Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

06.10.13, 21:36 odkaz přidal(a) Zullas
obrazek
Hra o trůn
Šedý Drak seděl za stolem a věnoval se obědu, když dveře do jeho pracovny rozrazili dva těžkooděnci a vedli sebou strážníka. „Co to má znamenat?“
Více vyzbrojený zbojník pravil. „Zničil mechanismus skrýše a tvrdí, že armáda je na cestě.“
Šedý Drak se jen usmál. „Zabijte ho a sežeňte posily. Já tuhle chvilkovou záležitost vyřeším rychle a teď zmizte!“ Když zbojníci zmizeli, pokračoval v jídle.

O několik hodin později
„Cože Šedý Drak mrtvý? Výborně, nyní přikročíme k dalšímu plánu.“ Usmál se zahalený muž a hodil muži objemný měšec.

Někde pod Andorem
„Měli jsme jen štěstí. Šedý Drak nám ukázal, že bez Šéfa se to rozpadne a vypukne chaos, pitomče!“ „Uklidni se a dej si sklenici vína. Šéf se co nevidět vrátí, všechno bude v pořádku a vůbec! Jdi si řešit ten svůj chlast a mně dej pokoj.“ Starší muž bouchl dveřmi a odplivl si. „ Až to tlustý prase někdo podřízne, je to v háji.“

Někde v pralese
Skupinka ozbrojenců seděla u ohně. „Podívejte se na ten plakát, kvůli tomu zatracenýmu kousku papíru mě ani neuklidnil fakt, že otrokářství je teď moje řemeslo.“
Náhle skupinku ozbrojenců vyrušil potlesk. Všichni se pootočili a ve stínu zahlédli postavu. „Kdo jsi?!“ vykřikl Mercer.
Žena přistoupila o krok blíž. „Můžu vám pomoci s vaším problémem, ale zadarmo to nebude.“
„Kolik?“
„Čtvrtinu vašeho zisku.“
Mercer se zamračil. „Tak pojď sem a pověz nám o té tvojí nabídce.“
06.10.13, 17:18 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Konec nebo začátek?
Byl podzimní podvečer, snad v ostatních městech padalo zlatavé listí a lidé s červenými nosy spěchali domů k horkému čaji, aby se ohřáli.
Někde tam, daleko. Tohle byl Imer, všechna roční období byla zasypána sněhem, absolutní nadvláda zimy beze změn - tak to měl Setam rád.
Přišel sice o krystal, ale usídlil se zde, by nabral zpátky svých sil. Daleko od lidí. Jediné, co by ho mohlo obtěžovat, byli skřeti nedaleko, ale o ty se rychle postarali Setamovi nohsledové, všudypřítomní hledači.

Dnes se však věci měly mít jinak. Se západem slunce se jeden ze zlatých hledačů přiblížil ve vší poníženosti k Setamovi se zneklidňujícím varováním.
"Ta špína se opovažuje rušit můj klid!" zařval démon, až z nejbližší římsy spadlo trochu sněhu.
"Jak se opovažují! Zlatí ke mně! Zbytek padejte hlídat! A zničte každého, kdo se přiblíží!" hulákal po hledačích.
Těžko říct, jestli rozuměli slovům, která k nim doléhala, každopádně démonův hlas byl natolik výhružný a hrozivý, že se hledači v mžiku rozprchli na svá místa.
A potom to začalo. První se objevilo několik málo pošetilců, kteří proskočili neznámým portálem uprostřed náměstí. Brzy se však přidali další, takže se z pošetilců stala početnější jednotka, která se nepříjemně rychle přibližovala k Setamovi. S hromovým řevem a svými Zlatými se musel stáhnout o něco severněji.

Poměrně brzy se probojovali až k démonovi, který stále neuznal svou prohru a povýšeně se tyčil nad hlavami bojovníků v celé své odpornosti. Nesnažil se vyjednávat, neměl zájem. Tak jeho stráže brzy popadaly jako shnilá jablka k zemi. A najednou, najednou zůstal sám. Andarijští se seběhli jako hladoví supi kol své kořisti a začali rvát cáry odporně páchnoucího masa a ničit ho jeho vlastními zbraněmi - kouzly. Setam se vzdal, až když ležel na zemi a z posledních sil zachrčel poslední kouzlo, tentokrát opravdu poslední.

Na mrtvého Setama dopadlo ještě několik ran ze setrvačnosti a vzteku, než lidé ustoupili a uvědomili si, že je opravdu konec. Nebo začátek?
Ať tak či onak, bylo načase vrátit se zpátky. Vlezlá zima se jim čím dál více zabodávala do tváří a odhalené kůže a nutkání zmizet z Imeru sílilo.
V tu chvíli si jeden z mužů všiml odlesku v zakrváceném sněhu. Zvedl úlomky krystalu a prohlédl si je mezi prsty. Spěšně je schoval do batohu a vrátil se k ostatním.

Zmizeli z ledového města stejně rychle, jako se objevili. Koneckonců, bylo to dobře. Zprávy se šíří příliš rychle na to, aby bylo bezpečné tam zůstávat.
A k jejich smůle příliš rychle na to, aby se Quarazom rychle nedozvěděl, že z jeho kumpána zbyla jen holá lebka.
Toho večera se řev Imerem rozlehl ještě jednou.
03.10.13, 14:29 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Zasednání republikového senátu a dění posledních dnů
Obyvatele republiky a celé Andarie slyšte!


Díky informacím od občanů a vlastní zkušenosti žádám, aby zloděj či skupinka zlodějů, která odcizila pět uren mocného a zapomenutého vládce Zareona, tyto urny urychleně vložili do truhlice na náměstí Republiky. Vyhnete se tak přímému ohrožení Vašeho života! Je na Vás, zdali neposlechnete a v lepším případě budete posléze vypátráni rukou zákona a bude s Vámi podle toho naloženo. Nebo v horším případě si Vás naleznou přisluhovači onoho vládce. V tomto případě Vás stihne jediné a to jest smrt.Rovněž vyzývám majitele podezřelých či zdobených uren, aby je patřičně zabalili do pytle, přiložili svitek kdo tuto nádobu vlastní a kde přebývá, a odnesli ji na stejné místo. Jestliže se ukáže, že je Vaše urna běžná a není to ta, kterou hledám, bude Vám co nejrychleji navrácena. Pokud to bude ta hledaná, budete odškodněni. Volba je jen na Vás. Učiňte tak nejpozději do této soboty večerního času. Pokoj Vaší duši.Dále bych touto cestou oslovil řemeslníky či obyvatele, jenž zrovna nemají nic na práci, aby se mi hlásili zítra (4.) po osmé večerní u portálu před hlavní branou.


Tuto neděli, popozítří (6.) měsíce desátého, proběhne zasedání republikového senátu. Je třeba probrat přímé ohrožení Republiky! Prosím o účast všechny senátory či jejich zástupce s plnou mocí. Plánovaný začátek je od osmé hodiny večerní.


Republika hledá nadějné brnkaly či básníky! Nájem, vybavení, stravu, něco peněz do ruky výměnou za váš čas a um. Zájemci o tento post či budoucí spolupráci, nechť mě vyhledají nejlépe v úřední hodiny - každé úterý a sobotu mezi osmou a devátou večerní.Vlastní rukou sepsal Gomez, Tribun a cechmistr Vlků
01.10.13, 21:51 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Cetka a Perla
Quarazom spokojeně poklepával holí o zem. Armáda se shromažďovala v hojném počtu, stejně tak rychle pokračovala v tažení k jihu. Thyris byl na dohled. Setam byl den ode dne nervóznější.
„Dnes jich bylo mnoho. Štěpí se!“ zavrčel podrážděně.
„Cetka.“, mávl rukou druhý z démonů.
„Cetka?!“
„Zmlkni a radši konej!“
Setam rozhněvaně sevřel kus krystalu a zmizel.

Klid ulic města Thyris narušil křik. Tmavovlasá žena zaběhla za roh jednoho z domů. Když s ostražitostí vykoukla, spatřila magický vír, z něhož se hrnula monstra. Velcí či menší, byly ty to bestie démonů. Uchopila stříbrnou dýku, kterou měla za opaskem a tiše se plížila podél zdi. Slyšela poplašné troubení trubačů města, viděla, jak se od brány hrnou bojovníci, aby město těch stvůr zbavili.
Uslyšela zlomyslný smích. „Ale, ale, ale…“
Prudce se otočila a ohnala se dýkou. Před sebou spatřila jednoho z démonů. Vztekle sykla a znovu proti němu vyrazila se zbraní v ruce. Velká pracna ji uchopila pod krkem, přirazila silou ke zdi a s jejím posledním výkřikem zmizeli z města…
29.09.13, 01:16 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Stínový jezdec
Ulicemi města se ozýval klapot koňských kopyt. Z noční oblohy padaly drobné kapky deště, vzduch se ochlazoval, ale to rozhodně neodradilo muže v tmavé róbě k procházce. Projel branou města Andor a vydal se směrem ke staré tržnici. Nervozita ovládala každičký sval v jeho těle, sípavě se nadechoval a jednou rukou neustále kontroloval kožený váček s mincemi, který se mu pohupoval u pasu.
Jeho kůň na blátivé cestě zpomalil. Z lesů okolo nich vycházely zvuky zvěře, která se zrovna probouzela k životu. Muž neklidně poposedl na hřbetě koně, zaryl mu paty do slabin a ten zrychlil.

„Máte peníze?“, zvolal muž v tmavém oblečení a s kápí přes hlavu.
„M-mám. A vy… vy tu věc?“ zakoktal se. Obchodník slezl z koně, v ruce neustále třímal váček s penězi a nedůvěřivě si osobu prohlížel. Z jeho tváře neviděl opět nic, jen špičku nosu. Podle zabarvení hlasu mohl jen tušit, že se jedná o mladého muže.
Cizinec vytáhl z černého pytle starobylou nádobu. V měsíčním světle se odrážela její perleť, zlaté lemování a ozdobné nožičky podstavce. Kolem dokola měla vyryto několik run, kterým však nerozuměl.
„C-co znamená ten nápis?“
„To není pro náš obchod podstatné. Podstatná je její hodnota. Vidíte jak je nádherná? Mistrovský kousek.“ Muž k němu natáhl ruce s nádobou a podbízivým hlasem dodal: „Sáhněte si na ni znovu, prohlédněte si ji.“
„Tak tedy dobrá.“, přikývl. Hodil mu vak zlatých mincí, vzácný poklad opět zabalil do černého pytle a aniž by na něco čekal, nasedl na koně a jel zpátky k Andoru.

O několik dní později
Podzim se pomalu, ale jistě hlásil ke své vládě. Noční ticho narušovalo jen cinkání dešťových kapek o střechy domů a zbroje několika strážných, kteří se potulovali na hlídce.
Obchodník si o sebe třel zkřehlé ruce, jeho kůň ho líným krokem následoval až do andorské odluky. Dole v přístavu se u země držela nevlídná mlha a zima se tu zdála být mnohem větší. I grošák si toho byl vědom. Nastražil obě uši, několikrát odfrkl a neklidně pohodil hlavou.
„Klid. To nic není, starochu. Jen trocha mlhy.“ Aniž by si to byl uvědomil, za zády se mu mihl stín. Grošák tentokrát vyplašeně zaržál.
„Co je ti? Starochu klid.“ Muž se snažil uchopit uzdu a svého čtyřnohého přítele uklidnit. Jeho pokusy byly marné až do chvíle, kdy koňským hřbetem projela čepel dlouhého meče. Obchodník zařval, upadl na zem a se šokovaným výrazem ve tváři sledoval, jak se jeho letitý kůň sune k zemi. Z hrdla se mu ozývalo tiché ržání, dokud neutichl úplně v tratolišti krve.
„C-c-co…“ rozmáchl nešťastně rukama. Najednou to uviděl. Stín. Vlastně dva. Zhmotnily se přímo před ním. Obrovský kůň a vedle něj stál muž. Muž v těžké zbroji a s dlouhým zdobeným mečem. „P-p-proooč?“ vyrazil ze sebe.
Stínový muž se rázem ocitl přímo před ním. „Vrať, co jest pod mou ochranou.“
„Och-chranou?“
Nastavil dlaň. „Můj král si to žádá!“, jeho hlas byl ledový jako smrt. Pozvedl meč.
„N-nevím, o čem to mluvíte a můj kůň…!“
Jedno jediné máchnutí meče stačilo k tomu, aby stínový rytíř podélně rozpůlil obchodníkovo tělo. Kůň za jeho zády zahrabal kopytem, oba prošli skrz kamennou zeď přístavního domku a z krbové římsy sebrali to, co jim náleželo.
24.09.13, 10:39 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
V prach se obrátíš...
Ohnivé peklo? Ale kdeže. V očích démona trocha plamínků, které dostatečně zabavily smrtelníky, kteří urputně bránili už tak dost poničenou pevnost. Z okolních lesů doutnalo, nebylo totiž už nic, co by mohlo hořet. Vše se v prach obrátilo. Magické ohně pohltily i zdi Severní brány. Setam procházel bojištěm, posílal další hledače, aby ztrestali i ty poslední, kteří ještě marně doufali v odražení útoku.

O několik hodin později se pod noční oblohou ozvalo tiché lupnutí. Quarazom se zjevil po boku svého společníka. Oba shlíželi z poničené věže brány, která v minulosti dělila území města od divočiny.
„Bylo to snadné. S takovou armádou nám padne k nohám každé město.“, prohlásil Setam, který si už zase prohlížel bílý kámen ve svitu měsíce.
„Zbytečné. Stoč síly k jihu, to je to jediné, které musí padnout, a pak už nemusíme marnit čas dobýváním kdejaké ubohé vesnice, kterou brání banda krys.“
„Ale to kámen už nevydrží, musíme pomalu!“ zakvílel nesouhlasně démon.
„Přestaň!“ štěkl. Nenáviděl to jeho kvílení, nenáviděl tu dětinskost, se kterou si prohlížel každou cetku. Strhl mu přívěšek z krku a zamával mu jím před očima. „Snaž se, aby to vydržel!“
Setam mu mlčky sebral kámen, znovu si jej připevnil ke krku. Přejížděl po něm dlaní jako by to bylo jeho vlastní, čerstvě narozené robátko. Nakonec jen kývl, nic jiného mu ani nezbývalo.
22.09.13, 17:15 Tarkas odkaz přidal(a) Crolvius
obrazek
Oznamení města Tarkas
Huu,

ráda bych vám oznámila, že byly opraveny dva pronájmy v Tarkasu a jsou nyní volné k užívání za skvělé ceny. Dále oznamuji již očekávaný příchod nových obchodníků. Jejichž služby budou také k volnému využití.
V neposlední řadě bych ráda oznámila, že cech Řemeslníků přijímá nové lidi do svých řad. Proto neváhejte, a připojte se k nám ať už se věnujete čímkoliv. Vyhledat můžete slečnu Liss, Herravo, nebo Stenilii.

Podepsána starostka Liss
21.09.13, 22:41 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Závody lam
Příští neděli 29. září od osmé hodiny večerní proběhne velkolepý závod lam! Každému účastníkovi bude zvíře zapůjčeno ve stavu schopném závodu skrze překážky!

Portály na závodiště budou umístěny v každém městě. Zápisné pro závodníky činí 10 zlatých, obecenstvo má vstup zdarma. Na místě je možno uzavírat sázky.

Výhrou je 50% z vybraného vstupného a malé překvapení.

Těšíme se na vás!

.....................................................................................................................


Gratulujeme vítězům a děkujeme za účast!

1. místo
Liss

2. místo
Cannius

3. místo
Joseffa

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist