Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Město Thyris, Perla jihu

thyris

Thyris je jedno z andarijských měst, které pamatuje časy Staré říše. Prastaré pískovcové hradby stály na hranicích města odnepaměti, avšak svou mohutnost od dob svého vzniku neztratily - vždyť město chránily dlouhé měsíce před obléháním skřetími armádami. Dnes se město pomalu obnovuje z válečných útrap, stěhují se do něj noví obchodníci a usazují se zde noví obyvatelé.

Město Thyris je právem označováno za Klenot jihu, neboť jeho kráse se vyrovná jen málokteré město. Všudypřítomný pískovec protkává město nezaměnitelnou atmosférou slunečných dní a vlahých nocí. V minulosti bývalo město rušným přístavem, zajišťujícím obchodní stezky s Kyrskou pevností i Východními ostrovy, avšak dokud jsou moře pod nadvládou nepřátel, Thyrisu bude trvat dlouhou dobu než nabyde zpět svého bohatství.

Kdysi býval Thyris též městem paladinů, avšak poslední paladin zemřel nedlouho po osvobození města. Dnes je město spíše hornického zaměření, v okolí mohou kováři a horníci nalézt hned několik otevřených dolů. Ale živná půda je zde i pro hraničáře - vždyť se jen pár kroků od Thyrisu rozprostírá nekonečný prales, plný roztodivné zvěře...

Z vůle regenta převzal opatrovnictví města Thyris Konzul Christian d'Ruah, dne 11.12.05.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Amundsen II Ama Kapitán Coltaine
Soudce Soudce Wyndstrim Starosta Amundsen II Ama

Mapa města

Přehled pronájmů na území Thyrisu si můžete prohlédnout zde.

Dne 1.9.2005 byl zvolen první soudce pro město Thyris.

Zákony Thyrisu byly sepsány dne 28.11.11.
Úplné znění naleznete zde.

28.04.12, 12:02 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Příští neděli, dne šestého, měsíce pátého v sedm hodin, se uskuteční zasedání senátu Thyrské republiky. Vyzývám všechny senátory k účasti.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
13.04.12, 21:53 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Výprava a Výzva
Řemeslnící, poutníci, obchodníci... bojíte se na cestách do Thyrských dolů o své nákladní koně či vlastní životy? Nechcete přivazovat Vaše čtyřnohé věrné pomocníky před doly a nechávat je tak napospas těm divým šelmám jenž ve smečkách sužují okolí téměř každého dolu? Chopte se zbraní! Pojďme společně vyřídit tyto smečky divých šelem! Popadni zbraň, nasoukej se do zbroje a přijď v úterý dne 17. před západem sluce (19:30) na nádvoří u radnice. Pojďme udělat naše město bezpečným a prosperujícím. Vítani jsou všichni občané i neobčané, lidé i nelidé, vojáci či řemeslníci, kteří už maj dost pohledů na své rozsápané koně! Přijď i TY!

Dále vyzývám všechny majitele návodů na ovčárny, kterým tyto návody překáží, aby je nabídli k odkoupení. Thyrská republika nabízí za velkou ovčárnu 800, za střední 550 a za malou 300 zlatek na ruku. Kdo bude chtít návod darovat nezištně, má rovněž možnost. Výkup bude omezen, proto neváhejte a vyhrabte ony svitky, jenž pouze leží a tlí ve Vaší truhlici.

Závěrem vyzývám opozdilce, kteří se ještě nerozhodli, zda postaví či nepostaví pole, ovčárnu či jakoukoli jinou vhodnou stavbu, aby mne co nejdříve vyhledali a vznesli žádost.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
04.04.12, 10:58 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Novinky Thyrské republiky
Občané Thyrské republiky a lidé zemi Andarijské

Po důkladném roztřídění skladišťního trezoru jsem došel k velice znepokojivým skutečnostem a proto povoluji možnost prodloužení nájmu v platbě surovinami. Velice žádoucím se stává pískovec a proto bude preferován před hlínou, stavebním kamenem, mramorem a poleny. Na množství prozatím nezáleží, zohledním i drobné dary či samostatné usilí a snahu.

Kvůli neobsazeným stánkům v přímořské části města, odluce, chci nabídnout začínajícím prodavajícím, jež splní podmínky plných skladů a budou občany města, pronájem na měsíc provozu zdarma.

Vzhedem k výstavbě farmářské oblasti, žádám majitele ovčáren v blízkosti Vily Vládců Strachu, jenž by ji chtěli do nové lokality přemístit aby mi dali závaznou zprávou vědět. Rovněž vyzívám Thyrské cechy či osoby mající dost hlíny a prostředků a uvažují o zbudování pole aby mi rovněž podali zprávu. Jestliže chce nějaká osoba pouze přispět, bude pomoc vítána a po postaveni městských polí, bude mít prvotní právo na jejich užívání.

Dále žádám, aby se mi ozvali občané hudbymilovní, odhodlaní a kulturně nenaplněni, kteří již vysedávání v místních putykách nepovažují za kulturní dění, aby vyhledali mou osobu. Neb naše překrásné město nabízí i jiné velice lákavé možnosti, jak se stát slavnými či uznávanými. Tato žádost se rovněž týká i autorů nebo skladatelů, kteří k básnění a tvorbě krásy využívají především svitků a inkoustu, jejichž díla leží bez povšimnutí na stole. Doneste je! Možná i vy si zanedlouho poslechnete či uvidíte Vaše vlastní divadelní vystoupení a sklizený potlesk vás naplní radostí. Kdo ví, třeba Vás bude motivovat vidina ještě větší účasti, nebo ještě většího úspěchu. Nic neni nemožné, stačí se jen ozvat.

Ať máte jakýkoliv dotaz, připomínku, žádost nebo stížnost, nebojte se ozvat a vyhledejte mou osobu. Pokud mě po večerech nezastihnete nebo selže spojení komunikačních krystalů, prosím, zanechte svůj vzkaz v poštovní schránce před radnicí nebo cechovou Řádu Stříbrného Vlka. Svitky, jež nebudou zapečetěny autorem budou nemilosrdně páleny.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
15.03.12, 15:24 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Novinky Thyrské republiky
Herold
Do pozice Herolda Thyru byl jmenován pan Rockhun, dosud cechmistr Bratrstva. Vzhledem k tomu, že pojem Herold prozatím republikové právo neupravuje, nechám jej v době nejbližší zanést do ústavy.

Koncil murdců a znalců magie
... se z důvodu mé zaneprázdněnosti odkládá o týden, na sobotu dne čtyřiadvacátého tohoto měsíce.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
04.03.12, 22:34 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Novinky z Thyrské republiky
Tribun
Při hlasování senátorů byl na dnešním zasedání do pozice Tribuna zvolen pan Gomez, dosud senátor a cechmistr Řádu Vlka. Se všemi záležitostmi spojenými se správou města se proto od nynějška obracejte na něj.

Thyrský jarmark
Jarmark se bude konat ode dneška za sedm dní, tedy příští neděli dne jedenáctého, od šesti hodin na obvyklém místě - v Bazaru hned za Hlavní branou. Na dnešním zasedání byla rovněž přijata vyhláška, která ztvrzuje konání jarmarku vždy o víkendu v týdnu následujícím po posledním senátním zasedání.

Koncil murdců a znalců magie
Na sobotu dne sedmnáctého svolávám koncil výše zmíněných do budovy Thyrského senátu. Další informace budou s časem upřesněny.
Ústředním tématem budou hledači na severu Andarie a starobylé hodiny pod Thyrem.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
29.02.12, 18:33 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Zasedání senátu
Vydáním této listiny já, KGA, odvolávám z pozice Tribuna pana Maxwela na základě žádosti jej samotného. Zároveň vyhlašuji volbu Tribuna nového na dalším senátním zasedání, které proběhne tuto neděli, čtvrtého dne měsíce třetího, od sedmé hodiny večerní. Každý občan republiky lidské krve má možnost kandidovat.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius.
23.01.12, 18:49 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Novinky Thyrské republiky
Perla jihu otevírá své pokladnice
Počínaje dneškem trvale zdvojnásobuji úrok peněz uložených v thyrské bance. Nyní tak čítá šest desetin procenta, což je o šest desetin procenta více než v jakémkoliv jiném městě Andarie. Přijďte i vy do Perly jihu výhodně investovat svůj kapitál. Thyrská republika zaplatí všem nově příchozím veškeré náklady spojené z odhlášením z jiných měst a bezplatně poskytne pronájem nového příbytku. Pro další informace vyhledejte kteréhokoliv Praetoriána.

Thyrský jarmark
V poslední den tohoto týdne vyhlašuji Thyrský jarmark, sněm všech řemeslníků a kupců z Andarie. Všichni, jenž mají zájem nakoupit nebo naopak prodat své zboží, nechť ve zmíněný den od šesti hodin navštíví Bazar hned za Hlavní thyrskou bránou. Krom stánků bude připravena také aukce. Jakmile bude vydraženo několik vybraných předmětů, můžete se pokusit vydražit své věci i vy.

Tribun Maxwel
21.01.12, 16:47 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Výzva hledačům mrtvol
Večer uložil jsem se ke spánku. Na šibenici u banky jsem věšel mrtvolu. Když jsem vstal, našel jsem jen prázdnou oprátku na onom místě, lano od Alexie. Patřilo jistě jí. Na místě byl také nalezen pergamen s neznámým znakem. Na druhé straně pergamenu, na němž byla mapa, uprostřed stálo napsáno:

Kdo smění život s ďáblem,
vinu láka na druhé,
s duší její je již ámen,
tiše stéká voda na mrtvole,
kde listy ani nenapadnou,
a králíci řikají nashledanou


Pergamen byl přesně uprostřed přehnut. Vespod papíru byla linka a tam se chtěl asi podepsat. Místo toho napsal asi poučku, kam se podpis píše:
Od prostředka portálu čtyři kroky k sobě dej. Tak daleko od okraje mrtvola její bude.

Za tělo Alexie nabízím 200 měděných tomu, kdo mi její tělo přinese. Přinést jej můžete k citadele s přiloženám dopisem, ve kterém bude napsáno, kdo mi její tělo donesl a kde mu může být odměna předána, či kam se má předat, nebo může přímo navrátit tělo každému Praetoriánovi. Na znamění, že je tělo stále pohřešováno, bude na thyrském náměstí postavená šibenice.

Vlastní rukou sepsal Protektor Ilveth a kolektív.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -

Správci města
 • Tribun Gomez 4.3.12 - dosud
 • Maxwel - 28.8.11 - 4.3.12
 • Zaldur 10.02.11 - 22.8.11 (rezignoval)
 • Mashell 27.6.10 - 9.2.11
 • Nexus 2.3.10 - 27.6.10 (zemřel)
 • Stonny Mal Rell 22.7.09 - 2.3.10
 • Maxwel 1.1.09 - 10.7.09
 • Pragmeon 22.9.08 - 1.1.09
 • Maxwel 10.6.07 - 22.9.08
 • Caesar - asi 28.3.06 - 10.6.07
 • Vévoda Gryzzly 31.10.05 - 8.12.05
 • Lord Dumi 31.05.05 - 31.10.05
 • Lord Merlin 21.02.05 - 31.05.05
Vládci města
 • Konzul Gibraen Artalius 10.11.11 - dosud
 • Král Alkin de Serevin 30.1.11 - 10.11.11
 • Město pod vládou císařství 10.7.09 - 29.1.11
 • Král Alkin de Serevin 21.12.08 (korunován 24.1.09) - 10.7.09
 • Konzul Malagar 28.1.07 - 21.12.09 (zemřel)
 • Konzul Gebethor 28.3.06 - 25.1.07
 • Konzul Christian d'Ruah 8.12.05 - 26.3.2006 (padl v boji)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist