Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

18.09.12, 12:36 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Had ve stínu
I přes množství zdobených svícnů, panovalo v místnosti tíživé přítmí. Ponurou atmosféru ještě podtrhovalo mrazivé ticho, které zavládlo po hlášení důstojníků. Akara stál opřený o parapet a upřeně sledoval obraz města, zkreslený přes barevné sklo. Hlášení ho nepřekvapilo, věděl dobře, že útok se nezdařil. Opevnění města bylo příliš silné, spojenci útok téměř nepodpořili a nepřátelé byli na všech stranách. Do toho ty proklaté nemoci a potíže se zásobováním. To byl vrchol. On se snaží pomoci lidem od škůdců ničících pole a oni otráví studny a ničí sýpky. Přece jenom měl nechat toho troufalce vykuchat a pověsit na hradby.

„Ztráty?!“ vyštěkl do ticha místnosti. „Téměř celá Kaloeská legie, pane. Přežilo jich několik desítek, ale nemáme vybavení a zásoby. Zranění a nemocní se špatně zotavují, bez pořádného jídla. Takže ztráty se možná ještě zvýší. Měl byste požádat jeho výsost Tashe Hassareshe o zaslání dalších posi…“ Než stačil důstojník dokončit větu, přiřítil se Akara těsně před něj. „Ty pitomče! Hassares sem další vojáky nepošle a ani nesmí! Nesmí se nic dozvědět! Rozumíš?!“ Důstojník byl bledý leknutím, dokázal však souhlasně kývnout. Akara se nepatrně uklidnil a pokračoval směrem k důstojníkovi, který ho rozlítil. „Ty osobně, povedeš skupinu na sever, po stopách těch bytostí co pomohli Thyrisu. Chci vědět, co jsou zač a hlavně jak je získat na naši stranu.“

Pak se vrátil zpět ke svému křeslu a pohodlně se usadil. „Vojáků máme stále ještě dost. Posilte všechny hlídky kolem zbývajících táborů a obsaďte Andorský hrad.“ Akara kývl na důstojníka, který byl od hlavy až k patě v černém. „Kapitáne Sethi, vaši muži začnou ihned pátrat po dezertérech. Chci jejich hlavy, nebo ty vaše!“ Kapitán Sethi se mírně uklonil a zmizel ve stínu. „Vy ostatní.“ Pokračoval Akara. „Máte za úkol nashromáždit zásoby na zimu. Je mi jedno jak, ale chci, aby byly sýpky plné před prvním mrazem. To je všechno. Teď vypadněte.“

Důstojníci se začali pozvolna rozcházet, ale jeden z nich se ještě otočil ke svému veliteli. „Pane? Co máme udělat s Císařovnou?“ Tahle otázka Akaru trochu zaskočila, ale vzpamatoval se a rychle odpověděl. „Otevřete portál a pošlete ji do mého paláce, tady už je stejně k ničemu.“ Poslední z důstojníků zasalutoval a vytratil se z místnosti.
14.09.12, 12:28 Andor odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Důležité upozornění
Občané republiky, tímto Vás všechny vyzívám k bojové připravenosti a pohotovosti v následujících dnech. Naše překrásné město je silné, jednotné a nikdy se nevzdá! Dejme společně vzkaz pouštním psům, že se jich nebojíme a zaženeme je tam, odkud přišli!

Zárověn žádám cechy, občany i přespolní, aby si své koně dali do bezpečí. Nemyslím tím uvázaly na cestě či k domu, kde mohou vypuknout boje, ale do opravdového bezpečí, kde se jim opravdu nemůže nic stát. Pakliže tak neučitíte, riskujete jejich ztátu.

Vlastní rukou sepsal Gomez, Tribun republiky a cechmistr Vlků
13.09.12, 12:12 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Bitva o Thyris
Velitel pomalu kráčel před nastoupenou řadou důstojníků. Udělal posledních pár kroků a zastavil se někde uprostřed.
‚‚ Tash Hassaresh rozhodl jasně.‘‘ řekl a snažil se ze všech sil, aby na něm nebylo vidět znepokojení.
Od jednoho z důstojníků se ozvalo všeříkající polknutí.
‚‚ Nasshisi, jak jsme na tom se stáhnutím vojsk? ‘‘
‚‚ Všechny jednotky jsou staženy a připraveny k útoku, pane.‘‘ odpověděl bleskurychle.
‚‚ Vojáci, pošlete posla pro všechny postradatelné jednotky a posílíte pětinásobně obranu hlavního tábora. Postaráte se o vybudování kotců pro válečné psy a bizony. Pokud to bude nutné, rozšíříte tábor. Připravíte zbraně a zbroje, postaráte se, aby do pátku do večera byly všechny nezbytné přípravy hotovy. Vyjádřil jsem se jasně?‘‘
‚‚ Ano, pane. ‘‘ ozvalo se sborově.
‚‚ Samdhe, jak pokračuje výroba naší tajné zbraně? ‘‘
‚‚ Husité dodali všechny slíbené návody i schémata. Dostali za to pár štěňat, jak bylo smluveno. Řemeslníci budou pracovat dnem i nocí a do útoku budou schopni předvést pár kousků.‘‘
‚‚ Vítečně. Dle plánu k ránu napadneme Thyris plnou silou. Do boje půjdou všechny jednotky bez výjimky. Do sobotního večera padne buď Thyris nebo my. Vyšlete posla se zprávou všem spojencům. Zjistěte mi, jestli nás lidožrouti podpoří útokem na Margaard. Zajistěte mi jejich plnou podporu, i kdyby to mělo stát nějaké mrtvoly.‘‘
‚‚ Ano, pane!‘‘
Velitel mávnutím ruky propustil důstojníky. Do pár minut začal tábor žít jak už dlouho ne.
10.09.12, 15:07 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Ledy se hýbou
V okolí panoval večerní klid. Tábor se pomalu ukládal ke spánku, ale dnešní večer se měl ještě protáhnout. Kolem kamenných bloků se objevilo několik jiskřiček magie a brzy se rozsvítily první šedivé krystaly, vsazené do spár po stranách. Nejbližší z pouštních vojáků si změny všimli brzy a v táboře zavládl čilý ruch. Ještě než se rozsvítily všechny krystaly, byl tábor připraven a všichni stáli na svých místech.

Vzduch naplnilo jiskření magie, které sílilo směrem ke středu portálu a občas sjelo k zemi, v podobě miniaturního výboje. Tam se začal prostor pomalu trhat, až se s prudkým škubnutím rozevřela velká trhlina. Její okraje jemně pulzovaly, jako by si s nimi pohrával vítr a měnily tvar s každou další osobou procházející průchodem. A že jich nebylo málo. Jeden za druhým, pak další a další procházely hloučky ozbrojených bojovníků, jako nekonečná housenka, ježící se meči a kopími. Jen občas jejich tok přerušil bizon, naložený vybavením a proviantem.

Tábor se začal velmi rychle plnit a tak, když portálem projel Tash Akara, většina důstojníků už přesunovala posily, do menších portálů po okolí. „Vítejte zpět, pane!“ Sborově ho přivítalo několik z nich. Nepatrně přikývl a zastavil koně u jejich skupinky „Jaká je situace?“ Důstojníci si vyměnili plaché pohledy, ale nikdo nechtěl být ten, který přednese zlé novinky. Tash však nehodlal čekat na své odpovědi a jezdeckým bičíkem udeřil jednoho z nich po rameni. „Pane! Rebelové z Jihu vytrvale útočí na naše hlídky, ale zatím jsme je s pomocí spojenců vždy odrazili.“ Akara se spokojeně usmál, ale důstojník si záměrně nejdříve vybral jedinou dobrou zprávu dne. „ V Ilerenu nás však napadl neznámý nepřítel a totálně vyhladil naše vojáky. Zaútočili také v Tarkasu a dobili tábor, ale město jsme díky opevnění udrželi, pane.“ Akara na to nestihl reagovat, protože důstojník chtěl mít nepříjemnou, životu nebezpečnou povinnost za sebou, co nejdříve a vychrlil další hlášení téměř najednou. „Někdo také sabotoval zásoby našeho jídla a vyhodil do povětří Andorský portál. V Lewanu bojujeme nejen s elfy, ale už nás začínají napadat i zvířata v okolí a navíc někteří z císařské stráže začínají dezertovat.“ Důstojník instinktivně stáhl hlavu mezi ramena, v očekávání hněvu svého velitele. Ten se však nějakou dobu ani nepohnul.

„Přivádím s sebou legii z údolí Kaleos, přidělte jim místa u jednotlivých posádek a stáhněte naše muže roztroušené po lesích. Všichni ať jsou v pohotovosti a připravení vyrazit. Je načase přestat si hrát na schovávanou.“ Po těchto slovech otočil koně a vyrazil, doprovázen svými strážci, směrem k Andoru. Jistě mu v tu chvíli přeběhl mráz po zádech, i když si nebyl vědom vysoké postavy sledující ho z potemnělého stínu lesa.
05.09.12, 21:11 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Koně
Vážení obyvatelé,

rád bych všem připomněl vyhlášku o uvazování koní. To se týká především těchto osob: Anelia, Miriela, Flint, Pokuston, Arcalime Culnamo, Calma z Pergucci. Všichni včetně zmíněných mají čas do pondělka, aby své mazlíčky uvázali dle vyhlášky. Pokud tak neučiní, budou jim koně zabaveni a vráceni pod pokutou 65 zlatých.

za město Andor sepsal Windsor Imbra, starosta Andorský
26.08.12, 11:48 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Prohlášení města Margaard
My, Lovci. Tímto prohlášením dáváme na vědomí, že se nepodřídíme rozkazům Písečného pána Tash Akary. Naše loajalita náleží císařskému majestátu. Proto tímto prohlašujeme následující. Město Margaard a cechy Slovanů a Lovců se nepodřídí velení Tashe Akary a nepřipojí své jednotky k jeho armádě písečného tažení proti našemu císařství.
Dále prohlašujeme, že nařízení o zákazu vycházení pozbývá platnost z moci Lady Aishlyn.
Město bude zabezpečeno jednotkami z našich řad a na pořádek se bude přísně dohlížet.
Občanům města je dovoleno svobodně pokračovat v jejich svobodném životě.
Pokus o vstup jednotek a jeho spojenců písečného pána bude považován za válečný AKT.za město Margaard a cech Lovců, starostka Aishlyn
24.08.12, 18:24 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Cizáci před hradbami!
Občané Andarijští!

Dnes jsem se probudil a před branami našeho města zřel velkou skupinu nepřátelských bojovníků, kteří chtějí dobýt jedno z měst císařství - náš milovaný Ileren! Jelikož neposlali žádné vyjednavače ani emisary, jsem nucen je ve jménu naší Paní vyhnat tuto verbež z Ilerenského panství a dostát tak své lenní povinnosti.
Každý kdo se chce připojit, bude vítán. Sejdeme se dnes, dvacátý čtvrtý den, kolem ilerenského portálu několik minut před odbitím osmé hodiny večerní.

Erlist, z Boží vůle Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
24.08.12, 11:52 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Vyhláška z císařského hradu
Mým národům,

dění posledních dní nabývá na rychlosti a vážnosti. Příprava svatby je v plném proudu v rukou naší vážené císařovny a mě nezbývá, než se zabývat tou nepříjemnou částí. S radostí vám oznamuji, že po střetu s Thyrskými zrádci koruny je první vítězství naše! Úspěšně jsme vybudovali portál a teď už nám nic nebrání zasáhnout na Thyris plnou silou okované rukavice spravedlnosti. Rebelie jihu, její síla a planá slova, jejichž význam se pomalu vytrácí.
Občané Andarie, i mezi vámi jsou mnozí, jejichž srdce je sžíráno nenávistí. Nenávistí jenž způsobuje žal a smutek, slzy v očích a ničí vše co je nám blízké pro pocit osobního uspokojení, dosažení cílů jednotlivce a jeho bezohledného ničení společnosti. Jako nákaza se šíří ta nemoc, nemoc, jenž klade Thyris do hlav spokojených lidí, kteří jsou mimo nebezpečenství války. Thyris, jenž svojí prosperitu a vlastní cíle postavil před cíle společnosti! Thyris, jenž své potřeby opět postavil před ty naše! Vězte, lide andarijský, že zničím jakýkoli pokus o narušení společnosti, vypálím jejich město do základů. Do základů z jehož popela povstane nový řád pro anarchisty a nepřátele císařství - ať už Thyrské, Lewanské či Ilerenské! Jednou dojdeme smíření a naše země vstane z žalu války jednotná!

Přišel čas, kdy se písek změní v železo a krev, čas, kdy bude spravedlnosti učiněno za dost. Tímto svolávám vás, mé národy, mí spojenci, přijďte jednou více pozvednout své zbraně a ve zpěvu mečů dojít vítězství !

Spolu s tímto prohlášením vychází v platnost i nové, dočasné zákony. Vězte, že mají sloužit nikoli jako omezující, ale v první řadě chránící váš život.

Dnešním dnem byly uzavřeny obchodní cesty do Thyrisu, Lewanu a Ilerenu.

Je zakázáno pohybovat se po ulicích měst Andor, Tarkas a Margaard po desáté hodině večerní až do šesté hodiny ranní. Právě v tuto dobu se pohybují městem žháři a vrazi nepřátel císařství a tak se vystavujete nebezpečí, že budete na místě pobiti a zajati.

Je vydán zákaz shromažďování. Jakákoli skupina bude na požádání vojáka,stráže, herolda či jakékoli vyšší hodnosti okamžitě rozpuštěna.

Je přísně zakázáno se jakkoli vybavovat s nepřáteli císařství, podporovat je v jejich činnosti jak materiálně, tak jakkoli jinak. Tento zločin je bez výjimky hrdelní.

Tash Akara, z vůle císařovny Kilias

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist