Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

13.01.12, 23:40 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Dražba nájmů a soud
Vážení občané císařského města,

V neděli 15.1 proběhne dražba nájmů a to od šesti hodin večer. Začátek bude na městkém tržišti nedaleko přístavu. Každý nájem bude mít vyvolávací cenu v zlatých za jeden den. Přihazování bude po pěti stříbrných. Upřednostněni budou ti, kteří se podíleli na sběru surovin na rekonstrukci a dostavbu města. To jsou pánové Krull a Kiba Inuzuka. Nárok na jeden z nájmů má i cech Družiny rytíře Thomase von Chavy.

V případě, že byste se chtěli obrátit na Andorský soud, můžete pana soudce kontaktovat pomocí svitků, které vhazujte do schránky před soudní budovou. Tu naleznete 41 kroků východně od kovárny Sama Noeho.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
13.01.12, 20:25 Ileren odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Vyčištění cesty k Andoru!
Z dvora Ilerenské tvrze zazněl klapot kopyt. Kůň lehce zařehtal na pozdrav svým druhům. Vítr zanesl do pevnosti zvuk seskakujícího jezdce, vrzání zbroje a tlumený nerudný hlas. V zápětí se dveře do vstupní haly rozletěly a světlo loučí zatančilo na dohola oholené hlavě. Vysoký šlachovitý Templář s vypráskaným knírem zadupal a setřásl ze sebe kupu čerstvého sněhu smíseného s blátem. Zanechávaje za sebou špinavou stopu nakráčel do rytířského sálu kde se střetl pohledem s jedním ze svých bratří.
"Maršále počasí nepřeje našemu plánu, v severních horách řádí bouře, sotva jsem našel cestu zpět, musíme akci odložit!"
Erlist sedíc u stolu s kniho uv ruce krátce zachytil pohledem o střílny, dovnitř zrovna profouklo pár sněhových vloček a v krbu za zády zahoukala meluzína.
"Budiž, V neděli ráno budeme sloužit mši, Bůh dá a vyčasí se. A pak až se počasí uklidní v úterý před soumrakem vyrazíme splnit náš plán. Uvědom o tom ostatní komture."
Bořivoj sklapl paty, a bezeslova vyrazil splnit co mu bylo uloženo.
Zakrátko visely na vratech přelepené výzvy.

Lide Andarijský, plánovaný pochod na severní ilerenské pohoří je přesunut na úterý. Sejdeme se před branami pevnosti o půl osmé večerní hodině!

Bořivoj, rytíř císařství, komtur rytířů Templu Šalamounova
13.01.12, 01:12 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Výzva thyrským otrokářům a pomoc prchajícím
Vyzívám Thyris k veřejnému zrušení otrokářství a propuštění všech elfích otroků na svobodu!
Je mi líto, že musím pozorovat, jak thyrští rychle zapomínají svou minulost.
Nabízím útočiště všem elfům prchajícím z Thyrisu. Cenu všech pokojů v ubytovně jsem snížil na pouhý jeden stříbrnný. Pokud si nemůžete dovolit ani to, zřídili jsme dočasné útočiště ve velkém domu u severní brány. Ten najdete, budete-li sledovat stezku od městského portálu vyznačenou lesními houbami.
Zároveň varuji všechny elfy před návštěvou a bydlením v tomto městě. Mnozí elfové zde žijící zřejmě pozbyli své elfské přirozenosti; někteří tvrdí, že elfy vůbec nejsou. Obávám se očarování, obávám se, že jim zlé síly kradou jejich pravé duše.
Buďte na tomto místě obezřetní!

Aran Finwes

král Lewanu
11.01.12, 22:17 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Vyčištění cesty k Andoru!
Obyvatelé císařství!

Již několik měsíců okupují démonické síle Ileren. Díky odvaze a nezdolnosti obránců se stále držíme a co více, v posledních týdnech tlačíme temná vojska zpět. Nyní existují už pouze dvě větší seskupení démonů - v ilerenské rybářské vesnici, kterou obsadili, a na sever v pohoří směrem k Andoru.
Naše hlavní město bohužel ještě není plně obranyschopné a hrozí nebezpečí, že se démoni seberou a vyrazí jej znovu vyplenit. To nemůžeme v žádném případě dovolit!
Proto jsem se rozhodl zasadit první ránu. V sobotu dne čtrnáctého tohoto měsíce o čtvrté hodině odpolední vyrazíme v ústrety démonům v severním ilerenském pohoří. Vyzývám každého, kdo se chce k výpravě připojit, nechť se v tuto dobu dostaví před brány města.

Erlist, z Boží vůle Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
11.01.12, 13:28 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
XI. Lewanské městské dostihy
Menel Sanga vyhlašuje již jedenácté Lewanské městské dostihy!

Sraz účastníků: neděle 15.1. o osmé hodině večerní na Lewanském náměstí u městského portálu.
Začátek dostihu se bude konat o půl deváte.
Trasa dostihů vám bude předvedena těsně před závodem.

Zápisné ve výši 10 zlatek se bude vybírat na místě a je možné ho splatit i v naturáliích:
330 polen, 330 pírek nebo 45 prutu zeleza

Vítěz závodu obdrží 40% zlatých z vybraného vstupného (v případě naturlií dostane ekvivalentní počet zlaťáků). Navíc bude jeho jméno vryto na Lewanský dostihový pohár, který je možno spatřit na Lewanském náměstí.
Druhé místo v závodu bude oceněno 20% z vybraného vstupného.
Krom zlatých mincí budou jako ceny věnováni koně ze zásob Lewanu.

Pokud nevlastníte koně, tak vám bude na dobu závodu zapůjčen ze stájí Menel Sangy. Poplatek za zapůjčení je 2 zlatky (nebo 60 polen, 60 pírek nebo 10 zeleznych prutu).

Aranduri Sylvanas
správkyně Lewanu
09.01.12, 21:22 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Andorské novinky
Vážení občané,

Dnešním dnem začíná týden trvající konkurz na nového herolda. Zájemci mohou vhazovat přihlášky do schránky před novým sídlem starosty nebo v hospodě u Krákory. Každý přihlášený musí být beztrestný, občanem Andoru a nesmí dlužit peníze na daních nebo léčitelům.

Město má od dneška také staronového soudce a je jím pan Jaako Tatarka. Přeju mu tedy ve funkci mnoho úspěchů. Pokud byste se chtěli obrátit na Andorský soud a nezastihli pana soudce osobně, můžete využít obou výše zmíněných schránek.

Jistě jste si také všimli, že ve městě byly obnoveny některé pronájmy. Zájemci mají opět týden na to aby vhazovaly svitky do již zmiňovaných poštovních schránek. Takový svitek by měl obsahovat vaěe jméno, číslo pronájmu, o který máte zájem, a sumu, kterou jsou ochotni za pronájem dát. To vše pro případ, že byste se nemohli dostavit příští neděli 15.1, kdy se budou jednotlivé pronájmy dražit. Konkrétní čas a místo bude ještě upřesněno.

Poslední novinkou je nález věcí, které byly zanechány v Andoru před invazí, v kobkách pod Andorským hradem. Každý, kdo své věci postrádá nechť se o ně přihlásí u mne. Vzhledem k možným pokusům o krádež pomocí lsti, musí každý říci číslo pronájmu, ve kterém bydlel, a vyjmenovat část věcí, které zde zanechal.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
09.01.12, 01:02 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Elfí písně a básně
Rád bych nechal shromáždit písně a básně o všem, co se Lewanu může týkat. Mohou být o událostech, místech či osobách, které by neměli být jen tak zapomenuty.
Odměním deset nejlepších přispěvovatelů částkou 100 zlatých. Autor, jehož dílo shodnotím jako nejpovedenější, bude odměněn 500 zlatými mincemi.
Každá báseň či píseň by měla obsahovat alespoň 3 sloky po 4 verších a každý může přispět neomezeným počtem svých děl.

Své knihy nechávejte ve schránce u Lewanského paláce. Pokud dáváte přednost osobnímu přednesu, domluvíme se na setkání.
Konečný termín je 20.1. roku 12.

Aran Finwes
král Lewanu
08.01.12, 21:25 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Vox
obrazek
Zákaz vstupu
Já Rytíř Vox, člen Husitského Hnutí s okamžitou platností Zakazuji vstup členům cechu Zaklínačů na Husitské území. Pokud bude kdokoliv z nich spatřen na našem území, bude na něj vydán zatykač. Toto nařízení se týká i cechmistra a jakéhokoliv funkcionáře v jejich řadách.

Rytíř Vox.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist