Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss města

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

vše - Císařství - Andor - Thyris - Havant - Lewan - Ileren - Imer - Tarkas - Margaard

01.01.22, 19:09 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Promluva k občanům Andoru
Ctihodní občané císařského města,

tímto bych vám ráda sdělila své budoucí vize ve funkci starostky císařského města, Andoru. Nerada se zabývám v současné válečné době takovou záležitostí, která výrazně napomáhá k rozhádání Andorských občanů, místo toho, abych řešila s ostatními městy větší zabezpečení měst a vypořádání se s nepřátelskými silami, které se na naše města řítí. Vždy bylo v mých osobních kodexech vůči Císařství abych Císařství napomáhala, začala bych tím, že když mi cech Kavalérie nabídl, abych byla další členkou cechu, díky mé iniciativě, se cech aktivně snažil hledat tehdy nezvěstnou, milovanou, císařovnu Kilias. V té době bylo město ve správě Císařského hradu a abych minimálně napomohla v udržování bezpečí vás, občanů Andoru, byla mi udělena funkce heroldky, ve které veškerá má snažení aby byla bezpečnost na vysoké úrovni, nebyla marná a lid se do města nebál vkročit.

V době, kdy byl ve funkci starosty města vážený Truls Rohk a začaly se dít různé věci ohledně černých kamenů, nedalo mi to, mé odhodlání sloužit Císařství a této zemi bylo vždy silné, a tak bylo na místě abych Trulsovi nabídla spolupráci se správou města. Pan Truls Rohk mi vyhověl a šlo vidět, že ani on sám to nemá lehké a dělá co může, aby se městu dařilo na maximální úrovni. Z mé iniciativy byla uspořádána mimořádná schůze, které se zúčastnilo mnoho významných lidí i obyvatel naší krásné země. Do té chvíle nikdo nic neřešil a situace by se tak mohla zhoršovat. Netvrdím že mám vlivné slovo, ale v oblasti diplomacie se snažím konat slušně, čestně a tak, abych neuškodila Císařství nebo císařskému městu. Ano, možná že v těchto dobách, v těchto zlých dobách, kdy se svět hádá a všichni by si vyrvali oči z důlků než aby spolupracovali a nabídli si ruku, zaznělo z mých úst nebo z trubek trubačů něco, co se vám, občanům, nemuselo líbit. Je vám vždy otevřena možnost mne navštívit v mém starostovském sídle. Jsem otevřena všem možnostem a ráda vyhovím všem občanům i cechům tak, aby nikdo neměl důvod se bouřit a dohadovat.

Po odchodu Trulse ze starostovského křesla byla má účast ve volbách na místě, abych tak mohla splnit všechny své vize a cíle. Jen 5 občanů do mé kandidatury vložilo důvěru, na druhou stranu chápu, ne všichni mne dobře znáte a ne s každým z vás vedu debaty ve svém sídle. To bych rozhodně chtěla napravit. Chci být v osobním kontaktu s každým z vás a nechci vést s žádným občanem Andoru či cechem konflikt. Proto bych tímto se vší úctou, ráda apelovala na cech Post Mortem aby zvážil svá slova ohledně mé osoby a aby volil smírnou cestu, než cestu konfliktů. Když má kandidatura nevyšla, vyzval mne starosta Jindra, zda bych mu nemohla být nápomocna s naším druhým, velkým a nádherným městem, Thyrisem. Jak se říká, když vám někdo zavře dveře, otevře se okno. Vzhledem k tomu že v Andoru začalo mnoho konfliktů a bez důvěry lidu či funkcionářů bych nemohla situaci zlepšit, navíc v té době dosazený starosta odmítal mou spolupráci s vedením města, nezbývalo než souhlasit. Souhlas byl lepší cestou než se snažit bez vlivného slova zlepšit situaci v Andoru. V Thyrisu mi nebylo tak dobře, není to v mých očích domov, není to to místo, kde bych měla být, ale zdálo se, že starosta Jindra byl ztracen a tak bylo na místě spolupracovat. Jak už ale všichni víme, Jindra měl vůči Císařství zášť, což tehdy nebyl fakt, který bych věděla. Využil situace a hloupě zaútočil na císařovnu Kilias, což byl vrchol všech extrémů, co lze znát. Vyhodil mne z místa, byl naštvaný a nezbývalo mi, než ho u soudu obvinit ze všeho. Má slova tehdy měla vliv a šlo to vidět, což mi v mých očích zrodilo šanci, abych volby zvážila znovu.

O místo starosty Andoru už mnoho občanů nestálo. Město se začalo stávat městem, kam skoro nikdo nezavítal. Bylo mi těžko u srdce, sledovat, že už do města mnoho lidí nezavítá a tak bylo na místě vzít veškeré své odhodlání do svých rukou a sdělit císařskému hradu, že bych ráda kandidovala na místo starostky Andoru. Hrad mi vyhověl a to mi otevřelo brány ke splnění mých vizí a cílů. Ovšem nyní, nás vážení občané svírá strach z Vládce. Proto nyní na ulici vídáte i hradní stráž, která neslouží k tomu, aby stála za zlatky z městské kasy bezvýznamně na každém stanovišti a vyčkávala na výplatu. Hradní stráž slouží hlavně k tomu, aby v situaci, kdy město bude čelit útoku, město bránila. Jsou to čestní muži, muži, ke kterým by měl každý obyvatel Andarie chovat maximální respekt a maximálně s nimi spolupracovat. Ostatně mnozí z nich se účastnili v bitvě o Černý Hrad a všem, kteří v bitvě účinkovali, říkám osobně hrdinové. Tato bitva byla bitvou, která se bude dlouho držet v historii Andarie, ale nyní nás čeká mnoho dalších bitev, a v této situaci si nesmíme šlapat na krk a musíme spolupracovat ze všech sil.

Mou vizí nadále zůstává udržet spolupráci s Císařstvím na maximální úrovni, ale zároveň vyhovět všem Andorským cechům a občanům ve všech záležitostech, ať už se to týče bezpečnosti, bydlení, hospodářství či těžby materiálu. Budu se snažit s vámi více osobně mluvit a s každým z vás navázat nekonfliktní vztah. Mou vizí zůstává i to, aby bylo naše město, centrem trhů, obchodování a kulturních akcí. Jsme moderním, vlivným městem, ráda bych, aby se o našich hostincích mluvilo ve světě, ráda bych abychom měli náš vlastní ležák či víno, ráda bych aby naše maso kupovali cizinci a aby bylo vyhlášené v cizích zemích. Ráda bych navázala úzkou spolupráci s Thyrisem, Lewanem a Imerskou osadou. Padl Tarkas, Ileren i Havant, další na řadě můžeme být i my a tudíž nesmíme otálet a musíme začít konat. A kdo by měl konat více, než starosta? Proto bych byla ráda, aby vyzyvatel, který mne vyzval zvážil svou výzvu a odvolal se buď osobně u mne, nebo u císařského hradu a aby se se mnou snažil hledat řešení, k udržení bezpečnosti a životnosti hlavního města. Jsem otevřena všem možnostem, místo místostarosty zůstává otevřené. Poslední věcí, kterou bych vám chtěla osvětlit zůstává zrušení hlavních vánočních trhů. Důvodem zrušení trhů bylo v zásadě nedostatek řemeslníků a obchodníků a v neposlední řadě nedostatečná obsazenost stánků a nedostatek zásob. Pokud zůstanu ve funkci i nadále, budu se snažit aby byl minimálně obměsíc uspořádán trh na různá témata. Chyba byla i na mé straně, komunikace mezi mnou a obchodníky vázla. I tuto chybu hodlám v budoucnu napravit.

Císařovna Kilias mi sdělila, že se doslechla o mé špatné reputaci ve světě. Jako dospělý člověk vím, co činím a věří - li někdo lžím z doslechu ohledně toho, že ráda vyhovím ve všech záležitostech mužům, tak bych ho ráda upozornila na to, že konám čestně a spravedlivě a rozhodně neupřednostním někoho z toho důvodu, že byl bohem obdařen o něco, co žena nemá. Jako každé ženě se mi líbí muži, na tom není nic špatného, ale lži, že dělám hříšné činy opravdu odmítám.

Drazí občané, chcete - li aktivního starostu, který se bude o naše milované hlavní císařské město starat aktivně a s chutí, chcete - li nekonfliktního starostu, chcete - li, aby byl Andor bezpečným místem, kterým byl za dob váženého starosty Severuse, chcete - li starostu nestranného vůči cechům, vzhledem k tomu že k žádnému cechu nepatřím a nemohu činit obdobně činům Nakrula, který měl město krátký čas ve správě, chcete - li starostu znalého v diplomacii, starostu, který bude uspořádávat schůze, účastnit se sněmů a různých setkání a bude vědět vše o situaci na Andarii a díky těmto informacím může následně rychle konat aby informoval své občany o situaci, starostu spravedlivého, zvažte zda na kameni nezanecháte hlas mé osobě, než mému vyzyvateli. Pokud si tyto řádky čte i vyzyvatel, budu ráda, když zváží smírnou cestu, než v této nelehké době útočit a snažit se sesadit aktivního starostu ze starostovského křesla.

Pokud si funkci udržím, budu vděčná každému občanovi za to, že vložil důvěru do někoho, kdo to s funkcí myslí vážně a vykonává tuto funkci se vší ctí a srdcem. Pokud nebude výzva stažena, nebo bude mít vyzyvatel více hlasů, žádám tímto se vší ctí hrad, aby mi dal chvíli čas, než sídlo starosty opustím. Budou mi k tomu stačit tři dny. Zároveň v této situaci žádám hrad aby mi umožnil vynést závěrečné trubače.

Jsem věrnou občankou Císařství už řadu let, nemám žádné záznamy v knihách trestů a nemám s nikým žádný konflikt. Až nyní, ve funkci, nastalo několik menších osobních konfliktů, ale ty už snad máme za sebou. Vězte, drazí občané, že kdyby byla výhra na straně vyzyvatele, bude vést město opět barbarská rasa, ač nemám vůči barbarské rase vůbec nic a s Inet mám více než velmi dobré vztahy, hlavní město by měl vést člověk, vlastně i to, že máte ve funkci ženu znamená mnoho. Zvažte komu dáte hlas a tím bych chtěla apelovat i na některé členy cechu Post Mortem a Gladie. Pokud dáte hlas nesprávné osobě a ta to za několik měsíců sama od sebe vzdá, budete opět zklamáni a město bude opět ve správě hradu, v té situaci bych musela o funkci opět hrad žádat osobně. Copak nechcete, aby byl ve funkci někdo trvale a neustále se starosta nestřídal? Je to na vás.

Za hlavní císařské město Andarie,
císařským hradem dosazená starostka Madison

ostatní

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist