Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Amundsen II Ama Kapitán Coltaine
Soudce Wyndstrim Starosta Amundsen II Ama

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

11.04.11, 21:34 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Návrat
Lidská rasa, je už od nepaměti spojována s městem Thyris. Však kdo jiný nežli, lidští řemeslníci by mohli vystavět tento skvost mezi městy? Chladné kamenné jeskyně barbarů ani pokroucený elfí hvozd se nemohou v ničem rovnat, kráse a důstojnosti pískovcových ulic perly jihu. V něčem však, přece ztrácelo za svými konkurenty. Přišlo o svůj lid. Lidé přestali cítit svou výjimečnost a ti jenž měli město navždy chránit, byli vyhnáni daleko na sever, kde sžíráni nenávistí a touhou po pomstě, tiše upadali v zapomnění. Oni však nezapomněli nikdy, a když překonali svůj hněv, nastal čas vrátit se zpět.

Nechť je všemu lidu Andarijskému známo… Počínaje dnešním dnem, znovu přebírá Praetoriánská garda správu nad městem Thyris. Po mnoha měsících, se tak město Thyris opět stává frakčním městem. Hlavním městem lidské rasy. Pevně věřím, že tento krok povede k rozvoji města a že společně s vámi se nám podaří pozdvihnout město jako za dob jeho největší slávy.

Nová příležitost - Stejně jako pro nás, přicházejí nové příležitosti také pro vás. Budiž dnešním dnem, prominuty všechny dluhy na daních i staré prohřešky. Také veškeré pronájmy a těžba suroviny budou přehodnoceny tak, abychom co nejvíce podpořili místní obyvatele. Obrovskou šanci tak dostávají nejen ti, kdo jsou občany města již několik let ale všichni, kdo chtějí ve městě něco znamenat.

Senát a Thyriská šlechta - Další novinkou je rozšíření městské rady, tak aby možnost ovlivnit chod města, mělo větší množství jeho obyvatel. Tuto možnost nebudou mít jen zástupci cechů ale všichni občané, kteří se budou aktivně podílet na chodu města a pomáhat jeho rozvoji. Zvláště zasloužilí občané, se pak budou moci stát Thyriskou šlechtou, a ještě tak zvýšit svoje postavení ve městě.

Za konzula Alkina de Serevina vyhlásil Tribun Zaldur


Nový důlní zákon
Kvůli vzniku Thyrisské šlechty a upravenému fungování rady, jsme se rozhodli v brzké době přerozdělit šachty. Proto do příští neděle, dne 17.4. nařizujeme všem, bez výjimky, aby vyklidily své těžební truhly pro případ zabavení jejich šachty. Šachty se budou zabavovat tak jak jsou, tedy i s truhlou. Co se týče nájemní doby, v určitých případech bude u městské rady možné získat zpět peníze zaplacené za pronájem.

Městská rada
Další zasedání městské rady proběhne v neděli, dne 17.4. v devatenáct hodin. Na zasedání jsou zváni všichni občané, kteří mají chuť v Thyrisu něco znamenat a změnit. Tito se dostaví již před sedmou hodinou před sídlo Praetoriánské gardy – Citadelu, zasedání bude probíhat uvnitř.
Na půl osmou potom zveme i širokou veřejnost, která může vznést před radou své požadavky. Tato výzva se týká především všech zájemců o důlní šachty.

Stav ohrožení
Z důvodu výskytu děr neznámého původu, jsem se rozhodl vyhlásit na dobu neurčitou stav ohrožení. Z toho pro každého občana města vyplývá povinnost, být v případě vyhlášení poplachu do čtvrt hodiny nastoupený, vybavený a připravený k obraně města. Toto nařízení může být a bude namátkově kontrolováno, jeho porušení se pak bude trestat.

Město Thyris poptává
Pochodně, děla, nábytek z pískovce, těžké samostříly.

Tribun Zaldur
23.03.11, 20:39 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Nedělní Gladiátorské klání
Udatní bojovníci, potulní harcovníci, vznešený lide i poctivě pracující, slyšte!
Dne 27. tohoto měsíce započne ve městě Thyris Gladiátorský turnaj. Neváhejte a přijďte se zúčastnit a změřit svoje síly s ostatními bojovníky nebo jen svého oblíbence podpořit. Pro ty, co mečem, sekyrou, vidlemi či řemdihem vládnou, je počátek na druhou hodinu s poledne a poplatek v deseti zlatých zůstaven, laskavý divák si deset zlatek připlatí a o hodinu později se dostaví.
Pravidla soutěžní k nalezení jsou před budovou Kolosea.

na turnaj Vás srdečně zve pan pořadatel Deavy
i starosta Zaldur
27.02.11, 21:54 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Thyrisské nedělní soutěžení
Pro velký úspěch dnešní akce, jsem se rozhodl, že příští týden nebo za čtrnáct dní se bude tato akce opakovat.

Pokud chcete pomoci s organizování nebo máte nějaký vlastní nápad na jednoduchou soutěž pro všechny, zanechte prosím své jméno v poštovní schránce vedle Thyrisské banky. Čím více lidí se přihlásí, tím spíše se můžete dočkat opakování této akce.

Zároveň vyzývám všechny, kteří mají zájem výhodnější podmínky v Thyrisu - jako je třeba levnější pronájem, vlastní důlní šachta nebo její zlevnění - že se o tyto výhody mohou zasloužit poskytnutím odměn pro výherce i organizátory. Možné je darovat i dražší předměty, cena předmětu bude úměrná odměně kterou od města získáte.

Pokud máte zájem o nabídnutí svých věcí k prodeji v jednom s Thyrisských stánků, bylo by dobré si stánek předem závazně zarezervovat.
15.02.11, 22:08 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Novinky v Thyrisu
Rád bych dal na vědomí, že s mým příchodem se v Thyrisu změnilo nebo v brzké době změní pár věcí:

Jsou to například ceny pronájmů ve městě. Ceny jsem v tuto chvíli nastavil zhruba tak, aby byly vyrovnané v závislosti na velikosti pronájmu. K té příležitosti jsem bezúhonným obyvatelům města, dle toho jak hodnotím jejich působení ve městě připsal několik set hodin nájmu navíc.
V tomto směru odměňování obyvatel města bych rád pokračoval i nadále, tudíž pokud si myslíte, že by jste zasloužili výhody jako prodloužení nájmu, jeho zlevnění, nárok na důlní šachtu, nebo její zlevnění, zanechte svitek ve schránce vedle banky nebo mne navštivte v Městské kanceláři.
Rovněž bych rád připomenul, že jakýkoliv občan Thyrisu má přednostní právo na užívání veškerých městských statků před neobčanem, ať se jedná o pronájem, ohrádku, stáj, nebo důlní šachtu.

Zřízení městské kanceláře
V horním patře naší krásné banky jsem se rozhodl zřídit městskou kancelář, kde bude možné zastihnout mne nebo další hodnostáře města. Já budu v kanceláři k zastižení každou středu a neděli ve večerních hodinách. O tom, že jsem k zastižení budou informovat trubači.
Budu k dispozici k projednání jakýchkoliv záležitostí města, i podání žalob a udání.

Pomozte obnovit Thyrisské království!
Vždy v neděli v sedm hodin večer bude dotováno přihlášení do města Thyris. Kdokoliv bez rozdílu rasy se přehlásí do Thyrisu z jiného města, Thyris mu uhradí plnou sumu potřebnou pro přehlášení.
Dále dle možností dostanou noví obyvatelé nájem na tři týdny zdarma, snad i se základním vybavením.

Konkurz na heroldy
Město Thyris dále vypisuje konkurz na obě pozice heroldů. Zájemce o funkci musí být bezúhonným občanem Thyrisu lidské rasy. Zájemci nechť vhazují přihlášky do poštovní schránky vedle banky. Přihlášky vyberu za tři dni od dnešního dne, tedy v pátek. Další informace naleznete během víkendu zde.

Město Thyris poptává
... základní vybavení pronájmů: truhly, skříně, stoly, postele. Řemeslník který obdaruje město nábytkem bude mít možnost získat výhody v podobě zlevněných nájmů nebo přednostního využití šachet, pronájmů, či obchodů.

Uvazování koní
Rád bych upozornil, že v okolí portálu je ze zákona zakázáno na dlouhou dobu uvazovat koně, ať už jezdecké nebo nákladní. Koně uvázané na nevhodném místě budu nemilosrdně posílat do salámu!!

Starosta Zaldur
09.02.11, 20:32 Thyris odkaz přidal(a) Starostka Mashell
obrazek
Starosta Thyrisu
Na vědomost se dává, že dnes v podvečer Rada města Thyrisu jednomyslně zvolila novým starostou pana Zaldura. Přeju mu hodně štěstí, ať se mu daří a ať Thyris pod jeho správou vzkvétá.

Mashell
27.01.11, 20:53 Thyris odkaz přidal(a) Starostka Mashell
obrazek
Volby v Thyrisu
Začátkem února se v Thyrisu uskuteční volba starosty. Zájemci o tuto funkci nechť vhodí svitek se svým jménem do zlaté truhly vedle banky. Starosta musí být lidské rasy, občan Thyrisu a nesmí mít dluhy na daních ani u léčitelů. Dne 1. února budou přihlášky vyzvednuty a se jmény bude seznámena Rada. Volba proběhne v druhém únorovém týdnu, datum a čas konání bude upřesněno. Volební zasedání Rady není přístupné veřejnosti.

Mashell
28.10.10, 18:08 Thyris odkaz přidal(a) Starostka Mashell
obrazek
Opravený most a portál
Thyriský portál a most, které byly poškozeny při ničivém požáru, jsou opět plně funční. Naše poděkování patří všem, kteří se na opravě podíleli, zejména panu Jindrovi, který, ač není občanem Thyrisu, odvedl největší kus práce a spolu s pány Berechem a Deneradem starý most rozebrali a na jeho místě vystavěli zbrusu nový. Jménem všech občanů ale i návštěvníků Thyrisu jim děkuji.

Mashell
14.10.10, 18:10 Thyris odkaz přidal(a) Starostka Mashell
obrazek
Nový thyriský důl
Dobrá zpráva pro všechny horníky - po provedených bezpečnostních zkouškách byly pro veřejnost otevřeny nové šachty ve 4. thyriském dole. Jsou plné železa i drahých kovů. Ať se vám hezky kope.

Mashell

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2024 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist