Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Císařské město Andor

Andor

Andor, donedávna poslední bašta civilizace. Nikdy neporažené město, symbol svobody a odboje, sídlo císařovny, domov. Tyto - a ještě mnohá další přirovnání - zazní každému obyvateli Andarie v ušich, když se před ním zmíníte o Andoru. Období jeho vzniku se odhaduje na dobu nejvetšího technologického rozmachu Staré říše, o čemž svědčí zejména učelné rozmístění strategických staveb a způsob vedení hradeb.

Jak známo, za časů skřetího vpádu byly díky nezdolnému duchu Andořanů a císařovně Kilias mezi přirozenými hranicemi chránícími území města zbudovány mohutné ochranné zdi, které je částečně uchránily od ničivých výpadů nepřátelských vojsk. V době izolace dosáhla jeho soběstačnost, jež byla i před onou událostí díky jeho nebývale výhodné poloze na velice vysoké úrovni, naprostého vrcholu, za což vděčíme zejména vyspělým řemeslnickým postupům a zručnosti obyvatel.

Stejně jako v rámci mezí rostla moc Andoru, tak i stav armády dosáhl takové míry připravenosti, aby mohla být použita k nutné protiofenzívě a začátku osvobozování obsazené Andarie. První takový krok byl již učiněn - zařící klenot, město Thyris, byl osvobozen, a královláda byla opět nastolena.

Funkce Titul a jméno Nadřízený
Starosta Starosta Truls Rohk Kapitán Coltaine
Herold Herold Vel'xunyrr Starosta Truls Rohk
Soudce Soudce Erthas Starosta Truls Rohk

Mapa města

Za vlády panovníků, kteří usedli na místo starosty, se v Andoru a okolí podařilo zpřístupnit celou řadu objektů, které jsou v současné době pronajímány. Ať už to jsou samotné domy, pokoje v ubytovnách, nebo stáje či pole.
Přehled pronájmů na území Andoru si můžete prohlédnout zde.

Dne 20.7.2005 byl zvolen první soudce pro město Andor.
Pravidla o soudním procesu a podmínky podání žaloby najdete zde.

Zákony Andoru byly naposledy upraveny dne 16.9.2016.
Úplné znění naleznete zde.

25.03.12, 20:36 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Zabavení koní
Zabavení koní

Vážení občané,

těm z vás, kteří nedodrželi poslední vyhlášků týkající se koní v okolí dolu, byli zabaveni koně.

Cituji: " Nově byly žlaby s vodou přidány i k Andorskému dolu vedle portálu. Kdekoli jinde uvázaní koně kolem dolu budou zabaveni a navráceni pod pokutou. Současně s tím platí, že každý smí mít u dolu pouze jednoho nákladního koně, lamu či jiného "mazlíčka". V opačném případě budou opět všichni "mazlíčci" zabaveni a navráceni pod pokutou. Všichni, kdo zde mají momentálně uvázaného koně, mají čas do čtvrteční sedmé hodiny večerní, aby své "mazlíčky" přesunuli."

Na základě této vyhlášky byly majitelům koní zabaveny suroviny, které zde měli, jako pokuta. Všichni dostali ještě čas navíc a proto tak bylo učiněno bez výjimky!

Vzhledem k tomu, že by z toho někteří vyšli oproti ostatním "dobře", budou doplácet pokutu ve zlatkách. Těmito osobami jsou:


Rumix - 30 zlatek (herka)
Nindaer - 50 zlatek (nákladní kůň)
Shakys - 50 zlatek (nákladní kůň)
Borchel prostodus - 70 zlatek (šlechtěný kůň)
Kačka - 50 zlatek (nákladní kůň)


Ostatní platící pouze v surovinách.
Eleny Kaelya
Tom Gwawn


Vyhledejte mě, pokud máte zájem o své koně.
Věřím, že k takto razantnímu kroku již nebudu nucen přistoupit.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
22.03.12, 19:21 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Andorské dění
Andorské trhy

rád bych vás tímto pozval na tradiční andorské trhy, které se budou konat tuto neděli od 7 hodin večer na novém městském tržišti. Vzhledem k tomu, že je zde pouze 6 stánků, doporučuji trhovcům přijít dříve. Na trzích budu přítomen a proto zde budete mít prostor na své dotazy, připomínky a návrhy.

Starosta města Andor, Windsor Imbra


Velký závod

Ty, kdož na koni rajtuješ a v sedle se oháníš, hned chystej sedlo a otěže sec můžeš. Úderem osmé hodiny sobotního večera pak spěchej do Ilerenu. Tam bude odstartován první roční Velkého závodu. Vítezem bude ten, kdo se jako první dostane přes poušť k Husitskému území a pak dále průsmykem až do srdce Andoru Za pouhých deset zlatých můžete lidu Andarijskému předvést, že právě vy jste nejlepší.Každý má možnost si za 5 zlatých půjčit na dobu závodu koně z našich stájí. Na vítěze čekají skvělé ceny.

Akello d Reu
19.03.12, 21:53 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Andorské novinky
Vážení občané císařského města,

Nalezené věci
Upozorňuji všechny, kteří si ještě nevyzvedli své věci, že jim zbývají 3 týdny aby tak učinili. V opačném případě propadnou věci městu.

Současně s tím vyzývám pana Gaxena, aby se mi nejpozději do neděle večer ozval ohledně jeho nájmu. Pokud tak neučiní propadnou věci z nájmu městu.

Uvazování koní
Jistě jste si všimli nových žlabů s vodou u městského portálu. Toto místo je určené pro uvázání koně, pokud jdete do banky nebo se pohybujete v okolí portálu. Koně, kteří zde zůstanou déle budou zabaveni a navráceni pod pokutou.

Nově byly žlaby s vodou přidány i k Andorskému dolu vedle portálu. Kdekoli jinde uvázaní koně kolem dolu budou zabaveni a navráceni pod pokutou. Současně s tím platí, že každý smí mít u dolu pouze jednoho nákladního koně, lamu či jiného "mazlíčka". V opačném případě budou opět všichni "mazlíčci" zabaveni a navráceni pod pokutou. Všichni, kdo zde mají momentálně uvázaného koně, mají čas do čtvrteční sedmé hodiny večerní, aby své "mazlíčky" přesunuli.

pozn. Výše pokuty je pouze na posouzení městské autority.

starosta města Andor, Windsor Imbra
08.02.12, 21:26 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Nalezené věci
Rád bych tímto vyzval osoby, které jsou známy pod jmény Respiro, Teror, Faergas Githan, Moroe, Belegorn, Asherit, Francis Drake, Binar a Heratrix, aby mne co nejdříve vyhledali. Věc se týka jejich majetku, který jim má být navrácen. Toto se týká i cechu Strážců, Tuláků a Kavalerie.
V případě, že by někdo nejevil o svůj majetek zájem déle jak dva měsíce, připadnou jeho věci městu.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
16.01.12, 20:15 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Andorské nájmy
Vážení lidé, elfové a barbaři,

dnes proběhla 1. úprava výše nájemného. Všechny obyvatelné nájmy mají již stanovenou svou cenu, která je velmi příznivá. Současně s tím bude až do pátku cena za přihlášení nový občanů do města za symbolický 1 měďák. Neváhejte proto ani minutu a nastěhujte se zpět císařského města.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
14.01.12, 13:02 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Barbarský sněm
Dnes je velký den pro celou rasu stvořitele Mrogrotha!
Ode dne, kdy poprvé vytesal z ledu prvního barbara a barbarku uplynulo mnoho let. První sjednotitel barbarů, Ilidan a kmen Kulgur ale už neplní svou úlohu jako kdysi. Ze sjednotitelů se časem stali zaostalí jedinci, kterým jde jen o hromadění majetku a vlastní blaho, stali se z nich zrádci celé rasy!

Proto jsme povstali my! Nehodláme dále přihlížet zániku a ve jménu našeho stvořitele jsme začali s přerodem, DRUNGOR! Po čase se nám podařilo opět seskupit cenné artefakty našeho dávného vůdce – amulet, helmu a žezlo barbarů!

Každého barbara vyzýváme k účasti na velké barbarské schůzi! Domluvme společně náš přerod a oslavme naše nedávné úspěchy! 29. ledna, při soumraku, místo se včas dozvíte!
13.01.12, 23:40 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Dražba nájmů a soud
Vážení občané císařského města,

V neděli 15.1 proběhne dražba nájmů a to od šesti hodin večer. Začátek bude na městkém tržišti nedaleko přístavu. Každý nájem bude mít vyvolávací cenu v zlatých za jeden den. Přihazování bude po pěti stříbrných. Upřednostněni budou ti, kteří se podíleli na sběru surovin na rekonstrukci a dostavbu města. To jsou pánové Krull a Kiba Inuzuka. Nárok na jeden z nájmů má i cech Družiny rytíře Thomase von Chavy.

V případě, že byste se chtěli obrátit na Andorský soud, můžete pana soudce kontaktovat pomocí svitků, které vhazujte do schránky před soudní budovou. Tu naleznete 41 kroků východně od kovárny Sama Noeho.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
09.01.12, 21:22 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Andorské novinky
Vážení občané,

Dnešním dnem začíná týden trvající konkurz na nového herolda. Zájemci mohou vhazovat přihlášky do schránky před novým sídlem starosty nebo v hospodě u Krákory. Každý přihlášený musí být beztrestný, občanem Andoru a nesmí dlužit peníze na daních nebo léčitelům.

Město má od dneška také staronového soudce a je jím pan Jaako Tatarka. Přeju mu tedy ve funkci mnoho úspěchů. Pokud byste se chtěli obrátit na Andorský soud a nezastihli pana soudce osobně, můžete využít obou výše zmíněných schránek.

Jistě jste si také všimli, že ve městě byly obnoveny některé pronájmy. Zájemci mají opět týden na to aby vhazovaly svitky do již zmiňovaných poštovních schránek. Takový svitek by měl obsahovat vaěe jméno, číslo pronájmu, o který máte zájem, a sumu, kterou jsou ochotni za pronájem dát. To vše pro případ, že byste se nemohli dostavit příští neděli 15.1, kdy se budou jednotlivé pronájmy dražit. Konkrétní čas a místo bude ještě upřesněno.

Poslední novinkou je nález věcí, které byly zanechány v Andoru před invazí, v kobkách pod Andorským hradem. Každý, kdo své věci postrádá nechť se o ně přihlásí u mne. Vzhledem k možným pokusům o krádež pomocí lsti, musí každý říci číslo pronájmu, ve kterém bydlel, a vyjmenovat část věcí, které zde zanechal.

Starosta města Andor, Windsor Imbra

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -

Jak šel čas...
 • Truls Rohk 07.09.18 - dosud
 • Nakrul Sigfried - 15.09.16 - 07.09.18
 • Brenidon 06.08.15 - 14.09.16
 • Jaako Tatarka 15.7.13 - 05.08.15
 • Fortuna Dayer 7.1.13 - 14.7.13
 • Windsor Imbra 11.12.11 - 6.1.13
 • Bezvládí (Andor v rukou nemrtvých) 7.8.11. - 10.12.11
 • Numaron 23.6.11 - 7.8.11
 • Nialith 16.3.11 - 22.6.11
 • Argonaut 9.12.10 - 15.03.11
 • Erastes 6.09.10 - 8.12.10
 • Shangallar 11.05.10 - 5.09.10
 • Rulvo 1.2.10 - 10.05.10
 • Rytíř Vox 20.10.09 - 31.1.10
 • Mashell 7.7.09 - 19.10.09
 • Falathrim 21.7.08 - 6.7.09
 • dosazený správce Rytíř Thomas von Chava 2.9.07 - 28.6.08
 • dosazený císařský správce 30.4.07 - 2.9.07
 • Rulvo 31.12.06 - 30.4.07
 • Nimue 1.9.06 - 31.12.06
 • Lord Merik 1.2.06 - 31.9.06 (dvě období)
 • Eliška 31.10.05 - 31.1.06
 • Lady Mája 19.01.05 - 31.10.05 (dvě období)

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2021 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist