Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
zapis

svitek

Kronika andarijských dějin

Na této stránce naleznete odkazy na nejrůznější historické prameny popisující dějiny zemí andarijských, jejich sounáležitostí i obyvatele v nich žijící.

- Questy - Kronika -

~ Vykradená hrobka ~

Stínový jezdec
Ulicemi města se ozýval klapot koňských kopyt. Z noční oblohy padaly drobné kapky deště, vzduch se ochlazoval, ale to rozhodně neodradilo muže v tmavé róbě k procházce. Projel branou města Andor a vydal se směrem ke staré tržnici. Nervozita ovládala každičký sval v jeho těle, sípavě se nadechoval a jednou rukou neustále kontroloval kožený váček s mincemi, který se mu pohupoval u pasu.
Jeho kůň na blátivé cestě zpomalil. Z lesů okolo nich vycházely zvuky zvěře, která se zrovna probouzela k životu. Muž neklidně poposedl na hřbetě koně, zaryl mu paty do slabin a ten zrychlil.

„Máte peníze?“, zvolal muž v tmavém oblečení a s kápí přes hlavu.
„M-mám. A vy… vy tu věc?“ zakoktal se. Obchodník slezl z koně, v ruce neustále třímal váček s penězi a nedůvěřivě si osobu prohlížel. Z jeho tváře neviděl opět nic, jen špičku nosu. Podle zabarvení hlasu mohl jen tušit, že se jedná o mladého muže.
Cizinec vytáhl z černého pytle starobylou nádobu. V měsíčním světle se odrážela její perleť, zlaté lemování a ozdobné nožičky podstavce. Kolem dokola měla vyryto několik run, kterým však nerozuměl.
„C-co znamená ten nápis?“
„To není pro náš obchod podstatné. Podstatná je její hodnota. Vidíte jak je nádherná? Mistrovský kousek.“ Muž k němu natáhl ruce s nádobou a podbízivým hlasem dodal: „Sáhněte si na ni znovu, prohlédněte si ji.“
„Tak tedy dobrá.“, přikývl. Hodil mu vak zlatých mincí, vzácný poklad opět zabalil do černého pytle a aniž by na něco čekal, nasedl na koně a jel zpátky k Andoru.

O několik dní později
Podzim se pomalu, ale jistě hlásil ke své vládě. Noční ticho narušovalo jen cinkání dešťových kapek o střechy domů a zbroje několika strážných, kteří se potulovali na hlídce.
Obchodník si o sebe třel zkřehlé ruce, jeho kůň ho líným krokem následoval až do andorské odluky. Dole v přístavu se u země držela nevlídná mlha a zima se tu zdála být mnohem větší. I grošák si toho byl vědom. Nastražil obě uši, několikrát odfrkl a neklidně pohodil hlavou.
„Klid. To nic není, starochu. Jen trocha mlhy.“ Aniž by si to byl uvědomil, za zády se mu mihl stín. Grošák tentokrát vyplašeně zaržál.
„Co je ti? Starochu klid.“ Muž se snažil uchopit uzdu a svého čtyřnohého přítele uklidnit. Jeho pokusy byly marné až do chvíle, kdy koňským hřbetem projela čepel dlouhého meče. Obchodník zařval, upadl na zem a se šokovaným výrazem ve tváři sledoval, jak se jeho letitý kůň sune k zemi. Z hrdla se mu ozývalo tiché ržání, dokud neutichl úplně v tratolišti krve.
„C-c-co…“ rozmáchl nešťastně rukama. Najednou to uviděl. Stín. Vlastně dva. Zhmotnily se přímo před ním. Obrovský kůň a vedle něj stál muž. Muž v těžké zbroji a s dlouhým zdobeným mečem. „P-p-proooč?“ vyrazil ze sebe.
Stínový muž se rázem ocitl přímo před ním. „Vrať, co jest pod mou ochranou.“
„Och-chranou?“
Nastavil dlaň. „Můj král si to žádá!“, jeho hlas byl ledový jako smrt. Pozvedl meč.
„N-nevím, o čem to mluvíte a můj kůň…!“
Jedno jediné máchnutí meče stačilo k tomu, aby stínový rytíř podélně rozpůlil obchodníkovo tělo. Kůň za jeho zády zahrabal kopytem, oba prošli skrz kamennou zeď přístavního domku a z krbové římsy sebrali to, co jim náleželo.
dne 29.09.13 zapsal(a) Arella
ornament
Urny
Někde u Lewanu
„Mám toho dost!“ vykřikl zničehonic muž jedoucí na koni v kroužkové zbroji. „Nenechám se zmasakrovat kvůli tomu, žes nasadil cenu tak vysoko. Od teďka každej sám za sebe.“ Jezdec vepředu, s lukem na zádech, se prudce otočil za hlasem.
„Tak mazej, srabe! Z téhle cetky vytřískám pořádný prachy a žádný báchorky mě nenaženou strach.“
„Dobrá, dej mi můj podíl.“
Lučištník vytáhl velký měšec a hodil ho svému druhovi. Ten ho chytil a zmizel rychlostí blesku.
„Pche, zbabělec. Prej duch, co rozsekne člověka jednou ranou.“ Mávl rukou na několik dalších svých spolubojovníku. „Za mnou!“

O několik hodin později

„Dvě stě zlatých, víc nedám.“ řekl rázně muž v kouzelnickém klobouku.
Jezdec mu podal urnu. „Platí.“
Kouzelník vzal urnu a na oplátku předal měšec zlatých. Přejel dlaní po celém obvodu urny a naklonil ji směrem k jezdci a jeho kumpánům.
„Byla radost s vámi obchodovat.“ řekl mág velmi, velmi tiše s úsměvem namířeným na prodejce.
Několik členů skupinky se také rozpačitě pousmálo, hned ale ztratili o mága zájem a začali si dělit svůj výdělek. Nevšimli si, že mág něco zašeptal do urny. Nevšimli si, že jejich kůže se začala zničehonic loupat a zbarvovat se…
Kouzelník se dál usmíval.
dne 27.10.13 zapsal(a) Zullas
ornament
Nákaza
Uřícený mladík v černé robě doběhl do tajné skrýše. „Pane! Nějaká nákaza! Epidemie! Dostal jsem ji! Pomoc!“
Starší muž pokynul rukou ke džbánu vody. Chlapec nečekal a ihned ho vypil.
„Nákaza podobná té vaší ovládá Andarii.“
„Co je to za nákazu?“
Mladík sundal kápi, pod kterou měl podivně zelenou pokožku. „Roznáší to zvěř, může to dostat i člověk. Nejdřív zvracíte, pak se to začne zhoršovat. Ctíte se silnější, ale vaše kůže zezelená. Pak vidiny, agrese a šílené bolesti.“ Popadl se za břicho. „Vím, že vašim urnám se to nevyrovná, ale mohl byste mi pomoct, mistře, prosím?“
„Pocítíš moji pomoc za řekněme… teď?“
Chlapec se chytl za hlavu. „Vy… vy jste mě naka… arrghh!“
Stařec se usmál nad další bezmyšlenkovitou zombii, která se klátila ze strany na stranu. Zvedl se a zakryl si obličej. „Další nákaza? Toho musím využít.“ A vydal se směrem k Andoru.

O pár hodin později.
Thyrským pralesem projížděli na koni dva jezdci. „Vidíš tu zvěř? Síla je vypuštěna.“
Kostěný jezdec kývl. „Živáci se za chvíli zničí, pokud ty urny nezískáme.“
„Musíme získat ty urny, ať to stojí, co to stojí. Živáci si s následky uren poradí.“
Kostěný stočil pohled na svého druha. „Nechci, aby byl další národ vyhlazen. Pokud to bude nezbytné, dál si zabíjej nakažené, ale já hodlám splnit náš úkol.“ Zatahal za otěže a vyrazil.
dne 09.11.13 zapsal(a) Zullas
ornament
Čtyři není pět.
Starý muž vzal urnu a vyšel ze svého doupěte. „Nesnáším to město plné veselí a života, skončím to jednou provždy!“ Vzal jednu ze svých rób a vytvořil portál. Lewan se brzo stal bojištěm. Muž šířil zkázu a smrt, věděl, že dostane to, co chce.
Boj byl dlouhý ale nepřítel byl poražen. Ležel na zemi, tváří dolů a bez známek života. Ti, co mu odporovali, se radovali z vítězství. Nikdo však netušil, co může taková smrt způsobit.

O několik hodin později.
„Mám předposlední urnu.“ Jezdec položil na podstavec starou karafu. Druhý stín se na něj podíval. „Už zbývá jen jedna, ale cítím, že ten kdo ji vlastní, její moc zneužívá. Musíme ji získat dřív, než bude pozdě.“
Jezdec kývl a zmizel. Druhý chvíli stál a sledoval urny. Zdálo se mu, že něco není v pořádku, ale co?
dne 12.11.13 zapsal(a) Zullas
ornament
Zpátky v hrobce
„Pane, portál je skoro vytvořen.“ hlásil mladík lichovi.
„Výborně. Otevřete průchod!“
Mladík kývl a začal plnit rozkaz jeho pána. Lich mezitím otevřel urnu. „Bitvu jste vyhráli, ale válku ne!“ Obloha Andarie se začala zbarvovat dozelena. Ve městech začali pomalu umírat lidé a jejich mrtvoly vstávaly a napadaly vše živé. Netrvalo dlouho a lich vstoupil do průchodu. „Hlídejte, bratři. Dnes přijde náš den.“ Vstoupil do hrobky s armádou nemrtvých v zádech.
Jezdec na stráži se otočil. „Znesvětil si našeho krále, zemřeš!“
Nezvaný host se usmál. „ Já budu váš král! Jen co si vezmu to, co mi náleží!“
Strážce vytáhl meč a vrhl se kupředu.
„Tihle mrtví strážci.“ řekl s opovržením a kývl ke svým druhům. Hrobkou se ozývaly zvuky boje. Lich popadl urny a pootevřel je. Někteří strážci přestali bojovat a přidali se k nekromantově armádě. Byl si jistý svou výhrou, cítil ji v kostech. Nevěděl ovšem, že někteří strážci nepropadli moci uren.

O pár hodin později.
Jezdec stál v hrobce svého krále. „Teď bude na několik století klid.“, pronesl směrem k několika dalším přízrakům. Ti kývli a pomalu se začali rozplývat. Jen jeden tam stál a koukal na pětici navrácených uren. „Je divné, že ti živí se stále nemění.“ řekl před tím, než se rozplynul.
dne 20.11.13 zapsal(a) Zullas
img Multiturnaj
12 zápisů - Hestie, Styra
od 23.12.08
do 13.02.11
dokončený
img Klášter slunce
28 zápisů - Dorothea, Fénix, Johny, Zullas
od 21.11.07
do 10.05.14
dokončený
img Hadí lid
22 zápisů - Dorothea, Nessie
od 10.02.09
do 10.12.09
dokončený
img Entové v Lewanu
4 zápisy - Dorothea
od 25.01.09
do 07.09.09
dokončený
img Lewanský druid
2 zápisy - Dorothea
od 26.03.09
do 30.07.09
dokončený
img Jezdci Apokalypsy
15 zápisů - Seeker, Styra
od 22.03.09
do 17.06.10
dokončený
img Aessei, Alhuzr, Magmimt
10 zápisů - Dorothea, Fénix
od 03.03.09
do 14.03.10
dokončený
img Nekromant
5 zápisů - Dorothea, Nessie, Styra
od 01.09.09
do 01.11.09
dokončený
img Santiago de Miquel
14 zápisů - Abe, Menhit, Nessie, Saraju, Sylar
od 21.05.09
do 27.12.10
dokončený
img Baron
10 zápisů - Sylar
od 26.12.09
do 02.10.10
dokončený
img Cestovatelé časem
40 zápisů - Arella, Balthazar, Dorothea, Droam, Golfin, Menhit, Ordenor, Saraju, Tarog, Tereas
od 27.04.10
do 03.12.13
dokončený
img Amulet
12 zápisů - Seeker
od 04.04.10
do 03.10.10
dokončený
img Podivné dědictví
3 zápisy - Menhit
od 04.02.11
do 14.03.11
dokončený
img Krvané řeky
5 zápisů - Hestie
od 08.02.11
do 19.03.11
dokončený
img Polozapomenutá
33 zápisů - Menhit
od 06.02.11
do 27.12.11
dokončený
img Roční období
9 zápisů - Arella, Erreth, Zullas
od 03.04.13
do 03.05.14
dokončený
img Blázinec
4 zápisy - Ainar, Erreth, Zullas
od 08.06.13
do 28.07.13
dokončený
img Vykradená hrobka
5 zápisů - Arella, Zullas
od 29.09.13
do 20.11.13
dokončený
img Zvířecí soutěž
3 zápisy - Zullas
od 27.11.13
do 19.03.14
dokončený
img Podsvětí
16 zápisů - Arella, Erreth, Jednooky, Zullas
od 29.05.13 probíhající
img Magická sekta
7 zápisů - Arella, Jednooky
od 06.05.18 probíhající
img Černý Hrad
33 zápisů - Arella, Jednooky, Tass
od 31.05.18 probíhající
Zkoušky
1 zápis - Arella
od 11.05.22 probíhající

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist