Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

28.12.11, 10:11 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Ukončení sběru surovin
Dnes 28. dne, měsíce 12. byl ukončen sběr surovin na opravy Andoru. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří přispěli a podíleli se tak na opravách našeho města. Velkou část zásluh nesou pánové Krull a Kiba Inuzuka a také Družina Thomase von Chavy.

Dnešním dnem byly všem andorským občanům odpuštěny dluhy na daních po zmatcích našich úředníků.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
27.12.11, 16:22 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Je čas jít dál
Hustě pršelo. Dešťové kapky dopadaly na stříbrné chrániče ramen, slévaly se do pramínků a zatékaly mezi záhyby drátěné zbroje. Ledová voda už mu přestala vadit. Stál tam už několik hodin a byl promočený a promrzlý na kost, ale ještě nemohl odejít. Musel si srovnat myšlenky, uklidnit zmatenou mysl a snad i vybít vztek. Lehce zdvihl hrot zbraně a prudkým švihnutím odsekal větev z blízkého stromu. Několikrát kolem sebe protočil zbraň, než ji nechal, znovu klesnou k zemi.
Na koho se vlastně zlobím? Kerstin je mrtvá. Měl bych být spokojený, ale nejsem to já, kdo ji sprovodil ze světa. Po všem co jsem vytrpěl v Andoru a později mimo něj, jsem nedostal možnost splnit svou přísahu. Moji druhové se obětovali, abych mohl uniknout z obklíčení nemrtvých a tehdy jsem přísahal, že vlastnoručně zabiju zrádce, který má jejich životy na svědomí. Byl to ale císařský rytíř, kdo ji nakonec dopadl a zabil. Je jen moje chyba, že jsem selhal!
Znovu protočil rukojeť zbraně, aby nasměroval ostří na blízký strom.
Jak jsem je mohl zklamat? Věřili mi, že je dokážu pomstít a ochránit císařství, které oni už chránit nebudou. Stojí císařství vůbec za záchranu? Lidé se navzájem zabíjejí jako zvířata. Slabí se bojí vycházet z domů a silní zneužívají svou moc. Všichni chtějí víc a nejlépe na úkor ostatních. Nikdo už nemyslí na dobro císařství ale jen na svůj vlastní prospěch. Pro takovou říši položili životy? Takové lidi mám chránit?
Prudce zaútočil na strom a odsekl najednou několik menších větví. Ozvala se zraněná ruka, ale bolest ignoroval.
Zbláznil jsem se snad? Nedokážu splnit jednu přísahu a pochybuji o druhé? Zasloužím si vůbec právo, zvát se císařským gardistou?
Vysílením klesl na kolena. Déšť vytrvale bubnoval na listy stromů a před ním stojí osekaný pahýl stromu, jako pokřivený obraz jeho vlastní duše.
Ne nemůžu propadat beznaději. Nesplnil jsem slib přátelům a budu toho litovat do konce života, ale nesmím zapomenout na ostatní. Stále mám povinnost chránit císařství.
26.12.11, 22:36 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Do posledního dechu
Připevnila jsem si zbroj, natáhla rukavice a oblékla róbu. Byla jsem připravena na nejhorší - dnes se snad konečně dozvím, kde se skrývá. Netrpělivě jsem očekávala vibrace krystalu. A opravdu, krystal začal blikat.
Mám pro vás tu informaci, sejdeme se v Havantu, na předměstí. Končím. Krystal pohasl.
Vyšla jsem před dům, naskočila na koně a vytáhla runu. Jen pár magických slov a stála jsem na předměstí. Nebyla jsem si jistá, proto jsem se raději zahalila kouzelným pláštěm neviditelnosti a vykročila k portálu. Stál tam, na svém černém koni, kouzelnické oblečení slušivě upravené. Rozhodla jsem se ho vylekat. Stoupla jsem si za něj a promluvila. Vypadal překvapeně. Cha! Vnitřně mi to polichotilo, že mne ani tak dobrý mág nedokázal vycítit. Vyjeli směrem k obydlí, kde on otevřel dveře a vešel dovnitř, já těsně za ním. Místnost vypadala, že je připravena k hostině. K oslavě vítězství nejspíš, jak mi došlo za chvíli. Posadili jsme se ke stolu a zapředli konverzaci. Byl milý, snažil se a pak se začal vyptávat. Bylo až úsměvné, když zjistil, že stejně jako on, i já si finančně cením svých informací. Možná proto to tak rychle vzdal a pak pohlédl ke dveřím. Ty se rozletěly a do místnosti vtrhli čtyři chlapi v plné polní.
Zrádce! Blesklo mi hlavou.
Rozhodila jsem ruce a zneviditelnila se. Pár výbuchů zjevně neudělalo nic skrze tvrdé krunýře z ocele. Rozhodla jsem se tedy pro frontální útok. Sotva jsem se ale zjevila, sesypali se na mě a já nestihla vůbec nic. Poslední, co si pamatuji, byla tlama obřího hada, který se mi zakousl do boku.

Zvednu oči a syknu bolestí. Kolem krku mám omotaný bič a do úst mi cpou roubík. Bořivojovy chladné oči se mi zapichují do hlavy. Bráním se poutání, ale další pár silných heroldských rukou mě pruhy látky přivazuje k mřížím. Jsem lapená, sotva se hýbu, plná vzteku a beznaděje. Po tváři mi stéká slza bolesti, kterou zatřepáním hlavy smetu na podlahu. Sotva se udržím na nohou, kleknu si a nechám celou svoji váhu padnout na pouta z látky. Drží jako z ocele. Znova upadám do bezvědomí.

Probírá mě skřípění dveří vězení a chřastění železa. Zvednu oči a snažím se zaostřit. Ve zbroji Templu zase Bořivoj a … Kilias! Docela rychle mě ten šok postavil na nohy, krev mi začíná vřít. Rytíř vytáhne kopí, protáhne ho mříží a přiloží mi jej ke krku. Snažím se ucuknout, ale nejde to.
Co jsem ti provedla? Chtěla jsem snad po tobě tolik, abys dodržela slib, který jsi mi sama dala? řekla císařovna.
Slib, který jsem složila jako dítě, slib, který jsem nikdy vlastně nechtěla plnit! odsekla jsem. Nevíš nic o mém trápení, nevíš nic o tom jaké to je. Tys měla vždycky co si chtěla, tvé problémy vyřešili jiní! skoro jsem řvala.
Zničila jsi Andor, proč bych ti měla odpustit? promluvila klidným hlasem.
Andor jsem nezničila, postavila jsem nový, lepší, než byl ten tvůj.
Prolila jsi lidskou krev, Kerstin, zabila jsi tolik lidí.
To já ne, to Naam, on je svým vlastním pánem, já za něj už nezodpovídám, hlas mi při těch slovech chtěl vypovědět službu, ale vydržel.
Ale tvým přičiněním. Tys ho přivolala. Proč bych ti měla odpustit, znova, proč? Řekni mi aspoň jeden důvod!
Jsem mlčky, neschopna slov, plná vzteku z nespravedlnosti světa a jeho nástrah. Kilias se na mne podívala a kývla na rytíře. Rytíř pevně chytí kopí. Kleknu si na zem, svěsím hlavu, děsím se toho co přijde po smrti, teď už je všechno jedno.
Zemřeš a doufám, že to bude pomalu a bolestivě! zaječím na ni.
Pomalu vzhlédnu vzhůru a podívám se jí do očí. Na rtech skládám slova, když mi kopí smrtelnou ranou probodne krk:
Do posledního dechu...
24.12.11, 12:13 odkaz přidal(a) Ruff
obrazek
Předávání vánočních dárků
Předávání vánočních dárků proběhne dnes 24.12 na novém nádvoří Andorského hradu kolem 9 hodiny večerní.


Ps: pokud jste si svůj dáreček nemohl z jakéhokoliv důvodu vyzvednout, nemusíte smutnit, dárečky budou na nádvoří ještě 3 dny. Po této době je budete moct najit ve své bance.


Ruff
22.12.11, 14:10 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Páteční Šťastná volba
Dne třiadvacátého tohoto měsíce, tedy tento pátek, tedy zítřejší den, odbytím osmé hodiny večerní, proběhne na Lewanském náměstí třetí soutěž s názvem:

Šťastná volba
Na tuto hru se může přihlásit kdokoli. Přihláška je závazná a při jejím podání složí každý přihlášený poplatek ve výši 10 zlatých. Princip této hry spočívá ve správném výběru měšce. Proti sobě se postaví dvojice. Oba si hodí kostkou. Ten, kdo hodí větší číslo, si sám může vybrat, jestli jde první či druhý. Před vámi bude šest měšců. V každém měšci najdete svitek. Na něm bude napsáno, zdali postupujete nebo zdali jste vypadli. Dvojice postupně půjde a bude si tedy vybírat svitky, dokud jeden z nich nevypadne. Takto budou soutěžící po dvojicích soutěžit tak dlouho, dokud nezůstane jediný vítěz. Odměnou pro vítěze bude 60% z vybrané částky a tajemný dárek. Druhý dostane 25% z vybrané částky.

Přihlašovat na tuto soutěž je možné odbytím osmé hodiny večerní až do začátku soutěže, která započne přesně na půl cesty mezi osmou a devátou hodinou.

Zváni jsou především přátelé elfů a národa elfského.

Aranduri Sylvanas
správkyně Lewanu
21.12.11, 17:51 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Vrahové koní
Tímto bych chtěl upozornit všechny obyvatele Andarie, aby si dávali velký pozor na své koně. V poslední době se množí případy, ve kterých vám někdo koně odvede a následně zabije. Všichni, kterým se takový případ přihodil nebo má informace o pachateli, nechť vše hlásí některému z Andorských funkcionářů.

Herold Antian
19.12.11, 23:01 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Oprava Andoru
V hospodě u Andorské tržnice seděl zrzavý muž s dlouhými vlasy a bradkou. Lucerna položená vedle něho na stole vrhala světlo na list pergamenu. Muž dopsal poslední dvě slova a udělal pod nimi klikyhák.

"Žádám a prosím všechny andorské občany, cechy i obyvatele jiných měst, aby pomohli při opravě císařského města. Město nutně potřebuje materiál na rekonstrukci města. Především polena, prkna, železné pruty, železné dráty a hřebíky.
Každý občan, který přinese materiál, si může vybrat zda materiálem splatí daně městu, v případě že dluží na daních, nebo se mu suroviny započítají a bude poté zvýhodněn při rozdělování nájmů. Nájem získá ten, který se o něj přihlásí a přispěl nejvíce z žadatelů.
Těm, kteří nejsou občany našeho města, se budou suroviny započítávat a následně budou zvýhodněni, pokud se budou ucházet o městský nájem.

Při placení daní musí občan přinést množství, které odpovídá dluhu na daních. Polena se počítají jako 2 md/ks. Železné pruty, dráty a hřebíky 2st/ks. Občan, který dluží 20 zlatých, tedy musí přinést 1000 polen nebo 100 prutů železa, drátů nebo hřebíků.

Své příspěvky můžete předat heroldům nebo přímo mé osobě. Následně si zapíšeme vaše jméno a počet suroviny, kterou přispějete. V případě, že budete surovinami splácet daň, obraťte se pouze na mou osobu."

Starosta města Andor, Windsor Imbra
19.12.11, 21:29 Havant odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Nový správce
K dnešnímu dni dochází v Havantu ke změně na postu správce města. Na mou osobní žádost se jím do doby zklidnění situace v císařství stává Henry, rytíř Templářského řádu.

Kilias
*pečeť císařství*

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2021 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist