromů a jejich šepot uslyšíš i ty. Dozvíš se, co trápí přírodu. Dozvíš se o démonech, co celou zemí okupují. Zaměříme se především na zlepšení kondice a osvojení si základních praktik pro používání zbraní a zbrojí. Probereme způsoby, jak démony skolit. Cvičícím poskytneme zdarma dřevěné zbraně, štíty a ošetřovatelům obvazy.
Budeš-li mít po cvičení v sobě odvahu stanout po boku Lewanské armády, dostaneš patřičné zařazení do hodnosti, podle zkušeností na cvičení získaných a ukázaných. Bude ti dán armádní šat. Pak za zvuku rohu dne 12 v měsíci druhém vyrazíme na pochod k Ilerenským branám. Po boku rytířů templu pokusíme se některé zprávy, poletující ve větru mezi stromy, odstranit z písně, jež stromy hrají.

Naladris Denegond
Herold lewanský a generál Aranovy armády
08.02.12, 11:18 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Nezastavitelná síla
Obloha se začala zatahovat, hustými, těžkými mračny. Všude v okolí sopky poletoval vzduchem sopečný popel a halil krajinu do temného hávu. Zvěř, která cítila nebezpečí, opouštěla okolí v celých stádech a prchala tak daleko jak jen mohla. Slabé otřesy země a vzdálené temné hučení, dávaly tušit, že se schyluje k něčemu velkému…

Daleko od zuřícího živlu, obklopen svými služebníky, sledoval Quarazom dění kolem sopky. Dobře věděl, že zkrotit probuzenou sopku by nedokázal ani on. Proto se vytratil hned, jakmile byl rituál dokončen. Elfové a jejich skupina, však dál setrvávali v kráteru a snažili se, zastavit nezastavitelné. Musel tu jejich bláhovost obdivovat. Jejich moc byla tisíckrát menší než jeho a díky němu, nebyli chráněni silou hvozdu, ale přesto odmítali uznat svou porážku. Tvrdohlavě se snažili potlačit magii, kterou v kráteru cítili, ale to už nebyla jen jeho magie. To ničivá síla vulkánu, živená silou toho co hledal, je nakonec přinutila opustit kráter. Jemu teď zbývá jen čekat, až se vše dostane na povrch. Plán mu zatím vychází, ale proč je tedy tak neklidný?

Zemětřesení v Havantu bylo tak silné, že obyvatelé sotva dokázali stát na nohou. Vlny se převalovaly přes břehy a zaplavovaly Havantský ostrov ledovou vodou. To nejhorší však přišlo v noci. Krátce po setmění se vzduch naplnil zlověstným tichem, které bylo brzo vystřídáno rychle se blížícím hučením. Moře ustoupilo daleko od břehů a obzor se zatáhl neprostupnou modrou clonou. Vlna, větší než jakákoliv předchozí, se plnou silou převalila přes Havantský ostrov a smetla vše, co jí stálo v cestě…
08.02.12, 00:17 Havant odkaz přidal(a) Správce Henry
obrazek
Havant v obležení chladu
Občané Havanští.

Tímto doporučujeme všem obyvatelům Havantského ostrova, aby přenesli svůj majetek na pevninu.
Neb události minulých hodin ukazují, že příroda je mocná paní a není mnoho šancí se jí stavět na odpor.

Pro obyvatele našeho ostrova je zřízen náhradní domov v baráčku číslo 1. na předměstí.
Banka bude v brzkých dnech přesunuta naproti tomuto domku do čísla 14.

Dále. Tímto vyhlašujeme sbírku na pomoc obětem záplavových vln. Truhla na vaše příspěvky je prozatím umístěna u Kamenné věže na konci Havantu.
Budeme vděčni za jakýkoliv kus teplého oblečení či čehokoliv jiného co nám pomůže.

Na závěr bych vás ráda uvědomila o zřízení Pomocných sborů pod mým velením.
Dobrovolníci, kteří by se rádi zařadili do těchto řad, nechť mne prosím vyhledají.
Budeme vděčni za každou pomocnou ruku.

Pro správce Henryho, Ductora řádu templářských rytířů a lid Havanský sepsala Melaroccina. Radní města Havant.

*pečeť správce města Havant*

05.02.12, 18:08 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Protiofenzíva
Občané Andarijští!

Nastala dlouho očekávaná chvíle! Již v neděli chystáme drtivý úder proti silám zla, které již mnoho měsíců obléhají Ileren.
Díky vám, statečným poddaným naší milované císařovny, dokázal náš Řád démony nejen odrazit od hradeb, ale dokonce pobít jejich hlídky v lesích a zatlačit je až do ilerenské vesnice. Dlouho jsme však snášeli jejich přítomnost!
Proto vás žádám, nezlomní Andarijští, přijďte na pomoc Ilerenu znovu a v počtu větším jak kdy předtím. V neděli dne 12. měsíce druhého zahájíme s odbitím sedmé hodiny večerní tak tvrdý protiúder, že se síly pekelné raději sami vrátí do propastí, ze kterých přišli!

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
05.02.12, 13:29 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Veřejná omluva cechu Thyrští ochránci
Občané města Thyris, občané Andarijští!

Tímto já, Torune, prvorozený z Thorrových dětí, skládám veřejnou omluvu cechu Thyrští ochránci a především panu Jindrovi.
Důvodem omluvy této jest šíření řečí a pomluv charakteru nevhodného, ze strany člena našeho, vůči osobě výše zmiňované.
Nechť je toto chápáno jako snaha uzavřít jakékoli spory panující v poslední době mezi našimi cechy.

Torune, cechmistr Thorrových dětí.
03.02.12, 18:09 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Audience
Zítra, čtvrtého dne měsíce února po páté hodině večerní, bude možné požádat o audienci na Andorském hradě. Audience bude udělena vybraným jedincům nikoli na základě původu či postavení, ale na základě závažnosti předložené záležitosti.

Kilias v.r.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist