Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

09.10.12, 22:15 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Vyhláška
Nechť je známo, že z vůle císaře Akary je očištěno jméno Zlořádu a ten se stává jeho služebníky. Upusťte tedy v Andorském císařství od vzájemných šarvátek a budujme raději společnou budoucnost !

Silou k Víře ! Vírou k Jednotě ! Jednotou k Vítězství !

*pečeť kolonizační rady*
07.10.12, 19:36 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Příměří
Dnes v šestou hodinu večerní bylo na mostě mezi Thyrem a Andorem uzavřeno příměří. Válka mezi Thyrskou republikou a Císařstvím, s písečným lidem po jeho boku, byla ukončena, přičemž nezávislost Republiky zůstává zachována.
Nařizuji proto všem rytířům a gardistům, aby ctili suverenitu Republiky na jejím výsostném území, a nezasahovali v něm.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius, Konzul Gardy a vládce Thyrské republiky.
02.10.12, 23:07 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Andorské dění
Vážení občané císařského města,

vaše město vás potřebuje! Vzhledem k tomu, že stále trvá válka, město nemá dostatek surovin na opravu přístavního mola a hlavního portálu. Tímto vás prosím a žádám o materiální výpomoc! Kámen, polena, prkna, hlína, hřebíky - to vše je potřeba na opravu. Přispívat můžete do truhly u hlavního Andorského portálu.

Zároveň bych tímto rád poděkoval panu Sortimu, za hlídaní města a hájení městských zákonů. Z vlastního rozhodnutí však místo herolda opustil a tak vyzývám všechny, kteří by chtěli zaujmout jeho místo, aby vhodili zapečetěný svitek se svým jménem do poštovní schránky u sídla starosty. Za týden přesně bude vybrán jeden ze zájemců, který stane na místě herolda.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
01.10.12, 16:52 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Thyrský jarmark
Občané republiky a spojenci, tuto neděli po západu sluce (20:00) proběhne po delší odmlce jarmark! Těšit se můžete na mnohé zbraně, zbroje, zvěř, drahokamy, drahocenné kovy, předměty dení potřeby a alchymii. Součástí jarmarku bude i dražba dvou ovčáren, jenž se nacházejí v blízkosti farmy cechu Aurea Leonis. Přednost budou mít nemajetní a občané republiky před cizinci.

Proto žádám a vyzývám cechy i občany, jenž by rádi prodávali, nebo měli nějaký cený návod do dražby, aby vyhledali mou osobu a domluvíme se na podrobnostech.

Zastihnout mě můžete po setmění v budově radnice na náměstí či na komunikačních krystalech nacházejících se na portálu, u radnice nebo u sídla Řádu Stříbrného Vlka.


Vlastní rukou sepsal Gomez, Tribun a cechmistr Vlků
30.09.12, 14:29 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Dnes, v neděli dne třicátého měsíce devátého, se uskuteční zasedání republikového senátu. Vzhledem k Thyrské pochodni bude senát začínat v půl sedmé večerní.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
21.09.12, 14:52 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Thyrská pochodeň
Přímé ohrožení našeho překřásného města snad bylo na nějaký čas zažehnáno a proto bych Vás všechny srdečně pozval na tuto událost.

Běh se uskuteční posledního dne tohoto měsíce při západu slunce (20:00). Běžci se dostaví na náměstí republiky o půlhodiny dříve, kde proběhne rozdělení a instruktáž. Zápisné se neplatí. Pořádnou obuv s sebou!

Pro vítěze je připraven měšec s dvěma sty zlatými mincemi! Zůčastnit se může kdokoliv, vyjma nepřátel Republiky, osob stíhaných za trestný čin či osob slabých na srdce.

Po slavnostním zakončení a vyhlášení vítěze bude akce pokračovat v blízkém hostinci plného všemožného alkoholického i bezpečného pití a jídel dle vlastních chutí. Osvěžte svoje tělo a dopřejte mu zasloužilý oddech po namáhavém běhu. O Vaši mysl a dobrou náladu se postará Thyrský hudebník a Mistr umění Nifalius!

Dále ruším své poslední nařízení o uvazovaní koní, nadále však platí přísný zákaz jejich uvazování v blízkosti portalů, vchodů do budov a ulic, kde mohou překážet kolemjdoucím.

Vlastní rukou sepsal Gomez, Tribun a cechmistr Vlků
18.09.12, 12:36 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Had ve stínu
I přes množství zdobených svícnů, panovalo v místnosti tíživé přítmí. Ponurou atmosféru ještě podtrhovalo mrazivé ticho, které zavládlo po hlášení důstojníků. Akara stál opřený o parapet a upřeně sledoval obraz města, zkreslený přes barevné sklo. Hlášení ho nepřekvapilo, věděl dobře, že útok se nezdařil. Opevnění města bylo příliš silné, spojenci útok téměř nepodpořili a nepřátelé byli na všech stranách. Do toho ty proklaté nemoci a potíže se zásobováním. To byl vrchol. On se snaží pomoci lidem od škůdců ničících pole a oni otráví studny a ničí sýpky. Přece jenom měl nechat toho troufalce vykuchat a pověsit na hradby.

„Ztráty?!“ vyštěkl do ticha místnosti. „Téměř celá Kaloeská legie, pane. Přežilo jich několik desítek, ale nemáme vybavení a zásoby. Zranění a nemocní se špatně zotavují, bez pořádného jídla. Takže ztráty se možná ještě zvýší. Měl byste požádat jeho výsost Tashe Hassareshe o zaslání dalších posi…“ Než stačil důstojník dokončit větu, přiřítil se Akara těsně před něj. „Ty pitomče! Hassares sem další vojáky nepošle a ani nesmí! Nesmí se nic dozvědět! Rozumíš?!“ Důstojník byl bledý leknutím, dokázal však souhlasně kývnout. Akara se nepatrně uklidnil a pokračoval směrem k důstojníkovi, který ho rozlítil. „Ty osobně, povedeš skupinu na sever, po stopách těch bytostí co pomohli Thyrisu. Chci vědět, co jsou zač a hlavně jak je získat na naši stranu.“

Pak se vrátil zpět ke svému křeslu a pohodlně se usadil. „Vojáků máme stále ještě dost. Posilte všechny hlídky kolem zbývajících táborů a obsaďte Andorský hrad.“ Akara kývl na důstojníka, který byl od hlavy až k patě v černém. „Kapitáne Sethi, vaši muži začnou ihned pátrat po dezertérech. Chci jejich hlavy, nebo ty vaše!“ Kapitán Sethi se mírně uklonil a zmizel ve stínu. „Vy ostatní.“ Pokračoval Akara. „Máte za úkol nashromáždit zásoby na zimu. Je mi jedno jak, ale chci, aby byly sýpky plné před prvním mrazem. To je všechno. Teď vypadněte.“

Důstojníci se začali pozvolna rozcházet, ale jeden z nich se ještě otočil ke svému veliteli. „Pane? Co máme udělat s Císařovnou?“ Tahle otázka Akaru trochu zaskočila, ale vzpamatoval se a rychle odpověděl. „Otevřete portál a pošlete ji do mého paláce, tady už je stejně k ničemu.“ Poslední z důstojníků zasalutoval a vytratil se z místnosti.
14.09.12, 12:28 Andor odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Důležité upozornění
Občané republiky, tímto Vás všechny vyzívám k bojové připravenosti a pohotovosti v následujících dnech. Naše překrásné město je silné, jednotné a nikdy se nevzdá! Dejme společně vzkaz pouštním psům, že se jich nebojíme a zaženeme je tam, odkud přišli!

Zárověn žádám cechy, občany i přespolní, aby si své koně dali do bezpečí. Nemyslím tím uvázaly na cestě či k domu, kde mohou vypuknout boje, ale do opravdového bezpečí, kde se jim opravdu nemůže nic stát. Pakliže tak neučitíte, riskujete jejich ztátu.

Vlastní rukou sepsal Gomez, Tribun republiky a cechmistr Vlků

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist