Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

16.04.12, 22:09 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Přestavba Ilerenu
Občané andarijští,

pevnostní město Ileren je již od včerejška opravené a přístupné. Nadále probíhají drobné úpravy, teď už se ale nemusíte bát, že vám spadne cihla na hlavu. Budeme rádi, když se na Skvost severu, Poslední výspu civilizace a Strážce hranic císařství přijdete podívat.

Množí se mi žádosti o zřízení dalšího ubytování v Ilerenu. Bohužel máme vzhledem k pevnostnímu charakteru města velmi omezené možnosti. Přesto s císařskými úředníky budeme dále jednat o případné stavbě předměstí s hospodářskými oblastmi, po kterých je také velká poptávka. Proto vás žádám o trpělivost.

Nakonec si vás dovolím pozvat na soutěž o post ilerenského hospodského. Bude probíhat v nové ilerenské hospodě v neděli dne dvaadvacátého tohoto měsíce se západem slunce (osmá hodina večerní). Od nového hospodského budeme požadovat veselou povahu, chuť konat a pořádat různé kulturní akce a v neposlední řadě také dobré pivo. To vše si ověříme v několika disciplínách. Zájemci nechť se dostaví o půlhodinu dříve. Vítěz pak získá půlroční vlastnictví hospody a vybavení dle libosti zdarma.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
15.04.12, 00:06 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Stará šachta
Vodní příkop překonali jedním dlouhým skokem. Jejich osm nohou snadno našlo skuliny v pískovcové stěně a skupina záškodníků se bleskurychle přehoupla na ochoz hradeb. Neslyšně se rozběhli do všech směrů a hledali příležitost, jak polapit neopatrného obyvatele města. Neslyšní útočníci získali výhodu překvapení, ale brzo narazili na tuhý odpor. Obyvatelé města jim vyrvali ze spárů jejich kořist a zatlačili záškodníky zpět do lesů. Pronásledovali je až k Bažinám Klah, kde našli zničený tábor archeologů, plný pavoučích záškodníků. Bylo jasné, co se stalo… Archeologové prokopali vstup do Staré šachty!
13.04.12, 21:53 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Výprava a Výzva
Řemeslnící, poutníci, obchodníci... bojíte se na cestách do Thyrských dolů o své nákladní koně či vlastní životy? Nechcete přivazovat Vaše čtyřnohé věrné pomocníky před doly a nechávat je tak napospas těm divým šelmám jenž ve smečkách sužují okolí téměř každého dolu? Chopte se zbraní! Pojďme společně vyřídit tyto smečky divých šelem! Popadni zbraň, nasoukej se do zbroje a přijď v úterý dne 17. před západem sluce (19:30) na nádvoří u radnice. Pojďme udělat naše město bezpečným a prosperujícím. Vítani jsou všichni občané i neobčané, lidé i nelidé, vojáci či řemeslníci, kteří už maj dost pohledů na své rozsápané koně! Přijď i TY!

Dále vyzývám všechny majitele návodů na ovčárny, kterým tyto návody překáží, aby je nabídli k odkoupení. Thyrská republika nabízí za velkou ovčárnu 800, za střední 550 a za malou 300 zlatek na ruku. Kdo bude chtít návod darovat nezištně, má rovněž možnost. Výkup bude omezen, proto neváhejte a vyhrabte ony svitky, jenž pouze leží a tlí ve Vaší truhlici.

Závěrem vyzývám opozdilce, kteří se ještě nerozhodli, zda postaví či nepostaví pole, ovčárnu či jakoukoli jinou vhodnou stavbu, aby mne co nejdříve vyhledali a vznesli žádost.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
10.04.12, 23:33 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Napnutí plachet
Zvedněte kotvu!“, zaznělo z úst velitele lodi: „Napněte plachty a vyčkejte na vítr.
Již bylo vše nachystáno na plavbu do klidných zemí, za poklidným dlouhým životem bez bojů a válek, bez lidského hašteřeni o moc, tam kde moudrost byla nadevše.
Najednou se vzedmul vítr a vznesl mrak prachu, který letěl vzduchem. Ten mrak prachu dlouho ve vzduchu nevydržel. Narazil na překážku. Pokryl elfské štíty a zastavil se o jejich zbroj. Ruka otřela štít, který ve slunečním svitu znovu odkryl svůj lesk. Na molu stála hrstka elfů loučící se s rodinou. Třímaje v ruce čepel mandaly zasunuté v pochvě a opřeny o štíty pozorovali odplouvající loď.
Aran lewanský se otočil k hrdým elfům, odhodlaným bránit domov, jenž jim byl před dávnými věky dán, a pronesl: „Je čas postavit se znovu vzdoru chamtivosti a moci, bohatství a bezprávý. Krása a moudrost jsou ubíjeny v kalužích krve ve velkém. I prostý elf, je-li mu dána elfská zbraň jednoty a odhodlání, dokáže více, než-li hordy skřetu a jiných stvoření, jenž násilím ničí tuto zem!“ Po těchto slovech se otočil a naposled se ohlédl za lodí mizící za horizontem.
V tu chvíli se mezi stromy ukázalo několik neznámých elfských tváří. Pozvedli ze země zbraně, které nikdo nedržel. Utřeli je do šatu a s leskem hrdě pozvedli. Najednou na molu stálo více elfů.
Po několik dní přicházeli další a další. Každý elf, jenž v sobě našel elfa, dostal šanci v Lewanské armádě, která se utvářela ve hvozdech. Dveře byly otevřeny i těm, kteří dříve neuspěli v tvrdém výběru do služeb lewanského Arana. I nečistým elfům byla dána šance vrátit se na cestu Nistřina národa.
10.04.12, 23:08 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Přestavba Ilerenu - upozornění
Upozornění zejména pro nečestné psy z Kulguru a podobné loupeživé bandy: Po dobu přestavby ilerenské pevnosti budou veškeré půtky na celém našem panství trestány nejtvrdšími možnými tresty. Naší úlohou je bránit hranice císařství před démonickým nepřítelem a rozhodně se při tom nenecháme vyrušovat těmi, co to nechápou.

Dále se všichni vyhýbejte, pokud je to možné, oblastem, kde se staví. Je zde nebezpečí pádu trosek. Rozhodně si tam neuvazujte koně.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
09.04.12, 23:32 odkaz přidal(a) Ruff
obrazek
Umění přežít
Chlad, mlha a sníh. V pozadí toho všeho jsou vidět obrysy šedých studených hor, všudypřítomný sníh dává najevo v jakých končinách se nacházíme. Krev a křik! Po okraji lesa, kde stromy zatížené sněhem vyváří úžasnou podívanou, běží postava tak drobná při srovnání s horami v pozadí, avšak tak úchvatná a masivní při podrobnějším zkoumání. Barbar, vysoký jako Mrogroth sám, na sobě mající masivní kožešinovou kazajku a v ruce Ogris, zbraň podobnou dýce s masivními zuby na ostří, jež byly úmyslně vybroušeny pro větší újmu oběti. Běží, zmrzlý sníh mu křupe pod nohama a ledová krusta praská jako sklo. Je udýchaný, neustále se otáčí, očekává útok avšak neví odkud a kdy přijde. Zpomaluje a větří, přidřepne a vytasí. Znehybní se a čeká. Na kraji lesa se objeví obrovské stvoření podobné medvědovi, zlatavo-bílé barvy s obrovskými rovnými kly ostrými jako hrot kopí. Stvůra o barbarovi, přikrčeném ve sněhovém závoji, prozatím neví, a to se ji má stát osudnou. Barbar se zničehonic vymrští, zařve a skočí po stvůře. Při doskoku se ožene dýkou a zraní tvora po celé šíři jeho boku. Tvor se ožene. Pokusí se barbara probodnout svými kly. Muž to očekává, chytne se za kel a naprosto přesně se přimáčkne na
tvora mezi jeho zubiska. Tvor neschopen se bránit umírá pod rychlým sledem ran dýkou. Barbar se dá do práce. Začne stahovat tvora z kůže. Musí donést jeho kůži aby dokázal svou odvahu svému kmeni a stal se jeho bojovníkem. Zkouška je za ním…


Nedělní podvečer, 6 hodin. To bude ta chvíle. Je čas určit šampióna, nezdolatelného bojovníka! Každý dostatečně odvážný dostane příležitost porovnat své síly v souboji proti zvěři a zároveň proti muži. Každý dostane příležitost stát se legendou!

Co sebou? Nic!
Kde? Ilerenská cvičná obora!

Z důvodu stavebních prací v Ilerenu odkládáme rituální boje na neurčito.

Drungor
08.04.12, 23:23 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Stěhování Ilerenu
Občané Ilerenští,

v neděli v dopoledních hodinách dorazili do Ilerenu císařští stavaři, kteří celé město opraví a uvedou znovu do bojeschopného stavu. Stavební úpravy budou vskutku rozsáhlé, proto žádám o vyklizení města do úterní půlnoci.
Při této příležitosti připomínám i sbírku, která se pořádá právě na tuto přestavbu. Truhlu Dary Ilerenu, kam můžete příspěvky házet, naleznete hned vedle portálu.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
05.04.12, 21:02 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Obřad veliké noci
Buďte zdrávi dobří křesťané v zemi Andarijské.
Tímto listem bych vás chtěl pozvat na slavnostní zapálení ohně. Symbolu Boží přítomnosti a jeho síly i jeho lásky, následované zapálením paškálu. Celá slavnost pak bude ukončena Exsultetem, velikonočním chvalozpěvem za svitu svící.
Samotný obřad konati se bude u Katedrály svatého Albrechta o 9 hodině večerní dne 7. měsíce tohoto.
Jako poslední bod naší slavnosti bych vás také rád upozornil, ze ti kteří budou chtít přijmout Boha do svých srdcí, tak zde bude možnost přijmout svatý křest.
Za řád Templářských rytířů a všechny dobré křesťany sepsal mnich Caer Irchaveg

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2019 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist