Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Amundsen II Ama Kapitán Coltaine
Soudce Wyndstrim Starosta Amundsen II Ama

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

30.09.08, 15:54 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Pragmeon
obrazek
Zprávy z lidské říše
„Nejednou, pískovcové hradby perly jihu praskaly pod dělostřeleckou palbou...“
„Nejeden, obránce sevřel naposled svůj meč, neztráceje v bezvýchodné situaci víru a naději...“
„Nejednou, lidská říše, vystavená ranám osudu, ukázala sílu svého lidu...“
„Nejeden, člověk pohlédl na město v plamenech a pocítil Athonovu moc...“

Říká se jim různě, vzpomínky, střípky minulosti, staré příběhy nebo také legendy. Jsou různé, vypráví o různých dobách, lidech, bojích, skutcích nebo městech, jedno však mají společné. Kdo se stane jejich součástí, stává se součástí něčeho většíno než je on sám, stává se nesmrtelným. Od toho okamžiku se jeho životní příběh změní ve vyprávění o hrdinovi a jeho jméno je vytesáno do paměti věků. Jak však poznat vhodnou dobu, lidi, boje, činy nebo města když budoucnost je věc tak nejistá? Snad vám bude inspirací pár řádků nad tímto odstavcem a nasměrují vás správným směrem, směrem k Thyris, k Lidské říši, k našemu společnému příběhu.

Domov nadevše...
Staňte se členem Thyriské domobrany. Staňte se někým koho si lidé váží, kdo vždycky ví co dělat a kdo je vždy tam kde ho je potřeba. Nejedná se o skutečnou armádu. Domobrana bude svolána pouze v době nebezpečí, takže nemusíte být neustále ve službě, a kromě občasných cvičení a společných výprav budete mít naprostou volnost.

-Rekrut musí být lidské krve.
-Rekrut musí být věrný Lidské říši.
-Rekrut nesmí mít žádné problémy se zákony.
Městská domobrana je určena jak pro nezkušené dobrodruhy kteří hledají zázemí a případnou radu, tak pro zkušenější bojovníky kteří chtějí zdokonalit svoje umění a vybudovat si kariéru v Lidské říši.

Cesta světla...
Thyris bývalo městem paladinů, však poslední zemřel nedlouho po znovudobytí města. My jsme ti, jež chtějí pokračovat v jejich šlépějích, ti, jež budou vedeni mocným Athonem k samotnému ohni života, aby tam nalezli mír a rozšířili ho po celé Lidské říši. I ty se můžeš stát paladinem, však cesta je spletitá to věz.

Uchazeč musí projít výcvikem domobrany.
-Uchazeč musí být lidské krve.
-Uchazeč musí být věrný Lidské říši.
-Uchazeč nesmí mít žádné problémy se zákony.
-Uchazeč musí být schopen v plátové zbroji pozvednout meč a štít a bít se za svou věc.
-Uchazeč musí nabýt věhlasu hodného pro paladina řádu Kai.
-Uchazečova víra v Athona musí být silná a nezpochybnitelná.
Jak se tedy paladinem můžeš stát? Jsi-li poctivý občan Lidské říše, pak se přihlaš do městské milice (domobrany) , nauč se disciplíně a vojenským taktikám. Buď Lidské říši užitečný a bude ti udělena výsada přidat se ke královským paladinům. Věz ale, že tvůj opravdový výcvik teprve začne.

Síla a Čest...
Praetoriánská garda, elitní bojová jednotka lidské armády a současně strážci města Thyris. Jen málo skupin prochází tak trvdým výběrem kadetů a výcvikem jako Praetoriánská garda. Jedinci vybraní stát se rekruty jsou dlouho a přísně sledováni důstojníky než je jim povoleno získat status kadeta, a začít vstupní zkoušky. Nejlepší z nejlepších rekrutů Thyriské domobrany, mohou dostat šanci stát se kadety gardy, pokud splní očekávání důstojníků jak domobrany tak gardy.

-Kadet musí projít výcvikem domobrany.
-Kadet musí být lidské krve.
-Kadet musí být věrný Lidské říši.
-Kadet musí být občanem města Thyris.
-Kadet nesmí mít žádné problémy se zákony.
-Kadet musí být disciplinovaný a schopný poslouchat rozkazy.
-Kadetova víra v Athona musí být silná.
-Kadet nesmí být současně adeptem jiného cechu nebo frakce.
Vstup do domobrany vám nezaručí místo kadeta Praetoriánské gardy ale umožní vám předvést svoje schopnosti a zjistit více o podrobnostech výcviku nebo požadavcích na kadety. Nezapomeňte že kadeti nejsou přijímáni na vlastní žádost, nýbrž pouze na doporučení gardistů.

Nejen bojem živ je člověk...
Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy. V současnosti probíhá obnova města aby opět zazářilo v celé své kráse. Můžete se zapojit i vy.

-Pokud byste chtěli uspořádat kulturní akci
-Pokud byste chtěli uspořádat turnaj či trh
-Pokud máte jiné návrhy
Neváhejte a kontaktujte Praetoriánskou gardu, která se vám vypomůže s realizací.

Závěrem pro ty co se dočetli až sem, snad že v předposlední den tohoto týdne, to jest den čtvrtý nového měsíce se uskuteční velký nábor spojený s informační chůzkou, kde vám odpovíme na vaše dotazy.

Za Praetoriánskou gardu sepsal Alkin de Serevin.
25.09.08, 20:42 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Pragmeon
obrazek
Uvazování koní
Od zítřejšího poledne platí zákaz uvazování koní kolem portálu na 10 kroků! Pokud se takový kůn najde pod touto hranicí bude zabrán a následně vydán s nemalou přirážkou.

Tribun Pragmeon
22.09.08, 18:22 Thyris odkaz přidal(a) Furat
obrazek
Předání funkce
Já, Tribun Maxwel, se svolením Konzula Malagara, předávám svou funkci Tribuna vojákovi Praetoriánské gardy, Pragmeonovi. Tomu okamžitě od vyhlášení této zprávy, náleží hodnost Tribuna a všechna pravomoc s funkcí spojená.

Nechť se mu ve funkci Tribuna daří, a město Thyris spolu s Lidskou říši nadále vzkvétá.

Podepsán Maxwel
30.08.08, 20:09 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
Výsledek turnaje Znalců magie
Dne 30.8. proběhl Turnaj znalců magie, který se konal v Thyriském Colloseu. Turnaj to byl velmi kvalitní a sešlo se 6 odvážlivců, kteří v písku Collosea bojovali o přízeň diváků a o slávu. Ve finálovém boji se střetli 3 bojovníci. Nexus - kněz Dobyvatelů, Saldil - člen Orbis Abdictus a Zedd - z frakce Menel Sangy. Bylo to zajímavé střetnutí,ze kterého vyšel jako vítěz pan Saldil a po právu se stal vítězem.
26.08.08, 10:42 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
Dveře Collosea se znovu otevírají !!
Ano, ano je to opět tady! Můžete se těšit na další z Gladiátorských turnajů, přijďte a staňte se vítězem, který bude moci po právu nosit titul mistr Collosea až do příštího turnaje. Stačí jen vyhrát. Tento turnaj je určen pouze znalcům magie. Každý, jež se chce účastnit, nechť se dostaví ve smluvenou hodinu před Thyriské Colloseum a to pouze v róbě a s 5 zlatými mincemi v batohu.

Thyriský turnaj - Znalci magie

Termín: Sobota - 30.srpna
Začátek: Pro Znalce magie v 17:00 (je třeba zapsat, rozlosovat účastníky a vybrat vybavení)
Pro diváky – 18:00
Vstupné: Pro Znalce magie – 5 zlatých
Pro diváky – 5 zlatých
Místo: Colloseum v Thyrisu (sever města, bývalá banka)
Hlavní výhra: Výherce obdrží všechny vybrané peníze za vstupné
Možnost si vsadit: Také nabízíme možnost vsadit si před propuknutím turnaje na vítěze a to při
představování Gladiátorů, sázka bude činit 5 zlatých mincí ani víc ani míň a výherci
si rozdělí vsazené peníze

!!! Důležité informace o turnaji a jeho pravidlech se dozvíte zde !!!

!!! Zákaz mají:
- všichni ti kterýmž jsou uzavřené hranice Thyriského území
- všichni na které je vydán zatykač
06.08.08, 13:27 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
Nový začátek Paladinů Kai
Nekonečné války a útrapy nás nutily válčit odděleně na různých frontách. Těmto časům je navždy konec, neboť stejně jako naše země zjizvená pochody zla povstáváme z popela, abychom šli vstříc světlejším zítřkům. Thyris bývalo město paladinů, však poslední zemřel nedlouho po po znovudobytí města. My jsme ti, jež chtějí pokračovat v jejich šlépějích, ti, jež budou vedeni mocným Athonem k samotnému ohni života, aby tam nalezli mír a rozšířili ho po celém Thyrisu.

Tímto dnem budiž vyhlášeno, že Řád Paladinů Kai znovu povstal.

I ty se můžeš stát paladinem, však cesta je spletitá to věz.

-Uchazeč musí být lidské krve.
-Uchazeč musí být věrný Lidské říši.
-Uchazeč nesmí mít žádné problémy se zákony.
-Uchazeč musí být schopen v plátové zbroji pozvednout meč a štít a bít se za svou věc.
-Uchazeč musí nabýt věhlasu hodného pro paladina řádu Kai.
-Uchazečova víra v Athona musí být silná a nezpochybnitelná.

Jak se tedy paladinem můžeš stát? Jsi-li poctivý občan Lidské říše, pak se přihlaš do městské milice (domobrany) , nauč se disciplíně a vojenským taktikám. Buď Lidské říši užitečný a bude ti udělena výsada přidat se ke královským paladinům. Věz ale, že tvůj opravdový výcvik teprve začne.

Zástupce velmistra, Paladin a Praetorian Markus Diego
24.07.08, 17:24 Thyris odkaz přidal(a) Styra
obrazek
Nakaza
Občané Thyrisu, vzhledem k zákeřne nemoci, která na nás udeřila, vyzyvám každého aby se zdržoval ve svém domově a nevycházel mezi lidi.
Ilveth

Legatus gardy Praetoriánské a Soudce Thyriský
22.07.08, 15:52 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Tribun Maxwel
obrazek
Veřejná sbírka drahokamů
K Thyriskému portálu jsem nechal přistavit truhlu pro sběr drahokamů na namíchání Thyriské barvy.

Zde seznam sběrných drahokamů:
ametyst
citrín
jantar
hvězdný safír
turmalín

Tribun Maxwel, správce Lidské říše

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist