Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

28.01.12, 18:24 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Ohnivá zábava
Regnum znuděně rozmáčkl dalšího pavouka. Chvilku sledoval bezmocné škubání osmi nožiček, pak zesílil tlak a proměnil tělíčko v barevnou šmouhu na stěně jeskyně. Příšerně se nudil. Než Quarazom odešel, nařídil mu neopouštět jeskyni, ale zapomněl mu říct, jak se má zabavit. Těch pár zajatců, co měli od dobytí vesnice, moc dlouho jeho pozornost nevydrželo. Mohl by si opatřit nové z blízké pevnosti, ale vlastně ho to nelákalo. Prosté mučení, bez bitevní vřavy, bez křiku raněných a praskání požárů, nebylo tak zábavné. Chtěl se zabavit a chtěl to hned. Regnum se nemusel dlouho rozmýšlet, jestli poslechnout Quarazona nebo vyrazit za zábavou. Vyštěkl pár rozkazů a zanedlouho se okolí Ilerenu zaplnilo, hustým kouřem a nářkem raněných.

Toho večera Regnum obránce zaskočil, ale podařilo se jim najít dostatek síly, aby zahnali jeho služebníky zpět, do zničené vesnice. Větší překvapení čekalo na skupinu, která na koních čistila přilehlé lesy. Nedaleko bojové arény spatřili postavu démona s jeho osobní stráží. Choval se zvláštně, vůbec neútočil, jen učinil zvláštní nabídku a nechal na obráncích, zda ji přijmou. Ještě zvláštnější bylo, že část skupiny vyhledala démona i později a uzavřela dohodu novou.
24.01.12, 14:20 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Narozeniny Zemana
Občané Ilerenu i celého císařství!

Dnešního dne slaví Zeman Gorgon, z Boží vůle pán Ilerenský a Senešal Řádu rytířů Templu, narozeniny. Vzhledem k tomu, že je naše město v obležení, nebudou se konat žádné oficiální oslavy, přesto vzpomeňte na statečného bojovníka a šlechtice, který již dlouhá léta drží hranice císařství. Přejme mu pevné zdraví a ještě mnoho let plných pobíjení nepřátel!
Pokud byste mu chtěli poslat vzkaz či nějaký dar, zanechte jej v poštovní schránce před naší pevností.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
23.01.12, 22:32 Havant odkaz přidal(a) Správce Henry
obrazek
Barbarský sněm
Nadešla doba ukončit minulost a společně budovat novou budoucnost. Doba znovuzrodu barbarů!

Tuto neděli zveme barbary ke společnému stolu pod ochranou Ilerenských hradeb.
Hodujte s námi! Jídla a pití bude dost. Pro statnější možnost vybojovat divočáka a sud piva!
Varujeme však každého: na sněmu budeme projednávat budoucnost rasy, žádná agrese a zbraně nebudou tolerovány a budou považovány za neúctu, s náležitým trestem.

Začínáme při setmění, v 6 hodin!

Za Drungor vyhlásil správce Henry
23.01.12, 18:49 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Novinky Thyrské republiky
Perla jihu otevírá své pokladnice
Počínaje dneškem trvale zdvojnásobuji úrok peněz uložených v thyrské bance. Nyní tak čítá šest desetin procenta, což je o šest desetin procenta více než v jakémkoliv jiném městě Andarie. Přijďte i vy do Perly jihu výhodně investovat svůj kapitál. Thyrská republika zaplatí všem nově příchozím veškeré náklady spojené z odhlášením z jiných měst a bezplatně poskytne pronájem nového příbytku. Pro další informace vyhledejte kteréhokoliv Praetoriána.

Thyrský jarmark
V poslední den tohoto týdne vyhlašuji Thyrský jarmark, sněm všech řemeslníků a kupců z Andarie. Všichni, jenž mají zájem nakoupit nebo naopak prodat své zboží, nechť ve zmíněný den od šesti hodin navštíví Bazar hned za Hlavní thyrskou bránou. Krom stánků bude připravena také aukce. Jakmile bude vydraženo několik vybraných předmětů, můžete se pokusit vydražit své věci i vy.

Tribun Maxwel
22.01.12, 20:46 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Lewanské prohlášení
Slyště armády banditské. Lewan nebude poslouchat hlasy zločinců ani zrádců Andarijského císařství. Můžete se nazvat jakkoli, nikdy to však nesmaže vaši minulost a všichni kdo se k vám přidají budou tuto minulost a současnost sdílet s vámi!
Zkuste zničit Lewan, zkuste pokácet a spálit stromy, Hvozd povstane a zničí vás dříve, než kterýkoli elf stihne zakročit!

Nechť se každý postaví za svou stranu. K armádě elfů, k armádě spojenců, k armádě císařství. Nebo ať se přidá k armádě zločinců a sdílí jejich společný osud.
Vyzívám elfy Nistřiny, přidejte se k tomuto boji proti zbojnické armádě Zlořádu, dejte jim najevo, ze tu není vítaná! Neobchodujte s nimi, neb obchod je podporuje v jejich konání! Každý kdo se hlásí ke Zlořádu nezasluhuje života v této zemi! Připojte se k boji proti nim a společme je vymiťme z našich životů a zemí!

Vyzívám všechny na straně pravdy a spravedlnosti, nemějte s těmito zločinci slitování, dostanou-li se vám do rukou, nedejte jim již více možnosti k úniku!

Aran Finwes
král Lewanu
21.01.12, 17:07 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Výzva hledačům mrtvol
Mrtvý šat na modrém těle,
vrací se domů...

Mrtvolné vzezření
v písku má své místo,
tam ožívá,
tam zemře,
tam se rádo vrací v prach.

...a tam tleje
21.01.12, 16:47 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Výzva hledačům mrtvol
Večer uložil jsem se ke spánku. Na šibenici u banky jsem věšel mrtvolu. Když jsem vstal, našel jsem jen prázdnou oprátku na onom místě, lano od Alexie. Patřilo jistě jí. Na místě byl také nalezen pergamen s neznámým znakem. Na druhé straně pergamenu, na němž byla mapa, uprostřed stálo napsáno:

Kdo smění život s ďáblem,
vinu láka na druhé,
s duší její je již ámen,
tiše stéká voda na mrtvole,
kde listy ani nenapadnou,
a králíci řikají nashledanou


Pergamen byl přesně uprostřed přehnut. Vespod papíru byla linka a tam se chtěl asi podepsat. Místo toho napsal asi poučku, kam se podpis píše:
Od prostředka portálu čtyři kroky k sobě dej. Tak daleko od okraje mrtvola její bude.

Za tělo Alexie nabízím 200 měděných tomu, kdo mi její tělo přinese. Přinést jej můžete k citadele s přiloženám dopisem, ve kterém bude napsáno, kdo mi její tělo donesl a kde mu může být odměna předána, či kam se má předat, nebo může přímo navrátit tělo každému Praetoriánovi. Na znamění, že je tělo stále pohřešováno, bude na thyrském náměstí postavená šibenice.

Vlastní rukou sepsal Protektor Ilveth a kolektív.
21.01.12, 10:09 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Probuzení Severu
„Hlupáci!” Prostornou síní se rozlehl nelidský smích. Od doby, co Quarazon a Regnum utekli s velkou částí jeho armády, neměl Setam dobrou náladu. Rozčilovalo ho, že nedokázali ocenit brilantnost jeho plánů a neuznávali jeho zjevnou nadřazenost. Vždyť nebýt jeho, hnili by dál ve svém vězení. Ve svém hněvu dokonce zapomněl, na lesk drahých kamenů a již několik týdnů pracoval na obnově své armády. Dnes mu zvědové donesli zprávu, že jeho bývalí společníci přišli o velkou část svých sil v boji u Ilerenu, a jemu se vrátila dobrá nálada. „Skvělá zpráva. Ti hlupáci nechali vojsko bez dohledu a dvounohá lůza toho využila. Výtečně! Konečně vidí, že bez mého vedení jsou k ničemu, a brzo přilezou po kolenou zpátky. Měl bych jim ukázat svou velkorysost. Pozvu je zpátky.” Mávnutím ruky poslal několik svých služebníků na jih, do Ilerenu.

Byli zpět za několik hodin. Z celé skupiny se vrátili jen tři a jeden z nich se spíš doplazil, než přiletěl. Nemohli mluvit, ale v jejich myslích četl zmatek a strach. „Regnum zuří? Pochopitelně, ta jeho omezená palice ani jinou emoci nezná. Co Quarazon?” „Odešel na sever?” „Proč?” „Kam?” „Cože?! Jak mohli odmítnout moji velkorysou nabídku?!” Setamova tvář zrudla hněvem. Udeřil holí do země a zraněný služebník explodoval. “Připravte svůj oddíl k přesunu na jih! Slyšeli jste?” Služebníci reagovali příliš pomalu a tak Setam znovu udeřil holí. „Všichni jste neschopní. Výpravu na jih povedu osobně.” Překročil doutnající zbytky služebníků a zamířil ven z budovy.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist