Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

13.11.18, 10:21 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Zasedání na hradě
Vážení starostové, vážené starostky,

na den 28. listopadu, roku 18, od osmé hodiny večerní svolávám schůzi v prostorách hradu.
Žádám o přítomnost všechny starosty měst a gardisty.

Dále žádám osobu zvanou Legát, aby přijala mé pozvání na hrad a dostavila se v nejbližších dnech.

vlastní rukou sepsala
císařovna Kilias
28.10.18, 23:53 Andor odkaz přidal(a) Starosta Truls Rohk
obrazek
Andorské pole a zbraně v Andoru
Vážení občané Andoru,
dnes opět po měsíci proběhla kontrola pronájmu polí, zda jsou pronajímána, tak jak nařizují zákony Andoru. Bohužel velká část polí byla pronajata protizákonně. Většina pronajímatelů měla přes měsíc na to, aby si zažádala o vyjímku, popřípadě se snažili nějak situaci řešit, nestalo se tak, proto byla u polích, kterých se to týkalo, zrušena nájemní smlouva.

Pokud se situace bude opakovat a nájemníci budou zcela evidentně porušovat zákony Andoru, bude jim v budoucnu jakýkoliv pronájem polí odepřen, ať se bude jednat o jednotlivce či o cechy.

Zároveň bych rád dal na vědomí, že do odvolání je po celém Andoru vyhlášen zákaz držení zbraní, vyjímkou samozřejmě jest obrana města.

Truls Rohk
28.10.18, 15:44 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Císařský zatykač
Vážení obyvatelé Andarie,

připomínáme, že je i nadále vypsána odměna ve výši 5 000 zlatých za dopadení živého muže, který si říká Tarceas. Tato osoba je vina ze zločinů proti císařství a zákonům Andarie. Dopadenou osobu předveďte na hrad.

Osobní rysy a přibližný popis dle dostupných informací:
- výška přibližně 195 centimetrů
- váha přibližně 90 kilogramů
- postava štíhlá, šlachovitá
- tmavě hnědé vlasy
- tmavě hnědé až černé oči
- výrazně zjizvená tvář
- chraplavý hlas
- tmavé oblečení a kožená zbroj

Dále vypisujeme zatykač na dopadení živé osoby zvané Mercer. Výše odměny činí 5 000 zlatých. Tato osoba je vina ze zločinů proti císařství a zákonům Andarie. Dopadenou osobu předveďte na hrad.

Osobní rysy a přibližný popis dle dostupných informací:
- výška přibližně 185 centimetrů
- váha přibližně 100 kilogramů
- postava robustní, svalnatá
- tmavě hnědé vlasy
- modré oči
- strniště tmavých vousů
- tmavé oblečení, kožená zbroj (případně plátová zbroj) a oranžový plášť

Upozorňujeme, že dopadení těchto mužů může být životu nebezpečné! Tarceas patří k uskupení zlodějů a vrahů zvaných Skarfové, Mercer je vůdcem otrokářů, kteří zásobují mrtvými těly Černý hrad. Nabádáme vás proto ke zvýšené opatrnosti v případě, že se je pokusíte dopadnout!

V Andoru, 28. října

Kapitán Coltaine v. r.
28.10.18, 15:06 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Výsledky soutěže o pokoření doupěte Skarfů
Vážení dobrodruzi,

je mi ctí vyhlásit výsledky soutěže o pokoření doupěte Skarfů.

Jedinou skupinou, která toto podzemí úspěšně pokořila, byla ve složení pánů a dam: Tamir, Ondara Laror, Akello d'Reu, Irven, Seregon de Celeg, Cirila, Gardista Dirion, Dirvious.

Žádám tedy tímto zástupce výše zmíněné skupiny, aby mne vyhledal a vyzvedl si svou cenu. Dle stanovených pravidel máte jako skupina nárok na odměnu za 3. místo - návod na výrobu zbroje/zbraně z libovolného kovu, bedna koňaků.

přeji příjemné podzimní dny
Owenna
28.10.18, 14:58 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Výsledky knižní soutěže
Vážení autoři,

děkuji všem za sepsaná díla a je mi potěšením vyhlásit výsledky knižní soutěže. Rozhodování to bylo tentokrát vskutku těžké.

1. místo
Eressiel - Kniha Písně

2. místo
Ebro - K povaze dialektů barbarských

3. místo
Inesia - Inesiina dobrodružství


Všechny odevzdané svazky budou vystaveny ve veřejné knihovně nad Andorskou bankou. Ostatním autorům, kteří se neumístili, zasílám po poslovi symbolických 100 zlatých za účast.

sepsal
hradní knihovník, archivář a písař Golder

23.10.18, 18:57 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Lví zápasy
Vážení občané Margaardu, ráda bych vás pozvala dne 27. tohoto měsíce roku osmnáct o půl šesté večer, na Lví zápasy, akce se bude konat na cvičišti v Margaardu. Soutěžící si mohou přinést vlastního horského lva, nebo mu bude přidělen z města. Vítáni jsou i všichni obyvatelé Andarie. Připraveny pro vás budou zajímavé ceny. Zápisné je 5 zlatek. Těšíme se na účast.


Za hradiště Margaard
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Starostka Aishlyn
22.10.18, 13:26 odkaz přidal(a) Gibraen Artalius
obrazek
Starý Konzul
Čtyři muži se zachmuřenými výrazy stáli na střeše Citadely, obestoupeni kolem posvátného kamene Praetoriánské Gardy. Protože byl dav srocen nedaleko odtud, před branou Praetoriásnké pevnosti, doléhalo i zde jeho neskrývané nadšení z blížící se popravy Konzula Gibraena Artalia a rozpuštění Gardy. "Zasranci," ulevil si Konzul na adresu procesí, zatímco se opíral o krumpáč. Potom svůj zrak obrátil na Rockhuna a Gomeze, kteří stáli poblíž: "To platí i pro vás." Tribun mu odsekl vzápětí.

Konzul nyní přejížděl prstem prstem po kameni tak jako po textu na stránce vzácné knihy, a hledal své jméno. Byl to obdivuhodný seznam, ne tak svou velikostí, byť ohromnou, jako spíš velikostí nositelů těchto jmen - Konzulové, někteří dokonce i Králové, lidé, kteří svými schopnostmi, charismatem či velkými skutky nejen vyrovnali, ale hravě překonali kohokoli, kdo se kdy vyskytl v Andarii - Christian D'Ruah, Gebethor, Malagar či Alkin de Serevin. Není divu, že právě tito mužové byli schopni získat důvěru a bezpodmínečnou věrnost těch nejlepších, vojáků a důstojníků Praetoriásnké Gardy, výkvětu lidské rasy. Konečně se pohyb Konzulovy seschlé ruky zastavil na řádku GIBRAEN ARTALIVS, CONSVL PRAETORIO. Byla to čest mít své jméno zde, po boku čtveřice jeho předchůdců. Chvíli nad tím mlčky přemítal, než se konečně odhodlal pozvednout krumpáč a vší silou jím udeřit tam, kde tušil svůj řádek. Bez efektu. Kámen zajiskřil, ale zůstal jinak nedotčen. Byl to slabý úder. Konzul se odvrátil od kamene a dílem slabostí, dílem malomyslností, upustil krumpáč. Pokynul na vojáka v modrém plášti, čtvrtého muže stojícího na střeše, aby se zpečetil osud Praetorie. Kdo jiný byl pro takovou úlohu vybranější, než Quandil, jenž svůj život spjal s Gardou téměř od jejího počátku?

Válečník se nerozpakoval a když ocelový hrot krumpáče dopadl na cíl, kámen pukl vedví. Konzul sebou nejdříve zděšeně trhl, poté rezignovaně poklekl a začal naříkat a vzlykat. Těžko šlo věřit tomu, že byl tím samým mužem, který kdysi prošel Imerským vyhnanstvím, pomáhal s návratem Praetorie do Perly jihu či vyhlásil válku samotnému císařství. Tím samým mužem, kterého vojáci provolali za Konzula. Vysoký věk, měsíce samovazby a životní zklamání se na něm nedobře podepsaly. Jeho tělo i mysl byla v troskách, stejně jako Praetoriánská Garda. Pro tohoto starce bude poprava jistě vysvobozením, pomyslel si leckdo z přihlížejících, když starého Konzula odváděli k popravišti před Citadelou... A vskutku byla.


GIBRAEN ARTALIUS31.12.2007-21.10.2018
PRAETORIÁNSKÁ GARDA 24.11.2006-21.10.2018
22.10.18, 11:02 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Strašidelný večírek
Vážení a ctění,

rozloučili jsme se s létem a je na čase, abychom přivítali chladnější dny podzimu a zimy. Při takové příležitosti bych vás všechny ráda pozvala na strašidelný večírek, který se bude konat pod hvězdnou oblohou a to dne 4. listopadu, roku 18, od osmé hodiny večerní.

Jelikož je to strašidelný večírek, přijďte všichni v kostýmech a maskách. V průběhu večera vyhlásíme nejlepší masku, zahrajeme si soutěž, prolijeme hrdla výborným vínem a pojíme nějaké ty nevšední laskominy.

Těším se na vás
Owenna

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist