Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

10.04.12, 23:33 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Napnutí plachet
Zvedněte kotvu!“, zaznělo z úst velitele lodi: „Napněte plachty a vyčkejte na vítr.
Již bylo vše nachystáno na plavbu do klidných zemí, za poklidným dlouhým životem bez bojů a válek, bez lidského hašteřeni o moc, tam kde moudrost byla nadevše.
Najednou se vzedmul vítr a vznesl mrak prachu, který letěl vzduchem. Ten mrak prachu dlouho ve vzduchu nevydržel. Narazil na překážku. Pokryl elfské štíty a zastavil se o jejich zbroj. Ruka otřela štít, který ve slunečním svitu znovu odkryl svůj lesk. Na molu stála hrstka elfů loučící se s rodinou. Třímaje v ruce čepel mandaly zasunuté v pochvě a opřeny o štíty pozorovali odplouvající loď.
Aran lewanský se otočil k hrdým elfům, odhodlaným bránit domov, jenž jim byl před dávnými věky dán, a pronesl: „Je čas postavit se znovu vzdoru chamtivosti a moci, bohatství a bezprávý. Krása a moudrost jsou ubíjeny v kalužích krve ve velkém. I prostý elf, je-li mu dána elfská zbraň jednoty a odhodlání, dokáže více, než-li hordy skřetu a jiných stvoření, jenž násilím ničí tuto zem!“ Po těchto slovech se otočil a naposled se ohlédl za lodí mizící za horizontem.
V tu chvíli se mezi stromy ukázalo několik neznámých elfských tváří. Pozvedli ze země zbraně, které nikdo nedržel. Utřeli je do šatu a s leskem hrdě pozvedli. Najednou na molu stálo více elfů.
Po několik dní přicházeli další a další. Každý elf, jenž v sobě našel elfa, dostal šanci v Lewanské armádě, která se utvářela ve hvozdech. Dveře byly otevřeny i těm, kteří dříve neuspěli v tvrdém výběru do služeb lewanského Arana. I nečistým elfům byla dána šance vrátit se na cestu Nistřina národa.
10.04.12, 23:08 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Přestavba Ilerenu - upozornění
Upozornění zejména pro nečestné psy z Kulguru a podobné loupeživé bandy: Po dobu přestavby ilerenské pevnosti budou veškeré půtky na celém našem panství trestány nejtvrdšími možnými tresty. Naší úlohou je bránit hranice císařství před démonickým nepřítelem a rozhodně se při tom nenecháme vyrušovat těmi, co to nechápou.

Dále se všichni vyhýbejte, pokud je to možné, oblastem, kde se staví. Je zde nebezpečí pádu trosek. Rozhodně si tam neuvazujte koně.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
09.04.12, 23:32 odkaz přidal(a) Ruff
obrazek
Umění přežít
Chlad, mlha a sníh. V pozadí toho všeho jsou vidět obrysy šedých studených hor, všudypřítomný sníh dává najevo v jakých končinách se nacházíme. Krev a křik! Po okraji lesa, kde stromy zatížené sněhem vyváří úžasnou podívanou, běží postava tak drobná při srovnání s horami v pozadí, avšak tak úchvatná a masivní při podrobnějším zkoumání. Barbar, vysoký jako Mrogroth sám, na sobě mající masivní kožešinovou kazajku a v ruce Ogris, zbraň podobnou dýce s masivními zuby na ostří, jež byly úmyslně vybroušeny pro větší újmu oběti. Běží, zmrzlý sníh mu křupe pod nohama a ledová krusta praská jako sklo. Je udýchaný, neustále se otáčí, očekává útok avšak neví odkud a kdy přijde. Zpomaluje a větří, přidřepne a vytasí. Znehybní se a čeká. Na kraji lesa se objeví obrovské stvoření podobné medvědovi, zlatavo-bílé barvy s obrovskými rovnými kly ostrými jako hrot kopí. Stvůra o barbarovi, přikrčeném ve sněhovém závoji, prozatím neví, a to se ji má stát osudnou. Barbar se zničehonic vymrští, zařve a skočí po stvůře. Při doskoku se ožene dýkou a zraní tvora po celé šíři jeho boku. Tvor se ožene. Pokusí se barbara probodnout svými kly. Muž to očekává, chytne se za kel a naprosto přesně se přimáčkne na
tvora mezi jeho zubiska. Tvor neschopen se bránit umírá pod rychlým sledem ran dýkou. Barbar se dá do práce. Začne stahovat tvora z kůže. Musí donést jeho kůži aby dokázal svou odvahu svému kmeni a stal se jeho bojovníkem. Zkouška je za ním…


Nedělní podvečer, 6 hodin. To bude ta chvíle. Je čas určit šampióna, nezdolatelného bojovníka! Každý dostatečně odvážný dostane příležitost porovnat své síly v souboji proti zvěři a zároveň proti muži. Každý dostane příležitost stát se legendou!

Co sebou? Nic!
Kde? Ilerenská cvičná obora!

Z důvodu stavebních prací v Ilerenu odkládáme rituální boje na neurčito.

Drungor
08.04.12, 23:23 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Stěhování Ilerenu
Občané Ilerenští,

v neděli v dopoledních hodinách dorazili do Ilerenu císařští stavaři, kteří celé město opraví a uvedou znovu do bojeschopného stavu. Stavební úpravy budou vskutku rozsáhlé, proto žádám o vyklizení města do úterní půlnoci.
Při této příležitosti připomínám i sbírku, která se pořádá právě na tuto přestavbu. Truhlu Dary Ilerenu, kam můžete příspěvky házet, naleznete hned vedle portálu.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
05.04.12, 21:02 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Obřad veliké noci
Buďte zdrávi dobří křesťané v zemi Andarijské.
Tímto listem bych vás chtěl pozvat na slavnostní zapálení ohně. Symbolu Boží přítomnosti a jeho síly i jeho lásky, následované zapálením paškálu. Celá slavnost pak bude ukončena Exsultetem, velikonočním chvalozpěvem za svitu svící.
Samotný obřad konati se bude u Katedrály svatého Albrechta o 9 hodině večerní dne 7. měsíce tohoto.
Jako poslední bod naší slavnosti bych vás také rád upozornil, ze ti kteří budou chtít přijmout Boha do svých srdcí, tak zde bude možnost přijmout svatý křest.
Za řád Templářských rytířů a všechny dobré křesťany sepsal mnich Caer Irchaveg
04.04.12, 10:58 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Novinky Thyrské republiky
Občané Thyrské republiky a lidé zemi Andarijské

Po důkladném roztřídění skladišťního trezoru jsem došel k velice znepokojivým skutečnostem a proto povoluji možnost prodloužení nájmu v platbě surovinami. Velice žádoucím se stává pískovec a proto bude preferován před hlínou, stavebním kamenem, mramorem a poleny. Na množství prozatím nezáleží, zohledním i drobné dary či samostatné usilí a snahu.

Kvůli neobsazeným stánkům v přímořské části města, odluce, chci nabídnout začínajícím prodavajícím, jež splní podmínky plných skladů a budou občany města, pronájem na měsíc provozu zdarma.

Vzhedem k výstavbě farmářské oblasti, žádám majitele ovčáren v blízkosti Vily Vládců Strachu, jenž by ji chtěli do nové lokality přemístit aby mi dali závaznou zprávou vědět. Rovněž vyzívám Thyrské cechy či osoby mající dost hlíny a prostředků a uvažují o zbudování pole aby mi rovněž podali zprávu. Jestliže chce nějaká osoba pouze přispět, bude pomoc vítána a po postaveni městských polí, bude mít prvotní právo na jejich užívání.

Dále žádám, aby se mi ozvali občané hudbymilovní, odhodlaní a kulturně nenaplněni, kteří již vysedávání v místních putykách nepovažují za kulturní dění, aby vyhledali mou osobu. Neb naše překrásné město nabízí i jiné velice lákavé možnosti, jak se stát slavnými či uznávanými. Tato žádost se rovněž týká i autorů nebo skladatelů, kteří k básnění a tvorbě krásy využívají především svitků a inkoustu, jejichž díla leží bez povšimnutí na stole. Doneste je! Možná i vy si zanedlouho poslechnete či uvidíte Vaše vlastní divadelní vystoupení a sklizený potlesk vás naplní radostí. Kdo ví, třeba Vás bude motivovat vidina ještě větší účasti, nebo ještě většího úspěchu. Nic neni nemožné, stačí se jen ozvat.

Ať máte jakýkoliv dotaz, připomínku, žádost nebo stížnost, nebojte se ozvat a vyhledejte mou osobu. Pokud mě po večerech nezastihnete nebo selže spojení komunikačních krystalů, prosím, zanechte svůj vzkaz v poštovní schránce před radnicí nebo cechovou Řádu Stříbrného Vlka. Svitky, jež nebudou zapečetěny autorem budou nemilosrdně páleny.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
03.04.12, 19:28 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Snadná kořist
V nejmenované skřetí jeskyni, kdesi daleko na severu.

Aneuawg vztekle žvýkal vláknité medvědí maso. Zásoby kmene byly po zimě úplně vyčerpané a lovci nemohli vyrazit na pořádný lov, protože byli neustále napadáni lidmi a podobnou havětí. Navíc, šaman včera přinesl zprávu, že ostatní tlupy na tom nejsou o nic lépe a také obtížně shánějí potravu. Aneuawg vyplivl poslední sousto. Dost. Už měl dost tuhého, kouřem konzervovaného masa. Věděl, že tlupa nemá sílu, aby napadli některé z měst, ale stopaři našli v okolí mnoho nehlídaných koní. Koňské maso, bude vítaná změna…

Mezitím na jihu, v rozlehlých močálech.

"Ssstylysss. Sssss. Sssttylysss."
Neumělě vytovřeným kopím zapíchl poslední žábu. Rozhlédl se dokola...
"Ssss. Ssstyssss."
Bažiny, které byly dříve plné života nyní zely prázdnotou. Stále bujnější populace ještěřích lidí získala nad těmito nehostinnými kousky země nadvládu. Nájezdy lovců kůží jim neškodily, naopak, prospívaly. Málokdo totiž lovil tyto slizké příšery kvůli masu a jim nedělalo problém pozřít padlého druha. Kousek země plný bláta a hniloby jim už nestači....
"Ssskarkksssss, ssshysstrass sjskeesss!!!"
"Swyssskrs?"
"SSSSSssS!"
03.04.12, 14:29 Andor odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Kohoutí zápasy
Bratři barbaři, liďáci a zženštilá raso s dlouhá ušiska.
Ty kerý chtěj se moct přijít podívat a případně zoučastnit se jedinečná boják. Postavit my mezi sebe Kohouťáky a vejceprdky pro naše zábava. Přijít vy kdo chtít. Moct uzavírat sázka. Sázka bejt nejvíc 10 žluťák na konečná vítěz.
Grum rozumět dobroš, na začátek sadit na jedna vopelichanec a až na konec vy vědít jestli vyhrát. Dyby sázet na každá boj tak já moc velkej maglajz. Takže sázka na jednotlivá zápas vy uzavírat mezi sebou.

Ty kdo přijít moct přihlásit svoje vopelichaná potvora aby vyhrát hlavní cena. ten kterýho vejcoprdka nebo kohouťák vyhrát šecky zápas tak dostat něco moooc dobroš vod slavná a velká Kmen Kulgur.
Přihlásit se moct ty kdo přijít vo půlka hodina dřív. Boj moct nejvíc 16. Dyž bejt jináč počet tak muset já upravit to.

Todle se dít v tadle konec týden v den kdy se nedělat a to bejt v 8.4. vod šestnáctá hodina.
Dělat to v Kulgurák hospoda na předměstí Andoráka kousek vod věznica. Chlast tam bude a aj rvačky
Hum!

Za Zubáka sepsat velká šaman co naslouchat Mrogrotha Goorum

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist