Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Císařské město Andor

Andor

Andor, donedávna poslední bašta civilizace. Nikdy neporažené město, symbol svobody a odboje, sídlo císařovny, domov. Tyto - a ještě mnohá další přirovnání - zazní každému obyvateli Andarie v ušich, když se před ním zmíníte o Andoru. Období jeho vzniku se odhaduje na dobu nejvetšího technologického rozmachu Staré říše, o čemž svědčí zejména učelné rozmístění strategických staveb a způsob vedení hradeb.

Jak známo, za časů skřetího vpádu byly díky nezdolnému duchu Andořanů a císařovně Kilias mezi přirozenými hranicemi chránícími území města zbudovány mohutné ochranné zdi, které je částečně uchránily od ničivých výpadů nepřátelských vojsk. V době izolace dosáhla jeho soběstačnost, jež byla i před onou událostí díky jeho nebývale výhodné poloze na velice vysoké úrovni, naprostého vrcholu, za což vděčíme zejména vyspělým řemeslnickým postupům a zručnosti obyvatel.

Stejně jako v rámci mezí rostla moc Andoru, tak i stav armády dosáhl takové míry připravenosti, aby mohla být použita k nutné protiofenzívě a začátku osvobozování obsazené Andarie. První takový krok byl již učiněn - zařící klenot, město Thyris, byl osvobozen, a královláda byla opět nastolena.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Herold Herold Rish Starosta Iluminus
Starostka Starosta Iluminus Kapitán Coltaine

Mapa města

Za vlády panovníků, kteří usedli na místo starosty, se v Andoru a okolí podařilo zpřístupnit celou řadu objektů, které jsou v současné době pronajímány. Ať už to jsou samotné domy, pokoje v ubytovnách, nebo stáje či pole.
Přehled pronájmů na území Andoru si můžete prohlédnout zde.

Dne 20.7.2005 byl zvolen první soudce pro město Andor.
Pravidla o soudním procesu a podmínky podání žaloby najdete zde.

Zákony Andoru byly naposledy upraveny dne 16.9.2016.
Úplné znění naleznete zde.

07.10.07, 20:40 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Přepadení Andorského tržiště
Loď Agresora, který dnes přepadl tržiště byla spatřena jak odplouvá na širé moře. Na palubě se prý nacházelo velké množství drahých předmětů, zřejmě uloupených při útoku na tržiště. O celé této nepříjemné záležitosti budete veřejně informováni a jménem města Andoru slibuji, že bude použito jakýchkoliv prostředků k dopadení tohoto agresora..


Rytíř Thomas von Chava
20.09.07, 13:18 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Vyhláška o pronájmech
S okamžitou platností nařizuji tuto vyhlášku!

Pokud si kdokoli na území Andoru pronajme jakoukoli budovu ve které po předešlém nájemníkovi něco zůstalo, je povinnen s věcmi nemanipulovat a co nejdříve vyhledat Andorksého kancléře, jeho pobočnici nebo jednoho s Andorských Heroldů, kteří pronájem vyklidí a umožní nastěhování.
Porušením tohoto nařízení se nájemník vystavuje trestu pokuty ve výši až jednoho tisíce zlatých mincí, v krajním případě jako u pana Nylfeina, odnětím pravé ruky, zabavením části majetku, vyhoštěním z města Andor a doživotním zákazem vstupu na území města Andor.

Dále je povinností všech stávajících nájemníků, aby pronájem opouštěli vyklizený a v původním stavu. Kdo tak neučiní ,vystavuje se pokutě ve výši dvacet zlatých mincí.

Ten, kdož objeví, pronajme a řádně nahlásí pronájem ve kterém zůstaly věci, nebo nepořádek po předešlém nájemníkovi, dostane odměnu ve výši deseti zlatých mincí a plnou úhradu vynaložených prostředků na pronajmutí tohoto pronájmu.

Rytíř Thomas von Chava.
13.09.07, 14:41 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Vyhláška o magickém zahalení tváře
Dnešním dnem vstupuje v platnost vyhláška o zákazu používání magického zahalení tváře na území Andoru. Jedinou vyjímku tvoří hradbami opevněná část města, kde je možné toto magické zahalení beztrestně nosit. Ten, kdo bude chycen při porušení tohoto nařízení, bude dopraven do andorského žaláře, kde stráví tři dny a zaplatí městu pokutu ve výši 100 zlatých mincí. Při opakovaném porušení se trest bude úměrně zvyšovat. Dnes třináctý den tohoto měsíce a zítra den čtrnáctý budou heroldi města Andor tolerantní avšak od soboty patnáctého tohoto měsíce již každého, kdo bude viděn s magickým zahalením tváře budou stejně jako v případě masky považovat za narušitele a bude s ním podle toho zacházeno.
10.09.07, 21:44 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Andorská loterie
Loterie probíhá od půlnoci 11.září

Pravidla loterie:

* Vyhrává ten, kdo vsadí nejnižší celé kladné číslo a bude přitom sám, kdo je vsadí. Každý obyvatel Andarie smí vsadit pouze jednou
* Losy s číslem je možné vsadit pouze vhozením do zapečetěné schrány přibité na stěně redakce Andorského šumu označené "Andorská loterie". Platným losem je kožený měch či pytlík obsahující zápisné 10zl a podepsaný a zapečetěný svitek se vsazeným číslem.
* Losy, které budou obsahovat záporná, desetinná, zlomková či jinak podivná čísla nebo nulu, nebo k nim nebude přiloženo zápisné 10zl, budou považovány za neplatné. neplatné jsou také všechny losy osoby, která vsadila více než jedno číslo.
* Vítězi připadne 75% z vybraného zápisného všech platných losů, pronájem plně zařízeného domu v Andoru na 14 dni a stáj v Andorských stájích.
* Soutěže se nesmí zúčastnit organizátoři a jejich rodinní příslušníci.Výsledky loterie budou slavnostně vyhlášeny 16. září za dozoru Andorského kancléře a zástupců Andorského Šumu redaktora Abegotha.

Malý příklad ze vzdáleného království:
V loterii nasázeli soutěžící čísla: 1,1,3,3,3,4,4,5,6,8. Vítězem loterie se stal ten, který vsadil číslo 5 a odnesl si 75zl.

Neváhejte a sázejte, přeci nenecháte výhru sousedovi!

Redaktor Andorského šumu Abegoth
a
Rytíř Thomas von Chava
09.09.07, 16:34 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Výběrové řízení na post Andorského herolda
Počínaje dneškem mohou zájemci o tento post podávat své přihlášky do rukou pobočníka Andorského kancléře slečny Koláčka. Zájemci musí být bezúhonní, mít řádně zaplacené daně a dluhy u cechu léčitelů, musí býti řádnými občany Andoru. Na přihlášce musí býti uvedeno celé jméno zájemce, místo kde bydlí a musí být opatřena jeho pečetí. Výběrové řízení bude trvat do středy následujícího týdne. Ve čtvrtek bude do funkce jmenován nový Herold města Andor.

Rytíř Thomas von Chava
05.09.07, 19:31 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Dluhy městu Andor a cechu Léčitelů
Tímto na vědomost všem občanům města Andor dávám, že mají čtrnáct dní na zaplacení svých dluhů na dani městu Andor a cechu léčitelů. Pokud bude po uplynutí této lhůty zjištěn nezaplacený dluh, bude následně vymáhán a bude-li to nutné, bude přistoupeno k zabavení majetku či uvěznění a následné nucené práce.

Rytíř Thomas von Chava
04.09.07, 21:09 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Thomas von Chava
obrazek
Jmenování Pobočníka Andorského Kancléře
Nechť vejde ve známost, že slečna Koláček byla dnes jmenována do funkce pobočníka Andorského kancléře a je tedy připravena řešit problémy andorských občanů. Úřední hodiny jsou stanoveny na každé pondělí mezi osmou a devátou hodinou večerní a každou středu mezi čtvrtou a pátou v bývalém sídle starosty, nynějším sídle Andorského kancléře, a nebo ji vyhledat osobně mimo stanovené hodiny.

Rytíř Thomas von Chava
29.04.07, 17:03 Andor odkaz přidal(a) Starosta Vevoda Rulvo
obrazek
Truhla na opravu mostu
Já, Vévoda Rulvo, tímto prosím všechny občany města a cechy, aby přispěli jakoukoliv peněžní částkou či materiálem na opravu mostu, jenž shořel při požáru. Truhla na materiál je uložena u Andorského mostu.

Tímto děkuji všem, kteří přispějí

podepsán Vévoda Rulvo starosta Andoru

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 -

Jak šel čas...
 • Truls Rohk 07.09.18 - dosud
 • Nakrul Sigfried - 15.09.16 - 07.09.18
 • Brenidon 06.08.15 - 14.09.16
 • Jaako Tatarka 15.7.13 - 05.08.15
 • Fortuna Dayer 7.1.13 - 14.7.13
 • Windsor Imbra 11.12.11 - 6.1.13
 • Bezvládí (Andor v rukou nemrtvých) 7.8.11. - 10.12.11
 • Numaron 23.6.11 - 7.8.11
 • Nialith 16.3.11 - 22.6.11
 • Argonaut 9.12.10 - 15.03.11
 • Erastes 6.09.10 - 8.12.10
 • Shangallar 11.05.10 - 5.09.10
 • Rulvo 1.2.10 - 10.05.10
 • Rytíř Vox 20.10.09 - 31.1.10
 • Mashell 7.7.09 - 19.10.09
 • Falathrim 21.7.08 - 6.7.09
 • dosazený správce Rytíř Thomas von Chava 2.9.07 - 28.6.08
 • dosazený císařský správce 30.4.07 - 2.9.07
 • Rulvo 31.12.06 - 30.4.07
 • Nimue 1.9.06 - 31.12.06
 • Lord Merik 1.2.06 - 31.9.06 (dvě období)
 • Eliška 31.10.05 - 31.1.06
 • Lady Mája 19.01.05 - 31.10.05 (dvě období)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist