Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Margaard, hradiště Lovců

Margaard

O hradišti Margaard se dá říci mnohé. Myšlenka na vytvoření tohoto sídla se zrodila v mysli Aishlyn, cechmistryně Lovců a dřívější starostky havantské. K jejímu nápadu se brzy přidali další členové cechu Lovců i spřáteleného cechu Slovanů. V době, kdy Margaard stál pouze v představách stavitelů, sídlily oba tyto cechy v Havantu, rolnické vesnici podřízené městu Andor a vládě císařovny Kilias. Základní ideou vzniku nového sídla byla proto především touha po samostatnosti a snaha o soběstačnost ve všech záležitostech týkajících se řízení hradiště.

Okolnosti vzniku Margaardu se dají označit doslova za bouřlivé – plán stavby byl sice v hlavách obou zakládajících cechů již delší dobu, avšak nešťastná vodní pohroma a následné zatopení Havantu přispěly k značnému urychlení stavebních prací. Místo pro nové sídlisko bylo vybráno nedaleko bývalého sídla cechu Lovců s ohledem jak na dobrou dostupnost pěšky i koňmo, tak na potřebu v případě nutnosti hradiště účinně bránit. Díky úsilí šikovných stavitelů a společné píli všech zúčastněných rostly nové stavby doslova před očima. Během několika měsíců tak byly vystavěny pevné hradby, banka, stáje, obchody i domy k pronájmu a přemístěna sídla lovecká i slovanská.

Okolní lesy jsou bohaté na kvalitní dřevo a hemží se různým zvířectvem – vítáni jsou proto řemeslníci, dobrodruzi i milovníci přírody. Nedaleko na západě od hradiště je pro všechny námořníky snadný přístup k moři, směrem na jihovýchod vede stezka do Thyrisu. Severní cestou se dá dojít přes most do císařského Andoru, směrem na jih podél skály do rozlehlého pralesa. Obyvatelem hradiště se může stát kdokoli bez ohledu na svůj původ, jedinou podmínkou je nejednat v rozporu se zákony hradiště.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Zástupkyně Lorda Gryzzlyho Aishlyn Lord Gryzzly
Herold Achimel Starosta Causydys
Starosta Starosta Causydys Aishlyn

Přehled pronájmů na území Margaardu si můžete prohlédnout zde.

Zákony Margaardu byly sepsány dne 09.05.12.
Úplné znění naleznete zde.

26.02.23, 03:29 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Zpráva pro všechny občany Andarie
Vážení obyvatelé císařství, jménem Lorda Gryzzlyho vám tím to listem chci od srdce poděkovat, že jste během dnešního večera prokázali odvahu a statečnost při osvobození Margaardu. Vaše skutky nebudou nikdy zapomenuty a pevně doufám, že vám náš dluh budeme moc v brzké době splatit.
Velmi nás mrzí nastalá situace s Thyrisem, proto nabízíme jeho obyvatelům pomoc. Každý, kdo ji bude potřebovat nás může vyhledat na Tuláckých ostrovech.
Jistě si mnozí z vás říkáte jaké budou naše následující kroky. V první řadě uctíme památku obyvatel, kteří byli zabiti nepřítelem a dáme jim místo posledního odpočinku. Další kroky budeme plně koordinovat s Rytíři a Gardisty.


Za hradiště Margaard
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Starostka Aishlyn
14.11.22, 22:36 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Lovecké prohlášení
Chtěli bychom se omluvit Inet a celému Imeru, že došlo k nedorozumění mezi nimi a mým zástupcem, který nebyl zcela informován o událostech a milně si to přebral po svém. V minulosti jsme se podpory ze strany Imeru a Andoru dočkali. Co se stalo již nevrátíme a poneseme si následky, které z toho případně vzejdou.


Za Lovce
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Aishlyn
18.01.22, 23:11 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Schůze pro všechny
Vážení obyvatelé Andarie, prosím vás, aby jste se dostavili za dva dny na ostrov Nistry o sedmé hodině večerní. Je to pro všechny důležité, zejména pro obránce hradiště, kteří měli co dočinění s temným drakem.Za Lovce, Aishlyn
15.01.22, 21:08 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Stanovisko hradiště Margaardu
Vážení občané a lidé země Andarijské,
dostali jsme ultimátum, měli jsme se připojit k Vládci a slíbit mu věrnost, nebo si zvolit cestu boje. Zvolili jsme si věrnost naší Císařovně Killias a proto očekáváme v brzkých dnech jejich odpověď. Pro obyvatelé hradiště, pokud jste to ještě neudělali, najděte si jiné domovy, pokud by se stalo to nejhorší, co se může stát. Buďte silní a opatrní!

Za hradiště Margaard
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Starostka Aishlyn

14.01.22, 21:56 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Výzva pro občany Margaardu
Vážení občané hradiště Margaard,
zítra večer pořádám poradu o šesté hodně večerní, v prostorách banky. Prosím všechny, aby se dostavili, je to velmi důležité!


Za hradiště Margaard
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Starostka Aishlyn
04.01.22, 01:20 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Schůze obyvatel hradiště
Vážení obyvatelé, na poslední poradě jsme se domluvili, že se znovu setkáme třetí den v týdnu okolo sedmé hodiny večerní, zejména žádám pana Lumíra, aby se v daný večer dostavil, nebo mne vyhledal jiný den, či hodinu.


Za hradiště Margaard
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Starostka Aishlyn

31.12.21, 00:27 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Schůze obyvatel hradiště Margaard
Vážení občané hradiště,
dovoluji si vám připomenout, že sedmého dne o páté hodině večerní se bude konat další schůze. Účast je více než žádoucí. Místo konání je stejné, jako při předchozí poradě a to v prostorách nad bankou.


Za hradiště Margaard
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Starostka Aishlyn
28.12.21, 23:28 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Výzva pro občany Margaardu
Vážení obyvatelé hradiště,
čtvrtý den tohoto týdne o desáté hodně večerní pořádám schůzi obyvatel, je to velmi důležité, jestli se nebudete moc dostavit v tento den, vyhledejte mne v mém domě, nebo v sídle Lovců v kterýkoliv jiný následující den. Ještě jednou opakuji, je to velmi důležité!


Za hradiště Margaard
zástupkyně Lorda Gryzzlyho
Starostka Aishlyn

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -

Jak šel čas...
  • Starosta Upadlík 1.5.13 - dosud
  • Aishlyn 9.5.12 - 30.4.13

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist