Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
zapis

svitek

Kronika andarijských dějin

Na této stránce naleznete odkazy na nejrůznější historické prameny popisující dějiny zemí andarijských, jejich sounáležitostí i obyvatele v nich žijící.

- Questy - Kronika -

~ Jezdci Apokalypsy ~

Zhoubný vliv jezdců
I upálená byla uctívačka Démona ve večerních hodinách. Inkviziční soud proběhl a práci svou i kat odvedl dokonale.
Bohužel jak se zdá, její smrt mnoho neznamenala, byla to jen loutka v rukách odporného Démona a jeho sluhů jezdců.
Když na hranici její tělo začal stravovat plamen, ona zakřičela jméno, jméno toho odporného slizkého Démona. Pak portál se otevřel a jezdec se ukázal.
Pozornost upalované moc nevěnoval, spiše pár slov prohodil k přihližejícím a pak... pak si jednoho vzal. Nikdo mu v tom nezabránil, neb rychlé to bylo a záplava nemrtvých se z portálu hned vynořila.
Nyni jezdí Andorský herold po zemi v rudé kápi a hlásá co hlásala ona upálená žena před nim.
Činí tak z vlastní vůle, nebo je jeho duše zatemněná něčím co vysvětlit nedokážeme?
Kdo ví..
Kdo odpověď by mohl znát?

I je tu náznak, nemrtví nepřišli jen tak, něco hledají.
I onen strašný kostěný strážce portálu se opět ukázal v plné síle.

Kdo pomůže, kdo zná odpověď?
dne 22.03.09 zapsal(a) Styra
ornament
Zmatená postava
Postava zahalena v podivném oblečení barvy hedvábí se pohybuje lesem, vlastně spíše než pohybuje je lepší říci, že to vypadá jako by něco hledala.
Hledá, ano hledá a snaží se najít. Najít něco co jí bylo ukradeno netvorem, netvorem jehož život je ukryt jinde než v jeho smrtelném těle.
Možná až ji potkáte pomozte jí hledat.
Mohla by znát a vědět mnohé co nám jest skryto.
dne 22.03.09 zapsal(a) Styra
ornament
Temny lich
I byla už noc,když městští strážní zahledli v lese pohyb.Od Andorskeho hřbitova se šinula skupinka nemrtvých k městu.Vedl je podivny lich,jenz vyžadoval navrácení sve dýky,jinak žě srovná město se zemí a ji si stejně odvede.Jakou dyku a koho si chce odvecti,to snad čas ukaže,snad pozdě jestě nebude.Čas do zítřejšího večera hrdinní obránci mají.
dne 08.04.09 zapsal(a) Styra
ornament
Prichod temneho
I přišel Temný lich jak řekl a zkázu způsobyl,avšak hrdinní obránci na marný odpor se mu postavily,ale i přesto postavily.Zkázu působyl kudy chodil a za ním nemrtví posluhovači dílo zkázy dokonávaly.I přes jasnou převahu však své dilo nedokončil,zdá se že to způsobyla dívka pro niž si do havantu přišel a jenž si také odvedl,možná ta odvrátila jeho pozornost jinam.Bohužel Temny lich nezapoměl a než se vytratil nadobro,zvěstoval svuj návrat za několik dni,přesněji v den nedělní,v ten den dílo své zkázy dokončit chce.

O nějaký čas později však svitla naděje,kdo ví odkud,vynořila se postava a ta pomoc přislíbila,avšak bez své masky pomoci nedokáže.

Najde masku,padne Andor,bude zlo vyhnáno?Tyto a ještě vícero otázek zůstává nezodpovězeno.
dne 10.04.09 zapsal(a) Styra
ornament
Věštba
I procitl věštec Gleo Glom ze svých vizí a zhrozil se: věc, kterou uzřel, nesnesla odkladu.
Na líce svou masku medvědí rázně nasadil a vydal se hledat bližního svého, Upadlíka zvaného; snad on bude vědět, jak onu vizi dalším lidem co nejlépe sdělit. Ani po dlouhém hledání jej žel bohu nenašel, potkal však několik členů s odznakem cechu, v němž on sám je členem. Sisvandur jmenoval se ten, jenž mluvil jejich jménem, i sdělil tu věc jemu.
Jeho vize byly hrozné, přinášely však i naději. Viděl boj; viděl boj mezi démony, viděl tam i jezdce, viděl, jak démoni, co pomoc přislíbili, jakési indicie do našeho světa posílají. Indicie však, bohužel, kvůli bojům různě po světě se zjevily.
Viděl i to, proč indicie poslali: jeho oči uzřely strašné sochy, svým zjevem děsící, jež znovuzrozený démon a Pán Jezdců apokalypsy právě stvořil. Ty sochy portál měly vytvořit, pokud by se dokázaly navzájem spojit do jakéhosi pouta.
Každá socha jinak zničitelná byla a všechny dobře chráněny.
To vše viděl a sdělil těm, jež našel - snad si budou vědět rady, on víc již nezmůže.
dne 31.08.09 zapsal(a) Styra
ornament
Stvoření soch
Vynořily se čtyři sochy ve čtyřech městech a strach a hrůzu začaly šířit ve svém okolí. Naštěstí našli se hrdinní válečníci, mágové i jiní, kteří pozvedli svá čela. První útok proběhl na sochu v Imeru, kněží mnoho měli práce, nemálo hrdinů je jistě v duchu oslavovalo. Po čase snad náhoda, snad úmysl ke zničení sochy napomohl, kouzelná ohnivá zeď se ukázala jako silný spojenec.
Druhá socha v Lewanu jako další na řadě byla. Snad, že chrabří rekové jednu z indicií našli, snad sami pochopili, však jisté je, že prozřeli. Snad za to mohl herold imerský, Greg Wart, jenž něco křičel o tom jak útočit, anebo Nistra zakročila. Hlavní je, že i druhá socha zničena byla.
Další v pořadí byla socha, jež se vynořila v Thyrisu, ta podivuhodně rychle zničena byla, snad za to mohla její zranitelnost téměř lidská, však kdo ví, jak doopravdy vše se seběhlo.
Poslední socha v Havantu se zjevila. Však hrdinní rekové, znalí a zkušení po předchozích bojích, ani před touto výzvou nepoklekli a tak i poslední ze soch padla bez života k zemi.
Když sochy zničeny byly a všichni se rozcházeli, tu hrozivý stín jejich triumf zahalil. Temný jezdec přelétl po noční obloze a zvěstoval příchod čehosi strašného, stokrát horšího a záludnějšího nežli sochy, jež právě smrt svou nalezly.
dne 31.08.09 zapsal(a) Styra
ornament
Draci nad Ilerenem
Bylo krásné páteční odpoledne a hlídka na hradbách Ilerenu se evidentně nudila.
Jen tak postávala a pozorovala okraj lesa kde skotačila králičí rodinka.Když v
tom se jeden strážný ohlédl a spatřil jak zemi v dáli začal zakrývat podivný velký
stín.Pohlédl na nebe a zhrozil se.Po obloze se blížila velká dračí letka a svými
mohutnými těly vytvářela onen stín na zemi.
Byl to hrozivý a přitom nádherný a krásný pohled na letku dračích saní,jenž se
blížila k městu.
Strážný se naštěstí vzpamatoval a začal troubit na poplach.Poplašný zvuk se šířil
do všech koutů země.
A stateční rekové se otočili a zamířili k ohroženému městu,srážka to byla ohromující.
Na jedné straně horda krvelačných monster a na druhé skupina odhodlaných obranců,
jelichž srdce byla naplněna statečností a odhodláním.
Byl to krvavý a krutý boj.Raněných přibývalo a léčitelé měli opět plné ruce práce.
Po dlouhém boji bylo všude plno dračích těl,avšak jeden z draků stále žil.
Byl to zvláštní drak,se zvláštním zabarvením kůže.
Rekové se na něj vrhli jako dravá zvěř na svou kořist,drak se však nedal.Jeho kůže
odrážela údery valečníků jako nejlepší štít a nejsilnější kouzla způsobovala jen
škrábnutí.Hrdinní obránci se však nedali a na draka útočili znovu a znovu.
Všude se rozléhaly zvuky boje,mumláni kouzelných zařikadel a výkřiky barbarských
válečníků řvoucích v bojovém šílenství jméno svého boha.
Po úmorném boji drak padl.Bohužel lidská mysl je nevyzpytatelná a svitek jenž
měl drak u sebe a jenž mohl mnohé objasnit se ztratil.
Je to konec nadějím,nebo nějaká ještě zbývá?
dne 16.01.10 zapsal(a) Styra
ornament
Plížící se smrt
A stalo se tak, jak neznámý mág slíbil. Portál byl za pomocí jeho sil vytvořen. Bohužel onen šlechetný mág vytvoření portálu nepřežil a portál se stal nestabilním.
Druhý den od začátku utváření portálu, byl portál konečně dokončen a předním se shlukovali hrdinní rekové. Rekové jenž jsou ochotni položit svůj život za dobrou věc, obranu města a záchranu světa v němž žijí. Z počátku nebyla skupina početná, ale postupně se rozrůstala a odvaha v srdci každého z přítomných její velikost ještě zvětšovala. Po čase příprav a rozkazů, přišel konečný rozkaz k vkročení do portálu. Avšak jak byl portál nestabilní, nepřenesl každého hned na první pokus..
Válečníci, mágové, lapkové, kněží a mnoho dalších odhodlaných reků bylo postupně přeneseno do neznámého prostředí, kde je očekávaly skalní soutěsky a propletence skalních průrv a údolí. Byla by to překrásná idilka, kdyby na každém metru tohoto kousku země nečíhalo nějaké nebezpečí v podobě oživlých mrtvol. Boje to byly těžké, meče se lámaly, brnění křivila, ale duch hrdinů byl nezdolný a tak se dostaly až na konec skal, kde postávaly podivné čtyři sochy a mezi nimi zářil portál, o němž mluvil mrtvý mág. Avšak bylo tu i něco navíc, podivná truhla s podivným lektvarem, který se však zmatku ztratil. Věřte však lidé, že ten jenž lektvar získal poznat po čase bude. Bohužel tu chyběla i další věc, kniha jenž zmiňoval mág. Kniha, v níž se psalo o Thyrisu a o jeho nákaze, tu také chyběla. Kam se ta však ztratila, je záhadou.
Vraťme se ale k oněm sochám, které bránili portál. Sochy byly podivné, každá náchylná na jiné poškození a každá při poškození stvořila ochránce na svou obranu. I toto nebezpečí však bylo překonáno a dobrodruhové vstoupili do otevřeného portálu, jenž vedl do thyriských stok.
Stoky byly rozlehlé a okupovaly je mimo krys i tajemní válečníci, oděni do temné zbroje a dřímající v rukou meč převyšující velikosti dospělého muže. Naštěstí se jich po stokách nepohybovalo mnoho a tak se skupina probila až k podivné zrůdě. Ono stvoření odolávalo ranám nejsilnějších mečů i silným kouzlům, boj se zdál beznadějný. Nakonec však naděje zahořela. Možná náhodou, možná úsudkem zjištěno bylo, že ono monstrum je náchylné na oheň a jen oheň jej spaloval a ničil. Mocní mágové očarovávali každou zbraň v dosahu a připravovali si mocná ohnivá kouzla, když zazněla slova do útoku! Konec onoho stvoření již byl jen dílem okamžiku a nezbylo než jen obvázat zlámané údy a ošetřit odřeniny, jelikož portál vedoucí z tohoto sklepení volal a vábil každého.
Mnoho otázek však vyvstalo a mnoho jich zodpovězeno nebylo,tedy co nasledovat bude,kdo ví.
dne 14.03.10 zapsal(a) Seeker
ornament
Andorsky hrbitov
"Maly sedy mracek plul po obloze smerem k Andorskemu hrbitovu,nad hrbitovem se na chvili zastavil a vypustil maly blescik do zeme a pak se rozplynul."

dne 18.03.10 zapsal(a) Styra
ornament
podivna schuze kdesi na neznamem miste
Velkou temnou místnost ozařovalo jen pár loučí, co však v šeru nešlo přehlédnout byl
velký trůn s něčím podivným na něm sedícím a čtyřmi postavami, jenž staly v odstupu pod trůnem. Postava na trůnu vypadala jako velký nemotorný červ, avšak zlobou a magickou silou přímo přetékala. Čtyři postavy pod trůnem byly všechny oděné do temně zářivé zbroje a dřimaly kosu, ovšem malé rozdíly tu byly. Jedna měla nazelenalou kůži, druhé téměř vylézali kosti z pod brnění, jak byla vyzáblá, třetí měla přes brnění přehozenu róbu a jen rudé oči žhnoucí byly vidět. Poslední postava byla statná, celá v brnění zakutá a válečné šílenství se okolo ní šířilo.
Postava na trůnu pokynula na jednu z postav a povolila jí mluvit, ta vystoupila a
spustila. Mluvila o Ilerenu, o portalu a mluvila o tom, jak se portal vytváři dále a
kouzlo jenž zapřičiňuje, že portál vypadá stále v zárodku, stále není porušeno.
Vládce se zdál být potěšen a pokynem ruky ji odvolal a přivolal dalši postavu, aby mu
přednesla jak plán pokračuje.
Postava vystoupila, ale už nevypadala tak sebejistě jako ten před ní. Mluvila pomalu o neúspěchu a o smrti monstra jenž šířilo nákazu. Z trůnu se začínala šířit zloba všemi směry. Mluvčí začal rychle muvit o tom, že knihu nezískali, že nenašli nic, co by je mohlo dovésti k temné knize a vše podrthnul úspěšným otrávením jednoho z představitelů města. Podotkl, že otrava je smrtelná a je jen otázka času kdy ji podlehne, to vládce na poslední chvíli zarazilo. Zamračil se, ale přikývl a odvolal mluvčího nazpět.
Všemohoucí pohledem přelétl po zbývajících dvou postavách a začal mluvit temným zastřeným hlasem. Mluvil o urychlení akcí, jenž mají přijít, zmínil že čas je sice irelevantni, ale on se již začíná nudit a dalši svět ke zničení by byl vítaným zpestřením všedního dne. Proto nechť své akce urychlí a to neprodleně.
Po svém monologu dal pohybem ruky znamení, že již mohou všichni odejít, avšak při odchodu si všechny zavolal zpět. Odmlčel se, přelétl pohledem všechny jezdce a zeptal se jestli již našli onoho, jenž by mohl být vyvoleným, nebo jestli již on objevil svoji sílu. Po chvili urputného ticha bylo vše jasné a tak všechny opet propustil. Jen podotkl ať ho hledají dále spolu s tou knihou a přesvědčí ho o uctívání zlé strany, pokud by to nebylo možné, nechť zemře.

Když se místnost vyprázdnila od jezdců a poté co i temný pán se odsunul do svých komnat, se ze stínu vynořil ještě menši stín. Když vyšel na světlo mihotající se pochodně,zjevila se malá zakrslá postavička. Zamumla něco a nenápadně se vytratila poslat další
zprávu do toho cizího světa, snad ji někdo najde a snad nebude pozdě.
dne 22.03.10 zapsal(a) Styra
ornament
Nocni navsteva
Shluk duchu v nocnich hodinach krouzil nad Andorem.Po nejake dobe se prizraky spojili a stvorili ducha prastareho draka,jenz se zjevil prihlizejicim a pronesl k nim nekolik vet.Nekolik dulezitych vet,jenz mohou pomoci a nebo by to mohla byt lecka?
dne 30.03.10 zapsal(a) Styra
ornament
schuze
Shromáždění na zničení stále narůstajcí hrozby ze strany Zla
Zdravím lide Andarijský již dlouho chodim po ulicích měst ,ať je to Lewan kde elfové nevychazí do ulic, nebo Imér kde i statečný Barbar neví co ho čeká za příštím domem a co andorský hřbitov kde vládne nebezpečí a dnes již Havant ? co nás čeká příště???
Kdy naše děti si budou moci opět volně si hrát venku nebo to chcem nechat dojít tak daleko že i stráže se začnou skrývat?
Nebo kdy naše ženy vyjdou v klidu do lesa na jahody? Kdy se bude dát jit po městě jen na procházku bez toho ,aby jste sebou museli mit zbroj?
Kdy se lidé přestanou bez důvodu ztrácet ?
Rád bych svolal Starosty měst , Představitele frakcí , Cechmistry a všechen lid kterým neni osud země lhostejný ....
Ať se sejdou učení magové a rokují ,nebo je to černá magie tak zasednou nekromanti a rozreší to ,či v tom je taktika poradi se valečníci nebo síla přirody které rozuměj hrničáři...
Ať to je kterýkoliv obor musí se přjít na to zdali maj všechny výskyty Soch společny důvod či to je nahoda musí se přjít na tu hlavní otazku jak SOCHU zničit ?
Tak se lidi nebojte a přijdte te se zúčastnit toho jak je zničit Protože i tvé slovo může být to rozhodujcí
Protože tvůj úder může být ten rozhodujcí
proto neváhejte přijdte se ve čtvrtek 8 dubna toho to roku v 19:00 do andorského divadla a můžem to probrat protože to jsou věci veřejné a týká se to všech a je načase aby kouzelné formule byli sylšet v ulicích ,tětivy drnčely a ocel skřípala

*podepsán* Artuš
dne 06.04.10 zapsal(a) Styra
ornament
Skřetí tajemství
Mala ušpiněná, podviživená postavička se špičatýma ušima pobýhala po místnosti jenž připomínala vězení
a neustále si něco mrmlala a lamentovala.
Na kavalci ležel vak velký jako samotné stvoření a to ho neustále intenzivně plnilo předměty, které
sbíralo po pokoji.
Z útrzků řeci se dalo vyrozumět jen málo, nejvíce ale zaznívala slova jako portal, dokončeni a pomoc.

Když byl pytel z větsi části zaplněn, postavička se zastavila. Zavětřila a zastříhala ušima. Pak ve
spěchu chytla pytel a chvíli s nim zápolila ve snaze ho nacpat pod pryčnu. Poté následovalo
zahlazovaní stop činností které probyhaly v místnosti. Sotva bylo vše dokončeno a skřítek se posadil
na postel rozlétli se dveře.

Rychlý pohyb dveří rozvýřil prach. V oblaku prachu stála postava zakutá v temné zbroji a pohledem
přejížděla místnost. Poté co její zrak rudých očí spočinul na skřetovy, průzkum místnosti skončil.

Skřítka se při pohledu na příchozího zmocnil strach a ovládl jej třes jenž jen těžko dokázal krotit.
Postava ve dveřích chvíli stála a užívala si skřítkova strachu. Pak mu, ona temná postava, pokynula aby ji následoval. Malá postavička jen neochotně a plna strachu vyšla za temným do chodby a
nasledovala ho. Pokoj zůstal opuštěn a objemný vak pod postelí byl naštestí temné postavě skryt.
Kdo ví na jak dlouho, kam a proc byl skřítek zavolán.

dne 14.04.10 zapsal(a) Styra
ornament
útěk do neznáma
Věděl, že něco tušili. Věděl, že něco tuší a přece za ním šel. Třásl se, mrmlal si ale šel.
Postava v brneni ho vedla potemnělými chodbami až se zastavili u masivních dřevěných dveří.
Tu se jezdec otočil, chytil skřeta za krk a vstoupil s nim do místnosti za dveřmi.
Nebyla to obyčejná místnost. Byla bohatě vybavena k jedinému účelu. Nástroje patřili mezi ty
nejlepší - určené k jediné činnosti. K mučení.
I začala doba utrpení. Hodina míjela hodinu, minuta po minutě plynuly tak pomalu v utrpení.
Rozpálené železo lité na kůži, sůl sypaná do otevřených ran, natahování na skřipec,
palce drcené v palečnici, kyselina litá na kůži i do ran, bičováni a mnoho dalsich úkonů v
nichž se mučitel vyžíval, zněj mělo dostat jednu jedinou informaci.
Chtěl vědět jedno. Chtěl jméno nebo umístění klíče, který dokáže obrátit chod portálu. Portálu
jenž společná síla soch již téměř dotvořila.
Skřítek mlčel, mlčel a nic neřekl. Tělesné mučení se střídalo s duševním a pak znova od
začátku.
Štěstěna mu pomohla utéci, neb v poslední chvíli to bylo, protože více mučení by už nevydržel.
Proklouzl, utekl portálem a jal se ukrývat, neb šrámy jenž získal se již nikdy nezahojí.
dne 18.04.10 zapsal(a) Styra
ornament
Boj v Ilerenu
Boj v Ilerenu
Kámen Duše se rozpadl na prach. Zem před ilerenskými hradbami rozrytá od úmorného boje byla prosáklá krví válečníků a monster valících se v hordách z portálu.
Bojovníci se opět zformovali do šiku. Přes louku posetou mrtvolami se nesl řev oblud chystajících se k dalšímu výpadu. Nezřetelné obrysy jejich těl se míhaly v tetelícím se rudě žhnoucím astrálním průchodu.
Odhodlaní obránci pokryti blátem a krví, s potlučenou zbrojí, opřeni o své pavézy nabírali síly k dalšímu boji. Tiše se nesly přes potemnělou krajinu modlitby válečníků, snad budou vyslyšeny a dojdou vítězství. Kněží a jejich pomocníci, v tom krátkém okamžiku klidu odnášeli raněné.
Rytíř spolu kaplanem templářského řádu listují podivnou knihou a po očku sledují dění okolo do tmy zářícího portálu. Jeden z obránců ji vyhrabal mezi těly rozsekaných oblud. Je to vlastně vzkaz, podivný vzkaz, varování, vysvětlení a rada andarijským.
V tom potemněla magická brána, všichni úlevou vydechli, v krátké chvíli zcela zanikla.
Před ilerenskými branami boj skončil. A ze tmy, proti obráncům kráčí šedý stín s úsměvem na rtech přehlíží své spolubojovníky. „ Bylo to tak snadný.“
Rytíř k němu rázně kráčí. Bude pochvala, nebo trest? Co s člověkem, který neuposlechne rozkazu, na vlastní pěst riskuje ne jen svůj život ale i životy ostatních, co s ním, když mu jeho plán vyšel? Nejraději by tomu šťastlivci Bořivoj přebarvil mečem na plocho zadek na modro.

List Andarijským!
Věštby a varování říkají.Blíží se čas, kdy naše zem bude těžce zkoušena.
Pro tento nadcházející boj vzejde z našich řad věštbou, zkouškami a s pomocí Boží válečník, jež ponese zbroj a třímat bude mocnou zbraň. Tyto artefakty k nám z neznámého světa spolu se vzkazem, který bude předán do všech našich měst posílá „neznámý“ přítel.
Již se v našem císařství ukázalo několik částí zbroje, víme že jsou mezi vámi.
Žádáme všechny, aby stáli v jednotě s císařským stolcem a odevzdali tyto artefakty některému z rytířů.
Budou bezpečně uloženy na císařském hradě, přístupny na požádání k nahlédnutí. Do doby kdy jich bude třeba. Vyvoleným, který oblékne tuto zbroj a ponese mocnou zbraň bude ten nejschopnější z nás.
Kdo bude bránit císařské vůli, vystavuje se přísnému trestu
Bořivoj, z Boží vůle rytíř andarijský, rytíř řádu templu a chrámu šalamounova
dne 17.06.10 zapsal(a) Styra
img Multiturnaj
12 zápisů - Hestie, Styra
od 23.12.08
do 13.02.11
dokončený
img Klášter slunce
28 zápisů - Dorothea, Fénix, Johny, Zullas
od 21.11.07
do 10.05.14
dokončený
img Hadí lid
22 zápisů - Dorothea, Nessie
od 10.02.09
do 10.12.09
dokončený
img Entové v Lewanu
4 zápisy - Dorothea
od 25.01.09
do 07.09.09
dokončený
img Lewanský druid
2 zápisy - Dorothea
od 26.03.09
do 30.07.09
dokončený
img Jezdci Apokalypsy
15 zápisů - Seeker, Styra
od 22.03.09
do 17.06.10
dokončený
img Aessei, Alhuzr, Magmimt
10 zápisů - Dorothea, Fénix
od 03.03.09
do 14.03.10
dokončený
img Nekromant
5 zápisů - Dorothea, Nessie, Styra
od 01.09.09
do 01.11.09
dokončený
img Santiago de Miquel
14 zápisů - Abe, Menhit, Nessie, Saraju, Sylar
od 21.05.09
do 27.12.10
dokončený
img Baron
10 zápisů - Sylar
od 26.12.09
do 02.10.10
dokončený
img Cestovatelé časem
40 zápisů - Arella, Balthazar, Dorothea, Droam, Golfin, Menhit, Ordenor, Saraju, Tarog, Tereas
od 27.04.10
do 03.12.13
dokončený
img Amulet
12 zápisů - Seeker
od 04.04.10
do 03.10.10
dokončený
img Podivné dědictví
3 zápisy - Menhit
od 04.02.11
do 14.03.11
dokončený
img Krvané řeky
5 zápisů - Hestie
od 08.02.11
do 19.03.11
dokončený
img Polozapomenutá
33 zápisů - Menhit
od 06.02.11
do 27.12.11
dokončený
img Roční období
9 zápisů - Arella, Erreth, Zullas
od 03.04.13
do 03.05.14
dokončený
img Blázinec
4 zápisy - Ainar, Erreth, Zullas
od 08.06.13
do 28.07.13
dokončený
img Vykradená hrobka
5 zápisů - Arella, Zullas
od 29.09.13
do 20.11.13
dokončený
img Zvířecí soutěž
3 zápisy - Zullas
od 27.11.13
do 19.03.14
dokončený
img Podsvětí
16 zápisů - Arella, Erreth, Jednooky, Zullas
od 29.05.13 probíhající
img Magická sekta
7 zápisů - Arella, Jednooky
od 06.05.18 probíhající
img Černý Hrad
33 zápisů - Arella, Jednooky, Tass
od 31.05.18 probíhající
Zkoušky
1 zápis - Arella
od 11.05.22 probíhající

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist