Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

06.12.10, 20:01 odkaz přidal(a) Saraju
obrazek
Druhé kolo volieb v meste Andor
Vážený občania.
Po prepočítaní hlasov vo voľbách som zistil že ani jeden s kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov. Preto najlepší dvaja kandidáti, Argonaut a Ria El Moor, postupujú do ďalšieho hlasovania, ktoré bude trvať do stredy večera. Prajem im veľa úspechov.
Hlasy v prvom kole:
Ria El Moor 29 hlasov.
Argonaut 34 hlasov.
Jindra 2 hlasy.
Windsor Imbra 28 hlasov.

Cisársky úradník Jariw
06.12.10, 16:46 Andor odkaz přidal(a) Starosta Erastes
obrazek
Vznik cechu
Jindra konečně přeložil a přepsal poslední řádky Hvězdné knihy a spokojeně si oddechl. Konečně nastala chvíle pro uzavření kruhu. *Svoláme bratry…je čas, pro opravdovou ochranu tohoto klenotu* Zvedl se od svého stolce a společně s dvěma temně modře oděnými osobami odešel ze svého sídla do Andorského promrzlého večera…
05.12.10, 14:34 odkaz přidal(a) Sylar
obrazek
Cesta na Kyr
Mladému muži padaly vlasy do tváře, když jako každý večer seděl ve své kajutě a psal.
Hledání vypadá nadějně, další svitek odkazující do Thyriských bažin sepsala dáma, která dokonce připsala, kde je možné ji nalézt. Uvolila se mi ono místo ukázat a dokonce mne obdarovala koňským společníkem. Na místě jsme byli okamžitě napadeni páchnoucím lapkou, byl rychle poražen. Srub je jakýmsi skladištěm s molem, u něhož stála i napůl naložená či vyložená loď. Paní Ria si uvnitř všimla podivného prkna, pod nímž jsme nalezli lebku. Po krátkém záchvatu zoufalství, že nemáme již koho se zeptat na účel onoho místa se paní podařilo přimět mrtvé tělo lapky k hovoru a spolupráci, něco tak děsivého jsem mnohokrát v životě neviděl. Nicméně účel to splnilo a podařilo se nám získat nějaké informace. Z nich vyplynulo, že pokud pan de Miquel prošel touto chatou, odplul na jeden z obydlených ostrovů mimo císařství. Já jsem nyní na cestě na Kyr a paní Ria se nabídla, že prohlédne ostrov pirátů. Snad se jeden z nás setká s úspěchem.
Muž zaklapl deník a vyšel na palubu, která už tolik měsíců byla jeho domovem. Noční vítr mu pročísl vlasy a on zavolal na nejbližšího námořníka, kdy přistanou na Kyru. Během hodiny odpověděl mu mořský vlk.
03.12.10, 20:26 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Lewanské turnaje při oslavách
Čtvrtého dne tohoto měsíce pořádá Menel Sanga turnaje při příležitosti svátku založení elfské frakce.

Zápis na první turnaj začne již v 18:00 na Lewanském náměstí u městského portálu. Začátek turnaje bude v 18:30.

Šťastná volba
Na tuto hru se může přihlásit kdokoliv. Přihláška je závazná a při jejím podání složí každý přihlášený poplatek ve výši 10 zlatých. Princip této hry spočívá ve správném výběru měšce. Proti sobě se postaví dvojice. Oba si hodí kostkou. Ten, kdo hodí větší číslo, si sám může vybrat, jestli jde první či druhý. Před vámi bude šest měšců. V tkaždém měšci najdete svitek. Na něm bude napsáno, zdali postupujete nebo zdali jste vypadli. Dvojice postupně půjde a bude si tedy vybírat svitky, dokud jeden z nich nevypadne. Takto půjdou přihlášení tak dlouho, dokud nezůstane jediný vítěz. Odměnou pro vítěze bude 60% z vybrané částky. Druhý dostane 25%.

Druhý turnaj započne po skončení prvního. V druhém turnaji rovněž nebude ničeho třeba. Zápisné nebude. Tedy se nemusíte ničeho bát. V soutěži půjde o ….
A tohle je tajemství, které se dozvíte na místě. Odměnou bude zbylých 15% a nemenší maličkost, která bude utajena. Chcete-li se dozvědět více, navštivte zítřejší oslavy.

Případné dotazy budou zodpovězeny v den konání.

Aranduri Sylvanas
03.12.10, 10:56 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Svátek založení elfské frakce
Třetího dne měsíce dvanáctého, roku pět, byla založena elfí frakce Menel Sanga. Jejím zakladatelem byl Enialis Liadon. Tato frakce si dala za cíl znovudobití ztraceného města, Lewanu. Město bylo nakonec úspěšně získáno a Quendi, členové frakce, se o něj starají dodnes. V průběhu let zažila frakce mnohé změny a jejími vůdci byli Enialis Liadon, Willhrub, Nasir a nyní Finwes.
Ku příležitosti tohoto svátku uspořádá Menel Sanga zítra, čtvrtého dne tohoto měsíce, malý turnaj ve večerních hodinách. Podrobnosti k tomuto turnaji budou vyhlášeny dnes večer.

Aran Finwes
02.12.10, 20:13 odkaz přidal(a) Saraju
obrazek
Podivný tieň
„Neverím že nejaký muž z lávy vôbec kedy žil. Už dávno sopka zo seba nič nedostala. Prichádza zima a nepredpokladám že by nám tu chcela hriať. Asi už zase spí.“ Prehlásil hostinský a dolial pivo do džbánu. Nikto si už dávno nespomenul na sopku, naozaj bola dlho ticho. Pred chvíľkou ale vbehli do hostinca ufúľané deti a brblali si niečo o sopke, podivnom dyme nad ňou a o mužíčkovi čo v sopke žije. Hostinský ich rýchlo vyhnal von, aby si aspoň utreli špinu s topánok, skôr ako mu stihnú pobehať po celej miestnosti. Potom neochotne zobral vedro s vodou, handru a išiel utrieť to čo stihli zablatiť, aby to hostia neroznosili po celom baráku.
V sopke mužíček dokončoval posledné prípravy. Všetky ingrediencie boli pripravené. Do lávy postupne hádzal rôzne bylinky, sušené krídla netopierov, žabie oči, jašteričie chvosty a iné podivné suroviny, ktoré bežný človek ani nepozná. Popri tom odriekal podivné zaklínadlá. Už niekoľko dní, možno aj týždňov zháňal všetky potrebné suroviny a teraz už pár hodín odrieka zaklínadlá a vhadzuje tie suroviny postupne do lávy. Bežný pozorovateľ by si povedal že sa zbláznil. On ale vie presne čo robí.
Po pár hodinách jeho snaženia z lávy vystúpil zvláštny dym. Zakrútil sa ako had nad miestom odkiaľ vyšiel a potom v divnom tvare, podobajúc sa na postavu človeka zastal pred ohnivým mužom. Muž pohliadol do miesta kde by mali byť oči dymu a ticho mu niečo šepol. Dym zmenil svoj tvar a vyletel smerom hore do sveta. Mužíček podskočil radosťou, mädlil si ruky a pomaly sa odobral oddychovať. Dielo bolo dokonané, ďalej to je v iných rukách.
02.12.10, 18:23 odkaz přidal(a) Sylar
obrazek
Alessandro
Pobledlou tvář mladého muže osvětlovala svíce. Seděl shrbený nad knihou v kožených deskách a zapisoval si poznámky do deníku...
Horečky konečně pominuly a mohl jsem pokračovat v pátrání. Výzva v bankách se zdá se ujala, v truhle jsem měl čtyři odpovědi. Tři z nich mne vedly na stejné místo - přímo u cesty mezi Andorem a Thyrisem stojí ruina a u jedné z jejích zdí leží polorozpadlý batoh. Jeho nahnilým obsahem je plášť, košile bez rukávů, tunika, léčivé lektvary, mapa cesty z Andoru do Thyrisu a dýka. Obsahoval ještě pečetní prsten Felunu, ten jediný jsem vzal do své úschovy, bylo by neštěstí, kdyby se dostal do cizích rukou. Zdá se, že tato stopa skutečně vede k panu de Miquel, avšak u těchto ruin bohužel i končí. Kéž by se mnou konzul poslal i nějakého stopaře. Od ruiny jsem se vydal do Thyrisu, doufal jsem, že naleznu někoho, kdo by znal cestu k místu popsanému ve čtvrtém svitku - v thyriských bažinách prý stojí domek s molem a v domku je bedna se svinutou mapou, oblečením, pitím a plány lodi. Z toho seznamu mu nic nenapovídá, že by se jednalo o stopu po panu de Miquel, avšak dokud to sám neuvidím, nemohu si tím být jistý. Potom zde zůstává nezodpovězená otázka, jestli je nějaké spojení mezi těmito místy. Dnes si skutečně přeji, abych se nevěnoval filosofii a dalším podobným vědám, ale byl něčím prostším - lovcem, či stopařem. Pak snad bych již pana de Miquel našel a mohl bych se vrátit domů...
Posledních pár slov stěží dopsal, jeho ruka zůstala nehybná na papíře, víčka mu klesla a hlava padla na jeho ruku. Usnul.

O hodinu později se na dveře kajuty ozvalo zaklepání.
"Pane?"
Nikdo neodpovídal.
"Pane?!"
Odpovědí bylo stále ticho. Dveře se otevřely a dovnitř kajuty vstoupil námořník. Pomalu přistoupil ke stolu a lehce spícímu muži poklepal rukou na rameno. Ten se s leknutím probudil a s brkem špinavým od inkoustu na něj namířil. Námořník se jen zasmál.
"Pane, neozýval jste se, tak jsem šel dovnitř. Je čas večeře a kapitán vás žádá u stolu, abyste mu mohl sdělit další plány. Chce vědět, kdy zase budete chtít na břeh. Dochází nám zásoby, tak je musíme doplnit..."
Muž jen pokýval, přejel pohledem zápis v deníku a podíval se na námořníka.
"Já na pevninu budu muset brzy, pátrání musí pokračovat."
Poté zaklapl knihu a vyšel z kajuty...

Druhý den ráno se v bankách celé Andarie ukázal nový vzkaz.

Drazí obyvatelé,
velice děkuji všem, kteří se zatím zapojili do hledání. Z tohoto hledání vyšla jedna jistě potvrzená informace - pan de Miquel se vydal na cestu z Andoru do Thyrisu, zda však dorazil až do Perly Jihu je mi záhadou, neb jediná stopa se nachází přibližně v půli cesty u ruiny domu. Jedná se o zelený batoh s pár věcmi vhodnými pro cestování. Tyto věci zcela jistě patřily panu de Miquel, neb mezi nimi byl tém pečetní prsten Felunský, jež jsemč převzal do své úschovy. Zde však jasné stopy končí a není známo, zda pan de Miquel pokračoval až do Thyrisu, či jinam, ani zda ten batoh odložil záměrně, či mu byl odcizen... Proto vás opět žádám o pomoc s rozluštěním osudu pana de Miquel. Má schránka na Andorském molu je vám k dispozici.

Hluboce zdraví

Alessandro, vyslanec Felunský
01.12.10, 22:49 odkaz přidal(a) Saraju
obrazek
Androské voľby
Vážený občania. Do volieb sa prihlásili štyria kandidáti:
Ria el Moor, Argonaut, Jindra a Windsor Imbra.
Kandidáti majú možnosť do soboty večera urobiť vyhlásenia a prezentovať svoje predstavy. V sobotu večer začnú voľby, ktoré budú trvať do pondelka večera. Prajem všetkým kandidátom veľa úspechov a nech vyhraje ten najlepší, ktorý sa bude starať o naše mesto a privedie ho k nekončiacemu blahobytu.
Cisársky úradník Jariw

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist