Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

03.06.13, 19:48 odkaz přidal(a) Erreth
obrazek
ANO či NE
Ve čtvrtek 6. 6. s úderem 19 hodiny večerní, se uskuteční další z oblíbených turnajů „ANO či NE“. Přijďte porovnat své znalosti s ostatními, pokořte náš záludný labyrint a odnesete si zajímavou výhru. Startovné je stanoveno na pouhých 10 zlatek. Průchod do labyrintu hledejte u hlavního portálu každého z měst.

Těšíme se na vás!
29.05.13, 22:11 odkaz přidal(a) Erreth
obrazek
Pýcha předchází pád
Před pár dny
"Ahóóóóóój!", přebil námořníkův křik vlny šplouchající o příď lodi a blízké pobřeží. Jeho pozdrav dolehl až k uším mužů na pobřeží, jež zrovna přenášeli nějaké bedny sem a tam a na kraji pralesa zrovna stavěli velký stan. Práci zanechali a jali se mávat lodi, která právě přirážela k provizorně vybudovanému dřevěnému molu. Následovalo uvítání a pár trapných chvilek, kdy se sejdou kultury s různými zvyky slušného seznámení. Slovo dalo slovo a za pár hodin loď zase odplouvala zpět na svou plavbu, bohatší o nějaké zásoby a chudší o jednoho otroka.

Pár dní poté
Plešatý muž na hnědém oři projížděl v doprovodu svého věrného ochránce mohutnou městskou branou. Hledal informace, chtěl prodat své nově nabyté zboží. Doslechl se o blížícím se jarmarku, to vypadalo jako skvělá příležitost. Byl sice varován, ale kdo mu co může, on je přece Král!

O pár hodin později, na jiném místě
Plápolající oheň rozháněl tmu a vrhal stíny na po zuby ozbrojené muže, zbytky ruiny a okolní les. Napětí v okolí bylo tak husté, že by se dalo krájet. Jeden z mužů začal hovořit hlubokým, klidným hlasem: "Pánové, bratři. Vítám vás na dnešním koncíliu, svolal jsem vás ve věci projednání záležitosti...", hovořil ještě chvíli, stručně, k věci, nikdo ho nepřerušoval "... čímž se zprotivil zvyklostem naší organizace a proto bude zabit. Je někdo proti?" Jen pár zbrojí zacinkalo, jak se někteří muži nahnuli k sobě a tiše zamumlali pár slov, nikdo však nepromluvil nahlas, ani nezvedl ruku. Po pár vteřinách ticha onen muž opět promluvil: "Dle zvyklostí bude na toto zabití najat někdo mimo naši organizaci."

Čtvrtek, pozdě v noci
Plešoun dopsal a zapečetil svitek a podal ho svému pobočníkovi: "Tady máš, dovez to těm přístavním krysám." Pobočník jen tiše kývnul a vyrazil na cestu. Zrovna se blížil k hlavní bráně, když tu ho zastavilo zvolání: "Stůj, je-li ti život milý!" A tak tedy zastavil, na odrzlé zlodějíčky si vždycky chvíli času udělal. Tentokrát to ale byla chyba. K jeho velké smůle, ta poslední. V krátkém boji z něj mág udělal něco, co vzdáleně připomínalo hodně připálené pečené prase.

Zmizení pobočníka však vyvolalo obavy v jeho vůdci. Plešatý král si najednou nebyl tak jistý svou nedoknutelností... "Skutečně si dovolili na mě poslat vraha? Jaká drzost! A co když se to psaní dostalo do špatných rukou...?!", přemýšlel a bál se usnout.
29.05.13, 21:03 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Pivobraní
Vážení obyvatelé této země!
Konečně přišlo jaro a spolu s ním i teplo! Těm z vás, kterým za tuto krátkou dobu stihlo vyschnout hrdlo, a toužíte jej svlažit zlatavým mokem, zasílám touto cestou pozvánku na Pivobraní, které se uskuteční v neděli 2. června od 19 hodiny večerní ve městě Thyris! Hostinská Robin a její pomocnice vás uvítají s úsměvem na rtech, malým občerstvením a s plnými soudky piva.

S sebou si přineste dobrou náladu, svůj oblíbený korbel nebo jen dobře naladěný hudební nástroj, ať si zazpíváme!
26.05.13, 16:58 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Novinky z Thyrské republiky
Poslední měsíce Republikou rezonovaly zvuky kamenického kladiva a klínu i biče otrokářova. Tato doba se totiž nesla v duchu významných změn pro město; na západ od hradeb byla podstatně rozšířena, defakto nově zbudována, hospodářská oblast. Krom přesunu ohrad ze špatně dostupných plání jižně od Thyrisu zde byl pokácen prales a zem rozorána, připravena k osetí.
V současnosti tak má každý thyrský cech, který do oblasti investoval, k dispozici polnost. Tribunovou zásluhou rovněž stojí i veřejná pole, určená pro občany bez cechovní příslušnosti.
Rád bych proto poděkoval panu Tribunu Gomezovi za jeho významné organizační i materiální přispění k projektu.

Druhá významná změna je pak rozšíření jádra města. Perla jihu zažívá populační rozkvět a kapacita nájmů začíná být nedostačující, proto nechal Senát zasypat vnitřní příkop při jižní hradbě. Díky obětavé práci otroků zde dnes stojí rozlehlá parcela, na níž budou v budoucnu postaveny nové nájmy.

Republika je tak nyní otevřena nejen novým investorům do nových polí či nájmů, ale všem, kteří by chtěli žít v nejlepším městě na Andarii. Přijďte bydlet do Thyrisu. (Republika samozřejmě hradí náklady s příchodem spojené)

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius, velitel Gardy a vládce Thyrské republiky.
24.05.13, 11:45 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Thyrský Jarmark
Občané republiky a lide roztávající Andarie! Tuto neděli dne 26. po západu slunce (20:00) proběhne za hradbami našeho města jarmark. Těšit se můžete na mnohé zbraně, zbroje, zvěř, drahokamy, drahocenné kovy, předměty denní potřeby a alchymii. Součástí jarmarku bude i dražba sošky papouška. Pro anonymní zájemce byla na místě konání umístěna zabezpečená truhlička, kam můžete vhazovat své nabídky. Samozřejmě vyhrává nejvyžší nabídka!

Proto žádám a vyzývám cechy i občany, jenž by rádi prodávali, nebo měli nějaký cenný návod do dražby, aby vyhledali mou osobu a domluvíme se na podrobnostech.

Zastihnout mě můžete po setmění v budově radnice na náměstí či na komunikačních krystalech nacházejících se na portálu, u radnice nebo u sídla Řádu Stříbrného Vlka.


Vlastní rukou sepsal Gomez, Tribun a cechmistr Vlků
22.05.13, 21:37 odkaz přidal(a) Erreth
obrazek
Poslední úder
Vzduch se ochladil, mráz štípal do tváří a v lese, nedaleko Andoru bylo slyšet vyplašené ržání koní. Po chvíli utichli. Jeden z ledových draků trhal zvíře na kusy, stejně jako to dělali další Wyrmové opodál. Sníh se zbarvil krví, krmili se, dlouhým jazykem si přejížděli po smrtících zubech a poté spokojeně ulehali do sněhu okolo své paní jako bdělá stráž.
Nechala draky v lese, mávnutím hůlky se ocitla na vrcholku hory u města Margaard, odkud měla dobrý výhled na jižany. Během posledních několika dní slunce zesílilo, Jaro jí vzdorovalo a musela uznat, že se mu to dařilo. Rozčileně zaskřípala zuby.
Thyris. Jak krásné město. Zlaté zdi se třpytily stejně jako drahé kamenní v odlesku slunce.
Jak by asi vypadalo pod masou ledu a sněhu? Vysoké věže pod sněhovou peřinkou, to by byl pohled! Bylo to šílené, ale mohla se o to pokusit. Znovu ukázat tomu hlupákovi svou sílu, ovládnout poslední z měst a zasadit tam svůj krystal!
Opět mávla hůlkou. Znovu se ocitla mezi svými draky. „Zítra bude náš den. Zítra po západu slunce, moji drazí.“
17.05.13, 14:53 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Zasedání republikového senátu
Tuto neděli, dne devatenáctého měsíce pátého, se uskuteční zasedání republikového senátu. Plánovaný začátek je od osmé hodiny večerní. Prosím o účast všechny senátory či jejich zástupce s plnou mocí.

Vlastní rukou sepsal Gomez, Tribun a cechmistr Vlků
12.05.13, 20:56 odkaz přidal(a) Erreth
obrazek
Jaro se probouzí
Mladý lovec pobíhal po lese. V jedné ruce pevně svíral luk a v druhé připravený šíp. Nervózně se rozhlížel po okolí, od úst mu šla pára a srdce mu tlouklo jako splašené. Od úsvitu stopoval vysokou zvěř, aby bylo co jíst, jenže ona, jako kdyby zmizela. Mezi stromy občas proběhl malý zajíc nebo divoké prase. Po laních však nebylo památky. Z povzdálí uslyšel vlčí vytí. Trhl sebou tak prudce, až se zapotácel a upadl do sněhu. S tichým klením se postavil na nohy, oprášil ze sebe mrazivé vločky sněhu a pátral dál. Znepokojovalo ho, že vidí až příliš mnoho stop, které se táhly směrem k městu a rozhodně nebyly mírumilovného tvora. Tohle byla smečka, která hladověla.

V ulicích města Thyris se tetelil teplý jarní vánek. Ačkoli se zdejší obyvatelé nikdy neobávali toho, že je zasáhnou třeskuté mrazy jako sousedící země, poslední dobou se šuškalo o ledových vánicích blížícím se k jihu.
Muž v lesklém plášti procházel branou města, v ruce svíral zářivě žlutý květ a spokojeně se usmíval. Chyběl mu už jen jeho Paprsek. Stačilo jej ukovat a ukončit tak vládu Zimní královny. Věděl, že to nebude snadná bitva, alespoň protentokrát ne.

Obrovský drak líně mávl křídly, aby odehnal sněhové vločky, které kolem něj poletovaly. Už nějakou dobu ležel ve sněhu a upřeně sledoval svou paní. Bílý šat jí vlál ve větru stejně jako stříbřité lokny vlasů. Cítil, že zuřila, ač ze sebe prozatím nevydala ani hlásku.
Další z krystalů byl na svém místě. Vládne téměř na celém území a lid trpí, přesně tak, jak si přála.
Stála na vrcholku hory, rukou přejela po krku svého dračího mazlíčka, když stočila svůj pohled směrem k jihu. Znepokojivě vřískla. Věděla, že se o to pokusí. Hlupák s kytkou! Zatracené Jaro!
Rozezleně máchla hůlkou a město pod nimi se ocitlo ve smršti ledové vánice. Drak si olízl tlamu, nechal ji vylézt na svůj hřbet a znovu mávl křídly…

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist