Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

28.10.18, 15:06 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Výsledky soutěže o pokoření doupěte Skarfů
Vážení dobrodruzi,

je mi ctí vyhlásit výsledky soutěže o pokoření doupěte Skarfů.

Jedinou skupinou, která toto podzemí úspěšně pokořila, byla ve složení pánů a dam: Tamir, Ondara Laror, Akello d'Reu, Irven, Seregon de Celeg, Cirila, Gardista Dirion, Dirvious.

Žádám tedy tímto zástupce výše zmíněné skupiny, aby mne vyhledal a vyzvedl si svou cenu. Dle stanovených pravidel máte jako skupina nárok na odměnu za 3. místo - návod na výrobu zbroje/zbraně z libovolného kovu, bedna koňaků.

přeji příjemné podzimní dny
Owenna
28.10.18, 14:58 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Výsledky knižní soutěže
Vážení autoři,

děkuji všem za sepsaná díla a je mi potěšením vyhlásit výsledky knižní soutěže. Rozhodování to bylo tentokrát vskutku těžké.

1. místo
Eressiel - Kniha Písně

2. místo
Ebro - K povaze dialektů barbarských

3. místo
Inesia - Inesiina dobrodružství


Všechny odevzdané svazky budou vystaveny ve veřejné knihovně nad Andorskou bankou. Ostatním autorům, kteří se neumístili, zasílám po poslovi symbolických 100 zlatých za účast.

sepsal
hradní knihovník, archivář a písař Golder

23.10.18, 18:57 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Lví zápasy
Vážení občané Margaardu, ráda bych vás pozvala dne 27. tohoto měsíce roku osmnáct o půl šesté večer, na Lví zápasy, akce se bude konat na cvičišti v Margaardu. Soutěžící si mohou přinést vlastního horského lva, nebo mu bude přidělen z města. Vítáni jsou i všichni obyvatelé Andarie. Připraveny pro vás budou zajímavé ceny. Zápisné je 5 zlatek. Těšíme se na účast.


Za hradiště Margaard
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Starostka Aishlyn
22.10.18, 13:26 odkaz přidal(a) Gibraen Artalius
obrazek
Starý Konzul
Čtyři muži se zachmuřenými výrazy stáli na střeše Citadely, obestoupeni kolem posvátného kamene Praetoriánské Gardy. Protože byl dav srocen nedaleko odtud, před branou Praetoriásnké pevnosti, doléhalo i zde jeho neskrývané nadšení z blížící se popravy Konzula Gibraena Artalia a rozpuštění Gardy. "Zasranci," ulevil si Konzul na adresu procesí, zatímco se opíral o krumpáč. Potom svůj zrak obrátil na Rockhuna a Gomeze, kteří stáli poblíž: "To platí i pro vás." Tribun mu odsekl vzápětí.

Konzul nyní přejížděl prstem prstem po kameni tak jako po textu na stránce vzácné knihy, a hledal své jméno. Byl to obdivuhodný seznam, ne tak svou velikostí, byť ohromnou, jako spíš velikostí nositelů těchto jmen - Konzulové, někteří dokonce i Králové, lidé, kteří svými schopnostmi, charismatem či velkými skutky nejen vyrovnali, ale hravě překonali kohokoli, kdo se kdy vyskytl v Andarii - Christian D'Ruah, Gebethor, Malagar či Alkin de Serevin. Není divu, že právě tito mužové byli schopni získat důvěru a bezpodmínečnou věrnost těch nejlepších, vojáků a důstojníků Praetoriásnké Gardy, výkvětu lidské rasy. Konečně se pohyb Konzulovy seschlé ruky zastavil na řádku GIBRAEN ARTALIVS, CONSVL PRAETORIO. Byla to čest mít své jméno zde, po boku čtveřice jeho předchůdců. Chvíli nad tím mlčky přemítal, než se konečně odhodlal pozvednout krumpáč a vší silou jím udeřit tam, kde tušil svůj řádek. Bez efektu. Kámen zajiskřil, ale zůstal jinak nedotčen. Byl to slabý úder. Konzul se odvrátil od kamene a dílem slabostí, dílem malomyslností, upustil krumpáč. Pokynul na vojáka v modrém plášti, čtvrtého muže stojícího na střeše, aby se zpečetil osud Praetorie. Kdo jiný byl pro takovou úlohu vybranější, než Quandil, jenž svůj život spjal s Gardou téměř od jejího počátku?

Válečník se nerozpakoval a když ocelový hrot krumpáče dopadl na cíl, kámen pukl vedví. Konzul sebou nejdříve zděšeně trhl, poté rezignovaně poklekl a začal naříkat a vzlykat. Těžko šlo věřit tomu, že byl tím samým mužem, který kdysi prošel Imerským vyhnanstvím, pomáhal s návratem Praetorie do Perly jihu či vyhlásil válku samotnému císařství. Tím samým mužem, kterého vojáci provolali za Konzula. Vysoký věk, měsíce samovazby a životní zklamání se na něm nedobře podepsaly. Jeho tělo i mysl byla v troskách, stejně jako Praetoriánská Garda. Pro tohoto starce bude poprava jistě vysvobozením, pomyslel si leckdo z přihlížejících, když starého Konzula odváděli k popravišti před Citadelou... A vskutku byla.


GIBRAEN ARTALIUS31.12.2007-21.10.2018
PRAETORIÁNSKÁ GARDA 24.11.2006-21.10.2018
22.10.18, 11:02 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Strašidelný večírek
Vážení a ctění,

rozloučili jsme se s létem a je na čase, abychom přivítali chladnější dny podzimu a zimy. Při takové příležitosti bych vás všechny ráda pozvala na strašidelný večírek, který se bude konat pod hvězdnou oblohou a to dne 4. listopadu, roku 18, od osmé hodiny večerní.

Jelikož je to strašidelný večírek, přijďte všichni v kostýmech a maskách. V průběhu večera vyhlásíme nejlepší masku, zahrajeme si soutěž, prolijeme hrdla výborným vínem a pojíme nějaké ty nevšední laskominy.

Těším se na vás
Owenna
18.10.18, 12:50 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Rozsudek nad Praetorianskou gardou
Vážení občané císařství,

Vzhledem k neschopnosti se podvolit vůli naší císařovny a neuznání změn z tohoto plynoucích, bude Praetoriánská garda v čele s Konzulem Gibraenem Artaliusem rozpuštěna.

Samotný Konzul s rozpuštěním gardy propadne hrdlem. Ostatním členům gardy bude umožněno beztrestně dožít za příslib míru v citadele, jenž i nadále zůstává v opatrování gardy. V opačném případě budou vyhnáni a postaveni mimo zákon.

Poprava proběhne tuto neděli 21. dne 10. měsíce 18. roku v sedm hodin večer.


Za Thyris podepsán Tribun Gomez a Gardista Rockhun Teyrnon
18.10.18, 10:06 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Cvičení obyvatel Margaardu
Žádám obyvatele hradiště Margaard, aby přišli tuto neděli 21.10. od 17 hodiny k hlavní bráně hradiště. Bude se zde konat veřejné cvičení. Na programu bude především taktická obrana. Musíme se mít na pozoru, před tím, co se na nás chystá.


Gardistka Penelo
09.10.18, 00:04 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Schůze obyvatel
Vážení občané Margaardu, ráda bych vás pozvala 13.10. ve 20 hodin na schůzi obyvatel, kde probereme vaše přání a požadavky. Zároveň žádám, aby se z cechu Slovanů a Waltari dostavili cechmistři, případně jejich zástupci. Sejdeme se v zasedací místnosti, nad bankou.

Zároveň podotýkám, že místo Herolda je stále neobsazeno, pokud by se našel někdo takový, nechť se také dostaví, nebo mne přímo vyhledá, či zanechá svitek ve schránce u mého domu.


Za hradiště Margaard
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Starostka Aishlyn

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist