Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

21.01.12, 16:47 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Výzva hledačům mrtvol
Večer uložil jsem se ke spánku. Na šibenici u banky jsem věšel mrtvolu. Když jsem vstal, našel jsem jen prázdnou oprátku na onom místě, lano od Alexie. Patřilo jistě jí. Na místě byl také nalezen pergamen s neznámým znakem. Na druhé straně pergamenu, na němž byla mapa, uprostřed stálo napsáno:

Kdo smění život s ďáblem,
vinu láka na druhé,
s duší její je již ámen,
tiše stéká voda na mrtvole,
kde listy ani nenapadnou,
a králíci řikají nashledanou


Pergamen byl přesně uprostřed přehnut. Vespod papíru byla linka a tam se chtěl asi podepsat. Místo toho napsal asi poučku, kam se podpis píše:
Od prostředka portálu čtyři kroky k sobě dej. Tak daleko od okraje mrtvola její bude.

Za tělo Alexie nabízím 200 měděných tomu, kdo mi její tělo přinese. Přinést jej můžete k citadele s přiloženám dopisem, ve kterém bude napsáno, kdo mi její tělo donesl a kde mu může být odměna předána, či kam se má předat, nebo může přímo navrátit tělo každému Praetoriánovi. Na znamění, že je tělo stále pohřešováno, bude na thyrském náměstí postavená šibenice.

Vlastní rukou sepsal Protektor Ilveth a kolektív.
21.01.12, 10:09 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Probuzení Severu
„Hlupáci!” Prostornou síní se rozlehl nelidský smích. Od doby, co Quarazon a Regnum utekli s velkou částí jeho armády, neměl Setam dobrou náladu. Rozčilovalo ho, že nedokázali ocenit brilantnost jeho plánů a neuznávali jeho zjevnou nadřazenost. Vždyť nebýt jeho, hnili by dál ve svém vězení. Ve svém hněvu dokonce zapomněl, na lesk drahých kamenů a již několik týdnů pracoval na obnově své armády. Dnes mu zvědové donesli zprávu, že jeho bývalí společníci přišli o velkou část svých sil v boji u Ilerenu, a jemu se vrátila dobrá nálada. „Skvělá zpráva. Ti hlupáci nechali vojsko bez dohledu a dvounohá lůza toho využila. Výtečně! Konečně vidí, že bez mého vedení jsou k ničemu, a brzo přilezou po kolenou zpátky. Měl bych jim ukázat svou velkorysost. Pozvu je zpátky.” Mávnutím ruky poslal několik svých služebníků na jih, do Ilerenu.

Byli zpět za několik hodin. Z celé skupiny se vrátili jen tři a jeden z nich se spíš doplazil, než přiletěl. Nemohli mluvit, ale v jejich myslích četl zmatek a strach. „Regnum zuří? Pochopitelně, ta jeho omezená palice ani jinou emoci nezná. Co Quarazon?” „Odešel na sever?” „Proč?” „Kam?” „Cože?! Jak mohli odmítnout moji velkorysou nabídku?!” Setamova tvář zrudla hněvem. Udeřil holí do země a zraněný služebník explodoval. “Připravte svůj oddíl k přesunu na jih! Slyšeli jste?” Služebníci reagovali příliš pomalu a tak Setam znovu udeřil holí. „Všichni jste neschopní. Výpravu na jih povedu osobně.” Překročil doutnající zbytky služebníků a zamířil ven z budovy.
18.01.12, 22:32 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Lewanská knihovna
Vážení učenci andarijští, čtenáří horliví i příležitostní,

již před pár dny jsme pro Vás obnovili spisy v Lewanské knihovně. Můžete zde nalézt jak díla klasická, tak i výjimečná, která v ostatních knihovnách nenajdete. Zřídili jsme zde i speciální truhličku, pokud byste měli nějaké připomínky na vylepšení nebo dokonce chtěli přispět svým vlastním dílem. Věříme, že se Vám v naší nové knihovně bude líbit a načerpáte mnoho nových vědomostí.

Aranduri Sylvanas
správkyně Lewanu

16.01.12, 22:19 odkaz přidal(a) Ruff
obrazek
Král je mrtev, ať žije král !
Temná noc padá a zlo se šíří krajem. Je ti v patách na každém kroku. Když se ohlédneš, nevidíš jej, ale víš, že tam je. Věz, lide Lewanský, že i k tvému příbytku se blíží pohroma. Pohroma hnána silou a chutí vzít si co chce, pohroma, která zanechá spadané stromy a spálenou trávu, ohlodané kousky mrtvol těch, kteří se jí postaví.

Králi Elfů, vyzýváme tě, do třicátého dne prvního měsíce tohoto roku opusť město se všemi obyvateli, kteří se nepodřídí nové vládě. Neučiníš-li tak, ty i tví strážci budete do jednoho polapeni, povražděni nebo prodáni do otroctví a tvé město bude vypáleno do základů.

Kdo by snad chtěl Lewanu pomáhat, ať bojově nebo materiálně, může si být jistý, že z jeho života uděláme noční můru. Jeho život se už navždy bude skládat jen ze čtyř prázdných stěn bytu a strachu vyjít ven.

Uznáváme sílu, uznáváme moc. Proto náš Vůdce rozhodl, že je třeba vzít vládu slabým a nastolit náš řád, změnit systém, který skomírá a krčí se v koutě. Smečka vyje jednohlasně a kdokoli se k jejímu hlasu přidá a dokáže nám v bitvě o Lewan, že je hoden uznání, tomu bude patřit náš respekt. Proto važte moudře Andariané, ke komu je lepší se přidat nebo se mu vyhnout.

Ať Žije král

Legie Zlořádu
16.01.12, 20:15 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Andorské nájmy
Vážení lidé, elfové a barbaři,

dnes proběhla 1. úprava výše nájemného. Všechny obyvatelné nájmy mají již stanovenou svou cenu, která je velmi příznivá. Současně s tím bude až do pátku cena za přihlášení nový občanů do města za symbolický 1 měďák. Neváhejte proto ani minutu a nastěhujte se zpět císařského města.

Starosta města Andor, Windsor Imbra
15.01.12, 23:25 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
XI. Lewanský dostih - finále
Finále jedenáctého Lewanského dostihu proběhne v pondělí 16. dne prvního měsíce v devět hodin večer.
Vzhledem k nutnosti heroldky Mithrin Vorriiny řešit záležitosti banditů, kteří narušili chod dostihu, a k nejasnému výsledku v její skupině, dávám ji možnost rozhodnout v posledním závodě s panem Pulem o právoplatném postupujícím ze skupiny B.
Omlouvám se ostatním závodníkům za způsobené komplikace.

Vítězem skupiny A se stal pan Leezar, který vyhral oba dva své závody ve své skupině. Ve skupině C vyhrál pan Nejrychlejší, který taktéž porazil všechny své soupeře. Skupina B je po odjetí základních závodu nerozhodná a rozhodne se o ní zítra večer.

Finálové závody se pojedou celkem na tři kola. Tři postupující, z každé skupiny jeden, vytvoří finálovou skupinu, kde se utkají opět každý s každým. Pokud po odjetí všech tří závodů nebude stále o vítězi rozhodnuto, pojede se rozhodující závod, kterého se zúčastní všichni tři finalisté najednou - kdo dojede první, stává se vítězem jedenáctého městského dostihu.

Jako spestření, si bude moci každý divák vsadit před započetím finále na vítěze. Maximální sázka bude 5 zlatých.

Aran Finwes
král Lewanu
15.01.12, 22:23 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Thyrská republika
Občané andarijští!
Já, Konzul Gibraen Artalius, Konzul Gardy a vládce Thyrisu, vám tímto oznamuji, že se vzdávám svých právoplatných nároků na titul krále a vládě nad formálním státem Thyrské království, jakožto nástupce Krále a Konzula Malagara, prvního lidského krále a Krále a Konzula Alkina de Serevina, druhého lidského krále.
Rozhodnutím dnešního zasedání senátu však vzniká nový stát všech lidí, Thyrská republika, v jehož čele budu stát já, Gibraen Artalius, jakožto Konzul.

Vyhlášení Thyrské republiky přestavuje společně s Velkou přestavbou počátek nové éry dějin celé lidské rasy i Thyru samotného.
Zatímco sever strádá válkami, elfy nebo pasivitou, jih není těmito problémy zasažen a dále pokračuje ve svém odvěkém rozkvětu. Vyzývám proto všechny hrdé bytosti, jimž v žilách koluje lidská krev, vraťte se do Thyru, města, jenž nikdy nebylo ani nebude dobyto, a proto vždy zůstane vaší domovinou.

Armády démonů a starobylé hodiny
Seskládáním mozaiky pramenů o původu starobylých hodin pod Thyrem a Rubínové družiny se podařilo prokázat závažné spojení mezi starobylými hodinami a armádami démonů postupujicích severem Andarie.
Démoni zde byli povoláni z jediného důvodu - zmocnit se starobylých hodin, tedy jakési superzbraně, kterou uměla ovládat zaniklá civilizace a možná také i Rubínová družina. Hodiny poháněla energie ze čtyř barevných kamenných obelisků, každý jiné podstaty a vlastností. Je jasné, že démoni se snaží zmocnit všech čtyř kamenů a hodin.
Není náhodou, že hodiny se nacházejí právě pod Thyrem stejně jako není náhodou, že se právě Praetoriánské Gardě podařilo nalézt první modrý kamenný obelisk. Byli jsme vyvoleni jednou ovládnout onu superzbraň a nastolit rovnováhu vědění. Cesta k tomu je však dlouhá a plná překážek, nepřátel a studia.

Mé výzkumy však už doznaly určitého pokroku, proto plánuji v dalších týdnech a měsících svolat několik koncilů znalců magie, kde budou prezentovány výsledky mé práce a diskutovány další kroky Andarie.

Vlastní rukou sepsal Konzul Gibraen Artalius, Konzul Gardy a vládce Thyrské republiky.
14.01.12, 13:02 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Barbarský sněm
Dnes je velký den pro celou rasu stvořitele Mrogrotha!
Ode dne, kdy poprvé vytesal z ledu prvního barbara a barbarku uplynulo mnoho let. První sjednotitel barbarů, Ilidan a kmen Kulgur ale už neplní svou úlohu jako kdysi. Ze sjednotitelů se časem stali zaostalí jedinci, kterým jde jen o hromadění majetku a vlastní blaho, stali se z nich zrádci celé rasy!

Proto jsme povstali my! Nehodláme dále přihlížet zániku a ve jménu našeho stvořitele jsme začali s přerodem, DRUNGOR! Po čase se nám podařilo opět seskupit cenné artefakty našeho dávného vůdce – amulet, helmu a žezlo barbarů!

Každého barbara vyzýváme k účasti na velké barbarské schůzi! Domluvme společně náš přerod a oslavme naše nedávné úspěchy! 29. ledna, při soumraku, místo se včas dozvíte!

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist