Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

18.07.11, 02:23 Havant odkaz přidal(a) Správkyně Jorini Laerion
obrazek
Oznámení
Dnešním dnem vyhlašuji ukončení zákazu pěstování na Havantských polích. Za pomoci Herolda Seltyra Evelora a jeho spojenců byla zažehnána hrozba krysích obyvatel, kteří naše krásné město sužovali. Pan Evelor by také skrze mne chtěl poděkovat cechu Praetorie, která mu k tomuto velkému vítězství dopomohla.

Je mi ovšem smutnou povinností oznámit, že Havant stejně jako Lewan plně podpoří Thyrské úmysly o samostatnost a vydávám tímto nařízení k vystěhování všech Thyrských obyvatel a cechů z našeho území, z našich domovů, a našich polí. Ačkoli nám naši drazí Thyrští spoluobyvatelé budou scházet, věřím, že najdou uplatnění v jejich původním městě a Praetoriánská stráž jim poskytne prozatímní přístřeší a vše potřebné, o co u nás příjdou.

Aby změn, které přináším nebylo málo tak dnešním dnem zahajuji nábor do Havantské domobrany. Členem se může stát kterýkoli z občanů Havantu, ať už zde žije jakkoli dlouho. Nabízíme profesionální výcvik od naších heroldů, nové přátelé, stálý plat a mnoho výhod.

Na závěr bych ráda oznámila, že 30dne sedmého měsíce ve 14 hodin před sídlem správce Havantu, proběhne aukce polí pro Havantské občany a den poté ve stejnou dobu, na stejném místě proběhne aukce polí pro neobčany pakliže některá zbydou,jedná se o pole která byla během krysí krize zabavena. Pakliže máte zájem o některé z našich polností dostavte se s vašimi nabídkami.

Všechny vyhlášky a oznámení nabývají platnosti od chvíle vydání.

*podepsáni* Správkyně Havanstká Jorini Laerion
Zástupce Správkyně Rarilmar Selebdin
18.07.11, 01:13 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Prohlášení Lewanu
Vzhledem k velké touze jižního města, Thyru, o svou soudržnost a samostatnost, která je zřetelně hlásána po Andárii neostýchavým způsobem, rozhodl jsem se, že tomuto lidskému městu vyjdu vstříc a podpořím je v jejich úsilí.
Od této chvíle vydávám zákaz pronajímání veškerých lewanských nájmů občany města Thyris. Ti mohou plně využívat veškerých nájmů ve svém městě.
Vyzívám tímto i další správce a starosty, aby zvážili postavení svých měst vůči perle jihu a dovolili jí život bez těch, kterými pohrdají.

Aran Finwes
král Lewanu
15.07.11, 21:46 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Alkin de Serevin
obrazek
Thyriský jarmark
XXVII. Quintilis
Rád bych Vás tímto pozval na Thyriský jarmark, který se bude konat třetí neděli tohoto měsíce, tedy právě za dva dny. Jarmark proběhne jako obvykle po šesté hodině večerní na Thyriském náměstí a jeho součástí bude i dražba několika zajímavých předmětů. Neváhejte využít této ojedinělé obchodní příležitosti, neboť Andorské tržiště je již dlouhou dobu uzavřeno. Pokud nebudete mít zrovna náladu nakupovat, nabídneme vám rozptýlení v podobě Honu na lišku nebo pro drsnější nátury Turnaj v pouličním boji. Občané města Thyris budou mít také možnost, nechat si zdarma opravit jedu kompletní zbroj. Neváhejte a v neděli večer vyražte do Thyrisu, jistě nebudete litovat.

Vlastní rukou sepsal Alkin de Serevin, Konzul Praetoriánské gardy
13.07.11, 19:43 odkaz přidal(a) Tarog
obrazek
Jídlo!
Hrabání dalších prostor se neskutečně vleče, i když pracují všechny co mohou, nepostupují dobře. To ale není jediná zpráva, a ani tahle není dobrá. Sběrači se z polí vracejí s prázdnou, na polích nezbylo nic!

Majitelům polí došla trpělivost, svá pole sklidili a k nové sklizni již nezasadili. Pole tak zejí prázdnotou, a jediné co na nich roste je plevel, ten se jíst ale nedá! Nemáme jídlo, respektive nemáme ho dost. To málo, co je ze zabité zvěře nestačí…

Temná noc, jen málo duší bloudí světem. Havantský herold Seltyr Evelor je jednou z nich, i když ne tak docela. Má plán, a jeho tažný kůň mu pomůže v uskutečnění toho plánu. Hlavou mu probleskla myšlenka, jednoduchá a přitom snad účinná metoda, jak alespoň nějaké krysy vypudit z jejich nor.

Nad díry které krysy využívají jako vstup, či výstup z jejich útočiště postaví vatry, vatry ze suchého, ale i vlhkého dřeva, trav, a dalších čadících ingrediencí. Jakmile oheň podpálí, začne čadit a díky podtlaku se kouř nasaje i do podzemí, doufejme…

Krysy, oslabené dvoudenním strádáním se krmí drobnými zbytky potravy co kde našli. Když jejich klid narušil nějaký člověk. Netrvalo dlouho a zabil je všechny, všechny, na které se dostal. Mnohojeden po tom co člověk zabil všechno, co se kryse podobalo, neviděl co se nad zemí děje, nebyla jediná hlava, která by dění zahlédla, jen slyšel jakési otřesy, rány, slabé dunění, po nějaké době klid…první hlava co ze sluje vykoukla, viděla jakési dřevěné stavby, vatry.

Den po tom, co Seltyr postavil vatry, se vydal svůj plán dokončit. Dorazil před palouk, kde v noci budoval, a zase tam byly, ty otravné nenažrané bestie, co okrádají Havantský lid včetně jeho samého o úrodu z polí. Za pomoci magie, kterou vládl se krys bez větších problémů zbavil. Jal se podpálit vatry, přiložil ke každé část dobře proschlé slámy, prolil ji olejem určeným do svítilen a zapálil, vatry se pomalu rozhořívali a čadili neskutečně, zdálo se že plán vycházel přesně jak měl…

Kouř díky ohni, který pod ním hořel rychle stoupal do oblak, ale z děr, nad kterými vatry nestály, se zatím žádný dým nelinul. Až po chvíli, z jedné se začalo slabě kouřit, netrvalo dlouho a kouř sílil, když najednou začali vybíhat ven krysy. Nebylo jich tolik, co Seltyr čekal, ale málo jich rozhodně také nebylo, zřejmě se mu povedlo začadit jednu z větších komor. Chvíli s krysami bojoval, on, medvědi, které s sebou přivedl, i jeho pomocníci sestávající se z čiré magie se do bojů zapojili. Nakonec boj vyhráli, ovšem když se vrátil na palouk, stalo se něco, s čím nepočítal, něco co nemohl čekat.

Postavil se doprostřed palouku, když v tom najednou cítil podivný tlak v hlavě, jako by něco začalo vytlačovat jeho mysl tou svou, cizí. Intenzivní pocit bolesti, prolínající se se závratěmi a slabostí po chvíli ustal. Uslyšel hlas, hlas někoho, kdo při něm nestál, někoho koho neviděl, hlas, který nebyl podobný žádnému co znal, říkal „ty! človíčku! Co ty chtít?! Proč ubližovat já?!“. Seltyr byl zmatený, nevěděl, jak má reagovat, mluvit, či si snad odpovědi jen myslet? Rozhodl se pro druhou variantu a tak se snažil si v hlavě vyvolat obraz polí. Podivný hlas „jídlo!“ Seltyr se soustředí, aby co nejlépe vyobrazil práci Havantských na poli a jejich následné zklamání, když zjistí, že jsou pole prázdná. Opět ucítil ten podivný tlak „hlad! Já muset jídlo hledat, já moc hlav moje hlava hlad!“. Seltyr v hlavě vyvolá obrazec jeho samého, jak nosí jídlo tam, kde právě stojí, na palouk. „tlak“ v jeho hlavě se mírní „ty nemít dost jídlo, aby všechna moje hlava ne hlad, ty muset nosit každá den hromada jídlo aby Mnohojeden ne hlad“. Jejich diskuse pokračovala dál, dohodli se na tom, že Seltyr donese jídlo, dost jídla na to, aby to zasytilo všechny hlavy Mnohojednoho na jeden den, ten výměnou za to nechá pole po jeden den bez svých sběračů. Co bude dál, ukáže čas…
12.07.11, 15:20 odkaz přidal(a) Ordenor
obrazek
Čas na zábavu
Bylo pravé poledne. Podivné stvoření oděné do roucha, které se lesklo mnoha odstíny modři, zvedlo svůj pohled z osamoceného lidského domku a podívalo se na oblohu. Je čas na zábavu, zamumlalo si pro sebe a vyrazilo k domu, který již nějakou chvíli pozorovalo. Z podrostu za ním se líně vynořily tři obrovské modré oči a jaly se následovat svého pána. V okolí domu nikdo nebyl. Zbývalo ještě necelých deset metrů k domu, když tu stvoření udeřilo svojí vyřezávanou holí prudce do země. Ozvala se obrovská rána. Místo vchodových dveří zela obrovská doutnající díra. Zevnitř se ozvaly výkřiky a dětský pláč.

Stvoření prošlo dovnitř domu, zatímco své následovníky nechalo venku. Nasálo pach kouře, vznášející se uvnitř, a usmálo se. Podívalo se na početnou rodinu, která očividně ještě před chvíli obědvala. Děti se choulily strachy v koutě, zatímco jejich otec mezitím stačil popadnout sekeru a chystal se bránit. Stvoření se na něj upřeně zadívalo. Ale to se dělá? Takhle vítat hosta? S tou sekerou bys mohl někoho zranit, pravilo sarkasticky stvoření a opět prudce udeřilo holí do země. Ohnivá koule proměnila sekeru v doutnající oharek a ošklivě spálila ruku, která ji držela. Pro příště už si budeš pamatovat, jak jednat s hosty. Na důkaz svojí zdvořilosti a dobroty se ti i představím. Mé jméno je Quarazom. Jak se jmenuješ ty? J-j-já js-sem D-D-Doryl, zakoktal se muž. Takže, Doryle, abych nás oba nezdržoval, chceš žít? Muž rychle přikývnul. Dobře, v tom případě ti dám jedinou možnost. Odevzdej mi tři své děti, jinak všichni zemřete. Ne! V žádném případě. Radši zabij mě, ale mé děti nech žít! vykřikl muž. Quarazom se na něj zadíval a pokrčil rameny. Smůla, svoji šanci jsi dostal. Naposled udeřil holí do země. Obrovský výbuch rozmetal dům po okolí.

Uprostřed kráteru stál Quarazom a kolem něj se vznášeli tři jeho následovníci. Zajímavé, že na to nikdo nikdy nepřistoupí. Pokčil rameny a nasál vzduch: Mám rád pach spáleniny a krve. Vzduch najednou zhoustl. Pohyb byl najednou příliš namáhavý. Vše kolem se roztočilo a rozmazalo. Zavřel oči. Když je znovu otevřel, byl úplně jinde. A jindy. Když spatřil své dva kolegy, pochopil ihned co se stalo. Správné místo, pravil. Špatný čas, dopověděl za něj Setam. Při pohledu na ty dvounohé červy kolem se musel Quarazom usmát. Tady bude zábavy mnohem víc.
11.07.11, 13:51 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Prosperita, Bezpečí, Soudržnost!
To je Thyris, Perla Jihu!

Toužíte po bohatství a slávě? Máte své sny a své cíle? Chcete žít své sny a být hrdí na sebe a na vše kolem? Chcete být součástí historie a stát se nesmrtelnými v příbězích a legendách? Máte chuť a motivaci udělat něco pro své město? Chcete žít na úrovni v krásném a dynamicky se rozvíjejícím městě?

Pojďte bydlet do Thyrisu!

Kdokoliv je přihlášen v jiném městě má šanci to změnit. Ať už jste z Andoru, kde se o bezpečnost starají odrzlí lapkové a městská správa naprosto selhává v zabezpečení města. Nebo jste z hnojem zapáchajícího vidláckého Havantu či snad z Lewanu – města veverek a jeřábů? Nebo dokonce ze šmíráckého Imeru – oči všude?! Nevadí! Thyris vás přijme s otevřenou náručí a ještě zaplatí celý poplatek za odhlášení!

Staňte se vy sami součástí jednoho velkého celku. Staňte se součástí Thyrisu! Vyhledejte Tribuna nebo Konzula, od nich získáte finance na přehlášení a navíc vás osobně uvítají ve městě.

Nový přistěhovalci lidské rasy mají navíc možnost čtrnáctidenního nájmu zdarma, jejich pronájem jim bude vybaven nábytkem z městského skladu. V naší velkorysosti jsme také dále vybavili čtyři pronájmy na předměstí pro začínající dobrodruhy. Těmto pronájmům byl snížen nájem na pouhých pět stříbrných denně, navíc byly všechny vybaveny základním nábytkem: postelí, stolem, dvěma židlemi, truhlicí a skříní. Stejný nábytek byl umístěn i do pokojů v hostinci, těm byl rovněž sjednocen – tedy většinou snížen – nájem.


Senát je tu pro Vás!

Senát lidu Thyriského – další z rarit a skvostů našeho města. Je to senát kdo vládne, jste to vy kdo vládne. Žádný falešný zkorumpovaný zástupce zvolený neviditelnými duchy, loutkami s kterými si hrají šedé eminence. Místo senátora může získat kdokoliv, stejně jako kdokoliv může před senátem prezentovat svoje požadavky!

Další zasedání senátu se uskuteční dne 24.7. v sedm hodin, jako vždy v horním patře Thyriské knihovny (za hlavní branou do leva a pak stále rovně).

Z vůle konzula Alkina de Serevina, vyhlásil Tribun Zaldur, Velmistr Kruhu
10.07.11, 22:46 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Pohádka na dobrou noc
Slunce ten den pražilo na střechy všech domů v Andoru. Starý řezbář, jehož krámek na Andorském přeměstí vlastnila jeho rodina uz 17 generací, právě pro svoje vnoučata vyřezával dřevěná zvířátka. Skrze popraskané rty si pobrukoval melodii a rytmicky podupával nohou. Byl by to další klidný, pomalý a zapařený den, kdyby právě do dveří nevtrhlo dvé grobiánů, kteří se na blíže nespecifikovaný popud rozhodli vyhladit část Andoru a připravit živnou půdu pro nemrtvou havěť.
No starouši, je čas zavřít krám. Stejně je krize a ty už dosluhuješ, no ne? řekl jeden z těch dvou, na rozdíl od další osoby muž, a pěchoval výbušňáky pod stůl.
Řezbářův pohled padl na dvouhlavňovou kuši, ktera lačně čekala pod protějším stolem. Mezi nimi byla ale celá místnost, takže by ho nejspíš zapíchli dřív než by vůbec stihl udělat dva vratké kroky.
Tak ať slouží, šéfe, rozloučila se druhá osoba, tentokrát žena, v níž rozeznal drowku. Než zabouchla dveře, hodila do místnosti odjištěný výbušňák. Vyřezávaná zvířátka nebyla jediná, koho rázová vlna v domě rozmělnila.
Podobný osud následoval i zbytek domů v předměstí. Někde si mysleli že to jsou jen koledníci, tak je pustili dovnitř, jinde si museli výpomoct paklíčem z výbušného lektvaru. Podstatné je, že všechno lehlo popelem. A z popelu povstali nemrtví.
Ale to už je, milá vnoučátka, jiný příběh. řekl nemrtvý řezbář a na čelisti bez rtů a kůže vyloudil úsměv. Úsměv na své kostlivé ratolesti.
08.07.11, 13:28 Havant odkaz přidal(a) Správkyně Jorini Laerion
obrazek
Pole
Vážení a ctění majitelé polností na území Havantském. Tímto vás vyzývám k ukončení veškeré zemědělské činnosti na Havantskcýh polích. Pod záštitou Správkyně Havantské vydávám nařízení které vás všechny zavazuje k tomu, že na vašich polnostech uskutenčíte poslední slizeň a nejpozději do nedělního poledne vaše pole sklizeny a půdu upravíte do stavu nezpůsobilého pro pěstování z důvodu ohrožení města krysami. Zákaz provozování pěstitelské činnosti bude platný do odvolání.
Dodávám že ten jehož pole nebude znehodnoceno do nedělního poledne bude zabaveno a majitel bude pokutován sazbou v hodnotě od 200 do 500 zlatých a bude považován za podvratitele města a dle toho bude i souzen.

Podepsán vlastní rukou Herold Seltyr Evelor
*přiložena pečeť Správkyně Havantu Jorini Laerion*

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist