Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

18.05.12, 17:01 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Obklopena nepřáteli
Ze zamyšlení ji vytrhnul zvuk lehoukného zaklepání. Odložila sklenku vína na připravený stolek a otočila se od krbu ke dveřím. Velitel stráží se pohyboval podivně lehce, vzhledem k faktu, že nosil zbroj zpevněnou stříbrnými pláty. S tichým klapnutím zavřel dveře a uklonil se. „Vaše veličenstvo. Omlouvám se, že ruším po tak náročném dni, ale přináším znepokojivé zprávy od našeho zvěda.“ Zatímco jí velitel líčil svoje setkání s informátorem, v císařovně pomalu narůstal vztek. Když skončil, sedla si do svého křesla a trvalo dlouhou dobu než k němu znovu vzhlédla. „Je si tím jistý? Tohle by znamenalo rozsáhlejší spiknutí, než jen pár zločinců v Andoru.“ Velitel jen pokrčil rameny. Nedělal si iluze o důvěryhodnosti informátorů, neměl tuhle verbež rád. Chtěl císařovně odpovědět, ale intuice bojovníka ho přiměla k jiné reakci. Uskočil od dveří právě ve chvíly, kdy je rozrazil poryv magické energie. Ještě v pohybu vytáhl meč a postavil se do střehu proti dveřím. Na chodbě však nestál žádný útočník, pouze vířící silueta tvořícího se průchodu.
17.05.12, 13:15 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Noc plná ohňů
Všichni jsme o tomto zvyku alespoň jednou slyšeli, avšak jsme již zapomněli, jaká je jeho podstata. Je to zvyk již od prpovopočátku lidství. Ještě když se první lidé snažili dosáhnout obrazu jejich stvořitele Athona. Zapalovali obrovké dřevěné vatry, které měli Athona potěšit a zahnat připadné zlé bohy a magické bytosti, jenž měli lidem ublížit. Moudří a přírodymilovní elfové neviděli moc rádi vykácení s následním spálením mnohdy i celého lesa a proto se na lidi nechápavě dívali a neporozumněli oč lidem vlastně jde. Silní barbaři, jenž oheň pouze používali, ale ne oslavovali, rovněž nechápali, co lidi vede k tomu, takto plýtvat dřevem, které mohlo vystačit celé vesnici aspoň do jara.

Nicméně doba již pokročila. Dřevo použité bylo dobrovolníky vysekáno na území Thyrské republiky, proto nevidím jediný důvod, proč by se elfové mohli hněvat a rovněž mezi sebou rádi uvidíme proslulé pijáky z rodu barbarů s kterými můžeme změřit své síly! A to nejen v pití alkoholu. Složme na okamžik zbraně a pojdme se společně zasmát a pobavit. Vítáni jsou všichni, jenž si přinesou dobrou náladu a pár drobných na útratu.


KDY:Pověstná noc se bude konat poslední nedeli (27) tohoto měsíce, tedy před západem slunce (19:30).

KDE:Na míste bývalého Thyrského cvičíště – od hlavní Thyrské brány směrem po právé straně okolo hradeb.

CO BUDE:Těšit se můžete na zapalování a budování táboráků, přeskakování ohně, opékání buřtů a selátek, přes přátelskou soutěž ve vyřezávání lodiček až po honění zlatého prasete! Proto neváhejte a přijďte i VY!Závěrem žádám: hospodské či znalce oboru pivařkého, vinného a kořalkového, aby mi dali vědět, že mají zájem o prodejní plochu, jenž bude na místě. Dále vyzývám všechny pekaře, řezníky a uzenkáře aby připravili tradiční krmy hodnou tohoto svátku a rovněž dali vědět. Dále kohokoliv, jenž by chtěl trošku pomoci, aby neváhal a ve večerních hodinách mně vyhledal nebo jakkoliv kontaktoval.


Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
15.05.12, 23:18 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Druhý Ilerensko-Havantský turnaj trojic
Na vědomost se dává, že v nedělní podvečer dne 20. května letošního roku úderem 7 hodiny odpolední započne druhý turnaj trojic. Turnaj se bude odehrávat v Ilerenských cvičných arénách. Zápisné na trojici stojí 100 zl. Vybrané zápisné si odnáší vítězná trojice, jejich jména budou vyryta na pohár vítězů, který bude veřejně vystaven v rámci Ilerenského panství. Zápis je možný realizovat od půl sedmé. V návaznosti na první turnaj zůstává zachován název, jako uctivá vzpomínka na chmelnici anadarie, která na vždy zůstane v našich srdcích. Událost zaštiťuje svatý Řád rytířů templu.

Pravidla:
- Boj zahajuje a ukončuje troubení rohu.
- Mezi boji není dovolenou opouštět místo konání turnaje. Zásoby je možno doplňovat ze sedlových brašen nákladních koní.
- Během bojů není dovoleno měnit zbroj.
- Zákaz obírání těl padlých soupeřů a vraždění koní.
- Kdo padl se již nevrací do boje.
- Po dobu turnaje je udělena milost všem delikventům a zločincům, kteří se chtějí účastnit turnaje - smí přijet a přihlásit se, zákaz vstupu do města však nadále platí. Toto je podmíněno slušným chováním v rámci zákonů.
- Co není zakázáno jest dovoleno.

Silmor, rytíř templářský tohoto času herold Ilerenský
13.05.12, 21:51 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Zasedání senátu
Žádám všechny senátory, aby se dostavili na zítřejší zasedání, které proběhne v pondělí, dne čtrnáctého, o sedmé hodině večerní do budovy senátu.
Na programu bude diskuse o kandidátech za Thyrskou republiku, jenž se budou ucházet o pozici rytiře zemi Andarijské.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
11.05.12, 00:11 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Poděkování dárcům
Občané andarijští,
nový Ileren již nějakou dobu pevně stojí. Při této příležitosti musím poděkovat Thyrisu a Lewanu za materiální pomoc. Jmenovitě pak Konzulovi Gibraenu Artaliusi z Pretoriánské gardy a mistru řemeslníkovi Elensarovi z Menel Sangy.
Dále naše město jedná o vybudování hospodářské zóny. Proto vykupujeme návody na ovčárny. V případě zájmu mne vyhledejte.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
09.05.12, 15:13 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Thyrské trhy
Lide Andarijský, jak již bývá zvykem, tuto neděli (tedy dne 13.) od 8 hodiny večerní se uskuteční tradiční prodej výrobků od nejlepších řemeslníků perly jihu. Těšit se můžete na mnohé zbraně, zbroje, zvěř, drahokamy, drahocenné kovy, předměty dení potřeby i alchymie.

Proto žádám cechy či občany, jenž by rádi prodávali, aby vyhledali mou osobu a domluvíme se na podrobnostech.

Zároveň žádam osoby vlastnící cennou věc či návod, jenž by se jí formou aukce chtěli zbavit, aby mě rovněž vyhledali.


Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
07.05.12, 21:29 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Audience
Nechť je známo všemu lidu Andarijskému,

Z vůle jejího veličenstva Císařovny Kilias, je dnešním dnem vyhlášena volba nových rytířů císařské gardy. Každé z měst má právě týden, aby zvolilo nejvýše dva své zástupce. Z nich budou vybráni ti nejlepší, kterým bude umožněno vstoupit do služeb jejího veličenstva. Stanou se novou osobní gardou jejího veličenstva se všemi povinnostmi i právy tomu náležícími. Město, jehož zástupci nebudou shledáni vyhovujícími, zůstane bez možnosti navrhnout nové zástupce až do příští volby. Volba proběhne patnáctého dne tohoto měsíce s úderem sedmé hodiny večerní a pasování nových rytířů bude veřejně přístupné.

Při této příležitosti bude její veličenstvo Císařovna Kilias, udělovat audience soukromé i veřejné. Taktéž odpoví na několik dotazů, doručených hradní poštou. Vyzývám tedy všechny, kteří chtějí předstoupit před císařovnu, aby dne 15.5 dorazili na císařský hrad. Zejména, je žádána přítomnost zástupců Andorské městské správy.

Z vůle Císařovny Kilias, sepsal císařský alchymista Celsius
07.05.12, 10:25 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Tábor Rudých Písků
Trvalo jen chvilku, než se trhlina v předivu času a prostoru stabilizovala. Okraje se rozzářily zlatavým světlem a ostře oddělily oba světy. Velitel sklonil hlavu a sledoval stabilizační krystal, povalující se v blátě pod trihlinou. Po chvilce vzhlédl zpět k trhlině, kde už se objevil sám Tash Akara. „Můj pane.“ Velitel znovu sklonil hlavu, tentkrát však na znamení podřízenosti. „Oddíl prošel průchodem beze ztrát, takže nový krystal funguje. Začali jsme budovat opevnění a vyslal jsem jízdu na průzkum, měli by se vrátit co nevidět.“ Tash Akara mlčky pokynul rukou několika maskovaným mužům. Ti se zakrátko objevili v nově budovaném táboře a neslyšně se ztratili ve změti pobíhajících vojáků. Tash se pak znovu otočil k veliteli. „Záškodníci mají vlastní úkoly, ale poskytněte jim zázemí. Ta coura pořád nechce prozradit, s kým tam jednala, takže pokládejte všechny za napřátele a nechte záškodníky, ať nám zjistí zbytek. Nepouštějte se do žádných větších bojů, pamatujte že váš úkol je... “ Tashův monolog přerušilo několik táhlých zatroubení rohů. Pak se ze stínu blízkého lesa vynořilo velké množství pěších i jízdních bojovníků. Průchod a s ním i pohled na Tashe Akaru, se začal zmenšovat a tak velitel znovu sklonil hlavu. Zakrátko se průchod úplně uzavřel a velitel rychle vyskočil na koně. Rozpoutal se urputný boj o každý kousek země, ale lehce odění válečníci Rudých písků, nedokázali odrazit nápor těžce obrněné jízdy a jejich řady se brzy rozpadly.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist