Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

26.08.12, 11:48 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Prohlášení města Margaard
My, Lovci. Tímto prohlášením dáváme na vědomí, že se nepodřídíme rozkazům Písečného pána Tash Akary. Naše loajalita náleží císařskému majestátu. Proto tímto prohlašujeme následující. Město Margaard a cechy Slovanů a Lovců se nepodřídí velení Tashe Akary a nepřipojí své jednotky k jeho armádě písečného tažení proti našemu císařství.
Dále prohlašujeme, že nařízení o zákazu vycházení pozbývá platnost z moci Lady Aishlyn.
Město bude zabezpečeno jednotkami z našich řad a na pořádek se bude přísně dohlížet.
Občanům města je dovoleno svobodně pokračovat v jejich svobodném životě.
Pokus o vstup jednotek a jeho spojenců písečného pána bude považován za válečný AKT.za město Margaard a cech Lovců, starostka Aishlyn
24.08.12, 18:24 Ileren odkaz přidal(a) Zástupce Erlist
obrazek
Cizáci před hradbami!
Občané Andarijští!

Dnes jsem se probudil a před branami našeho města zřel velkou skupinu nepřátelských bojovníků, kteří chtějí dobýt jedno z měst císařství - náš milovaný Ileren! Jelikož neposlali žádné vyjednavače ani emisary, jsem nucen je ve jménu naší Paní vyhnat tuto verbež z Ilerenského panství a dostát tak své lenní povinnosti.
Každý kdo se chce připojit, bude vítán. Sejdeme se dnes, dvacátý čtvrtý den, kolem ilerenského portálu několik minut před odbitím osmé hodiny večerní.

Erlist, z Boží vůle Maršál Řádu rytířů Templu a Správce Ilerenského panství
24.08.12, 11:52 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Vyhláška z císařského hradu
Mým národům,

dění posledních dní nabývá na rychlosti a vážnosti. Příprava svatby je v plném proudu v rukou naší vážené císařovny a mě nezbývá, než se zabývat tou nepříjemnou částí. S radostí vám oznamuji, že po střetu s Thyrskými zrádci koruny je první vítězství naše! Úspěšně jsme vybudovali portál a teď už nám nic nebrání zasáhnout na Thyris plnou silou okované rukavice spravedlnosti. Rebelie jihu, její síla a planá slova, jejichž význam se pomalu vytrácí.
Občané Andarie, i mezi vámi jsou mnozí, jejichž srdce je sžíráno nenávistí. Nenávistí jenž způsobuje žal a smutek, slzy v očích a ničí vše co je nám blízké pro pocit osobního uspokojení, dosažení cílů jednotlivce a jeho bezohledného ničení společnosti. Jako nákaza se šíří ta nemoc, nemoc, jenž klade Thyris do hlav spokojených lidí, kteří jsou mimo nebezpečenství války. Thyris, jenž svojí prosperitu a vlastní cíle postavil před cíle společnosti! Thyris, jenž své potřeby opět postavil před ty naše! Vězte, lide andarijský, že zničím jakýkoli pokus o narušení společnosti, vypálím jejich město do základů. Do základů z jehož popela povstane nový řád pro anarchisty a nepřátele císařství - ať už Thyrské, Lewanské či Ilerenské! Jednou dojdeme smíření a naše země vstane z žalu války jednotná!

Přišel čas, kdy se písek změní v železo a krev, čas, kdy bude spravedlnosti učiněno za dost. Tímto svolávám vás, mé národy, mí spojenci, přijďte jednou více pozvednout své zbraně a ve zpěvu mečů dojít vítězství !

Spolu s tímto prohlášením vychází v platnost i nové, dočasné zákony. Vězte, že mají sloužit nikoli jako omezující, ale v první řadě chránící váš život.

Dnešním dnem byly uzavřeny obchodní cesty do Thyrisu, Lewanu a Ilerenu.

Je zakázáno pohybovat se po ulicích měst Andor, Tarkas a Margaard po desáté hodině večerní až do šesté hodiny ranní. Právě v tuto dobu se pohybují městem žháři a vrazi nepřátel císařství a tak se vystavujete nebezpečí, že budete na místě pobiti a zajati.

Je vydán zákaz shromažďování. Jakákoli skupina bude na požádání vojáka,stráže, herolda či jakékoli vyšší hodnosti okamžitě rozpuštěna.

Je přísně zakázáno se jakkoli vybavovat s nepřáteli císařství, podporovat je v jejich činnosti jak materiálně, tak jakkoli jinak. Tento zločin je bez výjimky hrdelní.

Tash Akara, z vůle císařovny Kilias
23.08.12, 21:11 Margaard odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Oznámení
Jakožto vždy se Thyris schovává za své vymyšlené lži a prohlašuje nás, Husity a ostatní, za Akarovy přívržence, tak věřte, že tomu tak doposud nebylo. Ale když to vyžadují, abychom do jejich města napochodovali společně s Akarovou armádou, tak budiž. Tímto tedy prohlašujeme, že Thyris nedojde pokoji, dokud všechna špína a lež z něj nezmizí a intriky a manipulace Praetorije z tohoto města nevymizí navždy. Né proto, že by to byla Akarova vůle, ale pro vykonání spravedlnosti za zradu Císařství, Císařovny a lidu Andárie. Zmocnit se císařství chce Praetorie sama a všichni by měly otevřít oči, a zjistit, kdo je ten pravý nepřítel...

Z Boží vůle.
Ti, jenž slouží císařovně.
11.08.12, 21:19 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Prohlášení
My, cech Aurea Leonis, vyhlašujeme soudržnost s Thyriskou republikou. Tímto listem se nyní připojujeme k odporu proti represím ze strany Tashe Akary a jeho spojencům a vyhlašujeme plnou podporu jednání Praetoriánské gardy. Nechť je známo, že náš cech vstupuje do otevřené války s rudopísečnými silami, které se zbaběle schovávají za mocí a slovy císařovny a tiše nás okrádají o naši vlastní zem a suverenitu nad naším kontinentem. Již nebudeme otroky tiše přijímající každý rozkaz našeho nepřítele. Budeme bojovat za nezávislou Andarii.

Za cech Aurea leonis, podepsána rada starších:

*podepsán* Ochránce Grimoaru Jindra
*podepsán* Pán lesa Thron Páčidlo
*podepsán* Cechmistr Pul
*podepsán* Mistr slova Ebro
10.08.12, 23:03 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Útěk
Zvuk boje pomalu utichal a to jí dodávalo naději. Nechala dřevěné opevnění za sebou a bezhlavě se rozběhla do útrob lesa. Nevěděla, kam běží, ale bylo jí to jedno. Chtěla hlavně pryč, daleko od toho všeho a všech. Vlastní lidé se jí hnusili, ale ti na pevnině nebyli o nic lepší. Slibovali, lákali, ale nakonec ji chtěli jen využít a odkopnout. Cítila se ztracená a nebylo to jen soumrakem, který se pomalu snášel mezi stromy. Když prudce narazila a málem si vyrazila dech, očekávala dřevo a větve stromu. Místo toho se před ní tyčila hora svalů a divoce rozježených vousů. Vzduchem se mihl válečný palcát. Instinktivně zavřela oči, ale dopad těžké kovové hlavice to neodvrátilo…
07.08.12, 07:04 Thyris odkaz přidal(a) Tribun Gomez
obrazek
Zasedání republikového senátu
Žádám všechny senátory, aby se dostavili na zasedání, které proběhne v sobotu, dne jedenáctého, o sedmé hodině večerní do budovy senátu.

Vlastní rukou sepsal Tribun Gomez
05.08.12, 20:48 odkaz přidal(a) Tereas
obrazek
Zemi andarijské
Můj vážený lide,

rok se s rokem sešel a naše krásné město se opět skví v barvách císařství a zbroji našich hrdinných ochránců. Díky obětavému pouštnímu lidu můžeme žít své životy v bezpečí a bez obav z narušitelů či nepřátel císařství a vlastizrádců naší krásné země. A protože láska si nevybírá a já nemám pochyb o schopnostech váženého Akary, rozhodla jsem se svůj život svázat s jeho. Vězte, lide andarijský, že jsem si zvolila svého druha a všichni jste srdečně zváni na naše společné ano, které se uskuteční během následujících pár týdnů.

Přípravy na svatbu nastanou okamžitě. Vzhledem k výdajům na obřad bude pro tuto příležitost vybrán jednorázový dar za každé město a to v této podobě:

2000 ingotů železa
200 ingotů mědi
200 ingotů stříbra
50 kusů drahých kamenů
5000 kusů dřeva
1000 porcí jídla
50 kusů látky
500 kusů peří

Pro vaše dary vyšleme nejpozději do 26 dne tohoto měsíce pověřenou osobu, abychom se ujistili, že nikde během dodávky nedojde k potížím.

vlastní rukou Kilias, císařovna andarijská

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist