Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
zapis

svitek

Kronika andarijských dějin

Na této stránce naleznete odkazy na nejrůznější historické prameny popisující dějiny zemí andarijských, jejich sounáležitostí i obyvatele v nich žijící.

- Questy - Kronika -

~ Santiago de Miquel ~

Výprava
Na moři zuří obrovská bouře.
"Kormidelníku, snažte se držet náš kurz!" zařičel kapitán v okamžiku, kdy zaburácel hrom.
"Buďte opatrný kapitáne Santiago."
Kapitán se rozhodl pořádně napnout plachty, protože ikdyž je zastihla bouře, tak jim vítr vál do zad. Chtěl této situace využít.
Moře si s lodí si s lodí pohrávalo jako s papírovou hračkou. Nevěděli, zda se jim podaří přežít, ale i přesto doufali. Oba byli promočeni až na kost, vlny se co chvili přehrnuly přes palubu.
Není možné určit jak dlouho to trvalo.
Santiago otevřel oči a díva se na blankytně modré nebe.
"Asi jsem v ráji." pomyslel si.
Pomalu se posadil a rozhlédl se. Žádný ráj kolem sebe neviděl, ale skutečnost, že hrozivou bouři přežil.
"Nicolasi?"zachraptěl.
Od kormidla se ozvalo slabé "tady jsem". Santiago k němu pomalu přešel.
"Jsi v pořádku Nicolasi?"
"Ehm. Já...Ano, jsem. Omlouvám se kapitáne, že jsem ..... zklamal." díval se provinile do podlahy.
"Prosím tě, co blázníš? Za co se mi omlouváš?"
"No, nepomohl jsem vám. Dostal jsem strach o sebe a vás nechal vašemu osudu. Nejsem dobrý poddaný."
"Řeknu ti to jenom jednou a to teď. Nikdy jsi neudělal nic, proč by jsi mě měl zklamat. Naopak ti vděčím za svůj život, když si mě odtáhl na loď." Santiago se zahleděl do svých vzpomínek a posmutněl.
"Děkuji vám, kapitáne."
"Pokud ti nic není, dáme loď dopořádku a poplujeme dál."
"Ano, pane."
Škody na lodi se ukázaly být docela mizivé. Mohli dále pokračovat v plavbě.

Podaří se jim doplout k cíli, o kterém zatím jen sami sní?


dne 21.05.09 zapsal(a) Nessie
ornament
Plavba
Na nebi se prohánějí ptáci, moře je zcela klidné, naše plavba pokračuje poměrně hladce. Doufám jen, že se nám podaří sehnat pomoc včas a nebude příliš pozdě. Nicolasova nálada se také notně zlepšila.
Ale co to? Před námi se něco objevilo. Co jen to může být? Loď se začala naklánět na stranu. Musím najít Nicolase. Snad se ještě k psaní vrátím . . .


z lodního deníku Santiaga De Miquel
dne 02.06.09 zapsal(a) Nessie
ornament
Sen či skutečnost
... "Zažil jsem něco neuvěřitelného. S celou lodí jsme se ocitli uprostřed nějakého víru. Zajímavé je to, že jsme měli pocit neskutečné energie, která byla všude kolem nás a postupně stahovala loď do sebe. Nemohu s určitostí říci jak dlouho to trvalo. Jedním jsem si ovšem jist. S Nicolasem jsme se objevili v jiném časovém prostoru. Já vím, že to zní podivně, to i mě, když píšu tyto řádky..."z lodního deníku Santiaga de Miquel
dne 06.06.09 zapsal(a) Nessie
ornament
Lepší zítřky
Již dlouho jsem neviděl tak blankytné nebe, zcela bez mraků. Zdá se, že se vše začíná obracet k lepšímu. Vychutnávám si teplé počasí a pozoruji klidné moře, ale co to? V dáli se rýsuje něco černého, velkého. Vypadá to jako pevnina. Musím to hned povědět Nicolasovi. I když, mám jej probouzet? Zrovna usnul, pořád se o mě stará a sebe zanedbává. Počkám, až budeme blíže, třeba je to jen má představa. Nebylo by divu po tolika dnech ztrávených na moři.Z lodního deníku Santiaga de Miquel
dne 22.10.09 zapsal(a) Nessie
ornament
Očekávané
"Přesně, jak jsem očekával, Nicolas byl taktéž překvapený jako já. Moje intuice mě nezklamala, opravdu jsme se blížili k pevnině. Musíme se připravit na vylodění. Nevíme, co nás tam může potkat.."


Z lodního deníku Santiaga de Miquel
dne 15.11.09 zapsal(a) Nessie
ornament
Zápisky
...Byl jsem bláhový, když jsem si myslel, že by mi mohli všichni uvěřit, že jsem následovník Felunského království, doufám, že jsem aspoň nějak přesvědčil starostu Shangallara, když jsem mu ukázal prsten s naším znakem. Pokud neseženu pomoc, tak to dopadne hodně špatně...ikdyž možná už dopadlo, ale nechci na to ani pomyslet..moje Marianna, nemůže být mrtvá...Z lodního deníku Santiaga de Miquel
dne 02.06.10 zapsal(a) Nessie
ornament
Večerní rozhodnutí
Mnohohlasný hovor se odráží od kamenných stěn jednacího sálu sídla andorského starosty.
Šum lesa, horská bystřina, hukot včelího úlu. Bořivoj mrskne fousem, zamrká, rozežene tak přicházející dřímotu. Tolik únavných dní a kolik jich ještě zbývá?
Přejede pohledem shromáždění a zastaví se na Shangallarovi. Souhlasně na sebe kývnou, debata může začít. Tentokrát snad kultivovaná, blýskne mu hlavou a mimoděk při tom sevře ruku v pěst.
V očích Santiaga de Miquel jde snadno vyčíst napětí a nejistotu, strach z toho jak se tihle lidé, které přišel žádat nemaje jiného důkazu o své pravdě nežli svých slov, rozhodnou.
Klidně ho mohou nechat i zabít. Nemá však jiné možnosti než riskovat. Myšlenky se mu honí hlavou, naděje, zoufalství, odhodlání, strach. To vše probíhá v člověku, když stojí na prahu velkého neznáma…
Unavení účastníci pomalu opouští vydýchaný sál. Soumrak přešel v temnou noc a chodby andorské pevnosti osvětlují jen skromné louče. Stíny odcházejících se míhají po stěnách jako duchové nešťastných nebožtíků. Znepokojení, odhodlání, či nejistota se zrcadlí v ohněm osvětlovaných tvářích.
Ta patřící Santiagovi je s jistotou plná naděje, jasně tak vypovídá o výsledku rokování. Ať je skutečným důvodem pro rozhodnutí, které dnes padlo cokoli, povedlo se mu tyhle lidi přesvědčit, dostat do pohybu. Ten s knírem jasně řekl, že důvod k tomu, že se andarijští vypraví do jeho ostrovního království a budou riskovat boj s nebezpečným protivníkem je zcela jiný nežli jeho touha po spravedlnosti a po tom co mu právem náleží avšak vedlejším efektem pro prince bude s jistotou to proč je přišel žádat, trůn, koruna a žezlo!
S jistotou? Ozvalo se tiše Santiagovi někde hluboko v nitru. A co ten, kterého nechali v půli jednání vyvést? Jeho řeč byla jasná praktická a vlastně nejvýhodnější pro andarijské…dostat z prince co nejvíc informací, provést invazi, dosadit vlastního protektora a celý rod, a šlechtu jeho milovaného království nechat popravit. Nasucho polkl, a rázuje k ubytovně na předměstí.
Starosta vyprovází Bořivoje ze svého sídla, šustot plášťů, vrzání zbrojí, těžké kroky se odráží od stěn.
„ Co nejdřív svoláme všechny kteří pojedou. Musíme zajistit co nejvíc lodí, rozhodneme o velení jednotlivým oddílům, vybereme lidi do skupiny která se pokusí dostat do paláce tajně.“ Shangallar zároveň se souhlasným zamručení odevírá vstupní bránu . „ Musíme taky zajistit dostatek stavebního materiálu, proviant, a další zásoby. Taky bychom tam mohli uvíznout na delší dobu, hlavně nic nenechat náhodě.“
Bořivoj odvazuje koně, plácá jeho bok, pak se vyhoupme na hřbet a s přitakáním pomalu odjíždí. „Takto učiníme, opatruj se a Bůh s tebou.“ Starosta sleduje do tmy se nořícího jezdce. „Dobrou noc rytíři.“
dne 10.06.10 zapsal(a) Nessie
ornament
Zápisky v denníku ...
Světlovlasý muž se skláněl nad knihou v malé místnosti osvětlené jen několika slabě hořícími svíčkami. Malé zhoupnutí celé místnosti prozradilo, že to byla kajuta lodi. Byl shrbený a psal cosi do značně ošoupané knihy vázané v kůži.

... při západu slunce jsme přirazili k molu v hlavním městě, nazývají ho Andor. Vyrazil jsem do ulic stejně jako tolikrát předtím na tolika místech. Avšak tyto ulice byly jiné, tak tiché. Obešel jsem půl města, než se kolem prořítil někdo na koni, téměř mě srazil a já ani nestačil zvolat na pozdrav, když zmizel za dalším rohem. Zjistil jsem, že města této říše jsou propojena jakýmisi magickými branami a já se rozhodl zkusit navštívit další města. První byl Havant, jak bylo vyryto na kameni portálu. Byl stejně opuštěný jako Andor a můj nejsilnější zážitek z toho města je pach hnoje. V Ilerenu jsem měl štěstí a hned u portálu stála skupina čtyř osob, z nichž jeden se se mnou dokonce i bavil. Poradil mi, kde najít představitele toho města, pokud se to tak dá nazvat, ale na otázku o Santiagovi odpověděl, že to jméno nezná, bohužel. Představiteli města má být jakýsi řád, avšak jejich pevnost se zdála prázdná. V Imeru jsem myslel, že umrznu. Příště, když se tam vydám, si musím vzít teplý plášť a boty, alespoň to. Ani tam, ani v Lewanu, který je skryt v hlubokých lesích, jsem nepotkal nikoho ochotného se mnou mluvit, podobně jsem dopadl i v Tarkasu. Posledním místem, které jsem navštívil před návratem na loď, byl Thyris. Tam jsem měl alespoň štěstí na muže, který nejen že se mnou hovořil, ale také znal zodpovědné osoby toho města. Požádal jsem ho tedy, zda by oné osobě nepředal list s popisem Santiaga. Věřím, že to udělá a i v to, že brzy kontaktuji i představitele dalších měst. Musím splnit svou misi.

Když dopsal poslední tečku, otřel zbytky inkoustu z pera, odložil ho a ještě chvilku foukal na mokrý zápis, aby uschnul. Potom zhasnul svíčky nasliněnými prsty a uložil se k neklidnému spánku...
dne 21.10.10 zapsal(a) Saraju
ornament
Alessandrův deník
Nad mořem se pomalu smrákalo, temnota pronikala i do podpalubí, kde s ní světlovlasý muž bojoval pouze několika malými plamínky svící. Stejně jako každý večer, i nyní seděl u svého deníku a zapisoval vše, co se ten den událo. Jak sám říkal, jeden nikdy neví, kdy se nevrátí. A kdyby se nevrátil, jeho následovník by měl alespoň informace, které tak dlouho schraňoval.

... Po krátké době jsem opět vystoupil na břeh. Nejdříve jsem prošel Andor, stejně jako minule nikde nikdo nebyl, jen potulující se hubený kůň. Šel jsem tedy k portálu a vyrazil do dalších měst. V Havantu jsem zahlédl snad nějakého kováře, odkázal mě do jakési obory, kde však nikdo nebyl. Ale i to považuji za úspěch, alespoň vím, kde hledat. Dále jsem vyrazil do lesního města, Lewanu. Měl jsem štěstí a byl jsem odkázán na sídlo nějaké místní skupiny, Menel Sanga. Dokonce mi i otevřeli a jeden elf se se mnou i bavil o mém poslání. Projevil snahu mi pomoci, a proto jsem mu předal svitek s popisem pana de Miquel. Další mé kroky vedly opět do Andoru, kde jsem u portálu zahlédl dva muže, přesněji muže a elfa, kteří na první pohled působili jako nějaké osoby významného postavení. Toto přesvědčení se potvrdilo, když jsem zaslechl muže zvoucího elfa na císařský hrad. Rozhodl jsem se počkat a doufal jsem, že oba brzy vyjdou z kamenných zdí sídla panovnice. Téměř jsem svou snahu vzdal, když se objevil jeden z nich. Měl jsem štěstí a byl velmi ochoten se mnou hovořit. Ukázalo se, že jde o rytíře Templu i Andarijského císařstvi, sira Bořivoje. Zdá se, že o panu de Miquel ví mnohé, avšak není si jistý, zda jsem důvěryhodný. Rozumím mu, neutralita mu velí nestát na ani jedné straně. Věci se začínají obracet k lepšímu rychleji, než jsem čekal. Snad brzy naleznu pana de Miquel a odvezu ho tam, kam patří.

Dnes Alessandro nechvátal. Byl spokojený, začínal se před ním rýsovat konec jeho poslání a návrat domů. Ještě jednou s úsměvem na tváři pročetl svůj zápis, zaklapl deník a pomalu vyšel na palubu, nad níž již začaly svítit hvězdy. Zadíval se směrem k pevnině a na tváři se mu mihl zamyšlený výraz.
dne 27.10.10 zapsal(a) Sylar
ornament
Výzva v bance
Den se pomalu přehoupl v noc a postava v temněfialové tunice procházela městy. Opírala se o černou hůl a zastavila se před každou bankou každého města, aby na její dveře vyvěsila list.

Vážení obyvatelé města, návštěvníci i dobrodruzi,
obracím se na Vás všechny se žádostí o pomoc i informace. Hledám muže asi pětadvacetiletého, hnědých kratších vlasů, průměrné výšky a štíhlé postavy. Jeho jméno je Santiago de Miquel. Naposledy byl spatřen snad již před měsíci v Andoru, kde také jistý čas bydlel. Jedná se o vysoce postavenou osobu pocházející z ostrova Felunu, za jakékoli informace vedoucí k nalezení pana de Miquel nabízím jménem konzula Felunského odměnu závislou na důležitosti dané informace. Prosím, pokud cokoli zjistíte, vhazujte zapečetěné svitky do schránky na Andorském molu.

Předem děkuji za spolupráci a hluboce zdravím

Alessandro, vyslanec Felunský


Poté, co obešla všechny banky, zamířila postava do Andoru, kde na molu nasedla na lod a obplula na širé moře.
dne 16.11.10 zapsal(a) Abe
ornament
Alessandro
Pobledlou tvář mladého muže osvětlovala svíce. Seděl shrbený nad knihou v kožených deskách a zapisoval si poznámky do deníku...
Horečky konečně pominuly a mohl jsem pokračovat v pátrání. Výzva v bankách se zdá se ujala, v truhle jsem měl čtyři odpovědi. Tři z nich mne vedly na stejné místo - přímo u cesty mezi Andorem a Thyrisem stojí ruina a u jedné z jejích zdí leží polorozpadlý batoh. Jeho nahnilým obsahem je plášť, košile bez rukávů, tunika, léčivé lektvary, mapa cesty z Andoru do Thyrisu a dýka. Obsahoval ještě pečetní prsten Felunu, ten jediný jsem vzal do své úschovy, bylo by neštěstí, kdyby se dostal do cizích rukou. Zdá se, že tato stopa skutečně vede k panu de Miquel, avšak u těchto ruin bohužel i končí. Kéž by se mnou konzul poslal i nějakého stopaře. Od ruiny jsem se vydal do Thyrisu, doufal jsem, že naleznu někoho, kdo by znal cestu k místu popsanému ve čtvrtém svitku - v thyriských bažinách prý stojí domek s molem a v domku je bedna se svinutou mapou, oblečením, pitím a plány lodi. Z toho seznamu mu nic nenapovídá, že by se jednalo o stopu po panu de Miquel, avšak dokud to sám neuvidím, nemohu si tím být jistý. Potom zde zůstává nezodpovězená otázka, jestli je nějaké spojení mezi těmito místy. Dnes si skutečně přeji, abych se nevěnoval filosofii a dalším podobným vědám, ale byl něčím prostším - lovcem, či stopařem. Pak snad bych již pana de Miquel našel a mohl bych se vrátit domů...
Posledních pár slov stěží dopsal, jeho ruka zůstala nehybná na papíře, víčka mu klesla a hlava padla na jeho ruku. Usnul.

O hodinu později se na dveře kajuty ozvalo zaklepání.
"Pane?"
Nikdo neodpovídal.
"Pane?!"
Odpovědí bylo stále ticho. Dveře se otevřely a dovnitř kajuty vstoupil námořník. Pomalu přistoupil ke stolu a lehce spícímu muži poklepal rukou na rameno. Ten se s leknutím probudil a s brkem špinavým od inkoustu na něj namířil. Námořník se jen zasmál.
"Pane, neozýval jste se, tak jsem šel dovnitř. Je čas večeře a kapitán vás žádá u stolu, abyste mu mohl sdělit další plány. Chce vědět, kdy zase budete chtít na břeh. Dochází nám zásoby, tak je musíme doplnit..."
Muž jen pokýval, přejel pohledem zápis v deníku a podíval se na námořníka.
"Já na pevninu budu muset brzy, pátrání musí pokračovat."
Poté zaklapl knihu a vyšel z kajuty...

Druhý den ráno se v bankách celé Andarie ukázal nový vzkaz.

Drazí obyvatelé,
velice děkuji všem, kteří se zatím zapojili do hledání. Z tohoto hledání vyšla jedna jistě potvrzená informace - pan de Miquel se vydal na cestu z Andoru do Thyrisu, zda však dorazil až do Perly Jihu je mi záhadou, neb jediná stopa se nachází přibližně v půli cesty u ruiny domu. Jedná se o zelený batoh s pár věcmi vhodnými pro cestování. Tyto věci zcela jistě patřily panu de Miquel, neb mezi nimi byl tém pečetní prsten Felunský, jež jsemč převzal do své úschovy. Zde však jasné stopy končí a není známo, zda pan de Miquel pokračoval až do Thyrisu, či jinam, ani zda ten batoh odložil záměrně, či mu byl odcizen... Proto vás opět žádám o pomoc s rozluštěním osudu pana de Miquel. Má schránka na Andorském molu je vám k dispozici.

Hluboce zdraví

Alessandro, vyslanec Felunský
dne 02.12.10 zapsal(a) Sylar
ornament
Cesta na Kyr
Mladému muži padaly vlasy do tváře, když jako každý večer seděl ve své kajutě a psal.
Hledání vypadá nadějně, další svitek odkazující do Thyriských bažin sepsala dáma, která dokonce připsala, kde je možné ji nalézt. Uvolila se mi ono místo ukázat a dokonce mne obdarovala koňským společníkem. Na místě jsme byli okamžitě napadeni páchnoucím lapkou, byl rychle poražen. Srub je jakýmsi skladištěm s molem, u něhož stála i napůl naložená či vyložená loď. Paní Ria si uvnitř všimla podivného prkna, pod nímž jsme nalezli lebku. Po krátkém záchvatu zoufalství, že nemáme již koho se zeptat na účel onoho místa se paní podařilo přimět mrtvé tělo lapky k hovoru a spolupráci, něco tak děsivého jsem mnohokrát v životě neviděl. Nicméně účel to splnilo a podařilo se nám získat nějaké informace. Z nich vyplynulo, že pokud pan de Miquel prošel touto chatou, odplul na jeden z obydlených ostrovů mimo císařství. Já jsem nyní na cestě na Kyr a paní Ria se nabídla, že prohlédne ostrov pirátů. Snad se jeden z nás setká s úspěchem.
Muž zaklapl deník a vyšel na palubu, která už tolik měsíců byla jeho domovem. Noční vítr mu pročísl vlasy a on zavolal na nejbližšího námořníka, kdy přistanou na Kyru. Během hodiny odpověděl mu mořský vlk.
dne 05.12.10 zapsal(a) Sylar
ornament
Alessandrovy zápisky
Vycházející slunce zalilo palubu lodi svými paprsky a malým oknem zasvítilo až do podpalubí, kde se vyslanec felunský skláněl nad svým deníkem.
Píšu s jednodenním zpožděním. Slečna Ria na rozdíl ode mne uspěla, přestože nevím jak moc. Na pirátském ostrově se jí zdařilo ukořistit několik map, které mapují cestu z tohoto ostrova do Senadijské republiky i republiku samotnou. Chybí pouze mapa Felunu, podivné. Na mapě trasy od pirátů k Felunu byla vyznačena trasa, která k mému děsu mířila k farmám. Došli jsme k závěru, že Felunu hrozí nebezpečí útoku a já se vydal zpět na loď, abych zjistil situaci. Děkuji všem bohům za existenci komunikačních krystalů. Felun mi hlásil klid a přijali mé varování, následně mě popohnali k intenzivnějšímu pátrání, zdá se jim, že polevuji jak se cíl blíží...
Alessandro dopsal zápisek, odložil brk a podíval se ve směru přicházejícího světla.
dne 12.12.10 zapsal(a) Saraju
ornament
Alessandrova mise
Mladý muž seděl u stolu v podpalubí lodi, přerostlé vlasy mu padaly přes ramena téměř až na knížku, nad kterou se skláněl. Rukou přejel po zarostlé tváři a začal psát.

Mise je nejspíše u konce. Dnes jsem v doprovodu družiny slečny el Moor prozkoumal ostrov pirátů, po Santiagovi de Miquel jsme nenašli ani památky, až na potrhanou mapu Felunu. Na mapě byla značena cesta od pobřeží k paláci. Snad se ty krysy neodváží napadnout mé drahé město. Nevím, kde se pan de Miquel nachází, ani zda je mezi živými. Podle mne již nežije. Zklamal jsem, nenašel jsem odpovědi, které jsou tak potřebné. Vrátím se na Felun a nechám konzula rozhodnout o mém osudu...

Nasliněnými prsty zhasnul svíčku a odebral se na své lože, kde usnul neklidným spánkem. Jaký bude jeho další osud? To neví nikdo...
dne 27.12.10 zapsal(a) Menhit
img Multiturnaj
12 zápisů - Hestie, Styra
od 23.12.08
do 13.02.11
dokončený
img Klášter slunce
28 zápisů - Dorothea, Fénix, Johny, Zullas
od 21.11.07
do 10.05.14
dokončený
img Hadí lid
22 zápisů - Dorothea, Nessie
od 10.02.09
do 10.12.09
dokončený
img Entové v Lewanu
4 zápisy - Dorothea
od 25.01.09
do 07.09.09
dokončený
img Lewanský druid
2 zápisy - Dorothea
od 26.03.09
do 30.07.09
dokončený
img Jezdci Apokalypsy
15 zápisů - Seeker, Styra
od 22.03.09
do 17.06.10
dokončený
img Aessei, Alhuzr, Magmimt
10 zápisů - Dorothea, Fénix
od 03.03.09
do 14.03.10
dokončený
img Nekromant
5 zápisů - Dorothea, Nessie, Styra
od 01.09.09
do 01.11.09
dokončený
img Santiago de Miquel
14 zápisů - Abe, Menhit, Nessie, Saraju, Sylar
od 21.05.09
do 27.12.10
dokončený
img Baron
10 zápisů - Sylar
od 26.12.09
do 02.10.10
dokončený
img Cestovatelé časem
40 zápisů - Arella, Balthazar, Dorothea, Droam, Golfin, Menhit, Ordenor, Saraju, Tarog, Tereas
od 27.04.10
do 03.12.13
dokončený
img Amulet
12 zápisů - Seeker
od 04.04.10
do 03.10.10
dokončený
img Podivné dědictví
3 zápisy - Menhit
od 04.02.11
do 14.03.11
dokončený
img Krvané řeky
5 zápisů - Hestie
od 08.02.11
do 19.03.11
dokončený
img Polozapomenutá
33 zápisů - Menhit
od 06.02.11
do 27.12.11
dokončený
img Roční období
9 zápisů - Arella, Erreth, Zullas
od 03.04.13
do 03.05.14
dokončený
img Blázinec
4 zápisy - Ainar, Erreth, Zullas
od 08.06.13
do 28.07.13
dokončený
img Vykradená hrobka
5 zápisů - Arella, Zullas
od 29.09.13
do 20.11.13
dokončený
img Zvířecí soutěž
3 zápisy - Zullas
od 27.11.13
do 19.03.14
dokončený
img Podsvětí
16 zápisů - Arella, Erreth, Jednooky, Zullas
od 29.05.13 probíhající
img Magická sekta
7 zápisů - Arella, Jednooky
od 06.05.18 probíhající
img Černý Hrad
34 zápisů - Arella, Jednooky, Tass
od 31.05.18 probíhající
Zkoušky
1 zápis - Arella
od 11.05.22 probíhající

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist