Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

23.03.11, 20:39 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Nedělní Gladiátorské klání
Udatní bojovníci, potulní harcovníci, vznešený lide i poctivě pracující, slyšte!
Dne 27. tohoto měsíce započne ve městě Thyris Gladiátorský turnaj. Neváhejte a přijďte se zúčastnit a změřit svoje síly s ostatními bojovníky nebo jen svého oblíbence podpořit. Pro ty, co mečem, sekyrou, vidlemi či řemdihem vládnou, je počátek na druhou hodinu s poledne a poplatek v deseti zlatých zůstaven, laskavý divák si deset zlatek připlatí a o hodinu později se dostaví.
Pravidla soutěžní k nalezení jsou před budovou Kolosea.

na turnaj Vás srdečně zve pan pořadatel Deavy
i starosta Zaldur
22.03.11, 22:38 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Výročí osvobození Lewanu
Měsíc zas tucet úplňků udělal, zem čtyřikrát změnila svou tvář, ale vzpomínky zůstávají. Je tomu již pět let, co ruce elfů pozdvihly se pro svobodu domova. Bez pomoci Nistry, ochránkyně národa elfského, bychom byli asi vyhnanci z domova svého. Ti, jenž položili život v boji, jsou zde stále s námi. Jen díky tomu dnu, který přichází, ožívají i padlí bojovníci. K úctě onoho boje za svobodný domov se v sídelním městě elfů pod vedením Arana lewanského konají oslavy počínající 26. dne třetího měsíce.

Oslavy započnou turnajem otevřeným pro širokou veřejnost a to hned prvního dne oslav v turnaji nazvaném


Souboj s dlouhým kopím na koni


Turnaj spočívá v boji dvou soupeřících soků na koni s kopím. Soupeři poklusem rozjedou se proti sobě s kopím sklopeným, snažící se shodit svého soka z koně vždy, když zaslechnou povel pověřence k rozhodování o turnaji. Shodí-li soupeř svého soka z koně, získává dva body. Zasáhne-li protivníka a zraní jej, získává jeden bod. O přidělení bodů rozhoduje rovněž pověřenec k rozhodování o turnaji. Bojovník, který první dosáhne deseti bodů, vyhrává. Takto se bude bojovat tak dlouho, dokud nezůstane jediný vítěz.

V tomto turnaji není dovoleno magických ani alchymistických dovednosti k posílení bojovníka či zbroje. Dále je povolen jako povoz chatrný kůň, obyčejný kůň či šlechtěný kůň. Válečné koně zanechte ve stájích, tak uctíme jejich sílu a zdatnost nejlépe. Účastníci tohoto turnaje si mohou vzít pomocnou družinu do těchto bojů. Lidé z této družiny budou nosit svému pánovi kopí nebo mu mírná zranění během boje vyléčit mohou. Nechceme, aby svátky byly uctěny smrtí, ale aby život, síla a krása povstaly.

V tomto turnaji může bojovat každý, kdo dlouhé kopí uzdvihne, má koně, jenž ho do boje ponese a ten, kdo poplatek v podobě patnácti zlatých mincí složí. Turnaj započne v den 26tý třetího měsíce, a to přihlašováním účastníků od druhé hodiny do půle třetí hodiny. Místem konání bude mýtina na rozcestí po cestě z města Lewan. O zápisném a odměnách Vás budeme ještě informovat.

Tento turnaj je první svého druhu. Jeho následující bratři, které nám ukáží další silné bojovníky, jistě nezůstanou pozadu, podle úspěchu. Proto ten, kdo na svém kopí bude míti jed, či jinak vážně naruší chod a pravidla turnaje, již do dalších turnajů nebude moci smět nastoupit. Vítěz předešlého turnaje si vždy ponese výhodu do následujícího. Jaká výhoda to bude a kdy další turnaj z této řady bude, ukáže teprve čas.


Jubilejní X. Lewanské městské dostihy


Na druhý den oslav, tedy 27. dne třetího měsíce, budou uspořádány již X. Lewanské městské dostihy. Sraz všech účastníků bude o třetí hodině odpolední na Lewanském náměstí u portálu. Začátek samotného dostihu bude o půl čtvrté.

Zápisné bude vybíráno na místě ve výši 10 zlatek. Je ho možné splatit i v naturáliích a to 330 polen, 330 pírek nebo 45 prutů železa.
Hlavní cenou těchto mimořádných dostihů bude tentokrát šlechtěný kůň. Další ceny nechť jsou překvapením pro účastníky.. Navíc jméno vítěze bude opět vryto na Lewanský dostihový pohár, který lze spatřit na Lewanském náměstí.

Pokud nevlastního koně, na požádání Vám bude na dobu dostihu zapůjčen ze stájí Menel Sangy. Poplatek za zapůjčení je stanoven na 2 zlatky, popřípadě 60 polen, 60 pírek nebo 10 železných prutů.


Závody na čas


Na večer třetího den oslav, tedy 28. dne třetího měsíce, jsou předběžně naplánovány závody na čas. O přesných informacích budeme později informovat.


Aranduri Sylvanas
správkyně Lewanu
22.03.11, 21:23 odkaz přidal(a) Saraju
obrazek
Tragédia u dolu
Udýchaný muž dobehol do hospody. Jeho oblečenie bolo špinavé a zamazané od krvi. Jedno pivo, povedal tichým hlasom a usadol k najbližšiemu stolu. Čašník nečakal a hneď pred neho jedno postavil. Videl že to veľmi potrebuje a tiež bol zvedavý, ako všetci hostia čo sa stalo. Muž do seba nalial polovicu obsahu pohára a postavil ho na stôl. Len na to čakal jeden s hostí čo sedel pri stole a zasypal ho otázkami. Čo sa stalo? Komu patrí tá krv? Pred kým utekáš?
Muž sa zahľadel na osobu pri stole a povedal. Som obyčajný horník. Kopal som ako každý deň v dole, ťažil rudu, keď v tom som počul pred dolom divné zvuky. Zahodil som krompáč a vybehol von. Vtom sa na mňa vrhlo niekoľko vlkov. Len že som im utiekol. Chudák môj kôň však nemal to šťastie. Nestihol som ho odviazať od kolu. Videl som ako sa snaží brániť, ale proti takej presile nemal šancu. Roztrhali ho na kusy, beštie jedny. A čo je horšie, v diaľke som zazrel oči ďalších vlkov.
Muž dopil pivo, strčil ruku do kapsy že zaplatí. Čašník ale mávol rukou a povedal že toto pivo je na neho, nech sa ide radšej domov umyť a poobzerá sa po novom nákladnom koňovi. Muž vstal a opustil hospodu.
21.03.11, 18:16 odkaz přidal(a) Tarog
obrazek
Pastevec ze zámoří
Eeeeh vyhekl Kvido, když se natažený na špičkách, opřený o svou hůl snažil dosáhnout na to krásné rudé jablíčko. Taková dobrota mu zpříjemní cestu. Vykračoval si to dál od Havantu k Andoru, přesně tak, jak ho navigovaly ukazatele a byl si jistý, že jde dobře, protože už z dálky viděl hradby toho císařského města.

Když už byl téměř u města uviděl ohrádku, přidal tedy do kroku, aby se přesvědčil, jestli patří dalšímu barbarskému chovateli ovcí. A taky že ano, ovečky celé zapatlané a urousané, válely se po trávě nebo bahně, ovoce nikde nijaké a pily zřejmě jen rosu z trávy. Neskutečné, ovce nejsou prasata! zaklel si sám pro sebe, protože nechápal, jak může někdo nechat ovce takhle živořit.

Polkl poslední sousto výborného jablíčka a vstoupil obrovskou kamennou branou do města, do města Andoru. Okolo portálu bylo velmi rušno, a jak odposlouchal z rozhovorů okolo, zrovna dnes by se měl konat jakýsi jarmark. To mu také potvrdila dívenka, ke které si přisedl na lavičku u nějaké zvláštní kamenné stavby.

Dali se do řeči a po nedlouhé chvíli skončili kde jinde než u oveček, které tolik ležely Kvidovi v žaludku. Dívka byla rozumná a evidentně také nesouhlasila s tím, jak jsou ovečky pozavírány v ohradě bez kloudného jídla a pití. Kvido ji hned začal vyprávět, jak si žijí ovečky v jeho domovině. Že tam mají takové speciální stavby, ovčárny a tam že je ovečkám hej a mají srst jak hedvábí. Dívenka projevila zájem takovou ovčárnu vidět a tak se umluvili, že nějakou postaví, ale musí si sehnat pomocníky, materiál a nástroje a až to všechno obstará, sejdou se u Andorského prvního dolu.

Vypravil se k tomu dolu, počasí příliš nepřálo, bylo sychravo a občas sprchlo. Ale přes to za malou chvilinku po tom co dorazil k dolu, začali přijíždět pomocníci a vyptávat se jak se bude postupovat, co bude všechno třeba a Kvido jim všechno postupně objasňoval. Sešlo se asi 10 pilných pracantů a s chutí se vrhli do díla, lesem bylo slyšet kutání dřeva, hoblování, tlukot kladiv.

Zanedlouho bylo materiálu dost, a tak se jali stavět. Kvido chodil a rozdával práci, támhle zatlouct kůl, támhle přitlouct latičku, támhle zpevnit stěnu radil a řemeslníci dělali, jak nejlépe uměli. Ovčárna se pomalu ale jistě začala přibližovat tomu, jak si jí Kvido pamatoval.

Když ovčárna stála, Kvido rozdělil řemeslníky na dvě skupiny, první šla shánět ovečky a ta druhá nějaké seno, ovoce, nu prostě něco aby se ovce ve svém novém domečku měli. Zatímco čekal až dorazí rozhodl se, že šikovné řemeslníky odmění a odmění je čím jiným, než tím, že se jim pokusí na pergameny nakreslit plánky ovčárny, aby si každý z nich mohl postavit svoji vlastní a ovce se i na Andarii měly fajn..
21.03.11, 13:05 odkaz přidal(a) Sylar
obrazek
Vepřové hody
Jednoho krásného slunečního dne, když Jindra krmil pašíky na své farmě, zjistil že už jsou pěkně tuční. A tak se rozhodl že nastal spravný čas na jejich porážku. Co by to bylo za hody, kdyby nanich byl sám? A tak zavolal k sobě Dextra, řka mu ať napíše pozvánky a rozvěsí je na všechny banky v zemi. Dextr se zeptal, cože tam má vlastně napsat. Jindra ho pobídl ať uchopí brk a začal diktovat:

Tuto neděli úderem osmé hodiny večerní, se na farmě Ochránců hvězd budou konat Vepřové hody.
Na programu bude hostina s malou tombolou
Na vaši návštěvu se těší Jindra a celý cech Ochranců.


-vstupné je dobrovolné-

pečet Ochránců hvězd

Dexter mu to dal přečíst. Jindra přelétl text očima a pravil: "To by šlo, tak utíkej a nevynechej žádné město!"
19.03.11, 17:33 Andor odkaz přidal(a) Ruff
obrazek
Novinky z Andoru
Já, starostka Andoru Nialith na vědomost dávám:

Jako první bych chtěla poděkovat všem svým voličům, kteří mi dali svůj hlas. Doufám, že vás v následujícím volebním období nezklamu.

Dále oznamuji, že všechny heroldy prozatím ponechávám ve funkci, s výjimkou Herolda Rešiho, který nyní bude krom Herolda i mým zástupcem. Pokud po mě něco budete potřebovat, můžete to vyřídit skrz pana Rešiho. V jiném případě pro dotazy bude sloužit schránka před sídlem starosty v Andoru, nebo v neděli po 16. hodině, před trhy, budu pořádat pravidelné konzultační hodiny, kterých se budu účastnit já, nebo můj zástupce.

S lítostí musím oznámit, že Windsor Imbra se vzdal funkce soudce, tudíž Andor pořádá konkurz na nového soudce. Soudce by měl být beztrestný a již aspoň nějaký čas v Andoru žít a něco o zákonu vědět. Přihlášky se svými jmény a stručným popisem o sobě vhazujte do schránky před sídlem starosty v Andoru. Čas na vhození přihlášky máte do neděle 27.3.

Dále bych rovnou chtěla oznámit, že trhy na neděli započnou v 17:45 pro obchodníky a od 18:00 budou přístupné všem. K trhům chci dodat, z důvodu podpory rozvoje, že jsem se rozmyslela dávat finanční podporu všem aktivní
m řemeslníkům, kteří si zde otevřou stánek, prozatím ve výši 50 zlatých. Tuhle částku dostane dle mého uvážení každý aktivní řemeslník, který na trzích vydrží prodávat aspoň hodinu. A k trhům ještě dodám, že pan Argonaut zde má v plánu uspořádat velký výprodej, tak se nechte překvapit.

Další novinka se týká podpory rozvoje kultury ve městě. Rozhodla jsem se podpořit každou akci, kterou někdo uspořádá v Andoru. Mám tím na mysli třeba koncerty, divadla, soutěže, či jiné akce. Každá tato akce bude dotována 100 zlatými pro pořadatele a podle účasti a oblíbenosti případně i více. Při zájmu o nějaké uspořádání akce zajděte za mnou, nebo za mým zástupcem Rešim. Pomůžeme vám, aby se o akci dozvědělo co nejvíce lidí.

K předchozí novince se tak trochu vztahuje tady tato. Poprosila bych šéfredaktora Andorského šumu, nebo některého zástupce aby se prosím do 14 dnů dostavili ke mně a dohodli se co dál s redakcí. Nestane-li se tak, tak vyberu nového šéfredaktora sama. AŠ plánuji také finančně podpořit za zásluhy.

Jedna z novinek, které si můžete všimnout, je ta, že jsem snížila částku, kterou musíte zaplatit při opuštění z města z 50 zlatých na 25.

Další novinkou je to, že jsem slevi
la Andorské stáje a to z 5 zlatých na 2 zlaté. Kromě stájí byli zlevněny i některé jiné pronájmy v Andoru

Teď jedna měně příjemnější novinka pro ty, co v Andoru nežijí. Andorský důl byl pro cizince zdražen z 10 zlatých na 30. Chci v téhle záležitosti hlavně upřednostňovat občany Andoru před ostatními.


Podepsána Starostka Nialith
19.03.11, 15:06 odkaz přidal(a) Hestie
obrazek
(Ne)naplněný sen
Dny pomalu ubíhaly a s přibývajícími hosty k večeři se cílila stále lépe. Byl poslední den, poslední den k tomu, aby byla proměna dokonána. Věrný ji tentokrát nezklamal. Přivedl elfa. Muže… Snažila se křečovitě zachovat úsměv na tváři, když urážel čest jejího domu a její pohostinnost. Jen najít záminku a dostat ho do jejích komnat…

… o několik minut později….

Podívala se do zrcadla a sledovala svou tvář a ruce. Zadívala se na pohár ve své ruce, do kterého ještě před chvílí stékala jeho krev. Žádné stopy času. Opět se ujistila pohledem do zrcadla. Spokojeně se usmála a vypila posledních pár kapek podivné tekutiny.
Rozkázala sbalit její komnatu. Po návštěvě starosty a konzula s tím psem se již zde necítila v bezpečí. Cítila, že ji sledují.

…. o několik dní později….

Oblečená v šatech plebsu. Klobouk nasazený do čela. „Zase ten prašivý pes.“, zavrčela. Kývla na Věrného: „Musíme zmizet.“ Postavila se k portálu. Ta drzost! Starosta! Nemá žádnou úctu. Jak ji mohl poznat? A kde se zdržel Věrný? Zadívala se směrem k městské bráně. „Trest ho nemine“, pomyslela si.

Okamžik na to leželo tělo nádherné dívky v blátě smíšeném s krví a z očí se jí vytrácely poslední záblesky života. Poslední pohled plný nenávisti a překvapení patřil muži ve zbroji z oceli, psovi, který neznal své místo.

Veškerá snaha – léta hledání a zkoušení, množství živých obětí… její úspěchy a zklamání. Vše vyšlo nazmar. Celý život obětovala snaze zůstat mladou a krásnou. Byla tak blízko. A teď ji vše proklouzlo mezi prsty. A proč? Když ve skutečnosti chtěla tak málo….
15.03.11, 20:25 odkaz přidal(a) Saraju
obrazek
Voľby starosty v meste Andor
Vážený občania mesta Andor.
Dnes večer som ukončil možnosť voľby nového starostu. Voľby dopadli veľmi tesne. Aj napriek tomu však musím poblahoželať Nialith, ktorá vyhrala voľby s počtom hlasov 42, oproti pánovi Jindrovi, ktorý získal len 39 hlasov.
Prajem novej starostke, slečne Nialith veľa úspechov pri vedení mesta a dúfam že mesto Andor bude pod jej rukami rásť a prosperovať.
Jariw, cisársky úradník

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist