Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

04.01.12, 22:14 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Zákaz vstupu pro Kulgur
Ode dnešního dne zakazuji členům kmene Kulgur vstup na území Ilerenského panství. Důvodem je hrubé porušení Ilerenského práva.
Na vědomí mějte, že kdo toto nařízení poruší, propadne hrdlem i majetkem.

Kmenu dávám možnost se k tomuto vyjádřit dne sedmého tohoto měsíce v pět večer. Očekávám ve svém sídle jednoho neozbrojeného zástupce kmene, jemuž také zaručuji v tento čas bezpečný pobyt a cestu od a k portálu.

Erlist, z Boží vůle Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
04.01.12, 22:04 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Výzva hledačům pokladů
Večer uložil jsem se ke spánku. Na stolek u postele položil jsem rodový prsten. Když jsem vstal, našel jsem jen mapu na onom stolku, mapu Lewanského mága Zedda. Patřila jistě jemu. Jen on dělá takové šílenosti a má takové písmo. Na druhé straně pergamenu, na němž byla mapa, uprostřed stálo napsáno:

Kdo smění rozum s ďáblem,
vinu láká k sobě,
duše stane se ti málem,
tiše stéká vina k tobě,
kde větry ani nezavanou,
účty říkají ďáblu nashledanou.


Pergamen byl přesně uprostřed přehnut. Vespod papíru byla linka a tam se chtěl asi podepsat. Místo toho napsal asi poučku, kam se podpis píše:
Od vrcholu písmene 500x palce od sebe dej. Tak daleko od okraje podpis můj bude.

Za rodový prsten nabízím 200 zlatých tomu, kdo mi jej přinese. Vhodit jej můžete do poštovní schránky u nájmu č. 14 v pytlíku s dopisem, ve kterém bude napsáno, kdo mi jej donesl a kde mu mohu odměnu předat, či kam ji mám předat, nebo mne přímo může navrátit prsten v sídelním domě v Lewanu u mola. Na znamení, že je prsten stále pohřešován, bude v ohradě u nájmu s číslem 14 uvázána klisna.

Jménem Naladrise Denegonda
Aranduri Sylvanas
správkyně Lewanu
04.01.12, 19:24 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Podivný dar
Nebýt pár pochodní, utápělo by se nádvoří Andorského hradu v naprosté tmě. Mihotavé světlo dodávalo, zdobenému stromku a několika dárkům uprostřed prostranství, vánoční atmosféru. Ticho noci, však narušoval podivný kovový zvuk, linoucí se z jednoho z dárků. Bylo blízko jedné z prvních letošních půlnocí, když se kovové „klap“ ozvalo naposled. V následující vteřině se víko dárku rozletělo a do vzduchu se vznesl zvláštní našedlý oblak. Nádvoří zaplnilo chvění milionů malinkých křídel a roj se rozletěl směrem k městu. Do cesty se mu postavila hradní mříž, ale sotva se roj dostal do její blízkosti, začala se železná konstrukce ztenčovat a zanedlouho nebylo po mříži ani památky. Roj pokračoval dál do ztichlého města a hradní nádvoří se konečně zahalilo tichem. Jen malý papírek s věnováním se třepotal na zbytku podivného dárku. Stálo na něm „Od Maestra.“
04.01.12, 15:32 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Reforma thyrské ústavy
Při příležitosti posledního zasedání senát odhlasoval zásadní změnu ústavy Thyru a zákonů. Jejich funkčnost byla úspěšně otestována při příležitosti posledních tří veřejných exekucí. KGA i celá Garda se vám tímto zavazuje, že očista města od zločinu v tomto duchu nové ústavy bude i nadále pokračovat.
Vydáním této listiny nechť jsou tedy zvěřejněny i pro neobčany města na příslušné vývěsce.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
29.12.11, 20:30 Havant odkaz přidal(a) Správce Henry
obrazek
Novinky v Havantu
Vážení občané Havantu,

vzhledem k příchodu zimy, jsem se rozhodl pro zlevnění polí na polovinu jejich původní ceny, toto bude trvat do doby než pole rozmrznou. Dále bych rád oznámil zřízení komunikačního krystalu u portálu, kterým můžete kontaktovat příslušné orgány v případě ohrožení. Zneužití krystalu bude tvrdě trestáno! Nakonec bych rád vyhlásil zahájení výběrového řízení na post herolda namísto pana Isildura, jenž z osobních důvodů nemá čas tuto funkci svědomitě zastávat. Zájemci mě mohou naleznout ve večerních hodinách v Havantu, popřípadě v Ilerenské pevnosti.

Henry, Ductor Templářský a prozatimní správce Havantského panství
28.12.11, 10:11 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Ukončení sběru surovin
Dnes 28. dne, měsíce 12. byl ukončen sběr surovin na opravy Andoru. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří přispěli a podíleli se tak na opravách našeho města. Velkou část zásluh nesou pánové Krull a Kiba Inuzuka a také Družina Thomase von Chavy.

Dnešním dnem byly všem andorským občanům odpuštěny dluhy na daních po zmatcích našich úředníků.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
27.12.11, 16:22 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Je čas jít dál
Hustě pršelo. Dešťové kapky dopadaly na stříbrné chrániče ramen, slévaly se do pramínků a zatékaly mezi záhyby drátěné zbroje. Ledová voda už mu přestala vadit. Stál tam už několik hodin a byl promočený a promrzlý na kost, ale ještě nemohl odejít. Musel si srovnat myšlenky, uklidnit zmatenou mysl a snad i vybít vztek. Lehce zdvihl hrot zbraně a prudkým švihnutím odsekal větev z blízkého stromu. Několikrát kolem sebe protočil zbraň, než ji nechal, znovu klesnou k zemi.
Na koho se vlastně zlobím? Kerstin je mrtvá. Měl bych být spokojený, ale nejsem to já, kdo ji sprovodil ze světa. Po všem co jsem vytrpěl v Andoru a později mimo něj, jsem nedostal možnost splnit svou přísahu. Moji druhové se obětovali, abych mohl uniknout z obklíčení nemrtvých a tehdy jsem přísahal, že vlastnoručně zabiju zrádce, který má jejich životy na svědomí. Byl to ale císařský rytíř, kdo ji nakonec dopadl a zabil. Je jen moje chyba, že jsem selhal!
Znovu protočil rukojeť zbraně, aby nasměroval ostří na blízký strom.
Jak jsem je mohl zklamat? Věřili mi, že je dokážu pomstít a ochránit císařství, které oni už chránit nebudou. Stojí císařství vůbec za záchranu? Lidé se navzájem zabíjejí jako zvířata. Slabí se bojí vycházet z domů a silní zneužívají svou moc. Všichni chtějí víc a nejlépe na úkor ostatních. Nikdo už nemyslí na dobro císařství ale jen na svůj vlastní prospěch. Pro takovou říši položili životy? Takové lidi mám chránit?
Prudce zaútočil na strom a odsekl najednou několik menších větví. Ozvala se zraněná ruka, ale bolest ignoroval.
Zbláznil jsem se snad? Nedokážu splnit jednu přísahu a pochybuji o druhé? Zasloužím si vůbec právo, zvát se císařským gardistou?
Vysílením klesl na kolena. Déšť vytrvale bubnoval na listy stromů a před ním stojí osekaný pahýl stromu, jako pokřivený obraz jeho vlastní duše.
Ne nemůžu propadat beznaději. Nesplnil jsem slib přátelům a budu toho litovat do konce života, ale nesmím zapomenout na ostatní. Stále mám povinnost chránit císařství.
26.12.11, 22:36 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Do posledního dechu
Připevnila jsem si zbroj, natáhla rukavice a oblékla róbu. Byla jsem připravena na nejhorší - dnes se snad konečně dozvím, kde se skrývá. Netrpělivě jsem očekávala vibrace krystalu. A opravdu, krystal začal blikat.
Mám pro vás tu informaci, sejdeme se v Havantu, na předměstí. Končím. Krystal pohasl.
Vyšla jsem před dům, naskočila na koně a vytáhla runu. Jen pár magických slov a stála jsem na předměstí. Nebyla jsem si jistá, proto jsem se raději zahalila kouzelným pláštěm neviditelnosti a vykročila k portálu. Stál tam, na svém černém koni, kouzelnické oblečení slušivě upravené. Rozhodla jsem se ho vylekat. Stoupla jsem si za něj a promluvila. Vypadal překvapeně. Cha! Vnitřně mi to polichotilo, že mne ani tak dobrý mág nedokázal vycítit. Vyjeli směrem k obydlí, kde on otevřel dveře a vešel dovnitř, já těsně za ním. Místnost vypadala, že je připravena k hostině. K oslavě vítězství nejspíš, jak mi došlo za chvíli. Posadili jsme se ke stolu a zapředli konverzaci. Byl milý, snažil se a pak se začal vyptávat. Bylo až úsměvné, když zjistil, že stejně jako on, i já si finančně cením svých informací. Možná proto to tak rychle vzdal a pak pohlédl ke dveřím. Ty se rozletěly a do místnosti vtrhli čtyři chlapi v plné polní.
Zrádce! Blesklo mi hlavou.
Rozhodila jsem ruce a zneviditelnila se. Pár výbuchů zjevně neudělalo nic skrze tvrdé krunýře z ocele. Rozhodla jsem se tedy pro frontální útok. Sotva jsem se ale zjevila, sesypali se na mě a já nestihla vůbec nic. Poslední, co si pamatuji, byla tlama obřího hada, který se mi zakousl do boku.

Zvednu oči a syknu bolestí. Kolem krku mám omotaný bič a do úst mi cpou roubík. Bořivojovy chladné oči se mi zapichují do hlavy. Bráním se poutání, ale další pár silných heroldských rukou mě pruhy látky přivazuje k mřížím. Jsem lapená, sotva se hýbu, plná vzteku a beznaděje. Po tváři mi stéká slza bolesti, kterou zatřepáním hlavy smetu na podlahu. Sotva se udržím na nohou, kleknu si a nechám celou svoji váhu padnout na pouta z látky. Drží jako z ocele. Znova upadám do bezvědomí.

Probírá mě skřípění dveří vězení a chřastění železa. Zvednu oči a snažím se zaostřit. Ve zbroji Templu zase Bořivoj a … Kilias! Docela rychle mě ten šok postavil na nohy, krev mi začíná vřít. Rytíř vytáhne kopí, protáhne ho mříží a přiloží mi jej ke krku. Snažím se ucuknout, ale nejde to.
Co jsem ti provedla? Chtěla jsem snad po tobě tolik, abys dodržela slib, který jsi mi sama dala? řekla císařovna.
Slib, který jsem složila jako dítě, slib, který jsem nikdy vlastně nechtěla plnit! odsekla jsem. Nevíš nic o mém trápení, nevíš nic o tom jaké to je. Tys měla vždycky co si chtěla, tvé problémy vyřešili jiní! skoro jsem řvala.
Zničila jsi Andor, proč bych ti měla odpustit? promluvila klidným hlasem.
Andor jsem nezničila, postavila jsem nový, lepší, než byl ten tvůj.
Prolila jsi lidskou krev, Kerstin, zabila jsi tolik lidí.
To já ne, to Naam, on je svým vlastním pánem, já za něj už nezodpovídám, hlas mi při těch slovech chtěl vypovědět službu, ale vydržel.
Ale tvým přičiněním. Tys ho přivolala. Proč bych ti měla odpustit, znova, proč? Řekni mi aspoň jeden důvod!
Jsem mlčky, neschopna slov, plná vzteku z nespravedlnosti světa a jeho nástrah. Kilias se na mne podívala a kývla na rytíře. Rytíř pevně chytí kopí. Kleknu si na zem, svěsím hlavu, děsím se toho co přijde po smrti, teď už je všechno jedno.
Zemřeš a doufám, že to bude pomalu a bolestivě! zaječím na ni.
Pomalu vzhlédnu vzhůru a podívám se jí do očí. Na rtech skládám slova, když mi kopí smrtelnou ranou probodne krk:
Do posledního dechu...

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2019 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist