Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace

Vítejte na československém Ultima Online shardu

Pojď dál, poutníku, máš skvělou šanci prozkoumat svět známý pod názvem Andaria.

Svět plný dobra a zla, hrdinů a vyvrženců, života a smrti. Již od pradávna zde žijí moudří elfové, stvoření v lese krásnou Nistrou, hrdí lidé, kteří vzešli z ohně Athonova a silní barbaři, stvoření z kamene a ledu potřísněného krví Mrogrotha. Rasy navzájem podobné jako vejce vejci a rozdílné jako den a noc. Na bitevním poli poznej mocné čaroděje a slavné bojovníky. Za temných nocí se setkej s osamělými hraničáři či hrůzostrašnými nekromanty. Nebo zamiř do poklidného města plného zručných řemeslníků, světoznámých bardů, moudrých kneží, ale také zlodějů s prsty jako blesk.obr

I ty se mezi ně můžeš připojit a vykročit vstříc nejasnému osudu.

Staneš se poklidným vesničanem obdělávajícím svou půdu? Generálem vojsk rozhodujícím o osudech mnohých, nebo raději císařským rytířem, jehož slovo je zákon? Nájemný vrah, jehož dýka je to poslední co mnozí uvidí? Lapka, který rád odlehčí kdejaký měšec, či nekromant obklopený armádou nemrtvých zkoumající tajemství nesmrtelnosti?
I takový může být tvůj osud.

Zapiš se i ty, svými činy do historie!

Andaria

Podle starých a neověřených legend a za temných večerů vyprávěných pohádek, přišli před několika stovkami let lidé, elfové a barbaři společně z neznámé země a začali objevovat nový kontinent, Andarii. I když už dnes nikdo neví, proč sem tři rasy přišly, panenská příroda plná zvěře se brzy stala domovem všech. Jen dávno opuštěná, vzletně stavěná města napovídala, že zde kdysi žili lidé, jejichž kultura byla nazvána Starou říší. Mnohá království vzešla i upadla, mocní králové vládli a umírali, slavní hrdinové žili své životy a umírali pod ranami netvorů... Bohové vždy přáli Andarii klid a povětšinou i mír, ale před několika lety se obrátili k lidem zády. Jsou ale i tací kteří věří, že ani bohové nedokáží zastavit to, co přišlo...

Před několika lety se na severu Andarie objevili skřeti! Nikdo netušil, co se v hlubokých lesích na severovýchodě odehrává, dokud se hordy skřetů a dalších příbuzných ras nevyřítily na Imer. Během několika hodin město padlo do rukou odporných zkažených útočníků, jejichž krutosti neunikl žádný z obyvatel města. Barbaři byli mučeni, jejich ženy znásilňovány a všichni nakonec skončili na oltářích Démonů, strašlivých pánů skřetů. Útočící armády, jejichž velikost překonala největší armádu v dějinách Andarie, se vydaly směrem na západ, hlouběji do Andorského království, kde jako nůž zajíždějící do másla rychle a tiše postupovaly.

Jako další padlo elfské území Lewan, ale to už se zprávy o obří armádě dostaly i do hlavního města, Andoru. V osudové bitvě u Černé bažiny se lidem, elfům a barbarům podařilo zarazit příval skřetů, a zatímco tisíce vojáků příchozích i z měst na jihu držely obrannou linii, vesničané a všichni nebojující lidé vystavěli zeď, jejíž síla byla později, když už se nápor skřetů nedal zastavit, velice tvrdě ozkoušena. Naštěstí se skřetům nepodařilo prolomit tuto pevnou a masivní hradbu, a tak začali hledat jinou cestu do horami chráněného města. To první, co vojevůdci skřetů vyzkoušeli, byla cesta po moři, pomocí ukořistěných lodí v Dolnoimerských loděnicích, ale ta se nesetkala s tak velkým úspěchem díky mořeplaveckému umění skřetů. Nicméně lidem v Andoru tyto nájezdy způsobovaly a stále ještě způsobují mnoho problémů.

Válečné tažení však pokračovalo i dalšími směry a zemědělská oblast s přístavním městem Havant po kruté a velmi dlouhé bitvě padla, čímž odhalila západní cestu kolem hor. Fronta vůči skřetům musela tedy být otevřena i v Jižním průsmyku. Zanedlouho se skřeti dostali na dohled opevněného města Thyris a svedli o něj legendární bitvu. Nakonec se však tamější lidská pevnost musela uzavřít před nepřáteli obléhajícími ji ze všech stran. Zprávy o postupu skřetů na Jihu se už dávno dostaly ke královně Andorského království, Kilias, která nařídila vybudování jižních hradeb. Skřeti se tedy i na jihu rozbili o tvrdé a neústupné hradby postavené navíc za prudkou řekou.

Ostrovní republika, další stát rozkládající se na většině západních ostrovů, podlehl také a poslední zprávy z té oblasti hovořily o obléhání ostrova Phyristia, města, v němž se uchovalo nejvíce ze Staré říše. O ostrovní pevnosti Kyr daleko na jihu se neví téměř od počátku války a je možné, že se tamější arogantní vládce rozhodl uchvátit moc pro sebe. Osamocené uzavřené město Andor tak stojí zcela samo proti nezmenšující se armádě nelidských ras.

Záleží i na tobě, jestli se Andor a celá lidská civilizace ubrání náporu útočníků, nebo zda bude královna Kilias přivedena jako otrokyně Démonům. Vše, co lidé, elfové a barbaři od svého příchodu zbudovali, teď může, ale nemusí být zničeno. Odvaha posledních lidí na Andarii stojí proti hrůze a moci strašlivých Démonů a jejich armád, které nyní zesílily o zkázu přinášející Temnou jízdu.

Modlete se ke svým bohům. Elfové žijte podle té, která vás stvořila. Nistra vám na oplátku dodá sílu v nadcházejících dnech. Lidé přineste oběti Athonovi, který vás stvořil z ohně a proste ho, aby ve vás znovu zažehnul všespalující oheň. Barbaři, vzývejte Mrogrotha jako nikdy předtím. Zanechte svých sporu o správnost víry křesťané. Spojme se a připravme se na bitvu s démony a jejich Temnou jízdou. Na bitvu, která rozhodne o našem věku...

Války nevyhrávají armády, ale hrdinové...

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2024 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist