Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss města

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

vše - Císařství - Andor - Thyris - Havant - Lewan - Ileren - Imer - Tarkas - Margaard

19.08.13, 19:09 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Zákaz rozvodů
Občané Ilerenu i celé Andarie!

Mezi lidmi se rozmohl nešvar žádat po různých vědmách a pochybných mniších rozdělení manželství. Tímto dávám na vědomost všem, že Templářský řád, sledujíc svaté učení křesťanské, nejen v Ilerenu zakazuje podobné rituály vykonávat, ale nehodlá je uznávat ani provedené na území jiném. Co Bůh spojil nemůže člověk z vlastní vůle rozbít.

Erlist, z Boží vůle Maršál Templářského řádu a správce Ilerenský
09.12.12, 22:48 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Čistka v Ilerenu
Dne devátého měsíce prosince se Ilerenští vrhli na zástupy démonických bytostí a bez milosti je zahnali za hranice. Ty byly dle rozkazu ochrannými kouzly opředeny.

Ubohých ostatků lidí z pouště, které pekelníci nastřádali, se ujali šlechetní ochránci víry křesťanské a se vší úctou, jakou můžou k nepříteli mít, je pohřbili na zdejším hřbitově.

Následoval útok na předměstí, který byl silně podporován dobrovolníky z ostatních měst, jelikož ti zahlédli mastný kouř z pálících se těl. Podle plánu civilisté do bojů zasahovat neměli, pomoc však byla v tu chvíli příhodná. Když byl poloostrov očištěn, démonická doupata pomocí oleje zapálena byla.

Pevně věřím, že se již žádný z démonů nevstrčí ani jedno z oček na naše území.

Krátký raport mnicha Caera Irchavega pro své představené.
19.10.12, 14:06 Ileren odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Silní a jednotní!
Na znamení dobré vůle a k příležitosti výročí založení kmene, vyhlašuje kmen Drungor ukončení válečného stavu s poraženým kmenem Kulgur. Barbaři budou zase silní a jednotní!

Nakrul Sigfried
24.08.12, 18:24 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Cizáci před hradbami!
Občané Andarijští!

Dnes jsem se probudil a před branami našeho města zřel velkou skupinu nepřátelských bojovníků, kteří chtějí dobýt jedno z měst císařství - náš milovaný Ileren! Jelikož neposlali žádné vyjednavače ani emisary, jsem nucen je ve jménu naší Paní vyhnat tuto verbež z Ilerenského panství a dostát tak své lenní povinnosti.
Každý kdo se chce připojit, bude vítán. Sejdeme se dnes, dvacátý čtvrtý den, kolem ilerenského portálu několik minut před odbitím osmé hodiny večerní.

Erlist, z Boží vůle Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
24.05.12, 21:42 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Barbaři
Dnes je velký den. Den, kdy nejsilnější rodina, kmen Drungor konečně zaujme své místo a povede barbarskou krev k vzestupu! Už bylo dost časů živoření na pokraji smrti! Dost pobitých bratrů a dost urážek naší vlastní krve!

My, kmen Drungor, tímto prohlašujeme sebe za svrchované vůdce barbarů se všemi právy a povinnostmi! Slibujeme, že budeme hájit naše bratry a trestat společné nepřátele. Že povedeme rasu k získání domoviny a svého místa v historii Andarie! Budeme se bít za každý okamžit a umírat pro naše bratry! DRUNGOR!

*otisk medvědí tlapy*

S podporou:
*Konzul Gibraen Artalius*
*Aran Finwes*
*Jindra*
*Mauri Kaina*

Zapsal:
*Maršál Erlist*
20.05.12, 18:19 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Turnaj trojic se odkládá na příští neděli
Na vědomost se dává, že se turnaj trojic odkládá - proběhne příští neděli (27.), ve stejnou hodinu i na stejném místě (sedmá hodina odpolední, ilerenské arény). Pravidla zůstávají stejná.

Silmor, rytíř templářský tohoto času herold Ilerenský
15.05.12, 23:18 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Druhý Ilerensko-Havantský turnaj trojic
Na vědomost se dává, že v nedělní podvečer dne 20. května letošního roku úderem 7 hodiny odpolední započne druhý turnaj trojic. Turnaj se bude odehrávat v Ilerenských cvičných arénách. Zápisné na trojici stojí 100 zl. Vybrané zápisné si odnáší vítězná trojice, jejich jména budou vyryta na pohár vítězů, který bude veřejně vystaven v rámci Ilerenského panství. Zápis je možný realizovat od půl sedmé. V návaznosti na první turnaj zůstává zachován název, jako uctivá vzpomínka na chmelnici anadarie, která na vždy zůstane v našich srdcích. Událost zaštiťuje svatý Řád rytířů templu.

Pravidla:
- Boj zahajuje a ukončuje troubení rohu.
- Mezi boji není dovolenou opouštět místo konání turnaje. Zásoby je možno doplňovat ze sedlových brašen nákladních koní.
- Během bojů není dovoleno měnit zbroj.
- Zákaz obírání těl padlých soupeřů a vraždění koní.
- Kdo padl se již nevrací do boje.
- Po dobu turnaje je udělena milost všem delikventům a zločincům, kteří se chtějí účastnit turnaje - smí přijet a přihlásit se, zákaz vstupu do města však nadále platí. Toto je podmíněno slušným chováním v rámci zákonů.
- Co není zakázáno jest dovoleno.

Silmor, rytíř templářský tohoto času herold Ilerenský
11.05.12, 00:11 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Poděkování dárcům
Občané andarijští,
nový Ileren již nějakou dobu pevně stojí. Při této příležitosti musím poděkovat Thyrisu a Lewanu za materiální pomoc. Jmenovitě pak Konzulovi Gibraenu Artaliusi z Pretoriánské gardy a mistru řemeslníkovi Elensarovi z Menel Sangy.
Dále naše město jedná o vybudování hospodářské zóny. Proto vykupujeme návody na ovčárny. V případě zájmu mne vyhledejte.

Erlist, Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist