Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

13.05.12, 21:51 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Zasedání senátu
Žádám všechny senátory, aby se dostavili na zítřejší zasedání, které proběhne v pondělí, dne čtrnáctého, o sedmé hodině večerní do budovy senátu.
Na programu bude diskuse o kandidátech za Thyrskou republiku, jenž se budou ucházet o pozici rytiře zemi Andarijské.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
11.05.12, 00:11 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Poděkování dárcům
Občané andarijští,
nový Ileren již nějakou dobu pevně stojí. Při této příležitosti musím poděkovat Thyrisu a Lewanu za materiální pomoc. Jmenovitě pak Konzulovi Gibraenu Artaliusi z Pretoriánské gardy a mistru řemeslníkovi Elensarovi z Menel Sangy.
Dále naše město jedná o vybudování hospodářské zóny. Proto vykupujeme návody na ovčárny. V případě zájmu mne vyhledejte.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
09.05.12, 15:13 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Thyrské trhy
Lide Andarijský, jak již bývá zvykem, tuto neděli (tedy dne 13.) od 8 hodiny večerní se uskuteční tradiční prodej výrobků od nejlepších řemeslníků perly jihu. Těšit se můžete na mnohé zbraně, zbroje, zvěř, drahokamy, drahocenné kovy, předměty dení potřeby i alchymie.

Proto žádám cechy či občany, jenž by rádi prodávali, aby vyhledali mou osobu a domluvíme se na podrobnostech.

Zároveň žádam osoby vlastnící cennou věc či návod, jenž by se jí formou aukce chtěli zbavit, aby mě rovněž vyhledali.


Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
07.05.12, 21:29 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Audience
Nechť je známo všemu lidu Andarijskému,

Z vůle jejího veličenstva Císařovny Kilias, je dnešním dnem vyhlášena volba nových rytířů císařské gardy. Každé z měst má právě týden, aby zvolilo nejvýše dva své zástupce. Z nich budou vybráni ti nejlepší, kterým bude umožněno vstoupit do služeb jejího veličenstva. Stanou se novou osobní gardou jejího veličenstva se všemi povinnostmi i právy tomu náležícími. Město, jehož zástupci nebudou shledáni vyhovujícími, zůstane bez možnosti navrhnout nové zástupce až do příští volby. Volba proběhne patnáctého dne tohoto měsíce s úderem sedmé hodiny večerní a pasování nových rytířů bude veřejně přístupné.

Při této příležitosti bude její veličenstvo Císařovna Kilias, udělovat audience soukromé i veřejné. Taktéž odpoví na několik dotazů, doručených hradní poštou. Vyzývám tedy všechny, kteří chtějí předstoupit před císařovnu, aby dne 15.5 dorazili na císařský hrad. Zejména, je žádána přítomnost zástupců Andorské městské správy.

Z vůle Císařovny Kilias, sepsal císařský alchymista Celsius
07.05.12, 10:25 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Tábor Rudých Písků
Trvalo jen chvilku, než se trhlina v předivu času a prostoru stabilizovala. Okraje se rozzářily zlatavým světlem a ostře oddělily oba světy. Velitel sklonil hlavu a sledoval stabilizační krystal, povalující se v blátě pod trihlinou. Po chvilce vzhlédl zpět k trhlině, kde už se objevil sám Tash Akara. „Můj pane.“ Velitel znovu sklonil hlavu, tentkrát však na znamení podřízenosti. „Oddíl prošel průchodem beze ztrát, takže nový krystal funguje. Začali jsme budovat opevnění a vyslal jsem jízdu na průzkum, měli by se vrátit co nevidět.“ Tash Akara mlčky pokynul rukou několika maskovaným mužům. Ti se zakrátko objevili v nově budovaném táboře a neslyšně se ztratili ve změti pobíhajících vojáků. Tash se pak znovu otočil k veliteli. „Záškodníci mají vlastní úkoly, ale poskytněte jim zázemí. Ta coura pořád nechce prozradit, s kým tam jednala, takže pokládejte všechny za napřátele a nechte záškodníky, ať nám zjistí zbytek. Nepouštějte se do žádných větších bojů, pamatujte že váš úkol je... “ Tashův monolog přerušilo několik táhlých zatroubení rohů. Pak se ze stínu blízkého lesa vynořilo velké množství pěších i jízdních bojovníků. Průchod a s ním i pohled na Tashe Akaru, se začal zmenšovat a tak velitel znovu sklonil hlavu. Zakrátko se průchod úplně uzavřel a velitel rychle vyskočil na koně. Rozpoutal se urputný boj o každý kousek země, ale lehce odění válečníci Rudých písků, nedokázali odrazit nápor těžce obrněné jízdy a jejich řady se brzy rozpadly.
03.05.12, 15:09 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Nová hrozba
Lide Andarijský!

Poslední dny se objevila na naší milované zemi nová hrozba - kmeny Rudých písků. Tito nájezdníci se pomocí magie chtějí dostat do Andarie a zplenit naši zem! Nedovolme jim to a zachovejme se stejně jako vždy - pozvedněme své zbraně, buďme připraveni bok po boku vyrazit a čelit těmto zlosynům, dokud se nám nepodaří jim definitivně zničit cestu, či je samotné.

Budoucnost našich domovů je opět v sázce - nechť bude opět nebezpečí zažehnáno!

za město Andor sepsal Vulnus Morthir, herold Andorský
28.04.12, 12:02 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Příští neděli, dne šestého, měsíce pátého v sedm hodin, se uskuteční zasedání senátu Thyrské republiky. Vyzývám všechny senátory k účasti.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
27.04.12, 22:45 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Tajemný muž
Vážení občané,

v posledních měsících byl v Zemi Andarijské spatřen starý muž v černé kápi opíraje se o kopí. Tento muž oslovuje přítomné s tím, že jim řekne odpověď na jakoukoli jejich otázku, pokud oni nejdřív zodpoví tu jeho než se přesypou jeho hodiny. Avšak pokládá otázky složité a tomu kdo neodpoví vezme jeho životní sílu, kteroužto živí svého boha. Žádný bůh nepotřebuje sil svých věřících, tudíž se jistě jedná o druh démona. Varuji tímto lid nechť se vyvaruje lákavé nabídce onoho muže a ti co neodolají ať tak činí s vědomím, že mohou podpořit povstání nějaké další prastaré hrozby.

Starosta města Andor, Windsor Imbra

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist