Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

08.12.21, 10:41 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Turnaj a chlast
Hum lid Andarijskej,
Kdo mít zájem tak zejtra 9.12. vod 20:30 Imer pořádat další z našich slavný chlastačka v Dlouhá síň. Součástí tahle chlastačka bejt turnaj jakej nemít v tahle země vobdoby a nemět by si nechat to ujít. V turnaj moct získat jedinečná výhra co nebejt jen tak k sehnání! Tak neváhat a přijít ať už jenom chtít pobavit nebo získat něco jedinečný do svoje pracka.

Chlastat přijít aj jeleni tak to by nemět chybět!

Herndall Inet
01.12.21, 13:56 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Měsíční Trubači IV.
Ctění obyvatelé Císařství a občané hlavního města Andarie,

na úvod dávám na vědomí, že budu k dispozici ve starostově sídle dnes od 21:30 a zítra, tedy druhého dne tohoto měsíce a roku od 20:30 Pokud máte něco na srdci, račte se zastavit.

Loučíme se s rokem, který znamenal chaos a válku.

Hlavní město hledá herolda:
Vzhledem k častým stížnostem na současné heroldy mi nezbývá než vyhlásit konkurz na třetího herolda, u kterého bych si ráda ověřila, zda zvládne město a občany chránit lépe než současní heroldi. Pokud by se ukázalo, že nový kandidát zvládne ochranu města lépe, budu nucena ho nahradit za některého ze současných heroldů. Stížností se mi kupí čím dál více, toto zkrátka tolerovat nemohu. Nový kandidát nechť mne vyhledá osobně buď v době vyhlášených úředních hodinách nebo mimo úřední hodiny.

Vyhlášení úředních hodin na 12. měsíc
Od 15. dne tohoto měsíce budu ve svém sídle každou neděli a středu od 20:30 Pravidelnost těchto úředních hodin bude trvat až do 7. dne, 1. měsíce dalšího roku.

Hlavní vánoční trhy
Ať už chodíte na trhy rádi nebo ne, hlavních vánočních trhů se zkrátka účastnit musíte. Je tradicí že hlavní vánoční trhy si bere do otěží hlavně hlavní město a ani letos se to nemění. Termín trhů vyhlásím během tohoto měsíce, ale vězte, že dlouho čekat nebudete.

Seženete zde různé vánoční dekorace, vánoční stromky, možná vás čeká i výlov kaprů, hudba, no zkrátka, dorazte a uvidíte!

Poděkování
Hlavní město chce tímto vyjádřit velký dík panu Trulsovi Rohkovi, Štěpánu Hráškovi, cechu Post Mortem a Gladie za udržování svých obchodů. Díky vám město prosperuje k lepším zítřkům.

Uvolnění cechovních obchodů cechů Renor Rah a Kavalérie
Vzhledem k dlouhému trvání zadržování cechovních obchodů cechů Renor Rah a Kavalérie jsem se rozhodla, že obchody budou uvolněny jiným zájemcům, kteří v nich mohou prodávat. Pokud se některý z cechů o obchod přihlásí zpět, je mou povinností jim obchod navrátit. Do té doby však budou uvolněny.

Polnosti
Vzhledem k tomu že v zimě nic neroste, rozhodla jsem se proto, že každému, kdo má v Andoru pronajatou nějakou polnost, pole prodloužím o 720 hodin, tedy o 30 dní. Od příštího roku budou polnosti zdraženy a novou cenu jejich majitelé vidí už nyní na cedulkách.

Rozlučte se s chmelnicemi, místo nich budou nová pole!
Jak už jste si mohli všimnout, chmelnice jsou v podstatě k ničemu. Nikdo je nevyužívá, díky nim město ani hospody neprosperují, proto se v příštím roce domluvím s císařskými staviteli a společně chmelnice změníme na pole, která jsou žádaná mnohem více než chmelnice.

Odpuštění daní
Pro tento měsíc hlavní město nebude od občanů vyžadovat zaplatit daně. Již nyní všem občanům město daně odpustilo.

NABÍDKA: Prodloužení pronájmů
Tento měsíc může každý, kdo obývá nějaký pronájem požádat o prodloužení pronájmu o 720 hodin (tedy o 30 dní) je jen na vás, kdy si o prodloužení řeknete.

NABÍDKA: Novým občanům 500 zlatých a bydlení na 3 měsíce zdarma!
Všem novým občanům nabízí hlavní město v tomto měsíci bydlení na 3 měsíce zdarma a 500 zlatých k tomu.

Změna ceny za odhlášení občanství a za vstup cizincům do dolu
Cena za odhlášení občanství se změní z 500 zlatých na 1.500 zlatých. Cena vstupu cizincům do našeho dolu se změní z 300 zlatých na 500 zlatých.

Držme za naší milovanou Císařovnou Kilias, držme za Císařství, držme za svou zemi!

Za hlavní město Andarie,
Starostka Madison
30.11.21, 23:18 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Lewanský sněm
Ve středu 1.12. o půl deváte večer, proběhne v Lewanském paláci sněm ohledně situace na Andarii, kde projdeme aktuální dění a důležité informace.
Sněm je otevřený veřejnosti.

Aran Finwes
30.11.21, 20:14 odkaz přidal(a) Tass
obrazek
Kult
Čeňkova žena byla dcerou váženého obchodníka, a tak měla nosánek trochu výš než ostatní lidé. Její požadavek na čerstvou zvěřinu uprostřed noci Čeňka ani trochu nepřekvapil. Naštěstí byl obstojný stopař, a tak netrvalo dlouho než našel čerstvou stopu, kterou mohl následovat pro svůj úlovek. Tiše procházel lesem, když ho v dáli zaujalo mihotavé světlo. Zvědavost mu nedala, opustil stopu a vyrazil směrem ke světlu. Když se přiblížil na dohled, srdce mu bušilo jako o závod. Spatřil několik osob v róbách stojících v kruhu a s podivnými maskami. Zaslechl nesrozumitelné mumlání a celé to vypadalo jako nějaký obřad. Přikrčil se a udělal několik dalších tichých kroků blíž ke kruhu. Byl natolik zaujatý tím, co viděl, že si ani nevšiml osoby, která ho omráčila těžkým dřevěným kyjem.


U Margaardských polí bylo neobyčejně živo. Hlouček lidí postával okolo vykřikující postavy s obličejem zahaleným maskou. "Konec se blíží přátelé! Prozřete a vyhněte se jisté smrti! Ten, kdož příjme Víru našeho Pána, bude odměněn a povznesen nad ostatní!"
Starší zavalitý muž se otočil k ostatním. "Neposlouchejte ho! Co by nám tak mohl dát?! Já už za svůj život naletěl spoustě takovejm podvodníkům! Naslibujou hory doly, ale na nás - obyčejný lidi - nic dobrýho stejně nikdy nečeká."
"A co na nás čeká teď, Evžene?" oponovala mu baculatá žena. "Za humny tu máme Černý hrad, ve městech mizej lidi! Kdo nás ochrání? Císařovna? Heroldi? Koho z nich si naposledy viděl?!" Dav potichu souhlasně zamumlal.
Evžen pokrčil rameny a s odfrknutím se ozval znovu: "Já říkám, že jsou to jen planý řeči. Povznesen nad ostatní?"
Muž v masce celý incident tiše pozoroval, vykasal si rukáv tak, aby mu byla vidět holá ruka s tmavým náramkem, který červeně pulzoval. "Hleďte na důkaz síly mého Pána!" Druhou rukou vytáhl z pod róby nůž, kterým si podélně rozřízl ruku. Z rány nevytekla ani kapka krve. Začaly se ozývat výkřiky i udivené nádechy. Muž zvedl ruku do vzduchu, aby byla dobře vidět otevřená rána. Po té zamumlal zaklínadlo a zmizel.

Hluboko v lesích se dalo najít několik míst s pozůstatky rituálů. Uprostřed jednoho takového leželo tělo ženy bez očí a jazyka. Dovedl ji sem její muž, dříve mu říkali Čeněk.
28.11.21, 19:29 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Vánoční dárky
Vážení a milí,

s prvním sněhem i adventem se u portálů měst objevily modré truhlice na vánoční dárky.

Vánoční dárky, kterými chcete potěšit své blízké, vložte do truhlic zabalené v krabičce nebo pytlíku a nezapomeňte připojit cedulku se jménem obdarovávaného. Všechny tyto dárky budou pod vánočním stromečkem na Štědrý den.

Všechny truhlice jsou umístěny u hlavních portálů Andoru, Thyrisu, Imeru, Lewanu a Margaardu.

Čas na vložení dárku do truhlic máte do půlnoci 22. prosince!

Vaše Owenna
25.11.21, 22:41 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Měsíční Trubači III.
Ctění obyvatelé Císařství a obyvatelé hlavního města Andarie,

Stráž u Valu mi dala vědět o sněhových vločkách, které se neodvratně blíží na celou Andarii. Je to tu vážení - období klidu, míru a radosti, nastává Zima.

Obvykle v zimních časech nic neroste a tak od vás, drahých obyvatelů, či cizinců nebudu vyžadovat úhrady. Pole budou zlevněny na 1/s na den a to hned, co Zima dorazí v celé své kráse.
Ráda bych vás upozornila na to, že váháte - li nad termínem, kdy sklidit, vrhněte se na to zavčasu. Vzhledem k tomu, že začalo sněžit, tu bude Zima co nevidět, možná už zítra, kdo ví?

Další měsíc vás čeká řada výhod, které vás možná nadchnou, možná ne. Vánoce slavíme od toho abychom se obdarovávali a tak to i bude.

Za hlavní město Andarie,
Starostka Madison
21.11.21, 16:58 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Příprava na slavnost
Herndall Inet dávat na vědomí, že vod 19:30 dnešní večír se uzavřít dveře do Dlouhá síň Imeráka z důvodu příprava na slavnost. Pokud někdo chtít něco vyřídit tak udělat před uzavření. Síň votevřít zas v chvíle začátek slavnost.

15.11.21, 18:54 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Slavnost II. Výročí znovuzaložení Imeru
Barbaráci ze šecky kouty naše zem, tímto Vás a naše spojence z řad ušáků a liďáků zvát na Slavnost k znovuzaložení Imeru. Loni vzhledem k tomu, jak to bejt naprd ke všecko dění kolem slavnost vynechat a proto letos to udělat vo to větší. Imer tímto pro večer 21.11. vod 20:30 votvírat část svejch sklad chlastu a žvance kterej nasytit a vožrat každej jeden z Vás a to v naše slavná Dlouhá síň Imeru.
V průběh slavností si moct kdokoli na žádost u Herndall Inet pronajmout ňákej ze stánek před Dlouhá síň zdarma a moct tam prodávat svoje drahocennost. Kdo chtít tak přímo ve Dlouhá síň i klidně moct uspořádat turnaj v házení sekerák, nožák nebo se klidně jenom vo žlutý porvat mezi sebou!

Dál bejt u já ta taková ta soutěživá z hrad a prej by ráda dyby my upořádat turnaj, kterej počítat do ňáká její sezóna. Takže si začít připravovat medvěďáky páč v průběh slavností proběhnout turnaj kde moct utkat ty kdo mít a vychovat medvěďáka nejsilnějšího, brát ale na vědomí, že soubojáky bejt na život a na smrt.
V případ že by někdo nechtít vobětovat svůj medvěd tak moct u Herndall Inet zakoupit za 10 žlutejch jednoho.

takže mít šici na co těšit, chlast, boják, žvanec, krev a kdo chtít tak aj nahoře mít postele, který volně k použití.

Na závěr by já ráda pozvat ještě před slavnost šecky barbaráky, který nevopustit cesty našich předci a uctít půl hodina před slavnost památku našich padlejch baruk a zároveň vzdát úcta náš velká stvořitel Mrogroth u jeho socha.

Bohové s vy a Imer těšit na pořádná večer s vy, kdy propít svoje paměti.
Herndal Inet

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - archív -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist